Pomoc

České sdružení církve adventistů přispěje na Tabitu a Pohlazení

České sdružení Církve adventistů sedmého dne rozdělilo v grantovém řízení na rok 2020 částku 808.055,- Kč mezi 13 žadatelů. Sedmdesát tisíc korun získal projekt sokolovského sboru adventistů s názvem Tabita aneb Plníme přání potřebným a dvacet tisíc projekt spolku Pohlazení, ve kterém pracují také členové a přátelé sokolovského sboru. První projekt pod vedením koordinátorky Hany Kábrtové pomáhá již od roku 2015 dvěma cílovým skupinám: 1) seniorům, zdravotně handicapovaným, aktuálně nemocným, osamoceným a sociálně znevýhodněným lidem, 2)  lidem s nízkými příjmy (nezaměstnaní, na mateřské dovolené, s minimální mzdou, v důchodu, studenti apod.). Ti druzí pomáhají za přivýdělek těm prvním. Spolek Pohlazení, který pod vedením psychologa Jiřího Bauera existuje již třicet let, žádal finance na podporu vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (zájmové kroužky, exkurze, poznávací výlety, jazykové kurzy apod.).

České sdružení tímto způsobem vrací již od roku 2015 část finančních prostředků z majetkového vyrovnání s církvemi společnosti. Pořádá také každý rok pro zájemce setkání v Praze Sedleci před podáním žádosti, kde je možné získat bližší informace ke grantové výzvě, seznámit se s ostatními žadateli o grant a inspirovat se ze vzájemných rozhovorů (viz foto Daniela Hrdinky). Více >

Děti z Bangladéše zdraví své podporovatele z Čech

Děti z Bangladéše, které podporuje skupinka lidí ze sokolovského a karlovarského sboru adventistů, poslaly vánoční pozdravy. Dipty se ve svém dopise mimo jiné zamýšlí nad příčinami chudoby a důležitosti vzdělání, Luxmi informuje o její zálibě v cestování autobusy a Lota o jídle. Joy dokončil středoškolské vzdělání a rozhodl se pokračovat ve studiu mimo systém, který ADRA podporuje, a proto finanční podpora tohoto studenta pro dárce skončila. Zde jsou přání a fotky dětí, od Joye je tedy poslední. Hodně štěstí, milý Joy!

 

Pozvánka na Tříkrálové muzicírování do klubu Alfa

Lidé přispěli na koncertu téměř šestnáct tisíc na Tabitu

Na sociální projekt sokolovského sboru adventistů s názvem Tabita aneb Plníme přání potřebným se vybíraly dobrovolné dary na benefičním koncertu Pavla Dobeše a Tomáše Kotrby v neděli 29.12. v klubu Alfa. Koncert objednali a zaplatili Tomáš, Daniel a Martin Kábrtovi jako dárek k narozeninám zakladatelce a koordinátorce tohoto projektu Haně Kábrtové (na fotce vpravo). Celkem se vybralo 15 810 korun. Obsahem Tabity je pomoc potřebným – starým, nemocným, psychicky, tělesně či společensky znevýhodněným lidem a také lidem s nízkými příjmy (studenti, důchodci, nezaměstnaní, s malou mzdou apod.). Ti druzí za přivýdělek pomáhají těm prvním. Tabita vznikla v roce 2015 a již pomohla desítkám lidí. Koncert se vydařil. Klub Alfa byl zaplněn do posledního místa. Organizátoři koncertu, Kábrtovi, připravili všem účastníkům pohoštění. Díky účinkujícím i všem, kteří koncert podpořili návštěvou či příspěvkem na Tabitu. Fotky jsou zde: BENEFIČNÍ KONCERT

 

Rosvitka Mrázová zdraví z nemocnice

 

Členka sokolovského sboru Rosvitka Mrázová, která se od července 2019 léčí v sokolovské nemocnici po úrazu, zdraví všechny čtenáře webových stránek sboru. Všem přeje pokojné Vánoce a v novém roce hodně zdraví a radosti. Na fotce je s manželem Karlem, který ji každý den navštěvuje.

 

Pavel Dobeš zahraje na benefičním koncertu pro Tabitu

Při příležitosti svého životního jubilea vás srdečně zvu na setkání s benefičním koncertem písničkáře Pavla Dobeše a Tomáše Kotrby v neděli 29.12. od 17 hodin v sokolovském Alfa Music Clubu (Heyrovského 1812) na podporu mnou založené dobročinné iniciativy Tabita Sokolov (aneb Plníme přání potřebným), která již pět let zapojuje sociálně potřebné lidi do finančně podporované pomoci osamělým seniorům a zdravotně či společensky znevýhodněným lidem v Karlovarském kraji. Těším se, že přijedete se mnou slavit :-). Hana Kábrtová

Děkuji Tomášovi, Danielovi a Martinovi Kábrtovým za zorganizování tohoto koncertu! 

