Novinky

Pán Bůh má cestu i k nepřátelskému člověku

Autorem listu Galatským je apoštol Pavel. Proč je někde zmiňován jako Pavel a jinde jako Saul? Proč jej Bůh zastavil právě takovým způsobem, jakým jej zastavil a co sledoval jeho slepotou? A jak velký krok udělal Pavel, když řekl, že obřízka pro pohany není důležitá? Rozhovor na tato témata vedou redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Martin Turčan. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni na bohoslužbu v sokolovském sboru v sobotu 1.7. od 10:00 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Úvodní slova k Listu Galatským z Nového zákona

Martin TurčanOd soboty 1. července do soboty 30. září se budou adventisté na celém světě zamýšlet nad biblickou novozákonní knihou apoštola Pavla List Galatským. Autorem pomocné příručky k této knize je Carl P. Cosaert, PhD., který přednáší Nový zákon a Dějiny raného křesťanství na Walla Walla University, College Place ve státě Washington. Příručku je možné si stáhnout na stránkách sobotniskola.casd.cz, případně zakoupit v každém sboru církve adventistů. Každý týden bude opět možnost zhlédnout čtvrthodinové zamyšlení k probíranému tématu na stránkách HopeTv.cz. Internetový pastor Jindřich Černohorský si pozval k rozhovoru tentokrát teologa, právníka původem z Bratislavy a současného studentského kazatele v Brně Martina Turčana (na fotce).

Zde je úvodní text Carla P. Cosaerta: Dne 31. října si celý křesťanský svět připomene pět set let od začátku protestantské reformace. Od chvíle, kdy Martin Luther, vedený Duchem svatým, přibil na vrata kostela ve Wittenbergu 95 tezí určených pro akademickou diskuzi, které kriticky reagovaly zejména na praxi odpustků. Více >

Fotky a videa ze křtu Karla Větrovského

křestÚplně zaplněný kostel karlovarského sboru církve adventistů byl v neděli 25. června svědkem velmi radostné události. Ke křtu a vstupu do církve se rozhodl místní podnikatel Karel Větrovský, který přítomným velice poutavě a od srdce vyprávěl svou životní cestu k Bohu od dětství až do současnosti. Karla pokřtil jeho dlouholetý kamarád a kazatel církve Petr Staš, který jej před lety přivedl k Bohu. Karel srdečně poděkoval všem za podporu na jeho duchovní cestě. Petr Staš poděkoval naopak Karlovi za jeho rozhodnutí a omluvil se mu i Pánu Bohu za to, že tajně o Karlově hledání Boha pochyboval. „Dnes vidím, že Pán tě vedl a já byl spíše brzdou,“ vyznal pokorný Petr Staš.

Křest doprovodily krásné duchovní písně v podání řady přítomných zpěváků a hudebníků včetně Karlovy manželky Evy, která je členkou sboru. „Děkuji Evičce za to, že k Bohu vede i naše syny a přeji si, aby se i oni jednou rozhodli pro tuto smlouvu s Kristem,“ řekl ke svému křtu Karel Větrovský. Blahopřát mu přijeli přátelé z celé republiky, všichni po slavnosti setrvali v radostných rozhovorech u připraveného štědrého pohoštění. Křest Karla Větrovského – fotky zde, videa níže: Více >

Fotky a videa ze křtu čtyř dívek

křest ZuzkykřestV sobotu 24. června zažily desítky návštěvníků Horního rybníka u Jáchymova nevídanou podívanou. Čtyři mladé dívky – Zuzanka Chalupová, Terezka a Eliška Slowíkovy a Maruška Součková – učinily smlouvu veřejným křtem s Pánem Bohem. Při bohoslužbě u rybníka zazněly písně, oblíbené biblické texty křtěných děvčat, zamyšlení z Božího slova a modlitby. Křest ponořením uskutečnil kazatel Karlovarska a Sokolovska Martin Lindtner. Fotky ze křtu

  Více >

Organizační pokyny pro starší přihlášené děti na Hadovku

pozvánkaOrganizační tým tábora na Hadovce pro starší děti (6.-16.7.) žádá všechny přihlášené děti (Petra Schultzeová z Mostu, Věrka Krassová z Citic, Adam Touš z Kynšperka nad Ohří, Michal Tůma z Citic) o vyplnění dotazníku:

DOTAZNÍK

Všechny ostatní pokyny jsou v přiloženém dopise: Hadovka_2017_2._dopis

Potřebné dokumenty: 01_Posudek-o-zdravotni-zpusobilosti02_bezinfekčnost03_Souhlas_se_zpracováním

Novým vedoucím sboru je Bohuslav Zámečník

Bohouš ZámečníkNovým vedoucím sokolovského sboru je od 10. června 2017 Bohuslav Zámečník (na snímku).  Byl zvolen společně s dalšími vedoucími jednotlivých oblastí služby sboru při řádných volbách během sobotního členského shromáždění. Nový tajemník sboru je Jiří Bauer, pokladník Jiří Novák, jeho zástupkyně Věra Grygarová, vedoucí služby křesťanského domova Alena Nováková, vedoucí osobní služby (misie) a sobotní školy Bible  Tomáš Kábrt, jeho zástupce Jan Fischer, vedoucí diakonie a služby lidem se zvláštními potřebami Miluška Malíková, vedoucí komunikace a koordinátorka práce se zájemci Hana Kábrtová, vedoucí dětské sobotní školy Ivana Látalová, vedoucí mládeže Zuzana Chalupová, dva vedoucí Klubu Pathfinder Jiří Novák a Tomáš Kábrt. Více >

Být pokladem, nebo působit rozvrat?

HanaKázání Hany Kábrtové v Sokolově

Text čtení před kázáním: „A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.“ Matouš 7, 24-26

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

posledních čtrnáct dní v květnu jsem každý den zkoušela studenty u maturitních zkoušek. Každý student začínal vždycky stejně – vylosoval jsem si otázku číslo to a to, což je kniha Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Dovolte mi tedy nyní začít stejnými slovy jen s tím rozdílem, že se zeptám já vás. Kdo z vás si pamatuje, jaký biblický verš, jaké poselství od Pána Boha na letošní rok si náš sbor vylosoval při novoročním programu?

Přísloví 15, 6: Dům spravedlivého je rozsáhlou klenotnicí, kdežto z výtěžku svévolníkova vzejde rozvrat. Více >

Děti i dospělí se setkali na zahradě sboru

oheň

Při příležitosti dne dětí se sobotní odpolední bohoslužba 3. června konala na zahradě sokolovského sboru u ohně. Ohniště, dřevo i celý prostor pro konání akce připravili Bohuslav Zámečník a Petr Pánek, za což jim patří velké poděkování. V doprovodu Luboše Olaha, který hrál na kytaru a zpíval, si přítomní zazpívali celou řadu duchovních i trampských písní. Zpěv a dobrá nálada přilákaly dokonce místní sousedy, kteří se odvážili nakonec také přijít. Když se po více než dvou hodinách spustil příjemný déšť, všichni ho s radostí přivítali. Více fotek je zde: odpolední bohoslužba

Pohřeb Jindřicha Leknera bude v pátek 2. června

parte

 

Rozloučení s Jindřichem Leknerem z Citic se koná v pátek 2. června od 10 hodin v evangelickém kostele v Sokolově. Kostel se nachází v ulici Petra Bezruče u nábřeží Lobezského potoka, naproti II. základní škole (centrálce). parte

Videa z Robinzonády v Ostružně u Jičína

Více >