Jiné

Na slavnost svobody přijel hudebník a kazatel Sváťa Karásek

v kosteleSvatoplukEkumenickou bohoslužbou v katolickém kostele začala v pátek 13. října tzv. slavnost svobody, kterou pořádaly sokolovské církve. Lidé děkovali Bohu za svobodu, kterou v naší zemi máme, společně se modlili za vládu, za blížící se parlamentní volby. Po skončení se vydali pěšky do kinokavárny Alfa, kde se konala beseda o demokracii s terapeutem Elvou Frouzem. Zúčastnili se jí i zástupci skupiny Kaputin, která jezdí po republice s alegorickým vozem a ukazuje na škůdce demokracie v podobě mlaskajících housenek. Po besedě zahrály a zazpívaly kapely Svatopluk a Blahobeat. Velkým překvapením byl příjezd evangelického kazatele, disidenta, básníka a zpěváka Sváti Karáska se skupinou Svatopluk. „Písničky Sváti Karáska mě před lety přivedly k víře,“ řekl dojatý husitský farář Lukáš Bujna, který na slavnosti zároveň slavil i svoje narozeniny. „Přítomnost Sváti byla jako zázrak. Jsem vděčný a šťastný. Už dlouho jsem neměl takovou radost!,“ radoval se Lukáš. Fotky ze „slavnosti svobody“ jsou ke zhlédnutí zde. Videa níže. Více >

Miluji tě věčnou láskou…

Koncert souboru Fides potěšil posluchače

FIDESFides2Krásným koncertem pražského komorního souboru Fides zahájilo v hudebním klubu Alfa v Sokolově společenství místních křesťanských církví sokolovský festival Lutherův podzim na téma „Jak svobodní jsme?“. Koná se k letošnímu říjnovému 500. výročí začátku evropské reformace Lutherovým vystoupením ve Wittenbergu za očistu křesťanství Kristovým evangeliem. Zde jsou fotky z klubu Alfa. Níže pod článkem pak videa. „Byl to mimořádný zážitek,“ nešetřila chválou jedna z návštěvnic Helena Bartošová (na fotce vpravo uprostřed).

V pátek 13.10. festival pokračuje Slavností svobody od 17 hodin společnou bohoslužbou místních církví v kostele svatého Jakuba na Starém náměstí, putováním městem a následnou besedou a rockovým koncertem skupin Svatopluk a Blahobeat v hudebním klubu Alfa, v pondělí 16.10. od 18 hodin přednáškou pražského historika Luďka Svrčka „Luther a my“ na sokolovském zámku a ve čtvrtek 26.10. od 18 hodin literárně hudebním večerem s Lutherovými texty a hudbou klasické kytary v podání husitského faráře Lukáše Bujny a Martina Lindtnera „Zde stojím a nemohu jinak“ rovněž na sokolovském zámku. Vstup na všechny akce je díky podpoře místních církví zdarma. Více >

Pozvánka na Slavnost svobody

Slavnost_svobody

V sobotu 7.10. je ve sboru společná Večeře Páně

Večeře Páně4V sobotu 7. října se koná jenom jedna společná bohoslužba. Na programu je společná Večeře Páně dopoledních i odpoledních (romských) bohoslužeb. Začíná se tradičně od 9. 30 hodin písněmi, vyprávěním, pokračuje společným studiem Bible v sobotní škole a poté se bude konat obřad Večeře Páně, který povede kazatel Martin Lindtner.

Večeře Páně je název pro jedinečný křesťanský svátek. Lidé mají možnost jíst nekvašený chléb a pít nekvašené víno ve společnosti samotného Pána Boha. Není to jen památka na něco, co bylo kdysi (poslední večeře s Ježíšem před ukřižováním), ale skutečná večeře s přítomným Ježíšem. Ježíš totiž žije a je mezi námi. Při Večeři Páně mají všichni „hříšníci“ šanci obnovit s ním svůj vztah. Mají příležitost odhodit balvany ze svých srdcí, které je tíží, a prožít očištění od nelásky, nepřátelství, zloby, které lidi tak často sužují. Všichni jste srdečně zváni! Více >

Komorní soubor Fides zahraje v kině Alfa

LutherV neděli 8. října od 15 hodin pořádají sokolovské církve v hudebním klubu v přízemí kina Alfa  koncert komorního souboru Fides z Prahy s výkladem Lutherových myšlenek o hudbě. Při koncertu zazní skladby G.F. Händela, A. Vivaldiho, G. Bizeta, E. Morriconeho, P. Simona a slovo karlovarského duchovního Martina Lindtnera. Prostor je bezbariérový a srdečně jsou zváni všichni senioři a klienti pečovatelských služeb v Sokolově, ale i všichni ostatní posluchači klasické hudby. Vstupné na koncert je zdarma. Koná se při příležitosti pětistého výročí začátku evropské reformace a Mezinárodního dne seniorů, který se připomíná 1. října. V říjnu roku 1517 augustiniánský kněz Martin Luther přibil na dveře katedrály ve Wittenbergu svých 95 tezí jako výzvu k revizi učení, které předkládala tehdejší oficiální církev. Tento akt je považován za počátek reformace.