Luboš Olah a Tomáš Kábrt představili misijní práci sboru

Romské bohoslužby a duchovní podpora starších či nemocných lidí na Sokolovsku jsou dva projekty sokolovského sboru, které finančně podpoří v roce 2020 spolek adventistů pracujících ve společensky odpovědných profesích s názvem ASI-CS. Obsah obou projektů a také spolku Pohlazení při sokolovském sboru prezentovali v pátek 29. listopadu na zasedání členů spolku v Bratislavě dva zástupci sboru – Tomáš Kábrt a Luboš Olah. Oběma moc díky! Spolek letos podpoří 18 projektů (z toho tři ze Sokolovska), na které vybrali 1milión 650 tisíc korun.

 

S kázáním z Božího slova v Bratislavě vystoupili americký populární evangelista Dwight Nelson a děkan na americké Andrewsově univerzitě Čech Jiří Moskala.

Zde je video z pátečního večera (od 29. minuty do 41. minuty): BRATISLAVA

Dobrovolníci vybrali rekordní tuny potravin pro chudé

V rámci potravinové sbírky v Karlovarském kraji, která se konala po celé republice v sobotu 23. listopadu 2019, se podařilo nashromáždit 10,5 tuny potravin a drogerie. Celkem v České republice dobrovolníci vybrali 330 tun potravin a 52 tun drogistického zboží. V historii sbírky jde o rekord. Ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová v tiskové zprávě v neděli uvedla, že za sedm let, kdy se potravinové sbírky konají, byla tato letošní podzimní nejrozsáhlejší. Do charitativní akce se zapojilo i nejvíce prodejen, a to 754, a také největší počet dobrovolníků – 4500. Díky tomu měl podle Láchové každý možnost darovat potraviny v bezprostřední blízkosti svého bydliště.

Potravinové banky následně rozvezou pomoc lidem, kteří ji potřebují. Jsou mezi nimi senioři, matky samoživitelky, děti z dětských domovů, handicapovaní, ale i lidé bez domova.

Sbírky se zúčastnili i zástupci sokolovského sboru adventistů, který je členem Potravinové banky Karlovarského kraje a během celého roku tuto pomoc využívá. Díky všem dobrovolníkům za jejich pomoc!

Sokolovský sbor se zapojí do potravinové sbírky

Lukáš Pazdernatý, Monika Slepčíková (na fotce vpravo s Lubošem Olahem), Míša Kroková a její dcerky a Růžena Makulová se zúčastní za sokolovský sbor v sobotu 23. listopadu celonárodní potravinové sbírky. Pomáhat budou v obchodě Lídl v Sokolově na Michalu od 14 do 18 hodin. Díky za jejich ochotu. Jídlo ze sokolovské potravinové banky, která má sídlo nedaleko Lídlu, pomáhá po celý rok celé řadě chudých lidí, které jsou nějakým způsobem vázáni na sokolovský sbor.Potravinové banky jsou neziskové organizace, které shromažďují potraviny a distribuují je odběratelským charitativním a dobročinným organizacím. Skrze ně se potraviny dostávají ke koncovým klientům – dětem, seniorům, samoživitelkám, postiženým, lidem bez domova a v nouzi. Potraviny banky získávají od potravinových řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, od pěstitelů, producentů a jednotlivců. Minimálně z 75 % se jedná o potraviny určené k rychlé spotřebě, s uplynulou dobou minimální trvanlivosti, neprodejné potraviny s poškozeným obalem nebo například špatným označením, které by jinak skončily na skládce nebo ve spalovně.

Tomáš Kábrt a Luboš Olah představí v Bratislavě sociální práci sboru

Členové správní a dozorčí rady zapsaného spolku ASI-CS se rozhodli podpořit na svém jednání v neděli 15. září tři sokolovské projekty. Třicet pět tisíc dostane spolek Pohlazení (vpravo), dvaceti tisíci přispějí na provoz romských bohoslužeb (vpravo dole) a dvacet pět tisíc dostane sociální projekt Tabita aneb Plníme přání potřebným (vlevo). ASI-CS je dobrovolným spolkem fyzických osob členů Církve adventistů sedmého dne a právnických osob, které působí v České republice a v zahraničí, jejichž cílem je podporovat osoby, instituce, organizace v šíření evangelia. Sokolovský sbor děkuje za podporu.

Každoroční setkání členů spolku se sbírkou na projekty laiků, které chce spolek podpořit v roce 2020, se letos uskuteční v Bratislavě od 28.  do 30. listopadu. Hlavními řečníky sobotní bohoslužby budou Dwight Nelson a ThDr. Jiří Moskala. Již tradičně bude možné vybrat si z nabídky široké škály pátečních seminářů, zhlédnout výstavní stánky, získat přehled o schválených projektech v příspěvkovém řízení, potěšit se kvalitním hudebním vystoupením a prožít bohatý program.

Sokolovské projekty pojedou do Bratislavy představit Tomáš Kábrt a Luboš Olah.