Novinky

Příbuzní a přátelé se rozloučili se statečnou ženou Věrkou

V sobotu 19. ledna se na loketském hřbitově rozloučili pozůstalí s Věrkou Biharyovou, která zemřela po dlouhé nemoci v pondělí 14. ledna. Pohřbu se zúčastnily desítky lidí, rodina, přátelé. Pohřeb doprovodil zpěvem a hudbou Lukáš Slepčík. Členové církve adventistů ze Sokolova zazpívali s doprovodem Hedy Bauerové píseň „Blíž Tobě, Bože můj…“. Věrce bylo 60 let. Od roku 2017 byla členkou Církve adventistů sedmého dne v Sokolově. Její manžel Arnošt zemřel ve věku nedožitých 60 let 1. června roku 2016. Na Věrku Biharyovou zavzpomínal na pohřbu ve smuteční řeči kazatel Martin Lindtner, který zároveň povzbudil přítomné nadějí na opětovné setkání v Božím království:

Vážená zarmoucená rodino, vážení smuteční hosté,

rád bych společně s vámi vzpomenul na to, jakým člověkem byla naše drahá zesnulá, sestra v Ježíši Kristu, Věrka Biharyová. Už při vícero příležitostech, kdy jsem se jako kazatel loučil s nějakou ženou, jsem zvažoval, zda nepoužít slova moudrého krále Šalamouna o ženě statečné. Ta slova se nacházejí v závěru biblické knihy Přísloví. Pokaždé jsem si ale řekl, že ještě počkám. Počkám na ženu, která je skutečně hodna těchto slov. A dnes, když stojíme u hrobu Věrky, jsem rád, že jsem počkal. Protože ona byla skutečně ženou velmi silnou a statečnou. Tak jsme ji všichni znali. Více >

Alianční týden modliteb pokračuje dalšími přednáškami

Ve středu 16. ledna 2019 pokračuje Alianční týden modliteb, který pořádá Česká evangelikální aliance napříč všemi církvemi, dalším modlitebním setkáním v 18 hodin v modlitebně církve adventistů na Šenvertu, Kraslická 494/14 v Sokolově. Na téma „Role žen v církvi“ promluví Martin Lindtner. V pondělí 14. ledna se konala přednáška s besedou na téma „Nepřátelé“ a v úterý 15. ledna „Generační konflikt“. Více zde:  ATM_2019_Modlitby_v_polarizované_době

Zemřela naše milá sestra Věrka Biharyová

V pondělí 14. ledna v brzkých ranních hodinách zemřela po dlouhé nemoci  Věrka Biharyová, která loni 24. března oslavila šedesáté narozeniny (na fotkách při oslavě s rodinou a sourozenci). Věrka Biharyová byla od 16. září 2017 členkou sboru Sokolov Církve adventistů sedmého dne. Myslete prosím na celou její nešťastnou rodinu  ve svých modlitbách. Zde je rozhovor s Věrkou před jejím křtem: Jsem vděčná za každý den

„Je mi moc líto, že Věrka odešla z našeho středu,“ vyjádřil za celý sbor Bohuslav Zámečník. „Není to nic, co by člověka potěšilo, naopak. Jsme smutní, pláčeme, vzpomínáme, ale my jsme uvěřili slovům Ježíše Krista: Kdo uvěří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. Věrka Ježíše Krista přijala do svého života, uvěřila a byla povolána k dočasnému odpočinku, aby se probudila při návratu svého Spasitele a setkala se všemi, které měla ráda. V životě jsem zažil smrt bratra, rodičů, vnoučka a mnoha lidí, které jsem měl rád a byli mi blízcí. Ale ve všem tom smutku jsem slyšel slova:…. i kdyby zemřel, bude žít. Ježíš je zárukou věčného života. Věrku už nic nebolí, netrápí, je jí dobře. Prožijeme náš lidský smutek, ale můžeme žít nadějí, že se s ní shledáme. Dejme Bohu prostor ve svém životě, jak to udělala ona. Je mi to líto, cítím s vámi a myslím na vás,“ napsal Bohuslav Zámečník a celý sbor Sokolov se připojuje k jeho slovům smutku i naděje na brzké vzkříšení a shledání.

