Jiné

Pokračuje společné čtení knihy Genesis

Modlitební setkání se uskuteční v modlitebně adventistů na Kraslické 494/14 v Sokolově v úterý 24. července od 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni k přemýšlení o Božím slově v knize Genesis pod vedením Tomáše Kábrta a k modlitbám za potřeby vlastní, ale i druhých.

Půjčí někdo stan na setkání „dětí“ z dětského domova po 20 letech?

SValjaetkání po dvaceti letech „dětí“ z dětského domova v Horním Slavkově připravuje Valerie Siváková ze Sokolova (na fotce vlevo). „Ráda bych se viděla se svými kamarády z dětství, abych se dozvěděla, jak žijí,“ říká Valerie, která plánuje víkendové setkání začátkem srpna. „Chceme si prohlédnout prostory dětského domova, kde jsme někteří prožili i osmnáct let našeho života. Dětský domov tam dnes již není, ale mám domluvené, že nás do baráku majitelé pustí.“ Valerie předpokládá účast asi patnácti až dvaceti lidí (na fotce vpravo další tři z nich – Pavel Bouček a sourozenci Gabčovi), pro které nyní shání stany na přespání, protože se sjedou ze všech koutů republiky. Pokud by někdo mohl stan či spacák zapůjčit, moc by tím organizátorce pomohl. Telefon na ni je 734730677. Valerie Siváková se z Horního Slavkova odstěhovala v roce 1998 do ve stejném roce založeného Domu na půli cesty v Kynšperku nad Ohří a odtud pak do Sokolova, kde si pronajala byt v prostorách sboru církve adventistů na Šenvertu. S adventisty se seznámila díky spolku Pohlazení, jehož členové navštěvovali dětský domov a několik dětí si jednou měsíčně brali na víkendy domů či na nějakou společnou akci.

Společenství, nebo instituce?

V pátek 20.7. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Na základě novozákonní knihy Skutky apoštolů bude tématem „Život v rané církvi“. Jak se současné organizované církve vzdálily od původního živelného společenství křesťanů? Všichni jsou srdečně zváni na přednášku i diskusi!

Romové chválili Boha v Sokolově i ve Slavkově

sokolovbohoslužbaDvě krásné romské bohoslužby se konaly o víkendu 14. a 15. července. První byla pravidelná v Sokolově v modlitebně adventistů na Šenvertu a druhá v evangelickém kostelíku v Horním Slavkově, která se zde koná jednou za měsíc. Ve Slavkově se setkal kazatel Bohuslav Zámečník s věřícími, kteří do stejného kostelíku chodili na bohoslužby organizované s jeho pomocí kolegou kazatelem Jozefem Bajuszem před téměř čtyřiceti lety.  Bohoslužby se zúčastnila také pětaosmdesátiletá Marienka Blaščáková ze Sokolova, další pamětnice bohoslužeb J. Bajusze. Setkala se zde s mnohými přáteli. Bohuslav Zámečník přítomným připomněl zážitek s Marienkou, který před pěti lety napsal pro sborový časopis Pěkná vyhlídka. Níže je pro připomenutí a zde fotky a videa z celého víkendu: Romské bohoslužby v Sokolově a ve Slavkově  

Vzpomínka kazatele Bohuslava Zámečníka

SlavkovBylo to někdy v osmdesátých letech minulého století, kdy jsme s kazatelem J. Bajuszem jezdili do Horního Slavkova na biblické hodiny do zajímavého prostředí mezi Romy. Každé takové setkání přinášelo vždycky nová překvapení. Pohoštěním počínaje a zpěvem konče. Když odmyslím všechny ty okolní vlivy, tak si myslím, že to bylo takové zasévání semena, kterému dává vzklíčit jen Boží moc. Ale na všechna ta setkání vzpomínám rád. Došlo to až tak daleko, že se vyřídilo u okresního církevního tajemníka povolení k veřejnému shromáždění. Setkání se uskutečnilo v pronajatém kostelíku Českobratrské církve evangelické. Více >

Bůh splnil, co slíbil, nic lidem nedluží

letniceV pátek 13.7. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Na základě novozákonní knihy Skutky apoštolů budou tématem „Letnice“.  Čekáme na další „letnice“, nebo nám Pán Bůh už nic nedluží? Všichni jsou srdečně zváni!

