Začíná nová série HopeTV „Majstrštyk“

U Bauerových bude modlitební setkání

V úterý 11.7. od 18.00 hodin se koná modlitební setkání se studiem Bible doma u Jiřího Bauera v Dolním Rychnově, U Hřiště 465. Zváni jsou všichni, kdo chtějí poznávat Pána Boha a Jeho vůli.

Napište dětem na tábor….

Ve čtvrtek 6. července začal na Hadovce tábor starších dětí, který je tematicky zaměřen na Pána prstenů. Potrvá do 16. července. Pokud by někdo chtěl napsat dětem pohled, adresa je: Tábor Divokého západu, HADOVKA 2017, pošta Konstantinovy Lázně  349 52. Ze spolku Pohlazení se tábora účastní Míša Tůma s asistentkou Věrou Krassovou, Věrka Krassová ml. a Pavlík Schultze. První fotky od V. Krassové jsou ZDE

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Šíříme do světa správné evangelium?

Apoštol Petr se zmiňuje o textech apoštola Pavla, že jsou často složité a nesnadné k pochopení. Proč nepsal Pavel srozumitelněji? Jak číst dnes tyto texty, aby je čtenář 21. století nepochopil nesprávně? Komu a odkud psal Pavel tento dopis? Co měl na mysli Pavel, když hovoří o „jiném“ evangeliu? Rozhovor na tato témata vedou redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Martin Turčan. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni na bohoslužbu v sokolovském sboru v sobotu 8.7. od 10:00 a od 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Zemřela zakladatelka Chráněného bydlení Milada Bučková

parteHospodin jest můj pastýř,
nebudu míti nedostatku.
Na pastvách zelených pase mne,
k vodám tichým mne přivodí.
Duši mou občerstvuje,
vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své.
Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti,
nebuduť se báti zlého,
nebo ty se mnou jsi;
prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje.

Milada BučkováTiše ve spánku zemřela ve čtvrtek 29. června ve věku nedožitých 88 let zakladatelka občanského sdružení Chráněné bydlení v Sokolově Milada Bučková (na fotce vepředu první zleva). Rozloučení se uskuteční v evangelickém kostele v pátek 7. července od 14 hodin. Za mnohaletou pomoc zdravotně postiženým lidem a obětavost pro druhé získala Milada Bučková řadu cen. Osobností města Sokolova byla vyhlášena v roce 2005. „Pomáhat lidem mi přináší štěstí a spokojenost,“ říkávala. Celý svůj život nemyslela na sebe, ale na druhé. V jejích aktivitách ji posilovala víra, Pán Bůh. Byla členkou Českobratrské církve evangelické, kde po dlouhá léta zastávala i funkci předsedkyně staršovstva. Více >

Pozvánka na setkání do sboru

V pátek 7.7. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Všichni jsou srdečně zváni!

Odvoz dětí na tábory

PetruškaV červenci odjíždějí děti na letní tábory. Pro starší děti se koná od 6. července a odvoz přihlášených dětí (Věrka Krassová, Michal Tůma a Pavlík Schultze) zajistí Věra Krassová, která se postará i o jejich dovoz nazpět 16. července, kdy odveze i Adama Touše z Kynšperka nad Ohří. Pro mladší děti se tábor koná od 16. do 23. července. Na tábor děti přivezou (16.7.) a také je odtamtud odvezou zase domů (23.7.) Jiří Bauer, Heda Bauerová a Hana Kábrtová.

Jiří Bauer poveze Míšu Schultzeovou (Šabina), Vojtu a Jeni Pačanovy (Bukovany), Tomáška Golkovského (Habartov), Honzíka Boudníka (Chodov) a studenta Zbyňka Hrubého (Sokolov). Heda Bauerová poveze Aninku Letmajerovou, Nikolu Krokovou, Martínka Vilímka a studentku Míšu Vilímkovou (všichni Sokolov). Hana Kábrtová poveze Jakuba Olaha, Francesca Pazdernatého, Moniku Slepčíkovou (Sokolov) a Štefanii Ferkovou (Nové Sedlo). Odjíždět se bude ve 13 hodin. Řidiči si vyzvednou děti v místě bydliště. Vyjíždět se bude společně od pošty v Sokolově.

Červencová Vyhlídka o letních křtech a táborech

Stránky z Vyhlídka0717eO nedávných a chystaných letních křtech, nastávajících prázdninových táborech dětí a mládeže, nových aktivitách dobročinné iniciativy Tabita, poselství od Boha pro letošní rok informuje červencové vydání měsíčníku sokolovského sboru adventistů Pěkná vyhlídka. tradičně je součástí časopisu i přehled všech červencových akcí sboru.

Časopis je ke stažení zde

Nový rozpis služeb a kázání na 3. čtvrtletí 2017

Rozpis služeb na 3. čtvrtletí

Rozpis_kázání na 3. čtvrtletí

Stavíš svůj dům na skále, nebo na písku?

důmV pátek 30.6. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Nyní se probírají Ježíšova podobenství. V pátek 30.6. to budou podobenství o stavbách a stavitelích. Každý je srdečně zván a vítán ke společným úvahám, rozhovorům, někdy i písním, ale také ke společnému zahájení přicházející soboty, dne Božího odpočinku.

A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále.  Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.“ Matouš 7, 24-27