adraCelosvětová humanitární organizace ADRA, druhá největší v České republice, vyhlásila na den 13. května „sobotu s Adrou“. V sokolovském sboru se z organizačních důvodů tento termín po dohodě s koordinátorkou Adry Jitkou Chánovou posunul na sobotu 20. května. V „sobotu s Adrou“ se přítomní na bohoslužbách modlili za všechny jakkoliv trpící a byla vyhlášena veřejná finanční sbírka na podporu projektů Adry. To stejné se bude dít v Sokolově 20. května při dopolední bohoslužbě. Před modlitbami a sbírkou bude promítat video spot Adry a číst příběh s omalovánkami pro děti Hana Poláková z Kynšperka nad Ohří. Všichni jsou srdečně zváni!

Příběh_pro_dětiObrázek_pro_děti

Ředitel organizace Radomír Špinka ve svém dopise sborům adventistů píše: „Obracíme se na vás s prosbou o dvě základní věci, bez kterých se na naší planetě před příchodem Pána Ježíše jen těžko obejdeme.  Tou první je modlitba, bez které se neobejdeme vůbec; a tou druhou jsou finanční prostředky. Modlitba za ty, jejichž osudy jsou nám neznámé i za ty, kteří žijí v našem okolí a jejichž životní příběhy jsme viděli, slyšeli nebo jsme dokonce jejich součástí. Modlitba za ty, na nichž Pánu Ježíši záleželo nejvíce – za nejchudší, za děti, za vdovy a sirotky. Modlitba za všechny, kteří strádají v důsledku mocenských, náboženských a etnických válek či konfliktů. Modlitba za ty, kteří ještě “včera” měli mnoho, nebo alespoň ne málo, a “dnes” následkem nepředvídatelných přírodních katastrof nemají nic. Prosíme vás také za modlitby za náš pracovní tým v Praze a za 12 dobrovolnických center, která v České republice máme. Prosíme vás za vyjádření vděčnosti a poděkování za našich více jak 1800 dobrovolníků. Ač většina je nečlenů naší církve, pracují pro ADRU zdarma a ve svém volném čase reprezentují ADRU tou pravou Kristovou službou – nezištnou a obětavou službou lásky a pomoci. Modlete se také, prosím, i za vás samotné. Prokazujte radost a dobro sobě i druhým – jak píše Kazatel: „To mě přivedlo k poznání, že není nic lepšího než se radovat a prokazovat sobě i druhým dobro.“ (Kaz 3,12) Sami nezmůžeme mnoho bez vaší ochoty ke spolupráci ani bez potřebných finančních prostředků. Sobota 13. května je čas, kdy se můžete rozdělit. Vaše dary potřebujeme. Vybrané finanční částky půjdou do tzv. Fondu ADRY pro mimořádné události a pomoc rodinám a lidem ve výjimečné nouzi. Věřte mi, že je mnohem lepší být na straně dárce než příjemce ve složité situaci. Je krásné mít z čeho a moci dát, a je uklidňující vědět, že v případě mimořádné situace nejsem na vše sám. “Pro Boha jste totiž Kristovou líbeznou vůní mezi těmi, kdo jsou zachraňování, i mezi těmi, kdo hynou.” (2 Kor 2,15) Za vaše modlitby i finanční štědrost vám srdečně jménem svých spolupracovníků děkujeme. Bůh vám žehnej!“