Jiné

Modlitební setkání bude v Libavském Údolí

Hana a Tomáš Kábrtovi zvou v úterý 12.12. od 18.00 hodin na modlitební setkání. Uskuteční se u nich doma v Libavském Údolí 46. Všichni jsou zváni k četbě knihy Genesis (1. Mojžíšova) ze Starého zákona a k modlitbám. Modlitební setkání vede kazatel Martin Lindtner.

Pozvánka na „Adventní zpívání“ v kostele

V neděli 10. prosince od 15 hodin se uskuteční „Adventní zpívání“ v evangelickém kostele v Sokolově. Všichni jsou srdečně zváni!

Pieter Aertsen: Vajíčkový tanec

Šťastní jsou lidé s čistým srdcem. Jak na to?

V pátek 8.12. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Tématem budou JEŽÍŠOVA BLAHOSLAVENSTVÍ, konkrétně „Blaze těm, kdo mají čisté srdce..“. Všichni jsou srdečně zváni!

V sobotu 2.12. je společná bohoslužba s Večeří Páně

Večeře Páně4V sobotu 2. prosince se koná jenom jedna společná bohoslužba. Na programu je společná Večeře Páně dopoledních i odpoledních (romských) bohoslužeb. Začíná se tradičně od 9. 30 hodin písněmi, vyprávěním, pokračuje společným studiem Bible v sobotní škole a poté se bude konat obřad Večeře Páně, který povede kazatel Martin Lindtner.

Večeře Páně je název pro jedinečný křesťanský svátek. Lidé mají možnost jíst nekvašený chléb a pít nekvašené víno ve společnosti samotného Pána Boha. Není to jen památka na něco, co bylo kdysi (poslední večeře s Ježíšem před ukřižováním), ale skutečná večeře s přítomným Ježíšem. Ježíš totiž žije a je mezi námi. Při Večeři Páně mají všichni „hříšníci“ šanci obnovit s ním svůj vztah. Mají příležitost odhodit balvany ze svých srdcí, které je tíží, a prožít očištění od nelásky, nepřátelství, zloby, které lidi tak často sužují. Všichni jste srdečně zváni!

Lukáš 22, 14 – 20: Když nastala hodina, usedl Ježíš ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim: „Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím.“ Vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží.“ Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství

V pátek 1.12. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Tématem budou JEŽÍŠOVA BLAHOSLAVENSTVÍ, konkrétně „Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství“. Všichni jsou srdečně zváni!

V sobotu 2.12. „Odlišnost-výhoda nebo stigma“ z cyklu „Já a Ty“

pozvánka

Utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou

Blaze těm, kdo hladovějí…

V pátek 24.11. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Tématem budou JEŽÍŠOVA BLAHOSLAVENSTVÍ, konkrétně „Blaze těm, kdo hladovějí…“. Všichni jsou srdečně zváni!

Ke zhlédnutí australský film o církvi adventistů

filmZajímá vás, jak vznikla Církev adventistů sedmého dne? Nyní máte příležitost zhlédnout nový australský film „Řekni to světu“. Film představuje podle skutečných událostí příběh malé skupiny farmářů ze severovýchodní části Spojených států, kteří položili základ pro hnutí, jehož zásadními otázkami jsou očekávání druhého příchodu Ježíše Krista, návrat k biblické interpretaci Písma, evangelizace, zdraví a vzdělání.
„Řekni to světu“ není jen filmem historickým a informativním, ale věrohodně ukazuje reálné zápasy víry, když se adventističtí průkopníci vzpamatovávali z rozpadu svých největších nadějí.

Film je možné stáhnout na stránkách hopetv.cz, případně si jej pustit přímo na na YouTube. České titulky jdou zapnout tak, že se nejdříve klikne vpravo dole na ikonku titulky a poté v nastavení, které je schované v ikonce ozubeného kolečka,  lze nalézt češtinu. Film režíroval Kyle Portbury, hrají v něm Tommie-Amber Pirie, Meghanne Kessels, Sean Tucker a další…