Jiné

V sobotu 17.8. bude v Sokolově pouze odpolední bohoslužba

V sobotu 17. srpna se koná v Sokolově pouze odpolední bohoslužba od 14 hodin. Lidé, kteří chtějí jít na bohoslužbu dopoledne od 9.30 hodin, mohou navštívit sbor adventistů v Karlových Varech. Všichni jsou srdečně zváni jak do Karlových varů, tak i do Sokolova od 14 hodin!

Daniel Duda: Je možné převyprávět náš osobní příběh?

Slavkovští zaplnili při bohoslužbě obřadní síň domu kultury

Vedoucí romských bohoslužeb Luboš Olah, kazatel Bohuslav Zámečník a členka sokolovského sboru Hana Kábrtová připravili o víkendu 10. a 11. srpna dvě romské bohoslužby. V sobotu se tradičně konala v Sokolově na Šenvertu a v neděli v Horním Slavkově. Obě bohoslužby navštívilo hodně mladých lidí, ve Slavkově byla zaplněna všechna místa obřadní síně zdejšího „kulturáku“. Díky Lubošovi Olahovi za jejich pěkné vedení a spoustu písní, které zahrál a zazpíval společně se všemi návštěvníky. Bohuslav Zámečník se zamýšlel nad textem z Evangelia podle Jana 15, 1- 8: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.“ 

V Sokolově na Šenvertu bude další bohoslužba v sobotu 17. srpna od 14 hodin, v Horním Slavkově v neděli 25. srpna od 16 hodin v obřadní síni kulturního domu. Všichni jsou srdečně zváni.

Více >

Bible pro dnešek: Ježíš a lidé v nouzi

  Ježíš uzdravoval mnoho nemocných a pomáhal potřebným. Proč neosvobodil Jana Křtitele, kterého si nesmírně vážil? Jak rozpoznat člověka posedlého zlým duchem? A jsou takto postiženi někteří lidé i dnes? Proč se dnes nedějí prostřednictvím církve takové zázraky, jaké dělali první učedníci a Ježíš? A proč židé vykládali text z Izajáše 53. kapitoly na národ a ne na Mesiáše? Rozhovor na téma „Ježíš a lidé v nouzi“,vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a kazatel Vít Vurst. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů, Kraslická 494 v Sokolově v sobotu 17.8. od 14 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde, případně na webových stránkách sobotní školy.

Teolog Daniel Duda oživí posluchačům Velký příběh Bible

Od neděle 11. srpna do neděle 18. srpna představí na tzv. biblickém týdnu ve středisku Immanuel ve Ždírci nad Doubravou teolog Daniel Duda Velký příběh 3, kterým naváže na Velký příběh Bible 2 z roku 2013 a Velký příběh Bible z roku 2009

Přednášky nejsou určené jenom pro návštěvníky střediska Immanuel, ale pro každého. Bude možné je sledovat on-line přenosem na webových stránkách biblického týdne. První vysílání začíná v neděli 11. srpna v 19 hodin.

V Horním Slavkově bude bohoslužba

Lidé chválili Boha v Šabině „pod skálou“

Jako každý rok se sešli členové a přátelé sborů adventistů Sokolov, Tachov, Cheb, Karlovy Vary při bohoslužbě v Šabině. Konala se v sobotu 3.8. na tradičním místě „pod skálou“ a z Bible kázal Miroslav Bísek z Tachova. Děti podnikly pod vedením Ivany Látalové výpravu k tamnímu minerálnímu prameni. Po skončení bohoslužby se přítomní občerstvili ve Staré hospodě Romana Fraňka.

Všechny fotky od Věry Krassové a Ivany Látalové jsou zde: BOHOSLUŽBA V PŘÍRODĚ

V sobotu 3.8. bude společná bohoslužba v Šabině

V sobotu 3. srpna se koná bohoslužba sokolovského sboru v Šabině pod skálou. Začátek je v 9.30  hodin. Na dopravě do Šabiny je možné se domluvit s Martinem Lindtnerem na telefonním čísle 736541998. Po bohoslužbě bude společné občerstvení polévkou ve Staré hospodě u Romana Fraňka. Kázat přijede Miroslav Bísek z Tachova. Všichni jsou srdečně zváni! Bohoslužby na Šenvertu v Sokolově ten den nebudou.

Bible pro dnešek: Volání proroků

V tomto tématu se zaposloucháme do volání proroků. Budeme slyšet to, co mnoho lidí tehdy slyšet nechtělo a také si položíme otázku, jak jsme na tom dnes? Je dnes situace jiná? Nepotřebuje i náš svět novodobé proroky, kteří sdělí lidem Boží vůli? Izraeli se stávalo, že když Boha neposlouchali, Bůh dopustil, aby Izraelci pocítili důsledky svého jednání. Měli bychom i dnes mít podobné obavy? Rozhovor na téma „Volání proroků“,vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a kazatel Vít Vurst. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do Šabiny „pod skálu“ v sobotu 3.8. od 10.00 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

V Šabině se uskuteční v sobotu 3. 8. bohoslužba pod skálou