Novinky

Desítky lidí byly svědky rozhodnutí dvou žen následovat Krista

Sokolovský sbor byl v sobotu 15.6.2019 svědkem radostné události. Jolana Pačanová a Anna Rakašová ze Sokolova se rozhodly křtem veřejně vyznat svoji lásku k Bohu a rozhodnutí následovat Ježíše Krista. Kazatelé Martin Lindtner a Bohuslav Zámečník obě dámy ponořili v bazénku v modlitebně do tzv. vodního hrobu, kde zůstaly jejich staré životy, aby opět byly vynořeny jako znovuzrozené pro život nový, pro život s Bohem. Zde jsou FOTKY ZE KŘTU. Při obřadu zazněla řada písní, představení křtěnců, jejich poděkování, kázání Martina Lindtnera. Na závěr se všichni sešli u bohatě prostřeného stolu. Díky všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu programu. Díky Pánu Bohu za zázraky, jaké koná v životě nás lidí.

„Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“

Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“

Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“

Více >

Lidé na romské bohoslužbě tleskali Bohu

Na romské bohoslužbě se v sobotu 25. května lidé radovali při písních i při kázání, které bylo o biblických žalmech. „Žalmy jsou vlastně takové zpívané modlitby lidí, kteří vyjadřovali, co právě cítí ve vztahu k Bohu. Někdy se jim zdál Bůh vzdálený (žalm 22 či 102), jindy zase velice blízký (žalm 23, 103), někdy naříkali, jindy vyjadřovali vděčnost a chválu za Boží činy v jejich životech. To stejné prožíváme i my, někdy je nám dobře a cítíme se Bohem milováni, jindy je nám těžko a pak se ptáme Boha, kde je. A tak to má být. Pán Bůh si přeje, abychom k němu byli především upřímní, nepřetvařovali se, na nic si nehráli a hovořili s ním otevřeně a opravdově,“ řekla Hana Kábrtová ve svém kázání, které započalo zpívaným žalmem 8 a končilo zpívaným žalmem 47, oba od skupiny Oboroh. Výzvu v závěrečné písni „lidé všech národů, tleskejte v dlaně“ vzali přítomní vážně, tleskali, hráli na bubínek, triangl a veselili se. Halelujah!

V sobotu 18.5. se konala potravinová sbírka

Ve stovkách obchodů po celé republice a nově také na internetu se v sobotu 18.5. už posedmé konala Národní potravinová sbírka. Během akce mohli zákazníci od 08:00 do 18:00 hodin přímo při nákupu věnovat trvanlivé jídlo či drogistické potřeby pro lidi v nouzi. Sbor adventistů v Sokolově je také členem spolku Potravinová banka, proto čtyři mladí ze sboru při sbírce pomáhali – Michal Jakub Gajdoš (na fotce v Tescu), Zbyněk Hrubý, Monika Slepčíková a Lukáš Pazdernatý. Díky všem.

Sokolovská výprava se šťastně vrátila z Marsu

Dvacet tři děti a pět dospělých ze Sokolovska se zúčastnilo o víkendu od 10. do 12. května Robinzonády v Soběšíně nedaleko Kutné Hory. Robinzonádu pořádala pro dvě stě dětí oblast Zlatý střed Klubu Pathfinder, což je skautská organizace církve adventistů. Výprava ze Sokolova a okolí měla před sebou dalekou cestu, ale zvládla ji tam i zpět a všichni se v pořádku ve večerních hodinách vrátili ke svým rodinám. Všechny fotky jsou ZDE a ZDE

Víkend byl výletem na planetu Mars, kde přítomní pathfindeři vztyčili vlajku svého klubu. Poznávali zde podmínky k životu formou různých her, písní a tvořivých úkolů. Přestože na většině míst ČR pršelo, v Soběšíně v sobotu svítilo slunce a jen chvílemi mrholilo. Počasí tak rozhodně nezkazilo připravený program včetně jízdy na raftu. Noci byly ale velmi chladné, proto několik dětí využilo možnost přespávat společně v chatce s krbem. Díky Pánu Bohu za krásný společný čas a mladým pomocníkům při péči o svěřené děti – Zbyňku Hrubému, Michalu Jakubovi Gajdošovi a Lukáši Pazdernatému. Z Marsu na Zem se všichni účastníci dostali pomocí raket vyrobených z plastových lahví, které létaly do vzduchu díky chemické reakci při spojení octu a sody. Díky organizátorům za jejich práci, Robinzonádu v roce 2020 budou připravovat pathfindeři Divokého západu, jejichž zástupci symbolicky převzali vlajku.

Chceme skutečně církev otevřenou, zodpovědnou a opravdovou?

