TabitaTabita2Sociální projekt sokolovského sboru církve adventistů Tabita má za sebou první čtyři měsíce fungování. Zúčastnilo se ho celkem 11 potřebných lidí z Karlovarského kraje. Projekt pomáhá dvěma cílovým skupinám, a to zaprvé seniorům, zdravotně handicapovaným, aktuálně nemocným osamoceným lidem a zadruhé lidem s nízkými příjmy (nezaměstnaným, na mateřské dovolené, s minimální mzdou apod.). Lidé z druhé skupiny pomáhají za finanční odměnu lidem z první skupiny. tabitaKoordinátorkou projektu je Hana Kábrtová z Libavského Údolí.

Tři ženy ze sokolovského sboru, Miluška, Věrka a Gábina, dostaly na starosti již osm potřebných lidí, z toho šest seniorů a dva zdravotně handicapované. Každému z nich se podle jeho potřeb a přání věnují tři hodiny týdně.

Mezi potřebnými je například mentálně postižený muž Pepa, který pravidelně navštěvuje sborové společenství v Sokolově. Pepa je schopen sám bydlet na ubytovně. Miluška mu pomohla vyřídit veškeré sociální dávky, ubytování, pomáhá mu s hospodařením, jezdí s nim na nákupy, pomáhá mu kupovat oblečení, učí ho vařit a otevřela mu i svoji domácnost, kam Pepa velmi rád chodí. Miluška se Pepovi věnuje mnohem více než placené tři hodiny týdně a věnovala se mu již dávno předtím, než projekt vznikl. Vše dělala bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu, kterou díky projektu nyní, alespoň v malé míře, má. Pepu přiváží také na bohoslužby a začleňuje ho do společenství sboru.

Tabita3OLYMPUS DIGITAL CAMERADalším handicapovaným člověkem, kterému Tabita pomáhá, je třináctiletý chlapec Míša, který se po osmi letech v dětském domově vrátil ke svojí rovněž postižené mamince. Věrka chlapce pravidelně navštěvuje, hodně si s ním povídá, přihlásila ho do knihovny, kam velmi rád chodí a půjčuje si knihy, navštěvují společně dětské biblické hodiny, či si hrají na hřišti. Také mu pomáhá se školními povinnostmi, připravuje ho na školní akce, kupuje mu společně s matkou oblečení apod. Maminka se synem se účastní sobotních bohoslužeb a je členkou spolku Pohlazení, jehož členové jsou další lidé ze sokolovského sboru, kteří pomáhají už přes 20 let dětem ze sociálně znevýhodněných podmínek. Letos Věrka pojede s Míšou jako asistentka na letní skautský tábor na Hadovku u Konstantinových Lázní.

Tabita5Tabita6Seniorům plní Miluška, Věrka a Gábina jejich přání. Většinou jim pomáhají s úklidem, chodem domácnosti či hospodařením, ale také s nimi zajdou k lékaři či do cukrárny na dortík. Ženy spolupracují se sociálními službami, které provozují města, kde senioři bydlí – Sokolov a Karlovy Vary, a také do pomoci seniorům zapojují ostatní členy sboru. Zpestřením je pomoc seniorovi, který býval farářem. Odměňuje se svým pečovatelkám krásnými úvahami nad Biblí a společnými modlitbami.

Zesnulá Anička

Pracovnice se také za tyto čtyři měsíce setkaly již s první smutnou událostí, kdy jedna seniorka nečekaně zemřela v nemocnici, kam za ní Věrka chodila a společně si četly a povídaly.

Do budoucna Tabita plánuje rozšíření pro obě cílové skupiny. Stále je spoustu dalších potřebných lidí, kteří by právě takovou pomoc uvítali. Sedmdesát procent financí ( 106 686 korun) na projekt poskytlo v tomto roce České sdružení Církve adventistů sedmého dne z církevních restitucí, zbylých třicet procent (45 723 korun) koordinátorka projektu shání prostřednictvím žádostí. 10 tisíc již věnovala Nadace ADRA, úspěšně vypadají jednání s nadací Charty 77 a Maranathou.

Pokud někoho myšlenky projektu nadchly natolik, že by jej chtěli dokonce i finančně podpořit, je to možné na číslo účtu sokolovského sboru adventistů 162 333 481/0600, variabilní symbol 229. Děkujeme za podporu.