Rozpis kazatelů a služebností na 2. čtvrtletí 2017

Harmonogram využití modlitebny