Jiné

Do Karlových Varů přijede vědec Vladimír Král

Do Sokolova přijede zpívat a kázat Martin Petík z Chebu

Písně romské křesťanské kapely Martina Petíka z Chebu zazní na odpolední bohoslužbě v sobotu 24. listopadu ve sboru církve adventistů v Sokolově na Šenvertu. Martin Petík s kapelou vystupoval v sokolovském sboru už v roce 2014, kdy zde začínaly první romské bohoslužby. Sokolovští bohoslužbu v Chebu pod vedením Martina Petíka (na fotce vlevo s chebským evangelickým farářem Lubomírem Líbalem) navštívili v září tohoto roku. Martin Petík bude v Sokolově také kázat. Odpolední bohoslužba začíná ve 14 hodin. Na dopolední bohoslužbě od 9.30 bude kázat Martin Lindtner. Všichni jsou srdečně zváni!

Ministerstvo ocenilo účastníky protikomunistického odboje

Za přípravu ozbrojeného povstání, vydávání a šíření samizdatové literatury či za podíl na zakládání a činnosti  nezávislých občanských iniciativ dostali v pondělí 19. 11. ocenění účastníci třetího odboje proti komunistickému režimu. Osvědčení, pamětní dekret a čestný odznak dostaly bezmála tři desítky odbojářů, mezi nimi i třiapadesátiletý Tomáš Kábrt z Libavského Údolí.

Kábrt vyrůstal v Sokolově, kde od svých dvaceti let ilegálně vydával,  redigoval a distribuoval samizdatové časopisy šířící v době komunistické totality do regionu svobodné zprávy a myšlenky, organizoval zde nezávislé výstavy, koncerty, diskuse i protesty, zejména ekologicky zaměřené, a byl za to vyslýchán, podrobován osobním i domovním prohlídkám a bez jakéhokoli obvinění či možnosti obhajoby vězněn.

Účastníky odboje ocenila náměstkyně ministra obrany Alena Netolická. Přítomným řekla, že podoba komunistické represe se v průběhu desetiletí měnila, ale stále v ní zůstala její zločinná podstata. Poznamenala, že odbojáři svými činy odmítli kompromis se špatností a zbabělostí. Citovala významného českého novináře Ferdinanda Peroutku, podle něhož je komunismus režim, v němž může být každý kdykoli obviněn, ale nikdo se nemůže obhájit. „Třetí odboj je dnes svědomím národa,“ podotkla. Předávání vyznamenání se zúčastnil i kardinál Dominik Duka, historici a další hosté. Více >

Bible pro dnešek: Jednota ve víře

Jako adventisté sedmého dne věříme některým otázkám trošku odlišně než většina křesťanů. Co nás k tomu vede a na čem je naše víra založená? Jedna z takových otázek je nebeská svatyně. Jsme v chápání existence nebeské svatyně sami? A co víra v život až po smrti, a ne ve smrti, jak tomu věří většina křesťanů? Je vůbec důležité se tímto zabývat? Rozhovor na téma dalšího úkolu „Jednota ve víře“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Mikuláš Pavlík. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 24.11. od 10.00 a 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Sokolovští slavili další rok svobody

Lidé ze sboru adventistů v Sokolově si připomněli na odpolední bohoslužbě výročí 17. listopadu, kdy se v roce 1989  do tehdejšího Československa vrátila po mnoha letech totalitní vlády demokracie. V neděli 18. listopadu pak slavily další rok svobody společně sokolovské církve (katolická, husitská a adventistická) a občanské iniciativy na Festivalu svobody v místním hudebním klubu Alfa. Slavnost byla k Mezinárodnímu dni studentstva zaměřena na mládež a budoucnost místní svobodné společnosti. Úvodní meditativní bohoslužbu s promítáním a interpretací myšlenek z Bible o vnitřní svobodě člověka vedl místní mladý husitský farář Lukáš Bujna, zahráli a také promluvili k tématu členové experimentální studentské kapely End of Scream, vystoupil básník Robert „Tukan“ Netuka se svou tvorbou ve stylu „slam poetry“, svůj nový poetický film Cesta na Měsíc představil a poté i komentoval přítomným sokolovský student pražské filmové akademie FAMU Vojta Kunc, který s tímto filmem vyhrál Aramisovu cenu na letošním FAMUfestu. Další plátno klubu patřilo tématickým politickým a společenským karikaturám. Celým odpolednem i večerem skvěle provázel student Bohumil „CoachCarter“ Kuzebauch, který s účastníky i diváky debatoval o různých rozměrech budoucnosti svobody v naší zemi. Mladí se většinou vyslovovali pro více tolerance a vzájemného respektu mezi lidmi. Na závěr zájemci zhlédli unikátní film Leviathan současného nekompromisního ruského režiséra Andreje Zvjaginceva s minimalistickou hudbou Philipa Glasse.  Oslava byla vskutku vydařená! Díky Pánu Bohu za svobodu, kterou zatím v naší zemi ještě máme, i za jedinečné dary a schopnosti, které dává mladým lidem. Fotky jsou zde: Festival svobody, videa níže

Více >

Jak řešit přicházející konflikty

V pátek 16.11. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Tématem zamyšlení bude pokračování tajemství jednoty v rozmanitosti, tentokrát o konfliktech. Všichni jsou srdečně zváni!

Oslavme společně další rok svobody

Modlitební setkání bude ve sboru na Šenvertu

Modlitební setkání se uskuteční v modlitebně adventistů na Kraslické 494/14 v Sokolově v úterý 13. listopadu od 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni k přemýšlení o Božím slově v knize Genesis pod vedením Martina Lindtnera a k modlitbám za potřeby vlastní, ale i druhých.

Bible pro dnešek: Když přijdou konflikty

Jakým způsobem prvotní církev řešila vnitřní konflikty, které ničily její jednotu a ohrožovaly její přežití. O jaké konflikty šlo, jak je řešili a co se dnes můžeme naučit z jejich zkušenosti? Jak se církev vypořádala se situací, kdy pro pohany začala platit trošku odlišná pravidla jak pro křesťany ze Židů? Mohou existovat i dnes překážky, které těm co se obracejí k Bohu, klademe do cesty? Rozhovor na téma dalšího úkolu „Když přijdou konflikty“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Mikuláš Pavlík. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 17.11. od 10.00 a 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Pozvání na „Večer chval s Danou Pechánkovou“

Do Sokolova přijede ve čtvrtek 15. listopadu zpěvačka a skladatelka Dana Pechánková. Vystoupí v 17.30 hodin na faře Římskokatolické církve v ulici J. K. Tyla 531. Dana Pechánková hraje na klavír, kytaru, flétnu, zpívá, tančí… „Hudba je mým koníčkem i zaměstnáním. Skládám písně pro děti i dospělé. Pokud se podaří a někoho hudba potěší, povzbudí, pohladí nebo se jich skrze ni dotkne Bůh, potom mé snažení splnilo účel a jsem šťastná,“ píše na svých webových stránkách zpěvačka. Všichni jste srdečně zváni na „Večer chval s Danou Pechánkovou“!