Sokolovský sbor se zapojí do potravinové sbírky

Lukáš Pazdernatý, Monika Slepčíková (na fotce vpravo s Lubošem Olahem), Míša Kroková a její dcerky a Růžena Makulová se zúčastní za sokolovský sbor v sobotu 23. listopadu celonárodní potravinové sbírky. Pomáhat budou v obchodě Lídl v Sokolově na Michalu od 14 do 18 hodin. Díky za jejich ochotu. Jídlo ze sokolovské potravinové banky, která má sídlo nedaleko Lídlu, pomáhá po celý rok celé řadě chudých lidí, které jsou nějakým způsobem vázáni na sokolovský sbor.Potravinové banky jsou neziskové organizace, které shromažďují potraviny a distribuují je odběratelským charitativním a dobročinným organizacím. Skrze ně se potraviny dostávají ke koncovým klientům – dětem, seniorům, samoživitelkám, postiženým, lidem bez domova a v nouzi. Potraviny banky získávají od potravinových řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, od pěstitelů, producentů a jednotlivců. Minimálně z 75 % se jedná o potraviny určené k rychlé spotřebě, s uplynulou dobou minimální trvanlivosti, neprodejné potraviny s poškozeným obalem nebo například špatným označením, které by jinak skončily na skládce nebo ve spalovně.

Tomáš Kábrt a Luboš Olah představí v Bratislavě sociální práci sboru

Členové správní a dozorčí rady zapsaného spolku ASI-CS se rozhodli podpořit na svém jednání v neděli 15. září tři sokolovské projekty. Třicet pět tisíc dostane spolek Pohlazení (vpravo), dvaceti tisíci přispějí na provoz romských bohoslužeb (vpravo dole) a dvacet pět tisíc dostane sociální projekt Tabita aneb Plníme přání potřebným (vlevo). ASI-CS je dobrovolným spolkem fyzických osob členů Církve adventistů sedmého dne a právnických osob, které působí v České republice a v zahraničí, jejichž cílem je podporovat osoby, instituce, organizace v šíření evangelia. Sokolovský sbor děkuje za podporu.

Každoroční setkání členů spolku se sbírkou na projekty laiků, které chce spolek podpořit v roce 2020, se letos uskuteční v Bratislavě od 28.  do 30. listopadu. Hlavními řečníky sobotní bohoslužby budou Dwight Nelson a ThDr. Jiří Moskala. Již tradičně bude možné vybrat si z nabídky široké škály pátečních seminářů, zhlédnout výstavní stánky, získat přehled o schválených projektech v příspěvkovém řízení, potěšit se kvalitním hudebním vystoupením a prožít bohatý program.

Sokolovské projekty pojedou do Bratislavy představit Tomáš Kábrt a Luboš Olah.

Co říká o svobodě Bible? Přednáška Tomáše Kábrta v Lokti

Lindtnerovi vystoupí s básněmi a kytarou k výročí revoluce

Farní charita v Sokolově pořádá v pondělí 18. listopadu od 18 hodin v kostele svatého Jakuba na Starém náměstí v Sokolově komponovaný pořad hudby a poezie, který je připraven k 30. výročí sametové revoluce. Během večera zazní básně židovských básníků, kteří zažili nesvobodu druhé světové války. Někteří z nich zahynuli v koncentračních táborech. Většina básní vznikla právě za zdmi táborů smrti a jsou vyjádřením hluboké touhy po svobodě – modlitbou za svobodu. Účinkují: Michaela Lindtnerová (přednes) a Martin Lindtner (klasická kytara).

Listopadová vyhlídka je o svobodě

Listopadové vydání měsíčníku sboru adventistů v Sokolově Pěkná vyhlídka otevírají vzpomínky na demokratický přelom v roce 1989, pozvánky na odpoledne s návštěvou ze sboru Hradec Králové, na besedu s romským aktivistou Rudolfem Tippanem, příběh o narození Harolda Munna, informaci o graduaci člena sboru Daniela Kábrta na Vysoké teologické škole ve Friedensau a přehled akcí na listopad s výhledem na prosinec.

Časopis je ke stažení zde

 

Sourozenci Olahovi zpívali v Silberbachu s Afroameričankou Flois

Martin Baxa natočil níže uvedené video z letošního říjnového víkendu v Silberbachu se zpěvačkou, Afroameričankou Flois Knolle – Hicks, kterého se ze sokolovského sboru zúčastnily rodné sestry Eva Ferková, Jolana Pačanová a Růžena Polenová. Na nedělní bohoslužbu za nimi přijel ještě jejich bratr Luboš Olah se synem Jakubem. Sokolovští zde byli již podruhé. Loni jela ze Sokolova dokonce dvaceti tříčlenná výprava převážně mladých lidí.

