Jiné

Trubky z Apokalypsy

Od soboty 5. ledna do soboty 30. března se vždy od 10 a od 14.30 hodin návštěvníci bohoslužeb adventistů na Šenvertu v Sokolově zabývají poselstvím poslední biblické knihy Zjevení (Apokalypsa). Pro lepší porozumění a další prohlubující studium této knihy bude možné po celé čtvrtletí přijít každý pátek od 18. 30 hodin do stejných prostor na Šenvertu, Kraslická 14. Zde bude přednášet, promítat a vést diskusi Tomáš Kábrt.

Další setkání se koná v pátek 8.února od 18.30 hodin. Všichni jsou srdečně zváni!

Na romské bohoslužbě bude Večeře Páně

V sobotu 9. února se koná na odpolední romské bohoslužbě v sokolovském sboru adventistů Večeře Páně. Bohoslužba začne tradičně ve 14 hodin písněmi, vyprávěním, kázáním a poté se bude konat obřad Večeře Páně, který povede kazatel Martin Lindtner. Bohoslužbu bude uvádět Luboš Olah. Všichni jsou srdečně zváni!

Večeře Páně je účastí na symbolech Ježíšova těla a krve jako vyjádření víry v něho, našeho Pána a Spasitele. V tomto prožitku společenství je přítomen Kristus, který se setkává se svým lidem a posiluje ho. Svou účastí radostně zvěstujeme význam Kristovy smrti, dokud nepřijde.Příprava na tuto večeři zahrnuje zkoumání vlastního svědomí, pokání a vyznání hříchů. Kristus ustanovil umývání nohou jako symbol nového očistění a výraz ochoty vzájemně si sloužit v křesťanské pokoře a sjednotit svá srdce v lásce. Večeře Páně se smějí zúčastnit všichni věřící křesťané. (Bible, 1. List Korintským 10:16-17; 11:23-30; Bible, Evangelium podle Matouše 26:17-30; Bible, Zjevení 3:20; Bible, Evangelium podle Jana 6:48-63; 13:1-17)

Bible pro dnešek: Zapečetění Božího lidu

Zapečetění Božích služebníků je téma sedmé kapitoly. Co je to za lidi a co znamená jejich zapečetění? Je zde zmiňován vítr, kterému není dovoleno vát, dokud se zapečetění nedokoná.Co je to za symbol? Počet označených je 144 000. Jedná se o číslo symbolické, anebo jej máme chápat doslovně? A proč? Proč jsou zde jmenovány kmeny Izraele? Rozhovor na téma dalšího úkolu „Zapečetění Božího lidu“ vedli redaktor HopeTV.cz Jindřich Černohorský a teolog Vítězslav Chán. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 9.2. od 10.00 a od 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Poslední doba v Bibli – pozvánka na konferenci

Modlitební setkání se uskuteční ve sboru na Šenvertu

V sokolovském sboru církve adventistů na Šenvertu (Kraslická 494) se koná v úterý 5.2. od 18.00 hodin modlitební setkání. Všichni jsou srdečně zváni k čtení knihy Genesis a k modlitbám za potřeby vlastní i druhých pod vedením kazatele sboru adventistů v Sokolově Martina Lindtnera. (fotky jsou ze sobotní školy v sobotu 26.1.2019)

Jezdci z Apokalypsy

Od soboty 5. ledna do soboty 30. března se vždy od 10 a od 14.30 hodin návštěvníci bohoslužeb adventistů na Šenvertu v Sokolově zabývají poselstvím poslední biblické knihy Zjevení (Apokalypsa). Pro lepší porozumění a další prohlubující studium této knihy bude možné po celé čtvrtletí přijít každý pátek od 18. 30 hodin do stejných prostor na Šenvertu, Kraslická 14. Zde bude přednášet, promítat a vést diskusi Tomáš Kábrt.

Další setkání se koná v pátek 1.února od 18.30 hodin. Všichni jsou srdečně zváni!

