Novinky

V Horním Slavkově bude v neděli další pravidelná bohoslužba

Lindtnerovi vystoupí s básněmi a kytarou k výročí revoluce

Farní charita v Sokolově pořádá v pondělí 18. listopadu od 18 hodin v kostele svatého Jakuba na Starém náměstí v Sokolově komponovaný pořad hudby a poezie, který je připraven k 30. výročí sametové revoluce. Během večera zazní básně židovských básníků, kteří zažili nesvobodu druhé světové války. Někteří z nich zahynuli v koncentračních táborech. Většina básní vznikla právě za zdmi táborů smrti a jsou vyjádřením hluboké touhy po svobodě – modlitbou za svobodu. Účinkují: Michaela Lindtnerová (přednes) a Martin Lindtner (klasická kytara).

Manželé Staňkovi v Sokolově potěšili zpěvem i vyprávěním

Desítky lidí přivítaly v sobotu 2. listopadu na odpolední bohoslužbě hosty z Hradce Králové, kteří vyprávěním a krásnými písněmi zpestřili Večeři Páně. Manželé Koloman a Leona Staňkovi zazpívali několik romských písní a Koloman Staněk se podělil o zkušenosti při překládání Nového zákona do romského jazyka, kterému se věnuje již řadu let. „Nový zákon je již přeložen a brzy bude vydán,“ řekl k radosti návštěvníků bohoslužby Koloman Staněk. Hradecký křesťanský sociální pracovník mezi Romy Daniel Hrdinka představil promítáním a vyprávěním aktivity pořádané v Hradci Králové a okolí na pomoc sociálně vyloučeným rodinám z romské menšiny. Společenství pokračovalo po bohoslužbě u prostřeného stolu přátelskými rozhovory, při nichž hosté z východních Čech pozvali Sokolovské na oplátku do Hradce. Sokolovský sbor děkuje za milou návštěvu.

Více >

Peníze z restitucí dává církev také na sociální projekty

Církev adventistů sedmého dne (CASD) vyhlašuje výzvu k podání žádostí o grant, jehož účelem je pomoci zkvalitnit život sociálně potřebným a oslabeným osobám ve sborech adventistů a v místech, kde církev a její členové působí. Částka uvolněná pro rok 2020 je 800 000,- Kč. Finanční prostředky pocházejí především z majetkového vyrovnání s církvemi.

Žadateli o grant mohou být sbory CASD a neziskové organizace založené členy CASD, které působí ve spolupráci s institucemi a sbory adventistů. Zájemci o spolupráci jsou pozváni rozvinout svou sociální, diakonickou a pastorační činnost, která je nesena křesťanskými hodnotami a respektuje duchovní oblast života člověka.

Žádost o grant se podává elektronicky na předepsaném formuláři nejpozději 17. 11. 2019 (rozhoduje datum odeslání).

Předběžní zájemci o grant se každoročně schází v modlitebně sboru adventistů v Praze Sedleci s Danielem Hrdinkou, vedoucím sociální služby CASD (na fotce). Toto setkání se letos konalo 29. září, hostem byla nevidomá Jana Kovaříková, zakladatelka organizace Rozhledna a terapeutka, která poskytuje služby lidem se zrakovým postižením. Ze sokolovského sboru se setkání zúčastnila Hana Kábrtová, která do grantového řízení každý rok přihlašuje projekt sokolovského sboru Tabita aneb Plníme přání potřebným (letos již pošesté). V tomto roce přihlásila i projekt spolku Pohlazení s názvem „Vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí“. Více >

Rozpis dopoledních služebností na 4. čtvrtletí roku 2019

Říjnová Vyhlídka s Olinkou

Říjnové vydání měsíčníku sokolovského sboru adventistů Pěkná vyhlídka přináší rozhovor s Olgou Horvátovou, kázání Tomáše Kábrta O pravidlech a vztazích, ohlédnutí za prázdninami, pozvánky na rozloučení se zesnulou Vlastou Csingerovou, k novému čtvrtletí a tématu společného diskusního studia Bible a kalendář akcí na říjen s výhledem na listopad.

Časopis je ke stažení zde

Bible pro dnešek: Boží povolání

Jak poznat k čemu mě Bůh chce použít, když neslyšíme jeho zřetelný hlas? A je to opravu tak, že pro každého z nás má Bůh svůj plán? Není to pouze naše mylná představa? Mohu tuto vizi hledat sám a nebo je to něco, co mi musí zjevit právě Bůh a já mám čekat? A nebo je to ještě celé jinak? Rozhovor na téma „Boží povolání: smysl a načasování“, vedli redaktor Hope TV Jindřich Černohorský a teolog Josef Dvořák. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů, Kraslická 494 v Sokolově v sobotu 19.10. od 10 a od 14 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde, případně na webových stránkách sobotní školy.

Bible pro dnešek: Nehemjáš – jeho doba a poslání

Co víme o muži jménem Nehemjáš? Co znamenalo být číšníkem na královském dvoře a proč se právě číšník rozhodl pro obnovu Jeruzaléma? Jaké překážky čekaly ty, kteří se rozhodli vrátit a Jeruzalém obnovit? Známe nějaký příklad z ne tak daleké historie, kdy jeden člověk dokázal pohnout ke změně třeba celý národ? Rozhovor na téma „Nehemjáš: jeho doba a poslání“, vedli redaktor Hope TV Jindřich Černohorský a teolog Josef Dvořák. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů, Kraslická 494 v Sokolově v sobotu 12.10. od 10 a od 14 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde, případně na webových stránkách sobotní školy.

Bible pro dnešek: Společenství služebníků

V církvi je obrovský potenciál a neměli bychom jej podceňovat. Společně dokážeme veliké věci. Důležité je, aby křesťané byli „vůní“, jak píše Pavel do Korintu. Co to znamená? A jak žít vzorně mezi pohany? Je to dnes jiné, než v dobách prvních učedníků? V čem ano a v čem ne? Rozhovor na téma „Společenství služebníků“,vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a kazatel Vít Vurst. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů, Kraslická 494 v Sokolově v sobotu 28.9. od 10 a od 14 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde, případně na webových stránkách sobotní školy.

Pozvánka na bohoslužbu do Horního Slavkova