Jiné

Pozvánka na slavnostní bohoslužbu 9. června

Společný oběd ve sboruVe středu 13. června uplyne 50 let od první veřejné bohoslužby adventistů v Sokolově. Minulí, současní i budoucí členové a přátelé sboru si toto jubileum připomenou při slavnostní bohoslužbě v sobotu 9. června. Na programu jsou děkovné modlitby, písně, vyprávění, prezentace ze života sboru a další. Kázat na téma „léto milostivé“ bude Jozef Bajusz, který působil v Sokolově jako kazatel od roku 1973 do roku 1983. Velkou měrou se podílel na stavbě modlitebny na Šenvertu, která byla otevřena 22.12.1979. Do té doby se od roku 1968 sokolovští adventisté scházeli v modlitebně Československé církve husitské v místech, kde dnes stojí „pečovatelák“ u kláštera. Dopolední program povede Bohuslav Zámečník, kazatel, který patřil se svými rodiči a sourozenci k zakládajícím členům sokolovského sboru, odpolední program pak současný kazatel sboru Martin Lindtner. Na bohoslužbu i slavnostní hostinu jsou všichni srdečně zváni!

Sbor v Sokolově slaví padesátku

sbor_SokolovSbor církve adventistů sedmého dne v Sokolově oslaví v sobotu 9. června 50. výročí svého založení. K této příležitosti se sbor rozhodl pozvat všechny lidi z regionu, kteří tento sbor dříve navštěvovali nebo se nějak podíleli na jeho duchovních a sociálních aktivitách na slavnostní bohoslužbu.

V současné době má sbor pět desítek členů církve. Při sboru působí občanské sdružení Pohlazení věnující se citově strádajícím dětem z ústavů, dětem z nefunkčních a chudých rodin, dětský oddíl Agara skautského Klubu Pathfinder, adopce chudých bangladéšských školáků na dálku pod patronací adventistické humanitární organizace ADRA, dobročinná iniciativa Tabita na pomoc potřebným seniorům a postiženým ve městě a okolí, romská misie s vlastními bohoslužbami v sobotu odpoledne, Kristem inspirovaní lidé učící se milovat druhé.

V Sokolově se adventisté scházejí od roku 1968. V tomto roce došlo k uvolnění komunistického režimu a tím i dohledu nad církvemi. Více >

Poznávejme pravého Ježíše, nezaměřujme se na falešná učení

Podvod je vždy něco, co s sebou nese bolest a zranění. V tomto dílu se budeme zabývat podvodem, který může být pro lidi na této Zemi naprosto osudový. Nejde totiž o nic menšího než o věčný život. V čem je podstata svádění a co znamená, že satan se převléká za anděla světla? A dá se podvodu vůbec bránit? Jak? Rozhovor na tato témata vedou redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Oldřich Svoboda. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 2.6. od 10:00 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

V sobotu 2. června bude společná bohoslužba dopoledne

večeře páněV sobotu 2. června se koná jenom jedna společná bohoslužba. Na programu je společná Večeře Páně dopoledních i odpoledních (romských) bohoslužeb. Začíná se tradičně od 9. 30 hodin písněmi, vyprávěním, pokračuje společným studiem Bible v sobotní škole a poté se bude konat obřad Večeře Páně, který povede kazatel Martin Lindtner. Všichni jsou srdečně zváni!

Adventisté zvou ke společnému čtení a modlitbám

Modlitební setkání se uskuteční u Michaely Bauerové v Sokolově, ulice Jiráskova 1286/3, v úterý 29. května od 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni k přemýšlení o Božím slově v knize Genesis pod vedením Jiřího Bauera st. a k modlitbám za potřeby vlastní, ale i druhých.

Pozvánka na valnou hromadu Pohlazení

Milí přátelé,

 přijměte pozvání na řádnou valnou hromadu zapsaného spolku Společnosti Pohlazení v neděli 27. 5. 2018 od 10 hodin v Sokolově, Hornická 1613. Musíme provést volby do Rady Pohlazení a povzbudit se do další činnosti.

                                                                                                                         Jiří Bauer, předseda

Dozví se TO celý svět…

Ve 14. kapitole knihy Zjevení jsou popisováni tři andělé, kteří letí oblohou a mají zvláštní poselství pro tento svět. Co znamená poselství toho prvního? Jak se máme „bát Boha“? A co znamená důraz na pokleknutí před Stvořitelem? Rozhovor na tato témata vedou redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Oldřich Svoboda. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 26.5. od 10:00 a 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Pozvánka na další brigádu

Další brigáda v prostorách modlitebny církve adventistů v Sokolově na Šenvertu, Kraslická 494/14 bude v neděli 20. května od 8 hodin. Všichni dobrovolníci, kteří mají chuť pomoci, jsou zváni. Společný oběd bude zajištěn.

Křesťané mnohokrát v historii selhali…

Jak zní čtvrté přikázání? „Pamatuj na den sobotní…..“ Je sobota tak důležitá? Není Pán Bůh malicherný, když chce, abychom dbali na tento den a odložili práci? Jak vlastně sobotu naplnit? A proč dnes většina křesťanů sobotu nebere vážně? Rozhovor na tato témata vedou redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Oldřich Svoboda. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 12.5. od 10:00 a 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

V sobotu bude Večeře Páně při společné bohoslužbě

Večeře Páně4V sobotu 5. května se koná v sokolovském sboru adventistů pravidelná společná bohoslužba dopoledních i odpoledních bohoslužeb. Bohoslužba začne tradičně v 9. 30 hodin písněmi, vyprávěním, pokračuje veřejnými rozhovory nad Biblí v tzv. sobotní škole a poté se bude konat obřad Večeře Páně, který povede kazatel Martin Lindtner. Všichni jsou srdečně zváni!