Novinky

Svoboda i ve vězení

V pátek 14.9. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Na základě novozákonní knihy Skutky apoštolů bude tématem „Pavlovo uvěznění v Jeruzalémě“. Všichni jsou srdečně zváni!

Sokolovský sbor se představuje…

Vlasta Csingerová: Ráda si sama povídám s Bohem

Od dubna do července letošního roku se starala o nemocné kolem sebe v sokolovské nemocnici na oddělení dlouhodobě nemocných nepřehlédnutelná Vlasta Csingerová. Nebyla tam však jako zdravotnický personál, ale jako pacientka. Přesto, že má sama velké zdravotní problémy a byla ohrožena i na životě, obětavě se starala o druhé. Našla mezi nimi i nové přátele, například paní Švadlenkovou, se kterou si i dnes občas zavolá. S mnohými pacienty, ale i návštěvníky se modlila, a dokonce díky Věrce Grygarové ze sokolovského sboru zažila Večeři Páně v nemocničním pokoji. S Věrkou se velice skamarádily a Vlasta ji vyhlížela už dlouho dopředu u dveří. Připomíná jí její nevlastní sestru Janu, která ale předčasně ve 26 letech zemřela. Vlasta, která tento měsíc oslaví šedesátiny, pochází ze Sokolova.

Deset let bydlela v Rakovníku s mužem, kterého si vzala po 22-leté známosti. Přestože mezi manželi byl dvacetiletý věkový rozdíl, měli se hodně rádi. Děti spolu neměli. Z předchozího vztahu má ale syna Martina, který žije v Anglii. Vlasta se podílí na výchově svého pětiletého vnuka Matěje, o kterého v Sokolově v rámci pěstounské péče pečuje rodina Luboše Olaha, u níž Vlasta bydlí. Do kostela chodila s babičkou odmalička, ale Pána Boha do svého srdce přijala teprve před šesti lety, kdy se nechala znovu pokřtít ponořením. Nyní by se ráda stala členkou sokolovského sboru adventistů. Více >

Pohlazení podporuje mimoškolní zájmové činnosti dětí

181Spolek Pohlazení finančně podporuje děti v mimoškolní zájmové činnosti. Snaží se je motivovat k tomu, aby rozvíjely svoje zájmy a smysluplně trávily svůj volný čas. Ne vždy se daří dětem kroužek, který si vyberou, pravidelně a celý rok navštěvovat.  Pohlazení tak ocenilo dva žáky, kteří právě toto dokázali. Celý rok se trpělivě a s nadšením věnovali kroužku, který si sami zvolili. Mathias Horváth trénuje s fotbalisty a chce i v dalším školním roce pokračovat  a Štefany Ferková se naučila plavat a zachraňovat tonoucí. Čemu se bude věnovat od září, ještě neví. Obě děti spolek Pohlazení ocenil drobnými dárky. Na činnost Pohlazení letos nejvíce finančně přispěly spolek ASI-CS, nadace ČEZ a České sdružení církve adventistů.

Čím se může člověk chlubit?

MartinKazatel Martin Lindtner se asi s třiceti účastníky z celého kraje na každoroční bohoslužbě pod širým nebem v Šabině zamýšlel nad starozákonním textem z proroka Izajáše 4, kde se píše, čím se vlastně může člověk v životě chlubit. „Jenom tím, co nedělá sám, ale svým Bohem, který jediný je věčný a jeho láska nikdy nezklame,“ řekl například kazatel. Před zamyšlením Martina Lindtnera diskutovali přítomní v tzv. sobotní škole Bible o obrácení židovského učence Saula z Tarsu ke křesťanství,  které je popsáno v knize Skutky apoštolů v Novém zákoně. Děti měly svůj vlastní program. Zazněla řada písní a modliteb. K obědu byla výborná hovězí polévka ve Staré hospodě Romana Fraňka. Rosvita Mrázová ze sokolovského sboru tu zároveň oslavila své letošní významné jubileum.

Fotky Hany Kábrtové a Ivany Látalové z bohoslužby jsou zde: Šabina 2018

šabinašabina2obědnarozeniny

Všichni jsou srdečně zváni na bohoslužby

Sokolovští adventisté a přátelé sboru srdečně zvou na romské bohoslužby v sobotu odpoledne od 14 hodin. Od 7. července 2018 se konají každou sobotu dvě bohoslužby. První je od 9.30 hodin, druhá se zaměřením na Romy, ale zváni jsou také všichni, například i ti, co rádi spí, a to od 14 hodin. Vedoucím romských bohoslužeb je Luboš Olah.

tabulka

 

Ze Sněžky do Prahy za 19 hodin

medaile18 hodin a 57 minut zdolával v noci ze soboty na neděli  tříčlenný vítězný tým štafetový běžecký závod ze Sněžky do Prahy v celkové délce 202 kilometry. Členem tohoto týmu chebského oddílu USK Akademik je také člen sokolovského sboru adventistů Jaroslav Nový (na fotce vlevo vpravo), který uběhl šestkrát deset kilometrů. „Tento závod je skutečně velice náročný. Je těžké v noci nezabloudit, držet se trasy, ale mám radost, že jsme se Zdeňkem a Sašou vše zvládli. Navzájem jsme se podporovali a ze Sněžky do Prahynakonec i vyhráli. Dnes vím, že důležitější než rychlost, je rozvaha, přátelství a vytrvalost,“ říká Jaroslav Nový a dodává, že se během závodu modlil, aby ho Pán Bůh vedl do cíle. „Tohle byl jen obyčejný závod, ale i skutečný život má svůj cíl, kde nezáleží na tom, jak rychle ho žijeme, ale jaký má obsah. Přál bych si, aby lidé věděli, že jediným a pravým cílem je život s Bohem. Neumíte si představit ten nádherný pocit, když člověk vidí po dlouhé a strastiplné cestě cílovou pásku,“ raduje se Jarda, který ještě včera únavou ze závodu neudělal ani dřep.

Další romská bohoslužba v Horním Slavkově

Horní Slavkov

V Lokti pokračování o Desateru

loket 0518

V Noci kostelů o naději pro budoucnost

Noc kostelů 0518 1

V Kraslicích o Ježíšovi a „odpadlících“

kraslice0518