Jiné

Slavkovští měli poprvé bohoslužbu v kulturním domě

V neděli 17. března se opět konala již tradiční romská bohoslužba v Horním Slavkově. Poprvé se lidé sešli v místním kulturním domě, dosud se bohoslužby konaly v evangelickém kostelíku, kde bylo v zimě třeba topit v kamnech. Přítomní byli vděční za nové prostory. Bohoslužbu vedl Luboš Olah, který vyprávěl svoje bohaté zkušenosti s Pánem Bohem a také si připravil příběh o pokoře. S kázáním Božího slova vystoupil Martin Lindtner, kazatel církve adventistů v Karlovarském kraji. Příjemné setkání zpestřila celá řada duchovních písní.

Modlitební setkání se nekoná

Modlitební setkání, které bylo naplánováno na úterý 19.3., se nekoná. Mělo se uskutečnit od 18.00 hodin v sokolovské modlitebně církve adventistů, v Kraslické ulici 494/14. Organizátoři děkují za pochopení.

Bible pro dnešek: Soud nad Babylónem

V tomto tématu nahlédneme do 17. kapitoly a vše se bude točit kolem Babylónu. Mezi křesťany se tento termín používá pro vyjádření zmatku, odpadnutí od Boha. Co měl Bůh na mysli, když Janovi ukázal vidění, jež máme zaznamenáno v 17. kapitole? Jak rozumět nevěstce usazené nad vodami? A co znamená jméno „Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi“? Rozhovor na téma dalšího úkolu „Soud nad Babylónem“ vedli redaktor HopeTV.cz Jindřich Černohorský a teolog Vítězslav Chán. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 23.3. od 10.00 a od 14.00 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Pozvánky na přednášky v Lokti a v Sokolově a na výstavu

Pozvánka na Velký příběh Bible 3 s Danielem Dudou

 

Od středy 27. března se mohou zájemci o letní „Biblický týden“ Českého sdružení CASD tentokrát na téma „Velký příběh Bible 3“ přihlašovat na webových stránkách www.biblickytyden.cz. Koná se od 11. do 18. srpna ve středisku Immanuel ve Ždírci nad Doubravou. Letošním hostem a hlavním řečníkem bude teolog Daniel Duda, který naváže na Velký příběh Bible 2 z roku 2013 a Velký příběh Bible z roku 2009. Elektronické přihlašování na letošní biblický týden bude spuštěno ve středu 27. března v 17 hodin.

Osmičlenná výprava ze Sokolova jela do Prahy na Anděla

Sokolovští mladí Zbyněk Hrubý s kamarádem Michalem, Lukáš Pazdernatý, Monika Slepčíková, Zuzka Chalupová a Michal Tůma se zúčastnili v sobotu 16. března s Věrou Krassovou a Tomášem Kábrtem akce smíchovské mládeže Anděl. Zítra ještě některé zájemce čeká prohlídka Prahy. Sokolováky finančně podpořil spolek Pohlazení.

Romská bohoslužba v H. Slavkově se koná v kulturním domě

Pohromy z Apokalypsy

Od soboty 5. ledna do soboty 30. března se vždy od 10 a od 14.30 hodin návštěvníci bohoslužeb adventistů na Šenvertu v Sokolově zabývají poselstvím poslední biblické knihy Zjevení (Apokalypsa). Pro lepší porozumění a další prohlubující studium této knihy bude možné po celé čtvrtletí přijít každý pátek od 18. 30 hodin do stejných prostor na Šenvertu, Kraslická 14. Zde bude přednášet, promítat a vést diskusi Tomáš Kábrt.

Další setkání se koná v pátek 15. března od 18.30 hodin na téma „Pohromy z Apokalypsy“ podle 15. kapitoly knihy. Všichni jsou srdečně zváni!

Bible pro dnešek: Sedm posledních ran

 Sedm posledních ran je pro mnohé velkým strašákem. Je třeba se bát? Co nás vlastně čeká? Dá se nějak časově přiblížit, kdy se zmiňované pohromy asi odehrají? Jak vysvětlit jasnou podobu s ranami v Egyptě? Co se z toho máme naučit? A proč jsou zde zmíněni králové od východu slunce a o koho se jedná? Rozhovor na téma dalšího úkolu „Sedm posledních ran“ vedli redaktor HopeTV.cz Jindřich Černohorský a teolog Vítězslav Chán. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 16.3. od 10.00 a od 14.00 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Sokolovští míří na Anděla do Prahy. Kdo se přidá?

V sobotu 16. března se koná další ročník akce mladých s názvem Anděl. Pořadatelem jsou mladí lidé z křesťanského společenství adventistů v Praze na Smíchově. Letošní téma je: Face it! „Každé naše rozhodnutí a každý náš čin určují, kým se stáváme – a nemůžeme prostě zmáčknout delete a smazat to. Nezbývá než přijmout zodpovědnost za své činy a za své vztahy – neutíkat před následky našich rozhodnutí, ale postavit se jim čelem. Ale jak na to?,“ ptají se organizátoři na pozvánce na facebookových stránkách Anděla.

Hlavním řečníkem bude Václav Vondrášek z Plzně, zpívat a hrát budou mladí z Berouna, Kladna a Prahy, již tradičně je na odpoledne připraveno divadelní představení a večer koncert skupiny Džemband.

Anděl začíná v pražské modlitebně CASD, Peroutkova 57 (na Malvazinkách) v sobotu 16. března v 9.30 hodin, odpolední program ve 14.30 hodin. Předpokládaný konec programu je ve 21 hodin.

Zájemci ze Sokolova a okolí se mohou přidat k výpravě, kterou povede Tomáš Kábrt a Věra Krassová. Ze Sokolova se bude odjíždět v sobotu v 5.25 hodin. A jako každý rok je možné v Praze přespat a v neděli se zúčastnit prohlídky města. Kdo nebude chtít zůstat do neděle, odjede v sobotu s Věrou v 18.30 hodin z Prahy do Sokolova.

Zájemci, ještě máte možnost se přihlásit do středy 13. března na telefonním čísle 734519988, emailu tohadama@volny.cz. Akci finančně podpoří spolek Pohlazení. Je určena mladým od 15 let.  Všichni jste srdečně zváni! Fotky z minulého ročníku