Pastor

Pavel Šimek: Chci být užitečný

Pavel Šimek je muž, který je jak díky své profesi faráře, tak i horníka zvyklý nahlížet na dění hluboko uvnitř. Od 1. srpna 2020 bude kazatelem v Karlovarském kraji včetně našeho sboru v Sokolově.  Vystřídá po sedmi letech Martina Lindtnera. Pavlovi je 66 let, s manželkou Evou vychovali tři dnes již dospělé děti – Evu, Pavla a Nicolu. Radují se z rodin svých dětí, mají již pět vnoučat – Sáru, Haničku, Katie, Jamieho a Filípka. Kazatelem je od roku 1986, vystudoval teologický seminář a dva a půl roku pobýval s rodinou v Anglii, kde studoval na Newbold College magisterský obor Pastorační teologie. Služba duchovního na Sokolovsku a Karlovarsku je zřejmě Pavlovou poslední oblastí, kde bude aktivně pracovat před odchodem do důchodu. Pavel přichází do Karlovarského kraje z Prahy, kde se věnuje již 11 let lidem v adventistickém sboru Bethany v Michli, který založil, a jeho okolí.

Více >

Martin Lindtner bude ordinován k plné kazatelské službě

valentýnV sobotu 26. listopadu se koná ve sboru adventistů v Karlových Varech slavnostní bohoslužba, při které bude za přítomnosti předsedy Česko – Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne Mikuláše Pavlíka a dalších ordinovaných kazatelů ordinován (vysvěcen) modlitbou a vkládáním rukou k plné kazatelské službě kazatel Martin Lindtner. Ten má v současné době na starosti tři sbory – Cheb, Sokolov a Karlovy Vary. V Sokolově se tento den nebude konat žádná bohoslužba.

martin-lindtnerMartin Lindtner se přistěhoval z Brna do západních Čech, do Karlových Varů, v roce 2013. Předtím vystudoval hru na klasickou kytaru na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a teologii na Teologickém semináři církve adventistů v Sázavě. Před příchodem do Varů absolvoval nástupní kazatelskou praxi ve sborech Brno – Olomoucká, Vyškov a skupince ve Slavkově u Brna. Před vstupem do kazatelské práce pracoval jako hudebník a učitel hudby. Se spolužáky kytaristy z JAMU založili Brněnské kytarové kvarteto BRNKK a několik let koncertovali po České republice. Je osm let ženatý, jeho manželka Michaela je lékařka. Spolu vychovávají čtyřletého syna Honzíka a dvouletou dceru Marušku (na fotce nahoře je vlevo celá rodinka společně s manželi Bujnovými při svátku zamilovaných v Sokolově).

Diář pastora

Vítejte v mém diáři pastora sborů Karlovy Vary a Sokolov. Dávám jej sem k nahlédnutí v zájmu lepší vzájemné informovanosti a těším se na setkávání na níže uvedených akcích.

Okrová barva – dnešní den

Zelená barva – Sokolov

Jantarová barva – Karlovy Vary

Fialová barva – jiné

Pokud kliknete na šipku směřující dolů (v pravém horním rohu kalendáře), můžete si vybrat události, které chcete zobrazit.