V Horním Slavkově bude bohoslužba

Fotky dětí z tábora v Raspenavě

Čtyři kluci ze Sokolovska se zúčastnili od 7. do 21. července letního tábora v Raspenavě u Liberce. Zde jsou fotky: TÁBOR SEVERNÍ HVĚZDY 

Děti ze spolku Pohlazení jsou z letních pobytů v pořádku doma

Všechny děti ze spolku Pohlazení se díky Pánu Bohu šťastně vrátily domů z letních táborů a výletů, na které je letos spolek vyslal a také jejich pobyt díky svým sponzorům finančně podpořil. Poslední tři chlapci přijeli z šestitýdenního soustředění anglického jazyka na usedlosti Američana Jima McDonalda v přímořském  městečku Saint Denis le Gast ve francouzské Normandii v pondělí 5. srpna večer poté, co absolvovali cestu domů autem s Hanou a Tomášem Kábrtovými. FOTKY S JIMEM A Z CESTY ZA NÍM Klukům se u Jima moc líbilo, zlepšili se hodně v angličtině a naučili se i spoustu dalších věcí. „Jim mě naučil jíst zeleninu,“ říká usměvavý Tomáš, „byl jsem hloupý, že jsem ji nejedl. Nevěděl jsem, jak je dobrá.“ Velký zážitek byl pro ně také let letadlem do Francie, jejich první v životě. „Když jsem se díval z letadla na zem, vypadala jako omalovánka. Pole, louky, vše bylo ohraničené ve čtvercích. A to zvláštní nebe nad mraky,“ vzpomínal při zpáteční cestě autem Martin. „Jim mě pozval příští rok na svoje narozeniny do Prahy,“ hlásil nadšeně zase Pavel. Naposledy se v sobotu večer vydali ještě k oceánu. „Chodili jsme se často koupat, ale poprvé zažíváme takový příliv,“ říkali kluci, když viděli, kam až dosahuje voda. S přílivem se setkali i druhý den , kdy se na zpáteční cestě zastavili s Kábrtovými na prohlídku ostrova s klášterem Le Mont Saint Michel. Při příchodu byl součástí pevniny, během návštěvy se ale stal ostrovem. Tuto velkolepou podívanou zachytila výprava na fotkách. Cestou za chlapci se Kábrtovi zastavili v katedrále ve městě Méty, kde nocovali, a u bílých oceánských útesů u městečka Etratat, nazpět pak v Remeši, v Saarlouis s noclehem a ranní návštěvou futuristického monumentu Saarpolygon a v Norimberku. Všechny fotky ze zpáteční cesty jsou zde: PRO KLUKY DO NORMANDIE A ZPĚT

Bible pro dnešek: Uctívání Stvořitele

Co je to uctívání Stvořitele? Že je to jednoduchá otázka? A co když si Bůh přeje, abychom jej uctívali úplně jinak, než to dnes děláme? Nemáme falešné představy o tom, jak pravé uctívání vypadá? V některých Biblických textech dává Bůh najevo svůj odpor k bohoslužbě, kterou praktikovali Izraelci. Co mu tak vadilo? A jak jsme na tom my dnes? Rozhovor na téma „Uctívání Stvořitele“,vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a kazatel Vít Vurst. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů, Kraslická 494 v Sokolově v sobotu 10.8. od 10.00 a od 14 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde, případně na webových stránkách sobotní školy.

Lidé chválili Boha v Šabině „pod skálou“

Jako každý rok se sešli členové a přátelé sborů adventistů Sokolov, Tachov, Cheb, Karlovy Vary při bohoslužbě v Šabině. Konala se v sobotu 3.8. na tradičním místě „pod skálou“ a z Bible kázal Miroslav Bísek z Tachova. Děti podnikly pod vedením Ivany Látalové výpravu k tamnímu minerálnímu prameni. Po skončení bohoslužby se přítomní občerstvili ve Staré hospodě Romana Fraňka.

Všechny fotky od Věry Krassové a Ivany Látalové jsou zde: BOHOSLUŽBA V PŘÍRODĚ

V sobotu 3.8. bude společná bohoslužba v Šabině

V sobotu 3. srpna se koná bohoslužba sokolovského sboru v Šabině pod skálou. Začátek je v 9.30  hodin. Na dopravě do Šabiny je možné se domluvit s Martinem Lindtnerem na telefonním čísle 736541998. Po bohoslužbě bude společné občerstvení polévkou ve Staré hospodě u Romana Fraňka. Kázat přijede Miroslav Bísek z Tachova. Všichni jsou srdečně zváni! Bohoslužby na Šenvertu v Sokolově ten den nebudou.

Děti se vrátily z tábora, klukům ve Francii zbývá poslední týden

Děti ze spolku Pohlazení, které strávily patnáct dní v německém Heiligenhofu, jsou už zpátky doma. V neděli 28. července se vrátily plné zážitků a nových přátelství do Chebu, kde si je rozebrali spokojení rodiče. Poslední týden začal třem klukům v Normandii, kam odjeli na pozvání Američana Jima McDonalda již 23. června. Daří se jim velice dobře, ale už se také těší na své nejbližší doma. „Byl jsem velice dojatý z návštěvy Amerického hřbitova v Normandii,“ řekl svým rodičům do telefonu nejmladší z trojice chlapců Martin Vilímek ze Sokolova. Cesta domů bude dlouhá, kluci pojedou autem s Hanou a Tomášem Kábrtovými, kteří pro ně přijedou, 1 300 kilometrů. Domů se vrátí v pondělí 5. srpna.

 

O pravidlech a vztazích

Kázání Tomáše Kábrta na bohoslužbách v sobotu 27.7. 2019

Text z Bible: Řekl také: „Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.‘ On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl: ‚Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem! Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.‘ I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl: ‚Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem.‘ Ale otec rozkázal svým služebníkům: ‚Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.‘ A začali se veselit.  Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl: ‚Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého.‘ I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl: ‚Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele.‘ On mu řekl: ‚Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.‘“ Lukáš 15:11-32

Švýcarský psycholog Jean Piaget napsal knihu, která se jmenuje Morální úsudek dítěte. Popisuje v ní, jak se dítě naučí rozlišovat mezi tím, co je dobré a co je zlé. Jak se člověk v životě začíná rozhodovat, jak dělá morální rozhodnutí. Zajímavé na jeho výzkumu jsou nejen výsledky, ale i způsob, jak zjišťoval informace. Chodil na jaře po Ženevě, a když viděl děti, jak hrají kuličky, tak se jich zeptal 3 otázky: 1. Kolik je ti let?  2. Podle jakých pravidel hraješ? 3. Jak víš, že právě takhle se mají kuličky hrát? Když vyhodnotil stovky rozhovorů, dospěl k zajímavým závěrům. Všechny děti, které hrály kuličky, procházely 3 etapami: Více >

Bible pro dnešek: Volání proroků

V tomto tématu se zaposloucháme do volání proroků. Budeme slyšet to, co mnoho lidí tehdy slyšet nechtělo a také si položíme otázku, jak jsme na tom dnes? Je dnes situace jiná? Nepotřebuje i náš svět novodobé proroky, kteří sdělí lidem Boží vůli? Izraeli se stávalo, že když Boha neposlouchali, Bůh dopustil, aby Izraelci pocítili důsledky svého jednání. Měli bychom i dnes mít podobné obavy? Rozhovor na téma „Volání proroků“,vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a kazatel Vít Vurst. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do Šabiny „pod skálu“ v sobotu 3.8. od 10.00 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

V Šabině se uskuteční v sobotu 3. 8. bohoslužba pod skálou