Novinky

Publikace sokolovského sboru: Pozvání k naději

Společný oběd ve sboruSokolovský sbor prostřednictvím nově vydané publikace o životě členů a přátel sboru zve další lidi k návštěvě svého společenství a jeho aktivit.

Publikace je zadarmo k dispozici pro každého. Vyzvednout si ji je možné pro sebe i pro své přátele a známé při sobotních bohoslužbách, případně po dohodě jinak (tel. 733380259).

Pozvání_k_naději

Adventisté zvou na tradiční bohoslužbu v přírodě

Luboš s dětmiAdventisté Karlovarského kraje připravují v sobotu 12. srpna již tradiční bohoslužbu v přírodě. Stejně jako loni se uskuteční v Šabině Pod skálou.Kázat bude kazatel Martin Lindtner na téma Boží setba. Společná bohoslužba všech tří sborů – Sokolov, Karlovy Vary, Cheb – bude začínat v 9.30 hodin. Na programu je společné uvažování nad Božím slovem, písně, modlitby a také pohoštění polévkou v tamní Staré hospodě Romana Fraňka. Každý, kdo má zájem poznávat a chválit Pána Boha, je srdečně vítán!

Valča s Míšou vyrazily na Vokouna

HolkyDvě dívky ze spolku Pohlazení Valča Kováčová a Míša Vilímková vyrazily spolu na akci mládeže s názvem Vokoun. Koná se v Železnici u Jičína (PSČ 507 13) od neděle 6. srpna do neděle 13. srpna. Kdyby jim někdo chtěl poslat pohled, určitě potěší. Budou bydlet v kempu Krokodýl. Pobyt obou dívek finančně podpořilo České sdružení církve adventistů a spolek Pohlazení. Děvčata prožijí týden ve službě druhým – jak přesně, to je zatím překvapení, po příjezdu domů snad budou informovat :-).

Děti soutěžily v přírodě O loketský poklad

Děti ze skautského oddílu Agara při sokolovském sboru adventistů prožily v neděli 30.7. výlet do Lokte na soutěž v krásné přírodě na nábřeží Ohře O loketský poklad. S chovateli se tu děti projely na koních, s artisty se učily žonglovat, hrát na různé bicí a cinkací nástroje, s karatisty cvičily bojové umění, při hrách rozvíjely jemnou motoriku, vyráběly z korálků, plavily se na voru po rybníku plném leknínů, projely se na romantickém malovaném kolotoči a podobně.

Akci zorganizovala Petra Karlíčková, loketská maminka na mateřské dovolené. Našla nadšence, kteří chtějí ukázat, co umí, sehnala atrakce a připravila stanoviště. Využila nejen prostor kolem loketských rybníčků v parku na nábřeží, ale i rybníčky samotné. Za splněné úkoly čekala děti vždy malá odměna a nakonec dárek s drobnými hračkami, skládačkami, hlavolamy, bublifukem a sladkostmi. Nakonec se Sokolovští vykoupali v řece Ohři. Oddíl Agara moc děkuje pořadatelům akce za krásné odpoledne.

s krtkemdětiJakubVojtíkMatějAdriankaTomášekOhře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další fotky jsou zde: O LOKETSKÝ POKLAD, videa níže Více >

Napište dětem na tábor….

Ve čtvrtek 6. července začal na Hadovce tábor starších dětí, který je tematicky zaměřen na Pána prstenů. Potrvá do 16. července. Pokud by někdo chtěl napsat dětem pohled, adresa je: Tábor Divokého západu, HADOVKA 2017, pošta Konstantinovy Lázně  349 52. Ze spolku Pohlazení se tábora účastní Míša Tůma s asistentkou Věrou Krassovou, Věrka Krassová ml. a Pavlík Schultze. První fotky od V. Krassové jsou ZDE

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zemřela zakladatelka Chráněného bydlení Milada Bučková

parteHospodin jest můj pastýř,
nebudu míti nedostatku.
Na pastvách zelených pase mne,
k vodám tichým mne přivodí.
Duši mou občerstvuje,
vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své.
Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti,
nebuduť se báti zlého,
nebo ty se mnou jsi;
prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje.

Milada BučkováTiše ve spánku zemřela ve čtvrtek 29. června ve věku nedožitých 88 let zakladatelka občanského sdružení Chráněné bydlení v Sokolově Milada Bučková (na fotce vepředu první zleva). Rozloučení se uskuteční v evangelickém kostele v pátek 7. července od 14 hodin. Za mnohaletou pomoc zdravotně postiženým lidem a obětavost pro druhé získala Milada Bučková řadu cen. Osobností města Sokolova byla vyhlášena v roce 2005. „Pomáhat lidem mi přináší štěstí a spokojenost,“ říkávala. Celý svůj život nemyslela na sebe, ale na druhé. V jejích aktivitách ji posilovala víra, Pán Bůh. Byla členkou Českobratrské církve evangelické, kde po dlouhá léta zastávala i funkci předsedkyně staršovstva. Více >

Pozvánka na setkání do sboru

V pátek 7.7. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Všichni jsou srdečně zváni!

Nový rozpis služeb a kázání na 3. čtvrtletí 2017

Rozpis služeb na 3. čtvrtletí

Rozpis_kázání na 3. čtvrtletí

Pán Bůh má cestu i k nepřátelskému člověku

Autorem listu Galatským je apoštol Pavel. Proč je někde zmiňován jako Pavel a jinde jako Saul? Proč jej Bůh zastavil právě takovým způsobem, jakým jej zastavil a co sledoval jeho slepotou? A jak velký krok udělal Pavel, když řekl, že obřízka pro pohany není důležitá? Rozhovor na tato témata vedou redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Martin Turčan. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni na bohoslužbu v sokolovském sboru v sobotu 1.7. od 10:00 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Úvodní slova k Listu Galatským z Nového zákona

Martin TurčanOd soboty 1. července do soboty 30. září se budou adventisté na celém světě zamýšlet nad biblickou novozákonní knihou apoštola Pavla List Galatským. Autorem pomocné příručky k této knize je Carl P. Cosaert, PhD., který přednáší Nový zákon a Dějiny raného křesťanství na Walla Walla University, College Place ve státě Washington. Příručku je možné si stáhnout na stránkách sobotniskola.casd.cz, případně zakoupit v každém sboru církve adventistů. Každý týden bude opět možnost zhlédnout čtvrthodinové zamyšlení k probíranému tématu na stránkách HopeTv.cz. Internetový pastor Jindřich Černohorský si pozval k rozhovoru tentokrát teologa, právníka původem z Bratislavy a současného studentského kazatele v Brně Martina Turčana (na fotce).

Zde je úvodní text Carla P. Cosaerta: Dne 31. října si celý křesťanský svět připomene pět set let od začátku protestantské reformace. Od chvíle, kdy Martin Luther, vedený Duchem svatým, přibil na vrata kostela ve Wittenbergu 95 tezí určených pro akademickou diskuzi, které kriticky reagovaly zejména na praxi odpustků. Více >