Jiné

Dokument o kaplanské službě ve věznicích

Bible pro dnešek: Bůh a stvoření

Co znamená, že člověk je stvořen k Božímu obrazu a že má nad zemí panovat? Co zahrnuje Boží požehnání a jak se máme jako křesťané stavět k ekologickým otázkám? A máme u nás v naší zemi i dnes chudé a má církev nějakou službu, která by na jejich potřeby reagovala? Rozhovor na téma prvního úkolu „Bůh a stvoření“, vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a kazatel Vít Vurst. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 6.7. od 10.00 a od 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Nové téma sobotní školy: Služba lidem v nouzi

Od soboty 6. července do soboty 28. září budou adventisté na celém světě diskutovat při sobotních bohoslužbách o službě lidem v nouzi. Autorem pomocné příručky k probíranému tématu z Bible je Jonathan Duffy, předseda ADRA International. Příručku je možné si stáhnout na stránkách sobotniskola.casd.cz, případně zakoupit v každém sboru církve adventistů, nebo stáhnout zde:sobotní škola_3_2019 Každý týden bude opět možnost zhlédnout čtvrthodinové zamyšlení k probíranému tématu na stránkách HopeTv.cz.

Zde je úvodní slovo Jonathana Duffyho: „Jednomu z mých nepatrných bratří…“

Adventisté sedmého dne vnímají povolání hlásat „věčné evangelium“ (Zj 14,6) celému světu. Tím se vlastně jen řídíme Ježíšovými slovy, abychom získávali učedníky, křtili je a učili je „zachovávat všechno, co jsem vám přikázal“ (Mt 28,20). Ježíšův příkaz zahrnoval i to, abychom sloužili trpícím, poníženým, chudým, hladovým a uvězněným. Více >

Rozpis služebností ve 3. čtvrtletí na odpoledních bohoslužbách

Další ročník kraslického festivalu TRY & PLAY se vydařil

Křesťanského hudebního festivalu TRY & PLAY , který se konal o víkendu 28. až 30.6. 2019 pod širým nebem v Městských sadech v Kraslicích, se zúčastnili i členové a přátelé sokolovského sboru adventistů. Čtyři mladí přijeli s Hanou a Tomášem Kábrtovými pomoci organizátorům s doprovodným programem – stavěním areálu, s dětskou olympiádou a také závěrečným bouráním, skládáním stanů a úklidem lavic, stolů a dalších.  Na festivalu vystoupily kapely z celé republiky s duchovními a dalšími písněmi a skladbami i svědectvím některých umělců a přítomných aktivistů dobročinných organizací o jejich zkušenostech s obrácením ke Kristu. Sokolovská výprava navštívila také sousední evangelický sbor, kde jí zahrála a zazpívala tamější hudební skupina mládeže. V neděli ráno se všichni účastníci festivalu sešli v sadech na společné hudební bohoslužbě. Ubytování bylo zajištěno v internátu Střední živnostenské školy. Akce se díky Bohu vydařila a všem se moc líbila.

 

 

 

„Změň svět“ v Kraslicích při festivalu

A je tu zase akce „Změň svět !“ pro mladé starší 15 let – pomoc s třídenním křesťanským hudebním festivalem pod širým nebem v Kraslicích, ubytování a strava zajištěny. 

Hudební festival v Kraslicích je už tento víkend

Rozpis kázání na třetí čtvrtletí roku 2019

Rozpis kázání pro 3. čtvrtletí je ke stažení zde: Rozpis_kázání_okrsku_2019_3q

Pozvánka na společný úklid sborového domu s modlitebnou

Správce sokolovského sboru na Šenvertu, ulice Kraslická 494/14, Bohuslav Zámečník, zve všechny členy a přátele sboru (muže i ženy) na brigádu. Uskuteční se v neděli 23. června od 8 hodin, k domu bude přistaven kontejner. Brigáda potrvá přibližně do 14 hodin, oběd je zajištěn.

Slavkovští si přejí častější bohoslužby adventistů

V Horním Slavkově se pravidelně na bohoslužbách schází kolem dvaceti lidí. Adventisté je pro ně připravují každou třetí neděli v měsíci od 16 hodin. „Byli bychom rádi, kdyby byly bohoslužby častěji, alespoň jednou za čtrnáct dní,“ vyjádřili své přání všichni přítomní v neděli 16. června. Kazatel Martin Lindtner slíbil, že bude hledat možnosti, jak Slavkovským vyhovět. Na bohoslužbu, které se konají na městském úřadu, přijel tentokrát hrát na varhany Janko Šintaj. Zúčastnily se i sestry Růžena a Jolana ze Sokolova, kdy Jolana Pačanová vyprávěla o nejkrásnějším dni jejího života, kterým se stal její křest v sobotu 15. června v modlitebně církve adventistů na Šenvertu. „Trvalo mi dlouho, než jsem se rozhodla nechat se pokřtít, ale teď jsem opravdu šťastná a chci následovat Ježíše Krista,“ řekla na vyznání své víry.  Martin Lindtner v kázání připomněl, jak důležité je být připraven na Ježíšův druhý příchod na naši zem.