Podle Skutků apoštolů 2, 1–13

Když nastaly letnice, byli všichni shromážděni na jednom místě. Tu se strhl hukot, jako když se žene prudký vítr. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky. V Jeruzalémě byli Židé ze všech národů na světě; když slyšeli hukot, sešli se a žasli, protože každý z nich slyšel apoštoly mluvit svou mateřštinou. Divili se: „Což nejsou z Galileje? Jak to, že je slyšíme mluvit o velikých skutcích Božích svou rodnou řečí: Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové?!“ Žasli a dohadovali se, co to má znamenat. Ale jiní se posmívali: „Jsou opilí!“

(ilustrace Martina Špinková, převzato ze stránek deti.vira.cz)

Modlitební setkání budou o prázdninách na Šenvertu

Modlitební setkání se uskuteční v modlitebně adventistů na Kraslické 494/14 v Sokolově v úterý 10. července od 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni k přemýšlení o Božím slově v knize Genesis pod vedením kazatele Martina Lindtnera a k modlitbám za potřeby vlastní, ale i druhých.

Poděkování za dárky i blahopřání

BohoušKazatel Bohuslav Zámečník oslavil v červnu sedmdesáté narozeniny. Děkuje všem svým přátelům, známým, rodině za návštěvy, blahopřání a krásné dárky. „Děkuji všem, kteří mi napsali, případně se podíleli na krásném a především užitečném dárku, který jsem dostal od lidí z naší církve,“ vzkazuje svým přátelům Bohouš Zámečník.

Na konferenci na Velehradě byl oceněn Bohuslav Zámečník

plaketaPeter ČíkVězeňská služba České republiky ocenila při příležitosti výročí dvaceti let vězeňské kaplanské služby pět kaplanů, a to na Velehradě při příležitosti Dnů lidí dobré vůle. Jedním z nich je i bývalý kaplan z Církve adventistů sedmého dne, kazatel a důchodce Bohuslav Zámečník ze Sokolova, který obdržel medaili zakladatele moderních forem zacházení ve věznicích F. J. Řezáče jako ocenění své celoživotní služby nejen kaplana, ale i dobrovolníka. Dosud totiž dochází jako člen Vězeňské duchovenské péče do věznice v Horním Slavkově u Sokolova. V církvi adventistů Bohuslav Zámečník pracoval také jako vedoucí kaplanského oddělení Česko – Slovenské unie, proto za něj ze zdravotních důvodů převzal vyznamenání z rukou brigádního generála a náměstka generálního ředitele Vězeňské služby Simona Michailidise tajemník Unie CASD Peter Čík.                     www.facebook.com/kaplaniCASD

Všichni jsou srdečně zváni na bohoslužby

Sokolovští adventisté a přátelé sboru srdečně zvou na romské bohoslužby v sobotu odpoledne od 14 hodin. Od 7. července 2018 se konají každou sobotu dvě bohoslužby. První je od 9.30 hodin, druhá se zaměřením na Romy, ale zváni jsou také všichni, například i ti, co rádi spí, a to od 14 hodin. Vedoucím romských bohoslužeb je Luboš Olah.

tabulka

 

V sobotu 7.7. bude dopolední i odpolední bohoslužba

SOvepan82V sobotu 7. července se konají dvě bohoslužby, dopolední i odpolední. Dopolední bohoslužba začíná od 9. 30 hodin, odpolední od 14 hodin. V první části bohoslužeb se zpívá, vypráví a společně studuje Bible v sobotní škole, tentokrát kniha Skutky apoštolů, a poté následuje kázání. Dopoledne bude kázat z Božího slova kazatel Bohuslav Zámečník, odpoledne Tomáš Kábrt. Po skončení odpolední bohoslužby jsou všichni zváni na polévku od Luboše Olaha. Všichni jsou srdečně zváni na dopolední i odpolední bohoslužbu!