Rozpis služebností sboru na 2. čtvrtletí 2018

Rozpis kázání a akcí v regionu na 2. čtvrtletí 2018

Harmonogram využití modlitebny