Rozpis kazatelů a služebností na 3. čtvrtletí 2017

Harmonogram využití modlitebny