Tabita

Církev adventistů a město Sokolov nabízejí peníze na projekty

verka-miluska-a-maruskaSociální projekt Tabita aneb Plníme přání potřebným, který se uskutečňuje v sokolovském sboru již dva roky, se již potřetí přihlásí o grant Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne.  Církev v říjnu vyhlásila výzvu k podání žádostí o grant na rok 2017, jehož účelem je pomoci zkvalitnit život sociálně a zdravotně potřebných osob, zejména seniorů a osob se specifickými potřebami, ve sborech církve adventistů a v místech, kde církev a její členové půsoverka-s-misoubí. Celková částka uvolněná pro rok 2017 je 800 000 korun. Finanční prostředky pocházejí z majetkového vyrovnání s církvemi. Zejména sbory a organizace při církvi adventistů v Čechách jsou pozvány rozvinout svou sociální, diakonickou a pastorační činnost, která je nesena křesťanskými hodnotami a respektuje duchovní oblast života člověka.

V sociálním projektu Tabita v současné době působí deset lidí. O šest potřebných lidí, čtyři seniory a dvě osoby s postižením, se starají společně s koordinátorkou projektu Hanou Kábrtovou tři ženy. Pravidelně je navštěvují v jejich domovech a uskutečňují jejich přání pro zkvalitnění jejich života. Církev přispěla na projekt v roce 2016 částkou 110 tisíc korun.  Více >

Sokolovští se dozvěděli více o nové pečovatelské službě

sociálnísociální2V sobotu 14.2. představili v rámci odpoledního programu bohoslužby nový sociální rozjíždějící se projekt církve adventistů vedoucí sociálního oddělení církve Daniel Hrdinka z Prahy a ředitel Domova důchodců v Ústí nad Orlicí Jan Vojvodík (na obou fotkách). Zároveň s nimi přijela hlavní koordinátorka projektu v Česku Simona Kaňoková, která bydlí v Praze. Před představením projektu se všichni tři hosté představili. „Když se potkají židé, vyprávějí si své rodokmeny, a když se potkají křesťané, vyprávějí si své osobní příběhy,“ zahájil Jan Vojvodík své vlastní poutavé vyprávění o své strastiplné cestě k Pánu Bohu. Sociální projekt by měl v nejbližších dnech či týdnech  začít nabízet pečovatelskou službu pro staré lidi. Sokolovští by se rádi k projektu připojili ve svém regionu.

Poděkování a zpřehlednění činnosti a hospodaření Tabity

HanaSokolovský sbor děkuje sboru karlovarskému za finanční dar na sociální projekt Tabita aneb Plníme přání potřebným. Karlovarští uspořádali ve svém sboru dražbu různých předmětů a část výtěžku z této dražby, 5 650 korun, se rozhodli věnovat prostřednictvím Tabity na pomoc starým a zdravotně handicapovaným občanům ze sborů v Karlovarském kraji v roce 2016.

Projekt byl spuštěn 2. března roku 2015. Pomáhá dvěma cílovým skupinám, a to jednak seniorům, zdravotně handicapovaným, aktuálně nemocným osamoceným lidem a jednak lidem s nízkými příjmy (nezaměstnaným, na mateřské dovolené, s minimální mzdou apod.). Lidé z druhé skupiny pomáhají za finanční odměnu lidem z první skupiny. Koordinátorkou projektu je Hana Kábrtová z Libavského Údolí (na fotce).  Více >

Adventisté budou provozovat pečovatelskou službu

vojvodikDanielDo sokolovského sboru přijede v sobotu 6. února 2016 popovídat o nově vznikající pečovatelské službě v ČR ředitel Domova důchodců v Ústí nad Orlicí Mgr. Bc. Jan Vojvodík (na fotce vpravo). Společně s ním přijede i vedoucí oddělení sociální služby Českého sdružení Církve adventistů Mgr. Daniel Hrdinka (vlevo).

Sokolovský sbor se chce k pečovatelské službě, kterou nyní nabízí komunitní centrum Petrklíč v České Třebové a která se má rozrůst i do dalších krajů, připojit v červnu tohoto roku. Sokolovský sbor se začal službou starým, nemocným a handicapovaným lidem zabývat od března roku 2015, kdy po úspěšném podání projektu na Českém sdružení církve spustil sociální projekt „Tabita aneb Plníme přání potřebným“. Projekt byl úspěšný i v roce 2016, sbor dostane na jeho činnost v tomto roce od Českého sdružení 110 tisíc korun a od města Sokolova 50 tisíc korun..

Představení pečovatelské služby Janem Vojvodíkem a oddělení sociální služby Danielem Hrdinkou se uskuteční v modlitebně sboru Sokolov na Kraslické 494 6.února od 13 hodin. Všichni zájemci jsou vítáni!

Plníme přání potřebným

TabitaTabita2Sociální projekt sokolovského sboru církve adventistů Tabita má za sebou první čtyři měsíce fungování. Zúčastnilo se ho celkem 11 potřebných lidí z Karlovarského kraje. Projekt pomáhá dvěma cílovým skupinám, a to zaprvé seniorům, zdravotně handicapovaným, aktuálně nemocným osamoceným lidem a zadruhé lidem s nízkými příjmy (nezaměstnaným, na mateřské dovolené, s minimální mzdou apod.). Lidé z druhé skupiny pomáhají za finanční odměnu lidem z první skupiny. tabitaKoordinátorkou projektu je Hana Kábrtová z Libavského Údolí.

Tři ženy ze sokolovského sboru, Miluška, Věrka a Gábina, dostaly na starosti již osm potřebných lidí, z toho šest seniorů a dva zdravotně handicapované. Každému z nich se podle jeho potřeb a přání věnují tři hodiny týdně. Více >

Ženy vrací do kraje Tabitu

tabitaSokolovský sbor uspěl se svým sociálním projektem „Domácí sociální péče o seniory ve sborovém společenství Sokolova a okolních měst“ v grantovém řízení Českého sdružení církve adventistů pro rok 2015. Na práci se seniory a zdravotně handicapovanými obdrží sbor 106 686 korun, což musí být 70 % nákladů. Celkem bude potřeba na úspěšné splnění projektu 152 409 korun. Je povinností úspěšného žadatele sehnat zbylých 30 %.
Do grantového řízení se přihlásilo 16 projektů a jen čtyřem z nich byla schválena finanční částka nad 100 tisíc korun, kromě sokolovského sboru ještě Mateřskému klubu Rybička ve sboru Praha Sedlec, nově vznikajícímu dobrovolnickému centru Adry v Chomutově a dobrovolnickému centru Adry v Českých Budějovicích.
Cílovou skupinou pomoci budou kromě seniorů, zdravotně handicapovaných a aktuálně nemocných osamocených lidí také lidé s nízkými příjmy (nezaměstnaní, na mateřské dovolené, s minimální mzdou apod.) „Představuji si to tak, že lidé s nízkými příjmy si přivydělají tím, že budou pomáhat seniorům a potřebným a dostanou za to finanční odměnu,“ upřesnila smysl projektu jeho zpracovatelka Hana Kábrtová. „Zabijeme tak dvě mouchy jednou ranou. Starší potřebují pomoc a chudší zase více peněz,“ doplnila. „Budu ráda, když k tomu všemu mezi těmi lidmi vznikne přátelství a láskyplný vzájemný vztah“. Více >