Bible pro dnešek: Nehemjáš – jeho doba a poslání

Co víme o muži jménem Nehemjáš? Co znamenalo být číšníkem na královském dvoře a proč se právě číšník rozhodl pro obnovu Jeruzaléma? Jaké překážky čekaly ty, kteří se rozhodli vrátit a Jeruzalém obnovit? Známe nějaký příklad z ne tak daleké historie, kdy jeden člověk dokázal pohnout ke změně třeba celý národ? Rozhovor na téma „Nehemjáš: jeho doba a poslání“, vedli redaktor Hope TV Jindřich Černohorský a teolog Josef Dvořák. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů, Kraslická 494 v Sokolově v sobotu 12.10. od 10 a od 14 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde, případně na webových stránkách sobotní školy.

Zemřela naše drahá Vlastička Csingerová

Ve věku 61 let zemřela po náhlé mozkové příhodě dlouho nemocná Vlasta Csingerová ze Sokolova. Při příležitosti jejího významného loňského životního jubilea vyšel na těchto webových stránkách rozhovor o jejím životě. Připomeňme si ho kliknutím na tento odkaz:

Vlasta Csingerová: Ráda si sama povídám s Bohem

Kazatel Martin Lindtner vyučuje hru na kytaru

Kazatel církve adventistů na Karlovarsku a Sokolovsku Martin Lindtner nastoupil na částečný úvazek do Základní umělecké školy v Karlových Varech jako učitel hry na kytaru a zároveň pořádá v krajské knihovně semináře klasické kytary. Je absolventem hry na klasickou kytaru na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a ve svém druhém úvazku se chce věnovat dětem v základní umělecké škole. Martin zde chce navazovat nové kontakty a vypomáhat škole v její situaci, vysvětlil předseda českého sdružení sborů církve adventistů Vít Vurst. Dosud církev neumožňovala kazatelům vedlejší pracovní poměr, aby měli dostatek času na pastorační službu členům a přátelům svých sborů, jejich známým a dalším potřebným ve svém okolí. Martin Lindtner se rozhodl dávat výplatu z umělecké školy sokolovskému spolku Pohlazení, který pečuje o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Spolek v současné době shání dobrovolníky v Sokolově a i Karlových Varech, kteří by se věnovali dětem, například výukou hry na kytaru a další hudební nástroje.  Martin Lindtner učil na umělecké škole již v Brně, než se stal kazatelem. V Karlovarském kraji pracuje jako kazatel církve od 1. srpna  2013. Kromě hudby se věnuje i lednímu hokeji a cyklistice.

Bible pro dnešek: Ezdráš – jeho doba a poslání

Kdo byl Ezdráš a v jaké době žil? Proč se Izraelci dostali do Babylónského zajetí? A proč návratů ze zajetí bylo více? Do čeho se lidé vraceli a jak je možné, že byli vůbec propuštěni? Najdeme zde nějaké poučení pro nás dnes? Rozhovor na téma „Ezdráš: jeho doba a poslání“, vedli redaktor Hope TV Jindřich Černohorský a teolog Josef Dvořák. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů, Kraslická 494 v Sokolově v sobotu 5.10. od 10 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde, případně na webových stránkách sobotní školy.

Nové téma sobotní školy: Biblické knihy Ezdráš a Nehemjáš

Od soboty 5. října do soboty 28. prosince budou adventisté na celém světě diskutovat při sobotních bohoslužbách o starozákonních knihách Ezdráš a Nehemjáš. Autorem pomocné příručky k probíranému tématu z Bible je Jiří Moskala, děkan a profesor výkladu a teologie Starého zákona na Teologickém semináři adventistů sedmého dne na Andrewsově univerzitě. Příručku je možné si stáhnout na stránkách sobotniskola.casd.cz, případně zakoupit v každém sboru církve adventistů. Každý týden bude opět možnost zhlédnout čtvrthodinové zamyšlení k probíranému tématu buď na stejných stránkách, nebo na HopeTv.cz. Jiří Moskala zároveň připravil ještě i podrobnější knihu “Příběhy Boží milosti” pro ty, kteří chtějí více proniknout do poselství těchto knih. Nejde o podrobný komentář, ale spíše o bližší pohled na třináct vybraných témat, která se v těchto knihách objevují. V každé kapitole se autor snaží představit čtenářům tyto starozákonní texty jako „evangelium“ – dobrou zprávu o našem Bohu. Knihu v nakladatelství Advent-Orion vydává Adventistický teologický institut a Oddělení Sobotní školy. Zde je možné si ji objednat: www.adventorion.cz, e-mail: expedice@adventorion.cz, tel.: 603 553 628.

Zde je úvodní slovo Jiřího Moskaly ke knihám: Evangelium podle Ezdráše a Nehemjáše
Ezdráš a Nehemjáš byli výjimeční, Bohu věrní, Písmu podřízení a Duchem svatým vedení vůdci, kteří z hloubi duše toužili, aby Boží lid prospíval a aby bylo Boží jméno vyvýšeno a znali je všichni lidé po celém světě. Jejich životy ukazují, co všechno může Bůh učinit prostřednictvím oddaných lidí, kteří druhé vedou tak, že jim slouží.  Více >

Nové a jedinečné turné Roberta Fulghuma po Česku

Americký spisovatel a unitářský pastor Robert Fulghum, mistr laskavého humoru, přijede do Chebu představit svou novou knihu s názvem U Devíti draků a jedné ovce, což je druhý díl zamýšlené trilogie Opravář osudů. Během října objede prakticky celou Českou republiku. Dojde i na scénické čtení, při němž vás dvojice herců v krátkosti seznámí s oběma díly Opraváře osudů.  Vystoupení spisovatele se uskuteční v hlavním sálu KC Svoboda ve středu 9. 10. od 19 hodin. Vstupné je 120 korun.

Pozvánka na bohoslužbu ve Slavkově

V sobotu 5.10. se koná společná bohoslužba od 9.30 hodin

V sobotu 5. října se koná v sokolovském sboru adventistů společná bohoslužba dopoledních i odpoledních bohoslužeb. Bohoslužba začne tradičně v 9. 30 hodin písněmi, vyprávěním, pokračuje veřejnými rozhovory nad Biblí v tzv. sobotní škole a poté se bude konat obřad Večeře Páně, který povede kazatel Martin Lindtner. Všichni jsou srdečně zváni! Po bohoslužbě bude pohoštění.

Rozpis odpoledních služebností na 4. čtvrtletí roku 2019

Evangelíci zvou do Kynšperka na 3. ročník konference pro ženy