Rozpisy kázání a služebností ve 2. čtvrtletí 2019

Harmonogram využití modlitebny