Novinky

Pozvánka na přednášku do Lokte

Modlitební setkání bude na Březové

U manželů Pavla a Jitky Hološových se koná v úterý 16.4. od 18.00 hodin na Březové, Hlavní 358 modlitební setkání. Všichni jsou srdečně zváni k čtení knihy Genesis a k modlitbám za potřeby vlastní i druhých pod vedením kazatele sboru adventistů v Sokolově Martina Lindtnera.

Nové téma sobotní školy: Život rodiny

Od soboty 6. dubna do soboty 29. června budou adventisté na celém světě diskutovat při sobotních bohoslužbách o životě rodiny. Autory pomocné příručky k probíranému tématu z Bible jsou manželé Claudio a Pamela Consuegrovi, vedoucí oddělení křesťanského domova v Severoamerické divizi církve adventistů. Příručku je možné si stáhnout na stránkách sobotniskola.casd.cz, případně zakoupit v každém sboru církve adventistů. Každý týden bude opět možnost zhlédnout čtvrthodinové zamyšlení k probíranému tématu na stránkách HopeTv.cz.

Tomáš Kábrt zastupoval na konferenci sokolovský sbor

Delegáti konference Česko-Slovenské unie církve adventistů, konané od čtvrtka 21. března do neděle 24. března v Malenovicích na Moravě, potvrdili ve funkcích dosavadní vedoucí unie Mikuláše Pavlíka, Petera Číka a Marka Škrlu a zároveň je požádali, aby do dvou let uskutečnili změnu organizace církve v Česku a na Slovensku z dosavadních čtyř ústředí na efektivnější model, například na unii sborů s jediným ústředím nebo po vzoru Švýcarské unie bez vlastního ústředí, kdy by se ve vedení unie střídala vedení jednotlivých sdružení.
Delegáti také schválili ordinaci žen do plné duchovenské služby v České a Slovenské republice, což byla poslední překážka plné rovnoprávnosti žen v církvi a její službě na tomto území. Podle zpráv prezentovaných na konferenci vedoucími má nyní církev v České a Slovenské republice necelých 9,8 tisíce členů. Další zprávy jsou na www.casd.cz a www.adialog.eu.
Členové sokolovského sboru vyslali na konferenci jako svého zástupce Tomáše Kábrta, Karlovarští pak Petra Procházku (na fotce dole při výstupu na horu). Konference se zúčastnil také kazatel obou sborů Martin Lindtner a jako pozorovatelka Hana Kábrtová.
V sobotu dopoledne se přímo v hotelu, kde byli delegáti ubytovaní a kde několik dní rokovali, konala bohoslužba a odpoledne se někteří vydali na výlet, například na vrchol Lysé hory (na fotkách).

Jindřich Černohorský kázal a zpíval lidem v Sokolově

Hostem dopolední i odpolední bohoslužby byl v sobotu 9. března kazatel církve adventistů a internetový pastor Jindřich Černohorský z Hradce Králové, který bohoslužby zpestřil i několika písněmi. Jindřich Černohorský od svých 13 let hraje na kytaru, skládá písně a píše k nim i texty. Jeho písně se objevují v mnohých zpěvnících. Na odpolední bohoslužbě zahrál například píseň ze zpěvníku „Tam k výšinám“, kterou složil ve svých dvaceti letech. Ve svém kázání se zamýšlel na otázkami člověka – kdo jsem, proč tu jsem a kam jdu. „My v Česku říkáme, že minulost máme za sebou a budoucnost před sebou. Židé to mají obráceně. Za nimi je budoucnost, kterou nevidí a kterou neznají, a před nimi je minulost, která je jim známá, tu vidí tedy před sebou. Člověk, který důvěřuje Bohu, se tedy nechává Bohem vést, i když neví, kam jde,“ řekl ve svém kázání. Odpolední bohoslužby se poprvé zúčastnil nedávno narozený Adam Dunka (na fotce) :-). Od 17 hodin se pak v lidmi zaplněné modlitebně na Šenvertu v Sokolově konal koncert kapely Jindřicha Černohorského, který se od roku 2013 věnuje výhradně vlastní nové tvorbě.

Více >

Violoncellista Josef Klíč zahrál a zazpíval na bohoslužbě

„Prach jsi a v prach se obrátíš, proto čiň pokání a věř evangeliu,“ připomněl popelcem (znamení kříže popelem) husitský farář Lukáš Bujna každému návštěvníkovi bohoslužby při popeleční středě 6. března v sokolovském Husově sboru. Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, své zlé jednání a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Bohoslužba byla zpestřena hudebním doprovodem a také zpěvem violoncellisty a koncertního mistra Národního divadla v Brně Josefa Klíče. Zaplněný Husův sbor v Sokolově vyslechl navíc po skončení „klasické“ bohoslužby fascinovaně autorské provedení Requiem za Magora (přezdívka Ivana Martina Jirouse). „V dálce budou výt vlci. Toho se nelekej…“

Odpolední bohoslužba začíná v sobotu 9. března ve 13.30 hodin

V sobotu 9. března se koná odpolední bohoslužba už od 13.30 hodin. Důvodem posunutí začátku bohoslužby je koncert Jindřich Černohorského od 17 hodin. Všichni jsou srdečně zváni jak na bohoslužby, tak na koncert!

