Bible pro dnešek: Jednota a náprava vztahů

Obnovení a náprava vztahů je něco velmi důležitého a také velmi těžkého. Pokud jsme prožili situaci, kdy vztah se narušil, tak víme jak těžké je obnovit původní důvěru. Je to těžké, ale není to nemožné. A jako křesťané víme, že je to nutné. Jak toho dosáhnout? Co se můžeme naučit z jednání Pavla? A co radí Ježíš, když dojde ke zjevnému hříchu? Rozhovor na téma dalšího úkolu „Jednota a náprava vztahů“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Mikuláš Pavlík. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 8.12. od 10.00 a 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Děti si připomenou letní tábor na Hadovce

Vedoucí a organizátoři letošního letního tábora pro menší děti na Hadovce u Konstantinových Lázní Martin Lindtner, Zuzka Chalupová a Jiří Bauer připravují víkendové setkání pro děti, které se tábora zúčastnily. Ze Sokolova a okolí to jsou Filip Smíšek, Daniel Pilar, Mária Krejčí, Adelin Bauerová, Jan Boudník, Rosťa a Laura Kollerovi, Nikolka Kroková, Jakub Daňko, Kristýna Baarová, Lucka Malíková, Martin Vilímek, Damián Polena, Míša Schultzeová, Danny Smíšek. Uskuteční se na Šenvertu v sokolovském sboru adventistů v sobotu 8. prosince od 17.30 hodin do neděle 9. prosince.  Na programu je společná prohlídka fotek, hry, zpívání písniček z tábora, připomenutí příběhu o Ester a samozřejmě dobré pohoštění. Spát se bude ve spacáku na karimatkách, ty jsou k zapůjčení ve sboru, kdo má vlastní, ať si je přinese. Svoz i odvoz dětí má na starosti Martin Lindtner, který se telefonicky spojí s rodiči a individuálně se s nimi domluví.

Bible pro dnešek: Nejpřesvědčivější důkaz

Jak působíme jako církev na lidi kolem nás? Jsme jednotní? Vnímají nás jako láskyplné společenství, kde se máme rádi? Co znamená text, že se máme smířit s Bohem? A jakou roli hraje smíření v dosažení jednoty? Když Pavel napíše, že máme být jako „milované děti“, co to znamená? Je důležité prožívat vztah s Bohem s vědomím, že jsem opravdu milován? Rozhovor na téma dalšího úkolu „Nejpřesvědčivější důkaz“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Mikuláš Pavlík. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 1.12. od 10.00 a 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Sokolovští prožili pestrý víkend

Členové a přátelé sokolovského sboru prožili událostmi naplněný listopadový víkend. Na sobotní odpolední bohoslužbu přijel hrát, zpívat a kázat Martin Petík z romského sboru v Chebu. Přivezl s sebou další členy kapely i vlastní rodiny. Díky za skvělé pohoštění Evy Ferkové z Nového Sedla a také výtečný narozeninový dort Jolany Pačanové ze Sokolova. V neděli 25. listopadu se konala další pravidelná romská bohoslužba v Horním Slavkově, kterou tentokrát vedl kazatel Martin Lindtner. Díky Janu Ferencovi ze Sokolova, že v evangelickém kostelíku topil dvě hodiny před začátkem akce a příchozí se tak zahřáli. V tentýž den dopoledne byly pozvány všechny děti do bazénu v Sokolově, ale z důvodu nemoci přišli pouze čtyři kluci, které doprovodili Roman a Hanka Musichovi a Jirka Bauer, kterým patří další poděkování. Bazén si náležitě užili! Díky Pánu Bohu za pěkné dny.

 

Tomáš Kábrt pohovoří o světle a tmě v knihovně v Lokti

V Horním Slavkově bude další romská bohoslužba

Děti si půjdou zaplavat s Pohlazením

Děti a mladí ze spolku Pohlazení půjdou v neděli 25. listopadu do bazénu. Sraz je v bazénu dopoledne ve tři čtvrtě na deset. Vedoucími výpravy jsou Jirka Bauer a Luboš Olah. Vítáni jsou i další dospělí jako dozor. Přijďte si zaplavat! Zvány jsou všechny děti i mládež z Pohlazení (z rodin sourozenců Olahových, Rakašových, Smíšekových, Vilímkových, Golkovských, Valči Kováčové, Schultzeových, atd….). Končit budeme ve dvanáct hodin. Případnou svačinu či pití s sebou.

Modlitební setkání bude v Lokti

Modlitební setkání se uskuteční v Lokti ve Sportovní ulici 539 u Jiřího Bauera st. v úterý 27. listopadu od 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni k přemýšlení o Božím slově v knize Genesis pod vedením Martina Lindtnera a k modlitbám za potřeby vlastní, ale i druhých.

Co znamená být jednotní ve víře

V pátek 23.11. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Tématem zamyšlení bude pokračování tajemství jednoty v rozmanitosti, tentokrát o víře. Všichni jsou srdečně zváni!

Děti opět pozvaly seniory do školy popovídat si s nimi

Ve středu 21. listopadu se opět setkali senioři s dětmi ze 6. Základní školy v Sokolově a jejich učitelkou Gabrielou Wernerovou. Dospělí  povídali o svých dětských letech s přítomnými dětmi a jeden z hostů, Bohuslav Zámečník ze Sokolova, jim přinesl ukázat, jak vypadaly tzv. potravinové lístky. Každé dítě dostalo jeden domů s domácím úkolem, aby se zeptaly rodičů, zda vědí, co to je. Příští setkání se uskuteční 5. prosince v 16 hodin a o týden později, 12. prosince, budou děti z prvního stupně zpívat ve škole vánoční koledy. Myšlenku sblížit děti a seniory při společném posezení u čaje či kávy a moučníku, který děti samy upečou, vznikla u jejich paní učitelky Gabriely Wernerové.