Bible pro dnešek: Volání proroků

V tomto tématu se zaposloucháme do volání proroků. Budeme slyšet to, co mnoho lidí tehdy slyšet nechtělo a také si položíme otázku, jak jsme na tom dnes? Je dnes situace jiná? Nepotřebuje i náš svět novodobé proroky, kteří sdělí lidem Boží vůli? Izraeli se stávalo, že když Boha neposlouchali, Bůh dopustil, aby Izraelci pocítili důsledky svého jednání. Měli bychom i dnes mít podobné obavy? Rozhovor na téma „Volání proroků“,vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a kazatel Vít Vurst. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do Šabiny „pod skálu“ v sobotu 3.8. od 10.00 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

V Šabině se uskuteční v sobotu 3. 8. bohoslužba pod skálou

Neuvěřitelný příběh z knihy Lži o Bohu od autora románu Chatrč

William Paul Young, slavný bestsellerový romanopisec, autor knihy Chatrč, představuje ve své další knize Lži o Bohu, kterým věříme dvacet osm běžně užívaných společenský názorů na Boha, které považuje za nesprávné a které nás podle něj od jeho podstaty oddalují.

Zde je ukázka z kapitoly „Bůh je spíš on než ona“: …..V roce 1946 patřili do panteonu západních bohů Otec, Syn, Duch svatý… a lékaři. Lékaři, téměř výlučně muži, náležitě odění do posvátného bílého roucha, budící dojem odměřené nadřazenosti a moci. Lékař vkročil na chodník, všichni odstoupili stranou a nechali ho projít. Když vešel do haly, všichni vstali a stáli, dokud nevyřídili, co potřeboval, a neodešel. Doktorům nikdo neoponoval, zvláště pokud pracoval jako sestra na praxi.

Moje matka zahájila tříletou praxi zdravotní sestry v Royal Jubilee Hospital ve Victorii (v kanadské Britské Kolumbii) roku 1946. Bylo jí osmnáct let, byla svobodná a chtěla se stát zdravotnicí na misii. Tři měsíce po začátku praxe, krátce poté, co dostala čepec (říkala, že v něm vypadala velmi působivě, i když ještě nic neuměla), přišla do nemocnice žena s krvácením. Byla to paní Munnová, manželka reverenda Munna, hlavního pastora anglikánské církve ve Virginii. Ze zdravotní dokumentace vyplývalo, že už přišla o pět dětí na konci druhého a třetího trimestru a teď bylo ohroženo šesté těhotenství.

Je těžké přijít o dítě v kterémkoli stadiu těhotenství, ale ženy, které dítě nosily a pak o ně přišly, a přitom už dlouho cítily kopání a pohyby, vědí, že je to opravdu zničující. Naděje a sny se této ženě a jejímu manželovi nerozpadly jednou, ale pětkrát. Teď stáli na prahu šesté bolesti. Více >

Tip na knihu – Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny

Herndon Booton – Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny
V letošním roce  vyšla v nakladatelství Rosa knížka, podle které byl natočen i úspěšný film – Zrození hrdiny. Hlavní hrdina Desmond Doss chtěl jako sta tisíce dalších dobrovolníků bojovat za svou zem. Kvůli své víře se ale odmítal dotknout zbraně, natož zabíjet. Díky tomu byl ponižován a šikanován – jak ostatními vojáky, tak důstojníky. Dostal se až k vojenskému soudu, který ovšem potvrdil jeho právo vstoupit na bitevní pole 2. světové války beze zbraně. Mohl sloužit jako medik u 77. pěší divize, se kterou prošel bojišti na Filipínách, Guamu a Okinawě.

V průběhu bojů na Okinawě sám během jedné noci zachránil 75 amerických vojáků, kteří zůstali zranění před japonskou obrannou linií na hřebenu, kterému se říkalo Hacksaw Ridge. Mezi zachráněnými byla řada jeho spolubojovníků, kteří ho dříve pro jeho přesvědčení ponižovali. Jako první odpírač vojenské služby se zbraní v historii USA byl Desmond Doss za své bezpříkladné hrdinství oceněn nejvyšším americkým vojenským vyznamenáním – Medailí cti.