Bible pro dnešek: Sedm pečetí

Šestá kapitola knihy Zjevení je popisem pečetí. Při jejich postupném rozlamování vidí Jan nejrůznější výjevy. Jak jim rozumět? Lze je historicky zařadit? Je to něco, co už se stalo, anebo můžeme v budoucnosti očekávat jejich opakování? Rozhovor na téma dalšího úkolu „Sedm pečetí“ vedli redaktor HopeTV.cz Jindřich Černohorský a teolog Vítězslav Chán. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 2.2. od 10.00 a od 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Mladí se učili v Německu fotografovat

René Milfait ze Sociální akademie „Haus Silberbach“ pozval mladé ze Sokolovska na víkendové setkání s názvem „Světy v obrazech: fotografie (nejen) pro začátečníky“ s mezinárodně známým fotografem Vratislavem Nohou  (autor společné fotografie vlevo), který vystavoval svá díla například v Praze či Vídni. Jeho pozvání přijali čtyři studenti Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově, redaktoři školního časopisu VOICE, jedna dívka z Gymnázia Sokolov a jedna žákyně sokolovské základní školy. Mladé studenty doprovodila členka spolku Pohlazení Věra Krassová. Účastníci se učili pracovat s fotoaparátem, dělat pěkné fotografie v jakékoliv situaci a následně je i upravovat. Dalším cílem workshopu bylo prolomit jazykové a kulturní hranice a podpořit diskuzi účastníků z Německa a České republiky. Mladým do 27 let účast sponzorovala německá mládežnická organizace Bezirksjugendring Bayreuth, která také z výsledků workshopu včetně fotografií sedmičlenné výpravy ze Sokolovska uspořádá v Bayreuthu výstavu (fotky s uvedením autora dole). Zřizovatelem Sociální akademie HS je německá křesťanská organizace EJF, která spojuje centra pro pomoc dětem, mládeži, rodinám, postiženým, seniorům a uprchlíkům ve spolkových zemích Berlín, Braniborsko, Bavorsko, Dolní Sasko, Severní Porýní – Vestfálsko, Sasko – Anhaltsko a Duryňsko s přeshraniční vzdělávací činností. Fotografickému workshopu předcházelo loni v říjnu setkání s gospelovým zpíváním, kterého se zúčastnila řada mladých i starších lidí ze Sokolova a okolí.

Studentům se víkendová akce velmi líbila a praktické rady zkušeného fotografa jim podle jejich slov výrazně pomohly. Všichni se těší na další setkání na podzim. Zde jsou fotky Vratislava Nohy: Fotoworkshop Silberbach


Autor Parabible Alexandr Flek přijede na faru v Sokolově

Autor nové Parabible, teolog a překladatel Alexandr Flek přijede v pondělí 4. února se svým týmem v rámci svého turné po České republice také do Sokolova. Setkání organizuje Jan Sebján z římskokatolické farnosti, kde se beseda o nové knize koná od 18 hodin (J.K.Tyla 531/4). „Možná přijede tento večer zahrát i milá kamarádka Eva Henychová,“ zve Jan Sebján, který doporučuje setkání také pro mladé.

Ukázka z Parabible (Lk 4.14-22)

Amnestie

Ježíš se po svém křtu ve Vltavě vrátil na Slezsko doslova nabitý nebeskou energií a ze dne na den se stal miláčkem veřejného mínění. Zvali ho do hospod i na besedy v kulturácích a populární byly zejména jeho promluvy v místních kostelích.
Když tedy na svém turné dorazil do Nýdku, kde vyrůstal, šel v neděli do kostela (jak je v tom kraji dosud zvykem). Podali mu Bibli a vyzvali ho, aby se ujal dnešního čtení. Nalistoval Izaiáše, svého nejmilejšího autora, našel pasáž, která ho už od mládí fascinovala, nadechl se a začal deklamovat: Více >

Jaký je Ježíš? Poselství biblické knihy Zjevení

Od soboty 5. ledna do soboty 30. března se vždy od 10 a od 14.30 hodin návštěvníci bohoslužeb adventistů na Šenvertu v Sokolově zabývají poselstvím poslední biblické knihy Zjevení (Apokalypsa). Pro lepší porozumění a další prohlubující studium této knihy bude možné po celé čtvrtletí přijít každý pátek od 18. 30 hodin do stejných prostor na Šenvertu, Kraslická 14. Zde bude přednášet, promítat a vést diskusi Tomáš Kábrt.

Další setkání se koná v pátek 25. ledna od 18.30 hodin. Všichni jsou srdečně zváni!