V Sokolově promluví a zazpívá Jindřich Černohorský

V sobotu 9. března přijede do Sokolova kázat, hrát a zpívat kazatel církve adventistů a internetový pastor Jindřich Černohorský z Hradce Králové. Známý je hlavně z duchovního seriálu České televize pro mládež Za obzorem a pravidelně ho dnes můžeme vídat v pořadech internetové televize HopeTV.cz Bible pro dnešek, kde vede rozhovory s teology na různá témata z Bible. S kázáním vystoupí na dopolední i odpolední bohoslužbě a od 17 hodin se představí návštěvníkům se svou kapelou jako kytarista, zpěvák a skladatel, který se od roku 2013 věnuje výhradně vlastní nové tvorbě. Kapela, se kterou Jindřich Černohorský vystupuje, je pětičlenná, v Sokolově zahrají se Štěpánem Plickou a Petrem Mlíchem ve třech. Více o kapele, písních, koncertech, CD je na webových stránkách www.jindrichcernohorsky.cz. Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni.

Slavkovští prožili další bohoslužbu ve vyhřátém kostelíku

Adventisté ze Sokolova uspořádali pro obyvatele Horního Slavkova v neděli 17. února další  bohoslužbu. Na kytaru hrál a zpíval kazatel Bohuslav Zámečník krásné duchovní písně, při kterých si všichni společně zazpívali. Tomáš Kábrt vysvětlil z úvodu novozákonního Listu Židům význam tisíciletého předávání Božího slova z Bible z generace na generaci a jedinečnost jeho zjevení v Ježíši Kristu. Nad textem ze starozákonní knihy Přísloví 3, 1-10 se zamýšlela Hana Kábrtová. „Opravdu šťastný život může člověk prožít pouze tehdy, když středem jeho života je Bůh. Důvěřuje mu, spoléhá na něj, ať se děje cokoli, a dává ho ve svém životě na první místo. Bohu nepatří žádné odřezky či zbytky času či peněz, ale to nejlepší, nejúrodnější, nejkvalitnější, prvotiny,“ popsala Hana Kábrtová recept na život s Bohem v hojnosti a ve zdraví.

Tip na knihu: Syn Hamásu

Právě jsem dočetl knihu SYN HAMÁSU – skutečný strhující příběh syna zakladatele teroristického hnutí Hamás, které dodnes (finančně podporované ze zahraničí) operuje v pásmu Gazy, na Západním břehu Jordánu i na území celého Izraele. Čelní představitelé hnutí podněcují jeho členy i obyčejné Palestince k nenávisti vůči Židům, k neustálým nepokojům, provokacím a k teroristickým útokům – i sebevražedným. Mladý praktikující muslim Mosab Hasan Júsuf, syn všemi váženého a obdivovaného otce, prožil příběh plný nebezpečí, přetvářky a strachu na jedné straně a odvahy, úcty a lásky na straně druhé.

Jako mladík byl Hasan krutě vězněn a po propuštění na svobodu dostal do ruky při „náhodném“ setkání s jedním americkým křesťanem v Jeruzalémě Nový zákon. Jeho obdiv k otci, šejchu Hasanu Júsufovi, a láska k rodině a celému palestinskému lidu, živořícímu pod zkorumpovanými vůdci v čele s Jásirem Arafatem, byly motorem k nenávisti vůči Izraeli a všem židům. Jak dospíval, uvědomoval si čím dál víc, že je tato nenávist v jeho soukmenovcích vyvolávána pokryteckými vůdci Hamásu a dalších palestinských organizací bojujících mezi sebou o moc a peníze. Po svém prvním zatčení kvůli držení zbraně se mladičký Hasan rozhodl stát dvojitým agentem, aby mohl pokračovat ve vražedném boji proti nenáviděnému nepříteli, ale jeho příběh se měl v Boží režii odvíjet jinak. Díky jeho spolupráci s izraelskou tajnou službou Šin bet se mu podařilo několikrát zachránit život svému otci, mezi vysoce postavenými islamisty výjimečně čestnému člověku. Podařilo se mu také odhalit řadu teroristů a jimi připravovaných atentátů. Tím zachránil desítky a možná stovky životů nevinných a nic netušících lidí. Více >