V neděli 8.10. bude koncert souboru Fides „Hudba a radost“

FIDESHudební klub Alfa v přízemí stejnojmenného sokolovského kina zve v neděli 8. října od 15 hodin na koncert klasického komorního souboru Fides z Prahy „Hudba a radost“. Ansámbl ve složení Karin Kašparová a Marcela Voráčová na housle, Lenka Říhová na klavír, Pavel Bláha na violoncello a Jan Kubík na příčnou flétnu a klavír přednese skladby různých hudebních epoch, které spojuje téma radosti jako hlubokého duchovního prožitku. To je i to, co spojuje členy souboru Fides – radost z přirozeného muzikantství, vědomí duchovního rozměru hudby, touha objevovat nové hudební přístupy a pravidelná podpora charitativních projektů. Fides je známý společným účinkováním se Smíchovským pěveckým sborem. Vstup na akci je zdarma.

Na sokolovském koncertu zazní například slavné Charpentierovo Te Deum, něžné Andante larghetto z Händelovy opery Berenice, dynamický Vivaldiho Koncet G moll, půvabný Bachův Air, povznášející Bizetův Agnus Dei, Meditace z Massenetovy opery Thais, ale i moderní skladby Ukolébavka pro H Koena Dejongheho, You Raise Me Up od Rolfa Lovlanda, Gabrielův hoboj od Ennia Moriconeho nebo Most přes rozbouřené vody Paula Simona. Mezi muzikanty souboru Fides jsou poměrně výrazné věkové rozdíly, které se projevují na jedné straně studentským hudebním nadšením a vyzrálou moudrostí věku na straně druhé, i širokým žánrovým rozptylem repertoáru od renesance po současnost.  Více >

Jsme zachráněni pouze z víry – List Římanům

Roman MachOd soboty 7. října do konce roku se budou adventisté na celém světě zamýšlet každou sobotu v tzv. sobotní škole  nad spasením z víry, o kterém píše apoštol Pavel v novozákonní knize List Římanům. Autorem pomocné příručky k této knize je tentokrát kolektiv autorů při Generální konferenci Církve adventistů sedmého dne a oddělení sobotní školy při Česko-Slovenské unii.  Příručku je možné si stáhnout na stránkách sobotniskola.casd.cz, případně zakoupit v každém sboru církve adventistů. Každý týden bude opět možnost zhlédnout čtvrthodinové zamyšlení k probíranému tématu na stránkách HopeTv.cz. Internetový pastor Jindřich Černohorský si pozval k rozhovoru tentokrát teologa, učitele a bývalého ředitele Teologického semináře na Sázavě Romana Macha (na fotce). Roman Mach je v současné době kazatelem ve Veselí nad Moravou a v Kyjově.

Zde je úvodní text k probíranému tématu: Dne 31. října 2017 uplyne přesně pět set let od chvíle, kdy Martin Luther, 33letý profesor teologie, přibil na bránu kostela ve Wittenbergu svých devadesát pět tezí. A přestože mu šlo původně jen o vyvrácení tvrzení papežského zmocněnce, který vysával z lidí z Lutherovy fary peníze prodejem odpustků, Lutherův čin „neposlušnosti“ se stal jiskrou, která zapálila protestantskou reformaci – a svět už nikdy nebyl stejný jako předtím. Více >

Chvála slova v pravý čas

V pátek 6.10. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Tématem bude CHVÁLA SLOVA. Zvláštní místo v Bibli mají výroky zvlášť označené jako slovo Hospodinovo. Všichni jsou srdečně zváni!

Ke čtení z Bible a modlitbám se věřící sejdou v Novém Sedle

Eva a Dušan FerkoviOpět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Matouš 18, 19 a 20

Nově pokřtěná členka sokolovského sboru a od neděle 24. září také vdaná Eva Ferková zve společně s manželem Dušanem v úterý 3.10. od 18.00 hodin na modlitební setkání. Uskuteční se u nich doma, v Novém Sedle, Příčná 485.  Všichni jsou srdečně zváni k přemýšlení o Božím slově a k modlitbám za potřeby vlastní, ale i druhých. Společně se bude číst starozákonní kniha Genesis (1. kniha Mojžíšova).