Novinky

Laičtí kazatelé se opět sejdou na kurzu v Praze

laičtí kazateléPět Sokolováků se zúčastní v sobotu 10. března od 10 hodin v Praze ve sboru Bethany (Za Brumlovkou 1519/4) již třetího setkání zájemců na kurzu pro laické kazatele. Tentokrát bude zaměřeno na přípravu a přednes kázání. Účastníci mají za úkol přečíst si do soboty 10.3. dvě místa v Bibli – Žalm 3,  a  2. Samuelova 15. až 19. kapitolu. Na základě těchto textů bude ředitel Adventistického teologického institutu Marek Harastej představovat jednotlivé kroky přípravy kázání. Předpokládaný konec setkání je v 17 hodin. Dopoledne v rámci bohoslužby bude kázat Pavel Šimek. Občerstvení v poledne a před odjezdem bude zajištěno ve formě baget, tekutiny budou k dispozici po celý den.

Sbor prožíval Večeři Páně

V sobotu 3. března se ve sboru v Sokolově konala Večeře Páně. Zde dvě písně z krásné a požehnané bohoslužby:

Narodili se nám dva Honzové, jeden poprvé, druhý podruhé

Jan Szebenyi

synáček Kláry a HonzyO víkendu 24. a 25. února prožívá sokolovský sbor dvojnásobnou radost! V sobotu se podruhé narodil při svém křtu Jan Szebenyi z Karlových Varů a v neděli v 7.25 hodin se narodil Kláře Ferkové a Honzovi Slepčíkovi z Nového Sedla syn Jan. Váží 2,80 kg a měří 46 cm. Oba Honzové se narodili v Karlových Varech :-).  Klára i Honza se v sobotu zúčastnili křtu Honzy Szebenyiho a ještě netušili, že o pár hodin později se jim narodí trochu dříve, než bylo plánováno, syn Honza. Malý Honzík i maminka jsou v pořádku. Gratulujeme!!!!

Více fotek ze křtu v Karlových Varech je ZDE

Vidím do nitra člověka… poselství listu do Thyatir

SmyrnaHistorii třetího dopisu z novozákonní knihy Zjevení Janovo s přesahem jeho významu do dnešních dnů  vysvětlil v úterý večer návštěvníkům přednášky kazatel Martin Lindtner. Jednalo se o dopis do Pergama ve druhé kapitole této knihy: Andělu církve v Pergamu piš: Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč: „Vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel jsi víru ve mne ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí satan. Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balaámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva, tak i ty máš některé, kteří zastávají učení nikolaitů. Proto se obrať! Ne-li, brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many; dám mu bílý kamének, a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává.“ Čtvrtý dopis do Thyatir čeká zájemce ve středu 17. ledna od 18 hodin s podtitulkem „Vidím do nitra člověka…“. 

Novoroční rozjímání „Na rozcestí“

veršeNový rok jako příležitost k bilancování a novému nasměrování pojal sokolovský sbor adventistů v sobotu 6.1. na své slavnostní novoroční bohoslužbě nazvané „Na rozcestí“. Slavnost s písněmi, modlitbami, slovem, promítáním i divadelními představeními vyvrcholila losováním Božích poselství z Bible zúčastněným jednotlivcům i celému sboru a jeho dětem a mládeži do nového roku. Pro sbor verše2vylosoval jeho starší Bohuslav Zámečník verš z 1. knihy Samuelovy 12:24: „Jen se bojte Hospodina a věrně mu služte celým srdcem. Hleďte, co velikého s vámi učinil.“ Děti jsou do roku 2018 vyzývány citátem z knihy Kazatel 12:1: „Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: ,Nemám v nich zalíbení,´“ a mládež sboru obdržela výzvu z Žalmu 37:5: „Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.“ Fotky z akce jsou zde, videa níže. Více >

Sobotní škola: Nebezpečí materialismu

Co je to materialismus? Jak jej definovat? Jsme jako věřící lidé ohroženi tímto dnešním fenoménem? A nakolik se spoléháme na zajištění života v hmotné oblasti? Co nám říká Ježíšovo podobenství o bohatém člověku a jak rozumět slovům Krista, že to největší bohatství je být bohatý před Bohem? Rozhovor na tato témata vedou redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a kazatelka Soňa Sílová. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 6.1. od 10:00 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Pane, nepočítej jim tento hřích…

Vzpomínka na „Ježíška“ v roce 1945

 

Můj vánoční příběh je z Čech, ze Sudet, kde bydlím. Našla jsem ho v časopise bývalých obyvatel této oblasti, Němců. Časopis se jmenuje Falkenauer Heimatbrief, tedy Sokolovské krajanské listy. Je s podivem, s jakou vytrvalostí tyto listy vycházejí. Je tolik let po válce a bývalí krajané, dnes už velmi staří lidé, stále cítí sounáležitost s místem, které znají pouze z dětství. Mají potřebu vydávat časopis, přinášet sobě i druhým informace o sobě, o událostech, které kdysi jako děti zažívali a dodnes zažívají. Jejich láska k domovu je skutečně obdivuhodná a příkladná. Oni nejenom vydávají časopis, ale také tato místa navštěvují a finančně je podporují. Více jak milión korun věnovali například na opravu kostela v Kynšperku nad Ohří. Tohle my Češi moc neumíme. Ale zpět k našemu příběhu.
Němci tedy, jak víme, válku prohráli a byli vyhnáni ze své vlasti. Opouštěli domovy, které vybudovali, které milovali. Mnozí z nich však vlastně nic neudělali. Jistě, válka nikdy není a ani nemůže být spravedlivá ke všem. Falkenauer Heimatbrief podle vyprávění Christiny Schmidtové píše, jak prožívala poslední Vánoce v Česku. Více >

Vánoční bohoslužba v Sokolově: Narozen z Boha

 

Sokolovský sbor Církve adventistů sedmého dne zve všechny zájemce na vánoční bohoslužbu. Uskuteční se v pátek 22. prosince od 18 hodin v modlitebně církve na Kraslické 494/14. Tématem vánočních oslav je „Narozen z Boha“. Ježíš jako Boží syn se narodil z Boha na náš svět a my jej můžeme také následovat. Každý člověk má ve svém životě možnost znovu se narodit – z Boha. Kázat bude Martin Lindtner z Karlových Varů. V programu zazní klasické i moderní vánoční písně. Všichni jsou srdečně zváni!

Děti půjdou s Pohlazením do bazénu

v bazénu2Spolek Pohlazení zve děti na každoroční podzimní koupání do sokolovského bazénu. Sraz je v neděli 3. prosince v 10 hodin u bazénu. Kdo přijde později, bude mít smůlu. Vedoucími akce jsou Jiří Bauer a Luboš Olah. Vítáni budou i další dospělí členové či přátelé Pohlazení (podle časových možností – Josef Forgó, Roman Musich, Věra Krassová, Zuzka Chalupová, Ivana Látalová, Petr Procházka, Anna Sladká, Hanka Poláková…). Svačinu a pití s sebou!

Původní termín byl v neděli 26. listopadu. Z důvodu nemoci byl přesunut o týden později na 3. prosince.