Jiné

Rozpis na dopoledních bohoslužbách ve 2. čtvrtletí

Rozpis služebností na bohoslužbách ke stažení je zde: Rozpis_2_čtvrtletí_2019f


Rozpis na odpoledních bohoslužbách ve 2. čtvrtletí

Všichni jste srdečně zváni na bohoslužbu, případně alespoň její část. Začíná se ve 14 hodin. rozpis_romské

Pozvánka na koncert skupiny Svatopluk

K modlitbám se lidé sejdou v Dolním Rychnově

Modlitební setkání se uskuteční u rodiny Bauerových v Dolním Rychnově, U Hřiště 467, v úterý 2. dubna od 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni k přemýšlení o Božím slově v knize Genesis pod vedením Martina Lindtnera a k modlitbám za potřeby vlastní, ale i druhých.

Shrnutí apokalypsy

Od soboty 5. ledna do soboty 30. března se vždy od 10 a od 14.30 hodin návštěvníci bohoslužeb adventistů na Šenvertu v Sokolově zabývali poselstvím poslední biblické knihy Zjevení (Apokalypsa). Pro lepší porozumění a další prohlubující studium této knihy bylo možné po celé čtvrtletí přijít každý pátek od 18. 30 hodin do stejných prostor na Šenvertu, Kraslická 14. Zde přednášel, promítal a vedl diskusi Tomáš Kábrt.

Poslední setkání nad touto knihou se koná v pátek 29. března od 18.30 hodin na téma „Shrnutí Apokalypsy“. Všichni jsou srdečně zváni!

V sobotu 30. března bude společná bohoslužba od 9.30 hodin

V sobotu 30. března se koná v sokolovském sboru adventistů společná bohoslužba dopoledních i odpoledních bohoslužeb. Bohoslužba začne tradičně v 9. 30 hodin písněmi, vyprávěním, pokračuje veřejnými rozhovory nad Biblí v tzv. sobotní škole a poté se bude konat obřad Večeře Páně, který povede kazatel Martin Lindtner. Všichni jsou srdečně zváni!

Po bohoslužbě bude ve 12.15 hodin následovat výroční členské shromáždění a pohoštění.

Zuzka Chalupová zve na „tvořivé setkání“

 

Studentka pedagogiky Zuzka Chalupová ze Šabiny zve v sobotu 30. března na TVOŘIVÉ SETKÁNÍ. Uskuteční se od 17 hodin ve sboru církve adventistů, Kraslická 494, Sokolov. „Můžete se připojit ke společně strávenému času nad kreativní činností. Můžete vzít i někoho s sebou, každý bude vítán,“ zve Zuzka.

Tomáš Kábrt zastupoval na konferenci sokolovský sbor

Delegáti konference Česko-Slovenské unie církve adventistů, konané od čtvrtka 21. března do neděle 24. března v Malenovicích na Moravě, potvrdili ve funkcích dosavadní vedoucí unie Mikuláše Pavlíka, Petera Číka a Marka Škrlu a zároveň je požádali, aby do dvou let uskutečnili změnu organizace církve v Česku a na Slovensku z dosavadních čtyř ústředí na efektivnější model, například na unii sborů s jediným ústředím nebo po vzoru Švýcarské unie bez vlastního ústředí, kdy by se ve vedení unie střídala vedení jednotlivých sdružení.
Delegáti také schválili ordinaci žen do plné duchovenské služby v České a Slovenské republice, což byla poslední překážka plné rovnoprávnosti žen v církvi a její službě na tomto území. Podle zpráv prezentovaných na konferenci vedoucími má nyní církev v České a Slovenské republice necelých 9,8 tisíce členů. Další zprávy jsou na www.casd.cz a www.adialog.eu.
Členové sokolovského sboru vyslali na konferenci jako svého zástupce Tomáše Kábrta, Karlovarští pak Petra Procházku (na fotce dole při výstupu na horu). Konference se zúčastnil také kazatel obou sborů Martin Lindtner a jako pozorovatelka Hana Kábrtová.
V sobotu dopoledne se přímo v hotelu, kde byli delegáti ubytovaní a kde několik dní rokovali, konala bohoslužba a odpoledne se někteří vydali na výlet, například na vrchol Lysé hory (na fotkách).

Slavkovští měli poprvé bohoslužbu v kulturním domě

V neděli 17. března se opět konala již tradiční romská bohoslužba v Horním Slavkově. Poprvé se lidé sešli v místním kulturním domě, dosud se bohoslužby konaly v evangelickém kostelíku, kde bylo v zimě třeba topit v kamnech. Přítomní byli vděční za nové prostory. Bohoslužbu vedl Luboš Olah, který vyprávěl svoje bohaté zkušenosti s Pánem Bohem a také si připravil příběh o pokoře. S kázáním Božího slova vystoupil Martin Lindtner, kazatel církve adventistů v Karlovarském kraji. Příjemné setkání zpestřila celá řada duchovních písní.

Modlitební setkání se nekoná

Modlitební setkání, které bylo naplánováno na úterý 19.3., se nekoná. Mělo se uskutečnit od 18.00 hodin v sokolovské modlitebně církve adventistů, v Kraslické ulici 494/14. Organizátoři děkují za pochopení.