Rozpis služebností na odpolední romské bohoslužbě ve 4. čtvrtletí 2018 

Rozpis služebností na dopolední bohoslužbě ve 4._čtvrtletí_2018

Harmonogram využití modlitebny