Letní pobyty dětí ještě nekončí

Děti ze sokolovského spolku Pohlazení se vrátily z táborů Klubu Pathfinder na Hadovce (14.7.) a v Raspenavě – na první fotce (21.7.). Do neděle 28. července se ještě účastní česko – německého letního tábora v německém Heiligenhofu osm děvčat a jeden chlapec (jeden odjel po týdnu domů z důvodu stesku po rodičích) a posledních deset dní v Normandii mají před sebou dvanáctiletí kluci Tomáš Golkovský, Pavel Schultze a Martin Vilímek. Ti odjeli již 23. června na pozvání Američana Jima McDonalda do Francie, kde poznávají okolní památky, koupou se v oceánu a především se pod vedením Jima a jeho dvou mladých pomocníků, Vládi a Emy z Rumunska, učí anglicky. Tomáš G. zítra oslaví třinácté narozeniny. Fotky z táborů zatím nejsou, dosavadní Jimovy fotky jsou zde: NORMANDIE

Bible pro dnešek: Milost a spravedlnost v Žalmech a Příslovích

V knize Žalmů a Přísloví je mnoho moudrých myšlenek. V dnešním tématu se zaměříme na milost a spravedlnost. Žalm 9 hovoří o tom, že Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem. Co to znamená? Jak rozumět textu, že kdo zná Boží jméno má doufat v Hospodina? Žijeme v zemi, kde máme pocit, že chudí ani neexistují. Co může být ale dnes takovým odíráním nuzného, jak o tom hovoří Přísloví 22? Rozhovor na téma dalšího úkolu „Milost a spravedlnost v Žalmech a Příslovích“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a kazatel Vít Vurst. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 27.7. od 10.00 a od 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Pozvánka na bohoslužbu v Horním Slavkově

Skupinka dětí odjela na tábor do Německa

Zatímco v neděli 14. července skončil tábor Klubu Pathfinder Divokého západu na Hadovce u Konstantinových Lázní, o den dříve v sobotu 13. července začal patnáctidenní letní tábor v německém středisku Heiligenhof u města Bad Kissingen. Obou táborů se účastní děti spojené se sokolovským sborem. Děti odjely do Heiligenohfu společným autobusem z Chebu (na fotce), podle aktuálních informací se jim na táboře, ze kterého se vrátí 28. července kolem půl druhé odpoledne opět do Chebu, líbí.

Ještě necelý týden budou čtyři kluci ze Sokolovska na táboře v Raspenavě v Jizerských horách a tři kluci necelé tři týdny v Normandii u Jima Mc Donalda. Z Raspenavy přivezou děti v neděli 21. července Ivana a Luboš Látalovi, z Francie Hana a Tomáš Kábrtovi 4. až 5. srpna.

Bible pro dnešek: Sobota – den svobody

Vnímáme sobotu jako den svobody? Často se stane, že když vyslovíme slovo sobota, tak přemýšlíme nad tím, jak ji správně zachovávat. Ale nás bude především zajímat, proč Bůh sobotu vůbec stvořil. Co znamená v tento den nepracovat a jak je možné, že zbožní židé plánují vraždu? Z čeho měli farizeové tak veliký strach? Rozhovor na téma třetího úkolu „Sobota – den svobody“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a kazatel Vít Vurst. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 20.7. od 10.00 a od 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Martin Kábrt získal prestižní cenu za recept pro britské hospodářství

Mezinárodní tým vedený Čechem Martinem Kábrtem (na fotce vlevo) obdržel ve středu v Londýně cenu The IPPR Economics Prize, která je považována za třetí nejprestižnější ekonomickou cenu na světě. Za obsáhlý recept na to, jak zajistit vyšší hospodářský růst Velké Británie, získal tým v přepočtu skoro 1,5 milionu korun. O jeho úspěchu informovala významná média v zemi.

Londýnský Institut pro výzkum veřejné politiky (IPPR) každoročně oceňuje nejlepší nápady na podporu rychlého a udržitelného ekonomického růstu v Británii. Prostřednictvím ocenění IPPR Economics Prize rozděluje v přepočtu 4,5 milionu korun. Jedná se o třetí nejprestižnější cenu v oboru ekonomie. Více získávají jen držitelé Nobelovy ceny za ekonomii a Wolfsonovy ekonomické ceny.

Sbor církve adventistů v Sokolově Martinovi z celého srdce gratuluje! Martin tento sbor odmalička se svými rodiči a bratrem Danielem navštěvuje. V posledních letech méně, protože dlouhodobě žije v Londýně.