Jiné

Selfíčko pro sokolovskou straku

Před nedávnem jsem parkoval uprostřed sídliště a na zrcátku mého auta se usadila straka. Natřásala se, otáčela se, dívala se na mne. A protože tam vydržela více než tři minuty, mohl jsem si zblízka prohlédnout toho krásného ptáka, záškodníka, před kterým musím každý rok bránit úrodu hroznového vína na naší malé zahrádce u domu. Udělal jsem jí selfíčko, ať má holka radost :-).

Bohuslav Zámečník

A když dneska napadl konečně i sníh, vzpomněl jsem si na Počítadlo od Jozefa Kožíška:

Povídala straka vráně,
že má doma zlaté saně,
že ji sveze za drobeček
z doliny až na kopeček.

A ty, brachu, nebuď líný,
vyjdi z kola do doliny,
strace chleba drob
a na saně hop!

Od léta bude v Sokolově nový kazatel Pavel Šimek

Od července 2020 začne sborům církve adventistů v Sokolově a Karlových Varech sloužit kazatel Pavel Šimek. Vystřídá Martina Lindtnera, který z kazatelské služby odchází. Vedení Českého sdružení církve adventistů přijelo představit tento návrh na obsazení sborů Karlovy Vary a Sokolov od léta 2020 na jednání výboru sokolovského sboru v úterý 14. ledna. Pavel Šimek je zkušeným  kazatelem, který nyní působí ve sborech v Praze –  Michli, Brandýse nad Labem a Neratovicích. S manželkou má dvě dospělé děti, syn žije s rodinou na Moravě, dcera v Praze. Asi stočlenný pražský sbor „Bethany“ v Michli je nový a Pavel Šimek jej pod Božím vedením vybudoval na novém místě pořádáním různých misijních akcí v oblasti. Dříve sloužil i jako předseda církve pro Českou a Slovenskou republiku. „Velmi se na vás těším,“ vzkazuje Pavel Šimek.

Pozvánka na přednášku Tomáše Kábrta v Kraslicích

Spolek Pohlazení děkuje všem, kteří ho podporují

Co ukrývá Ježíšova modlitba

Novoroční bohoslužba vyzvala ke spolehnutí

Společná novoroční bohoslužba sokolovského sboru adventistů uspořádaná v sobotu 11. ledna přinesla bilancování minulého roku i zamyšlení a výzvy do roku nového. Přítomní v písních, modlitbách, slovu i dětských divadelních vystoupeních děkovali Bohu za požehnání a ochranu v uplynulém roce a rozjímali i prosili o Jeho vedení v roce nastávajícím.

Hana Kábrtová inspirovaná divadelní hrou Duncana Macmillana Všechny báječný věci se svěřila se svými nejkrásnějšími rodinnými, duchovními i společenskými zkušenostmi z minulého roku. Promítaly se nejhezčí fotografie z loňských misijních a sociálních aktivit sboru. Děti si připravily dvě divadelní představení – pohádku o rybáři, jeho chamtivé ženě a zlaté rybce a dramatizaci biblického příběhu o Ježíšovi kráčícím po moři a Petrovi učícím se mu důvěřovat. Tento příběh vyložil pak ve svém kázání Martin Lindtner. Pozval do nového roku všechny posluchače k víře překonávající strach, obavy i starosti života a plně spoléhající na Krista a následující Jeho výzvy a příklad.

Na závěr si účastníci vylosovali verše z Bible s individuálními poselstvími každému do nového roku a prožili společenství u vzájemně připraveného prostřeného stolu. Všechny fotky jsou zde: NOVOROČNÍ PROGRAMVíce >

Církve s J. A. Komenským zvou všechny lidi k poradě o nápravě

Česká evangelikální aliance (ČEA) pořádá v týdnu od 5. do 12. ledna každoroční Alianční týden modliteb (ATM). Letos na téma: Porada o nápravě. Křesťané na Sokolovsku se sejdou ke společným modlitbám v neděli 19. ledna od 15 hodin v modlitebně  sboru Bratrské jednoty baptistů v ulici Brněnská 486. Letošní modlitební průvodce Aliančního týdne modliteb vychází z myšlenek a života Jana Ámose Komenského, který zemřel právě před 350 lety. Když Jan Amos Komenský odešel, zanechal po sobě své nejvýznamnější nedokončené dílo s názvem Obecná porada o nápravě věcí lidských. Zde je průvodce ke stažení: ATM 2020 – Porada o nápravě

Během modlitebního shromáždění se uskuteční sbírka na potřebu projektu ČEA s názvem M4Ready. Jde o desetiměsíční tréninkový program pro potenciální zakladatele sborů nebo lidi, kteří se chtějí o zakládání sborů více dozvědět. Je určen především mladším vedoucím a obsahuje 6 modulů – zakládání sborů, osobní rozvoj, evangelizace, práce s týmem, komunikace a učednictví. Ke každému modulu je připraveno cca 12 kratších videí a praktické úkoly zaměřené na aplikaci důležitých dovedností. Online kurz bude doplněn individuálním mentoringem, skupinovými setkáními účastníků a návštěvou inspirativní akce nebo sboru v ČR. Více informací je k dispozici na stránkách www.ea.cz. Program bude spuštěn na začátku roku 2020.

Své dary na tento účel je možné i zaslat s variabilním symbolem 2120 na účet ČEA – č.ú. 13808359/2010. ČEA děkuje za případné dary.

Pozvánka na novoroční bohoslužbu

Poselství do nového roku pro Deník v Karlovarském kraji

Konec starého a počátek nového roku je čas nových očekávání, odhodlaných plánů a nadšených předsevzetí. Co očekáváme od dalšího roku? A mají vůbec takové věci nějaký smysl? Tisíciletá zkušenost Bible je k tomu poněkud skeptická: „Všechny věci jsou tak únavné, že se to ani nedá vypovědět; nenasytí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením. Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového.“ Tenhle vzkaz předků se nám nečte moc dobře, i když tušíme, jak hluboce je pravdivý. Je v něm ale skrytá výzva. K odvrácení svého srdce od nesmyslné únavnosti života a k následování něčeho zcela jiného, skutečně nového, neočekávaného. Co to je? Je-li něco nového, jiného, co má smysl, není to „pod sluncem“, není to z tohoto světa. Nejsou to naše očekávání. Jsou to Boží očekávání. Očekávání z jiného světa, než je ten náš. Očekávání ze světa víry, naděje a lásky. Z jiného světa vstupujícího podivuhodně do toho našeho, mezi nás, jinak, než my si představujeme nebo naplánujeme. Očekávání, která nejsou naše, o kterých ale přece všichni v hloubi duše víme. Stejně jako o tom, že jen jejich uskutečňováním se může i z našeho dalšího, stejného, únavného roku stát skutečně nový, jiný rok, ne další nuda, „únavná tak, že se to ani nedá vypovědět“. Dokázat konečně odložit své únavné plány a očekávání a naslouchat živému Bohu. Takový skutečně nový rok nám všem přeji. Tomáš Kábrt

Úvod do starozákonní knihy Daniel s teologem Peterem Číkem