Do Karlových Varů přijede zpívat duchovní Jindřich Černohorský

Do Karlových Varů přijede v sobotu 16. listopadu hrát a zpívat kazatel církve adventistů a internetový pastor Jindřich Černohorský z Hradce Králové, který kázal a zpíval na bohoslužbách i koncertě také letos v Sokolově 9. března. Známý je hlavně z duchovního seriálu České televize pro mládež Za obzorem a pravidelně ho dnes můžeme vídat v pořadech internetové televize HopeTV.cz Bible pro dnešek, kde vede rozhovory s teology na různá témata z Bible. V modlitebně církve adventistů v ulici Plzeňská 49 se od 17 hodin představí návštěvníkům se svou kapelou jako kytarista, zpěvák a skladatel, který se od roku 2013 věnuje výhradně vlastní nové tvorbě. Kapela, se kterou Jindřich Černohorský vystupuje, je pětičlenná, v Sokolově zahrají se Štěpánem Plickou a Petrem Mlíchem ve třech. Více o kapele, písních, koncertech, CD je na webových stránkách www.jindrichcernohorsky.cz. Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni. Plakát ke stažení je zde: JC_plakat_trio_20191116_Karlovy-Vary

Manželé Staňkovi v Sokolově potěšili zpěvem i vyprávěním

Desítky lidí přivítaly v sobotu 2. listopadu na odpolední bohoslužbě hosty z Hradce Králové, kteří vyprávěním a krásnými písněmi zpestřili Večeři Páně. Manželé Koloman a Leona Staňkovi zazpívali několik romských písní a Koloman Staněk se podělil o zkušenosti při překládání Nového zákona do romského jazyka, kterému se věnuje již řadu let. „Nový zákon je již přeložen a brzy bude vydán,“ řekl k radosti návštěvníků bohoslužby Koloman Staněk. Hradecký křesťanský sociální pracovník mezi Romy Daniel Hrdinka představil promítáním a vyprávěním aktivity pořádané v Hradci Králové a okolí na pomoc sociálně vyloučeným rodinám z romské menšiny. Společenství pokračovalo po bohoslužbě u prostřeného stolu přátelskými rozhovory, při nichž hosté z východních Čech pozvali Sokolovské na oplátku do Hradce. Sokolovský sbor děkuje za milou návštěvu.

Více >

V knihovně se bude k 30. výročí revoluce vzpomínat na život „v podsvětí“ na Sokolovsku

Novinář Tomáš Kábrt a hudebník Milan Novotný, bývalí a zakládající členové kapely Luncheonbeat, později Blahostroj, zavzpomínají v úterý 12. listopadu 2019 v loketské knihovně na život „v podsvětí“ za komunismu na Sokolovsku. Všichni jsou srdečně zváni!

Peníze z restitucí dává církev také na sociální projekty

Církev adventistů sedmého dne (CASD) vyhlašuje výzvu k podání žádostí o grant, jehož účelem je pomoci zkvalitnit život sociálně potřebným a oslabeným osobám ve sborech adventistů a v místech, kde církev a její členové působí. Částka uvolněná pro rok 2020 je 800 000,- Kč. Finanční prostředky pocházejí především z majetkového vyrovnání s církvemi.

Žadateli o grant mohou být sbory CASD a neziskové organizace založené členy CASD, které působí ve spolupráci s institucemi a sbory adventistů. Zájemci o spolupráci jsou pozváni rozvinout svou sociální, diakonickou a pastorační činnost, která je nesena křesťanskými hodnotami a respektuje duchovní oblast života člověka.

Žádost o grant se podává elektronicky na předepsaném formuláři nejpozději 17. 11. 2019 (rozhoduje datum odeslání).

Předběžní zájemci o grant se každoročně schází v modlitebně sboru adventistů v Praze Sedleci s Danielem Hrdinkou, vedoucím sociální služby CASD (na fotce). Toto setkání se letos konalo 29. září, hostem byla nevidomá Jana Kovaříková, zakladatelka organizace Rozhledna a terapeutka, která poskytuje služby lidem se zrakovým postižením. Ze sokolovského sboru se setkání zúčastnila Hana Kábrtová, která do grantového řízení každý rok přihlašuje projekt sokolovského sboru Tabita aneb Plníme přání potřebným (letos již pošesté). V tomto roce přihlásila i projekt spolku Pohlazení s názvem „Vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí“. Více >