Konference Českého sdružení církve adventistů zvolila nové vedení na dalších pět let. Předsedou se opět stal Vít Vurst a tajemníkem David Čančík. Nový je hospodář. Csabu Čáka vystřídal ekonom Jiří Komárek ze sboru v Pardubicích. Západočeský okrsek bude ve výboru Českého sdružení zastupovat Josef Svoboda z Tachova, vystřídá tak Hanu Kábrtovou ze Sokolova. Hana Kábrtová v úvodu v souladu s návrhem sboru Sokolov na návrat osobní zodpovědnosti do demokratického rozhodování v církvi vyzvala všechny přítomné, kteří nebyli na konferenci nikým zvoleni, aby se se zdrželi hlasování.  Dále pak kriticky zhodnotila působení církve na veřejnosti, která svoji činnost v posledních letech zaměřuje především ve prospěch vlastních členů, což není jejím prvořadým úkolem. Zde je celá úvaha: ke_zprávě_předsedy. Po čtyřletém působení ve Výboru Českého sdružení přidala ke zprávě hospodáře svoje postřehy z mnohdy špatného hospodaření církve. Zde jsou její připomínky: ke_zprávě_hospodáře, které vyvolaly bouřlivou diskusi. Konference projednala body agendy, které zaslaly sbory, a také vytvořila vizi církve pro další funkční období. Zde je oficiální zpráva z konference, včetně příloh a vize.  ZÁPIS_KONFERENCE_ČS_2019 a Přílohy_zápisu_konference_ČS_2019.

Pozvánka na přednášku do Lokte

Modlitební setkání bude na Březové

U manželů Pavla a Jitky Hološových se koná v úterý 16.4. od 18.00 hodin na Březové, Hlavní 358 modlitební setkání. Všichni jsou srdečně zváni k čtení knihy Genesis a k modlitbám za potřeby vlastní i druhých pod vedením kazatele sboru adventistů v Sokolově Martina Lindtnera.

Nové téma sobotní školy: Život rodiny

Od soboty 6. dubna do soboty 29. června budou adventisté na celém světě diskutovat při sobotních bohoslužbách o životě rodiny. Autory pomocné příručky k probíranému tématu z Bible jsou manželé Claudio a Pamela Consuegrovi, vedoucí oddělení křesťanského domova v Severoamerické divizi církve adventistů. Příručku je možné si stáhnout na stránkách sobotniskola.casd.cz, případně zakoupit v každém sboru církve adventistů. Každý týden bude opět možnost zhlédnout čtvrthodinové zamyšlení k probíranému tématu na stránkách HopeTv.cz.

Tomáš Kábrt zastupoval na konferenci sokolovský sbor

Delegáti konference Česko-Slovenské unie církve adventistů, konané od čtvrtka 21. března do neděle 24. března v Malenovicích na Moravě, potvrdili ve funkcích dosavadní vedoucí unie Mikuláše Pavlíka, Petera Číka a Marka Škrlu a zároveň je požádali, aby do dvou let uskutečnili změnu organizace církve v Česku a na Slovensku z dosavadních čtyř ústředí na efektivnější model, například na unii sborů s jediným ústředím nebo po vzoru Švýcarské unie bez vlastního ústředí, kdy by se ve vedení unie střídala vedení jednotlivých sdružení.
Delegáti také schválili ordinaci žen do plné duchovenské služby v České a Slovenské republice, což byla poslední překážka plné rovnoprávnosti žen v církvi a její službě na tomto území. Podle zpráv prezentovaných na konferenci vedoucími má nyní církev v České a Slovenské republice necelých 9,8 tisíce členů. Další zprávy jsou na www.casd.cz a www.adialog.eu.
Členové sokolovského sboru vyslali na konferenci jako svého zástupce Tomáše Kábrta, Karlovarští pak Petra Procházku (na fotce dole při výstupu na horu). Konference se zúčastnil také kazatel obou sborů Martin Lindtner a jako pozorovatelka Hana Kábrtová.
V sobotu dopoledne se přímo v hotelu, kde byli delegáti ubytovaní a kde několik dní rokovali, konala bohoslužba a odpoledne se někteří vydali na výlet, například na vrchol Lysé hory (na fotkách).

Jindřich Černohorský kázal a zpíval lidem v Sokolově

Hostem dopolední i odpolední bohoslužby byl v sobotu 9. března kazatel církve adventistů a internetový pastor Jindřich Černohorský z Hradce Králové, který bohoslužby zpestřil i několika písněmi. Jindřich Černohorský od svých 13 let hraje na kytaru, skládá písně a píše k nim i texty. Jeho písně se objevují v mnohých zpěvnících. Na odpolední bohoslužbě zahrál například píseň ze zpěvníku „Tam k výšinám“, kterou složil ve svých dvaceti letech. Ve svém kázání se zamýšlel na otázkami člověka – kdo jsem, proč tu jsem a kam jdu. „My v Česku říkáme, že minulost máme za sebou a budoucnost před sebou. Židé to mají obráceně. Za nimi je budoucnost, kterou nevidí a kterou neznají, a před nimi je minulost, která je jim známá, tu vidí tedy před sebou. Člověk, který důvěřuje Bohu, se tedy nechává Bohem vést, i když neví, kam jde,“ řekl ve svém kázání. Odpolední bohoslužby se poprvé zúčastnil nedávno narozený Adam Dunka (na fotce) :-). Od 17 hodin se pak v lidmi zaplněné modlitebně na Šenvertu v Sokolově konal koncert kapely Jindřicha Černohorského, který se od roku 2013 věnuje výhradně vlastní nové tvorbě.

Více >