Novinky

Peníze z restitucí dává církev také na sociální projekty

Církev adventistů sedmého dne (CASD) vyhlašuje výzvu k podání žádostí o grant, jehož účelem je pomoci zkvalitnit život sociálně potřebným a oslabeným osobám ve sborech adventistů a v místech, kde církev a její členové působí. Částka uvolněná pro rok 2020 je 800 000,- Kč. Finanční prostředky pocházejí především z majetkového vyrovnání s církvemi.

Žadateli o grant mohou být sbory CASD a neziskové organizace založené členy CASD, které působí ve spolupráci s institucemi a sbory adventistů. Zájemci o spolupráci jsou pozváni rozvinout svou sociální, diakonickou a pastorační činnost, která je nesena křesťanskými hodnotami a respektuje duchovní oblast života člověka.

Žádost o grant se podává elektronicky na předepsaném formuláři nejpozději 17. 11. 2019 (rozhoduje datum odeslání).

Předběžní zájemci o grant se každoročně schází v modlitebně sboru adventistů v Praze Sedleci s Danielem Hrdinkou, vedoucím sociální služby CASD (na fotce). Toto setkání se letos konalo 29. září, hostem byla nevidomá Jana Kovaříková, zakladatelka organizace Rozhledna a terapeutka, která poskytuje služby lidem se zrakovým postižením. Ze sokolovského sboru se setkání zúčastnila Hana Kábrtová, která do grantového řízení každý rok přihlašuje projekt sokolovského sboru Tabita aneb Plníme přání potřebným. Projekt přihlásí letos již pošesté. Více >

Říjnová Vyhlídka s Olinkou

Říjnové vydání měsíčníku sokolovského sboru adventistů Pěkná vyhlídka přináší rozhovor s Olgou Horvátovou, kázání Tomáše Kábrta O pravidlech a vztazích, ohlédnutí za prázdninami, pozvánky na rozloučení se zesnulou Vlastou Csingerovou, k novému čtvrtletí a tématu společného diskusního studia Bible a kalendář akcí na říjen s výhledem na listopad.

Časopis je ke stažení zde

Bible pro dnešek: Boží povolání

Jak poznat k čemu mě Bůh chce použít, když neslyšíme jeho zřetelný hlas? A je to opravu tak, že pro každého z nás má Bůh svůj plán? Není to pouze naše mylná představa? Mohu tuto vizi hledat sám a nebo je to něco, co mi musí zjevit právě Bůh a já mám čekat? A nebo je to ještě celé jinak? Rozhovor na téma „Boží povolání: smysl a načasování“, vedli redaktor Hope TV Jindřich Černohorský a teolog Josef Dvořák. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů, Kraslická 494 v Sokolově v sobotu 19.10. od 10 a od 14 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde, případně na webových stránkách sobotní školy.

Bible pro dnešek: Nehemjáš – jeho doba a poslání

Co víme o muži jménem Nehemjáš? Co znamenalo být číšníkem na královském dvoře a proč se právě číšník rozhodl pro obnovu Jeruzaléma? Jaké překážky čekaly ty, kteří se rozhodli vrátit a Jeruzalém obnovit? Známe nějaký příklad z ne tak daleké historie, kdy jeden člověk dokázal pohnout ke změně třeba celý národ? Rozhovor na téma „Nehemjáš: jeho doba a poslání“, vedli redaktor Hope TV Jindřich Černohorský a teolog Josef Dvořák. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů, Kraslická 494 v Sokolově v sobotu 12.10. od 10 a od 14 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde, případně na webových stránkách sobotní školy.

Bible pro dnešek: Společenství služebníků

V církvi je obrovský potenciál a neměli bychom jej podceňovat. Společně dokážeme veliké věci. Důležité je, aby křesťané byli „vůní“, jak píše Pavel do Korintu. Co to znamená? A jak žít vzorně mezi pohany? Je to dnes jiné, než v dobách prvních učedníků? V čem ano a v čem ne? Rozhovor na téma „Společenství služebníků“,vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a kazatel Vít Vurst. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů, Kraslická 494 v Sokolově v sobotu 28.9. od 10 a od 14 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde, případně na webových stránkách sobotní školy.

Pozvánka na bohoslužbu do Horního Slavkova

Bible pro dnešek: Milovat milosrdenství

Slovo milosrdenství je mezi křesťany známé a často citované. Je to něco, co Bůh očekává od svých dětí. Vždyť i On je milosrdný. My dokážeme o milosrdenství velmi krásně hovořit, ale jaká je praxe? Umíme milosrdenství žít? Co to znamená působit pokoj? A jak souvisí milosrdenství s působením pokoje?
Rozhovor na téma „Milovat milosrdenství“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a kazatel Vít Vurst. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů, Kraslická 494 v Sokolově v sobotu 21.9. od 10 a od 14 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde, případně na webových stránkách sobotní školy.

Bible pro dnešek: Život podle evangelia

Co se pod tímto názvem skrývá a o čem je dnešní téma? Mimo jiné o touze člověka po zásluhách. Je to v nás. Rádi si něco zasloužíme a cítíme se zvláštně, když nám někdo něco dává a my mu to nemáme jak oplatit. Umíme s pokorou přijmout ten největší dar? Jak vypadá život křesťana pod milostí?
Rozhovor na téma „Život podle evangelia“,vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a kazatel Vít Vurst. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů, Kraslická 494 v Sokolově v sobotu 7.9. od 10 a od 14 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde, případně na webových stránkách sobotní školy.

Fotky z táborů v Raspenavě a Heiligenhofu

Zde jsou fotky dětí z tábora Severní hvězdy Klubu Pathfinder a letního tábora v Heiligenhofu:

Díky sportujícím a ochotným lidem získá Pohlazení 85 tisíc korun

Správní rada Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku žádosti spolu Pohlazení s názvem Podpora dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v grantovém řízení Podpora regionu v částce 85 000 Kč.  Finanční pomoc spolku byla  podmíněna tím, že lidé do jednoho měsíce od 9. srpna pohybem – chůzí, během, jízdou na kole apod. nasbírají projektu téměř dvě stě tisíc bodů, které pak budou proměněny na peníze. Pohlazení děkuje všem, kteří se přihlásili na webových stránkách Nadace ČEZ na pomahejpohybem.cz a pomohli se sbíráním bodů. Za 11 dní dosáhli cíle. Ze sokolovského sboru se zapojil například Jaroslav Nový, který denně na kole i během nasbíral tisíce bodů a který dál body sbírá pro další projekty Nadace ČEZ.  Díky jemu i všem ostatním za podporu!