V Sokolově u adventistů vítali nový rok pestrým programem

Sokolovský sbor prožil v sobotu 12.1. slavnostní novoroční bohoslužbu plnou písní, básní, slov vděčnosti, modliteb, vzpomínek ve slovní i obrazové podobě. Součástí programu bylo divadelní zpracování dětí i dospělých starozákonního příběhu o Jobovi (kousek je na videu níže) a také nejmenšími dětmi básně Františka Hrubína Kuřátko a obilí. S hudebním přednesem na piáno vystoupil Filip Jaworek. O čase promluvil kazatel sboru Martin Lindtner. „Čas je Boží dar vnášející do našich životů řád. A řádný život zase svědčí o Bohu,“ uvedl Martin Lindtner. Po skončení programu si přítomní vybrali záložku s veršem z Bible jako osobním poselstvím od Pána Boha. Kdo chtěl, mohl ho veřejně přečíst i ostatním. Sbor Sokolov má v tomto roce toto zaslíbení z knihy Evangelium podle Lukáše 11: 9 a 10: „A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ Všechny fotky jsou zde: Fotky z Novoroční bohoslužby

Více >

Plán činnosti Společnosti Pohlazení na rok 2019

V roce 2019 se bude v prostorách sboru církve adventistů na Šenvertu konat vždy jednou za 2 týdny v pátek schůzka dětí a mládeže, které se budou účastnit akcí Společnosti Pohlazení. Náplň si vždy připraví vedoucí, kteří se budou střídat. Vedoucí schůzek: Ivana Látalová, Zuzana Chalupová, Martin Lindtner, Hana Kábrtová, Tomáš Kábrt, Jiří Bauer, Věra Krassová.

První schůzka se uskuteční 11.1. 2019 v 16 hodin a pak každý sudý pátek až do 14.6. 2019 a opět po prázdninách od 6. 9. 2019 do 13. 12. 2019.

Datum

Název a místo akce

Vedoucí akce

12.1. Novoroční bohoslužba Martin Lindtner
10.2. Plavání v sokolovském bazénu J. Bauer a R.+ A. Musichovi
16.3. Anděl Praha Smíchov V. Krassová, T. Kábrt
5. – 8.4. Karlovarská pečeť J. Bauer, P. Procházka
5. – 7.4. Změň svět – místo bude upřesněno T. + H. Kábrtovi
17. – 19.5. Robinsonáda T. + H. Kábrtovi
9.6. Výlet Ivana Látalová
4. – 14.7. Letní tábor na Hadovce J. Bauer, H. Kábrtová
12. – 14.7. Změň svět – místo bude upřesněno T. + H. Kábrtovi
červenec Letní tábor v Německu V. Krassová, H. Kábrtová
1.9. Rafty na Ohři T. + H. Kábrtovi
22.9. Výlet R.+ A. Musichovi
říjen Návštěva kina – Filmový víkend V. Krassová, H. Kábrtová
4. – 6.10. Změň svět – Silberbach T. + H. Kábrtovi
8.12. Plavání v sokolovském bazénu J. Bauer a R.+ A. Musichovi
13. – 15.12. Změň svět – místo bude upřesněno T. + H. Kábrtovi
prosinec Vánoční koncert I. Látalová, M. Lindtner

 

Věřící ze Šenvertu zvou na vánoční bohoslužbu

V loketské knihovně o ztraceném ráji

Bible pro dnešek: Jednota v uctívání

Na první pohled by se mohlo zdát, že uctívání a jednota spolu vůbec nesouvisí. Ale je možné uctívat Hospodina, když je mezi křesťany nejednota? Není to pak spíše urážka a divadlo? Jak vypadá opravdové uctívání a jaké formy chval se objevují v naší církvi? A prč Bůh vůbec chce, abychom jej uctívali? Rozhovor na téma dalšího úkolu „Jednota v uctívání“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Mikuláš Pavlík. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 15.12. od 10.00. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Děti opět pohostily a potěšily sokolovské seniory

Děti ze 6. Základní školy v Sokolově se ve středu 5. prosince potřetí setkaly již se svými přáteli – sokolovskými seniory. Tentokrát pro ně děti s paní učitelkou Gabrielou Wernerovou připravily výborný nepečený dort z piškotů a muffiny. Tématem povídání byly Vánoce a příprava na školní zpívání, které se koná v úterý 11. prosince od 17 hodin a kam jsou senioři pozváni. Ti zase obdarovali děti mikulášskými dárečky a společně si prohlédli místní zoo koutek. Bohuslav Zámečník opět připravil dětem malé překvapení, když ve skořápce vlašského ořechu našly drobné hliníkové mince v hodnotě 10, 20 a 50 haléře, které dnes už neplatí. „Snažím se dětem trochu ukazovat historii,“ říkal Bohuslav Zámečník, který se se všemi ostatními těší na další setkání.

Adventní zpívání církví v evangelickém kostele