Jiné

Rozpis služebností ve 3. čtvrtletí na odpoledních bohoslužbách

Další ročník kraslického festivalu TRY & PLAY se vydařil

Křesťanského hudebního festivalu TRY & PLAY , který se konal o víkendu 28. až 30.6. 2019 pod širým nebem v Městských sadech v Kraslicích, se zúčastnili i členové a přátelé sokolovského sboru adventistů. Čtyři mladí přijeli s Hanou a Tomášem Kábrtovými pomoci organizátorům s doprovodným programem – stavěním areálu, s dětskou olympiádou a také závěrečným bouráním, skládáním stanů a úklidem lavic, stolů a dalších.  Na festivalu vystoupily kapely z celé republiky s duchovními a dalšími písněmi a skladbami i svědectvím některých umělců a přítomných aktivistů dobročinných organizací o jejich zkušenostech s obrácením ke Kristu. Sokolovská výprava navštívila také sousední evangelický sbor, kde jí zahrála a zazpívala tamější hudební skupina mládeže. V neděli ráno se všichni účastníci festivalu sešli v sadech na společné hudební bohoslužbě. Ubytování bylo zajištěno v internátu Střední živnostenské školy. Akce se díky Bohu vydařila a všem se moc líbila.

 

 

 

„Změň svět“ v Kraslicích při festivalu

A je tu zase akce „Změň svět !“ pro mladé starší 15 let – pomoc s třídenním křesťanským hudebním festivalem pod širým nebem v Kraslicích, ubytování a strava zajištěny. 

Hudební festival v Kraslicích je už tento víkend

Rozpis kázání na třetí čtvrtletí roku 2019

Rozpis kázání pro 3. čtvrtletí je ke stažení zde: Rozpis_kázání_okrsku_2019_3q

Pozvánka na společný úklid sborového domu s modlitebnou

Správce sokolovského sboru na Šenvertu, ulice Kraslická 494/14, Bohuslav Zámečník, zve všechny členy a přátele sboru (muže i ženy) na brigádu. Uskuteční se v neděli 23. června od 8 hodin, k domu bude přistaven kontejner. Brigáda potrvá přibližně do 14 hodin, oběd je zajištěn.

Slavkovští si přejí častější bohoslužby adventistů

V Horním Slavkově se pravidelně na bohoslužbách schází kolem dvaceti lidí. Adventisté je pro ně připravují každou třetí neděli v měsíci od 16 hodin. „Byli bychom rádi, kdyby byly bohoslužby častěji, alespoň jednou za čtrnáct dní,“ vyjádřili své přání všichni přítomní v neděli 16. června. Kazatel Martin Lindtner slíbil, že bude hledat možnosti, jak Slavkovským vyhovět. Na bohoslužbu, které se konají na městském úřadu, přijel tentokrát hrát na varhany Janko Šintaj. Zúčastnily se i sestry Růžena a Jolana ze Sokolova, kdy Jolana Pačanová vyprávěla o nejkrásnějším dni jejího života, kterým se stal její křest v sobotu 15. června v modlitebně církve adventistů na Šenvertu. „Trvalo mi dlouho, než jsem se rozhodla nechat se pokřtít, ale teď jsem opravdu šťastná a chci následovat Ježíše Krista,“ řekla na vyznání své víry.  Martin Lindtner v kázání připomněl, jak důležité je být připraven na Ježíšův druhý příchod na naši zem.

O bláznovství Božím promluví v Lokti Tomáš Kábrt

Desítky lidí byly svědky rozhodnutí dvou žen následovat Krista

Sokolovský sbor byl v sobotu 15.6.2019 svědkem radostné události. Jolana Pačanová a Anna Rakašová ze Sokolova se rozhodly křtem veřejně vyznat svoji lásku k Bohu a rozhodnutí následovat Ježíše Krista. Kazatelé Martin Lindtner a Bohuslav Zámečník obě dámy ponořili v bazénku v modlitebně do tzv. vodního hrobu, kde zůstaly jejich staré životy, aby opět byly vynořeny jako znovuzrozené pro život nový, pro život s Bohem. Zde jsou FOTKY ZE KŘTU. Při obřadu zazněla řada písní, představení křtěnců, jejich poděkování, kázání Martina Lindtnera. Na závěr se všichni sešli u bohatě prostřeného stolu. Díky všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu programu. Díky Pánu Bohu za zázraky, jaké koná v životě nás lidí.

„Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“

Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“

Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“

Více >

Try & Play v Kraslicích 2019

Od pátku 28. června do neděle 30. června se koná v Kraslicích další ročník letní párty s názvem Try & Play.  Celý program víkendu je zde:

Pátek 28.června
7:00 
příprava a stavba pódia + scény celého areálu Městských sadů
Každý dobrovolný pomocník je vítán.
17:00 “BUBENÍCI Kraslice” (ZUŠ)
19:30 MEAT MINCER – hard rock; Karlovy Vary
21:00 PROTI PROUDU 30 – worship; Česká Lípa
22:00 volný program v hlavním stanu, projekce…

Sobota 29.června
10:00 – 17:00 
aktivity 22. hlídky Royal Rangers, paintball, luky na terč, skákací hrad,
video – fotodokument z Izraele…
Děti si budou moci vyzkoušet hru na bicí, klávesy…
11:00 – 13:00 dětská olympiáda, hry…
13:00 – 15:00 jízda ve vojenském voze
17:00 worship / Kraslice + Ostrov + Klášterec
19:30 BERNARD BLUES BAND – blues rock; Karlovy Vary
21:00 BLUES MYSTERY – blues rock; Trutnov
22:00 volný program v hlavním stanu, projekce…

Neděle 30.června
11:00 
Bohoslužba s pastorem Davidem Bubikem z “CÍRKVE BEZ HRANIC”, WORSHIP z Kraslic, církevní dobrovolná sbírka na náklady akce