Na odpolední bohoslužbě bude 27. dubna Večeře Páně

V sobotu 27. dubna se koná na odpolední romské bohoslužbě v sokolovském sboru adventistů Večeře Páně. Bohoslužba začne tradičně ve 14 hodin písněmi, vyprávěním, kázáním a poté se bude konat obřad Večeře Páně, který povede kazatel Martin Lindtner. Všichni jsou srdečně zváni!

Večeře Páně je účastí na symbolech Ježíšova těla a krve jako vyjádření víry v něho, našeho Pána a Spasitele. V tomto prožitku společenství je přítomen Kristus, který se setkává se svým lidem a posiluje ho. Svou účastí radostně zvěstujeme význam Kristovy smrti, dokud nepřijde. Příprava na tuto večeři zahrnuje zkoumání vlastního svědomí, pokání a vyznání hříchů. Kristus ustanovil umývání nohou jako symbol nového očistění a výraz ochoty vzájemně si sloužit v křesťanské pokoře a sjednotit svá srdce v lásce. Večeře Páně se smějí zúčastnit všichni věřící křesťané. (Bible, 1. List Korintským 10:16-17; 11:23-30; Bible, Evangelium podle Matouše 26:17-30; Bible, Zjevení 3:20; Bible, Evangelium podle Jana 6:48-63; 13:1-17)

Pozvánka na velikonoční bohoslužbu

Pozvánka na přednášku do Lokte

Modlitební setkání bude na Březové

U manželů Pavla a Jitky Hološových se koná v úterý 16.4. od 18.00 hodin na Březové, Hlavní 358 modlitební setkání. Všichni jsou srdečně zváni k čtení knihy Genesis a k modlitbám za potřeby vlastní i druhých pod vedením kazatele sboru adventistů v Sokolově Martina Lindtnera.

Víkendy dětí v Karlových Varech a mladých na Bublavě se vydařily

O víkendu 5. až 7. dubna se konal v Karlových Varech další ročník již tradiční soutěže dětí s názvem „Pečeť“. Organizátoři soutěže připravili pro děti velice pestrý program, včetně návštěvy tamního bazénu. Sokolovští děkují všem Karlovarákům, kteří se na zdárném průběhu pečeti podíleli. Soutěže se zúčastnilo 21 dětí ze Sokolovska, jejich účast finančně podpořil spolek Pohlazení. FOTKY JSOU ZDE

O víkendu 12. až 14. dubna se konalo setkání mladých na Bublavě na akci s názvem „Změň svět“. Na programu byly společenské hry, procházka na rozhlednu do sousedního Klingenthalu, povídání s o životě, písničky za doprovodu kazatele Martina Lindtnera, opékání, grilování, výlet do lesa… Setkání mladých finančně podpořil spolek Pohlazení a České sdružení Církve adventistů sedmého dne. FOTKY JSOU ZDE

Děti mají v pátek 12. dubna schůzku se Zuzkou

 

Schůzky dětí s dospělými v prostorách sboru adventistů v Sokolově na Šenvertu (Kraslická 494) pokračují v pátek 12. dubna. Od 16 hodin bude na děti čekat studentka vysoké školy pedagogické Zuzka Chalupová ze Šabiny. Každý, kdo má chuť něco tvořit, jít na procházku či si zahrát nějakou společnou hru, je vítán. Kdyby někdo potřeboval odněkud přivézt, je možné se domluvit na telefonním čísle 733 380 259. Schůzky_pro_děti_2019

Pozvánka na společné zhlédnutí filmu Josef

 

V úterý od 18 hodin se bude v sokolovském sboru adventistů na Kraslické 494 v Sokolově promítat italsko – americko – německý film Josef. Jedná se o filmové vyprávění dramatického osudu Jákobova nejmilovanějšího syna Josefa, kterého jeho bratři sžíraní závistí prodali do otroctví. Všichni jsou srdečně zváni!

Účastníci Robinzonády se zúčastní „Mise na Mars“

Celkem dvacet dva dětí ze Sokolovska se účastní o víkendu od 5. do 7. dubna Karlovarské pečeti (na fotce při příjezdu na ZŠ ve Dvorech). Jedná se o další ročník setkání dětí Divokého západu Klubu Pathfinder. Loni se konal v Lokti. Další tradiční akcí Pathfinderu je květnová Robinzonáda. Letos ji připravuje Zlatý střed Klubu Pathfinder. Všichni zájemci, kteří se chtějí zúčastnit „Mise na Mars“ jsou srdečně zváni. Ze Sokolovska přijímají přihlášky Hana a Tomáš Kábrtovi (fb. Agara Sokolov, email tohadama@volny.cz, tel. 733380259). Robinzonáda se koná v Soběšíně od 10. do 12. května. Finančně ji podporuje spolek Pohlazení. Více informací o letošní Robinzonádě je zde: dopis_robinzonada_19

Rozpis na dopoledních bohoslužbách ve 2. čtvrtletí

Rozpis služebností na bohoslužbách ke stažení je zde: Rozpis_2_čtvrtletí_2019f


Rozpis na odpoledních bohoslužbách ve 2. čtvrtletí

Všichni jste srdečně zváni na bohoslužbu, případně alespoň její část. Začíná se ve 14 hodin. rozpis_romské