Hudba

Děti, přijďte nacvičit písně na velikonoční bohoslužbu

 

Děti jsou zvány v sobotu 2. března od 16 hodin na nácvik písní na velikonoční bohoslužbu. Nácvik vede Heda Bauerová z Dolního Rychnova, která děti doprovodí zpěvem a hudbou na piáno. První setkání malých zpěváků a zpěvaček se konalo v sobotu 23. února – dva chlapci (na fotce s Hanou Kábrtovou) a tři dívky. Každé dítě, které rádo zpívá, je vítáno!

V Sokolově promluví a zazpívá Jindřich Černohorský

V sobotu 9. března přijede do Sokolova kázat, hrát a zpívat kazatel církve adventistů a internetový pastor Jindřich Černohorský z Hradce Králové. Známý je hlavně z duchovního seriálu České televize pro mládež Za obzorem a pravidelně ho dnes můžeme vídat v pořadech internetové televize HopeTV.cz Bible pro dnešek, kde vede rozhovory s teology na různá témata z Bible. S kázáním vystoupí na dopolední i odpolední bohoslužbě a od 17 hodin se představí návštěvníkům se svou kapelou jako kytarista, zpěvák a skladatel, který se od roku 2013 věnuje výhradně vlastní nové tvorbě. Kapela, se kterou Jindřich Černohorský vystupuje, je pětičlenná, v Sokolově zahrají se Štěpánem Plickou a Petrem Mlíchem ve třech. Více o kapele, písních, koncertech, CD je na webových stránkách www.jindrichcernohorsky.cz. Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni.

Společenské akce připomněly Národní týden manželství

V rámci letošního Národního týdne manželství se uskutečnily v Sokolově ve čtvrtek 14. února na svátek zamilovaných v městské knihovně na zámku hudebně-poetický večer s milostnými verši nedávno zesnulého teologa Milana Balabána a v pátek 15. února v Hornickém domě Farní ples.

Verše Milana Balabána přednášeli asi dvěma desítkám návštěvníků husitský farář Lukáš Bujna a Michaela Lindtnerová. Na klasickou kytaru je doprovázel kazatel místního sboru adventistů Martin Lindtner. „Samozřejmě ne všichni žijí v manželství a bohužel ne všichni žijí ve šťastném manželství či partnerském vztahu. Ale všichni jsme milovaní. Jenom to možná ještě nevíme. Zkusme začít sami u sebe a říct našim blízkým: Mám tě rád! Nebo je můžeme poprosit slovy Milana Balabána: Zahřej mé omrzlé srdce!,“ řekl Lukáš Bujna. 

Farní ples začal trochu provokativně. Mezi hosty zavítal na nosítkách v rudém plášti a s tiárou na hlavě katolický farář Petr Bauchner převlečený za papeže. Nechal se přinést na pódium, kde připomněl nedávno Českou televizí uvedený seriál italského režiséra Paola Sorrentina „Mladý papež“. „Tak jak jsme mohli teprve v posledním dílu tohoto seriálu pochopit absurdity v chování hlavní postavy, máme i my poslední dějství spojené s pochopením všech absurdit z našeho života teprve před sebou – při očekávaném slavném příchodu Krista a osobním setkání s Ním,“ uvedl Petr Bauchner a požehnal přítomným slovy z Bible pro velekněze Árona, jeho syny a všechny žehnající.

Pozvánka na hudbu a poezii k svátku zamilovaných

Pozvánka na koncert Worship Vision a na farní ples

V klubu Alfa zazpívají a zahrají Vladimír Merta a Ondřej Fencl

Lidé v Sokolově si připomněli oběť Jana Palacha a dalších

Hudební a diskusní večer k 50. výročí obětí Jana Palacha a Jana Zajíce se v Sokolově konal v pondělí 21. ledna v Tříkrálové kavárničce. Večerem provázel Jan Sebján, hlavními řečníky byli Petr Bauchner a Tomáš Kábrt. Přítomní se s nimi zamýšleli nad protiklady šedi normalizace a záře oběti, relativity  marnosti a přesahu obětavé služby, mládím jako naděje světa, které potřebuje podporu, naslouchání a místo ve veřejném prostoru, společenstvím proti vlastní rezignaci a přizpůsobivosti, vnější formální a vnitřní mravní svobodou, odpovědností vůči obětem druhých za naši svobodu, pěstováním svobody ne proti, ale pro něco. Drsně poetické písně Karla Kryla zpívali přítomní pod vedením a v doprovodu zpěváka a kytaristy Tomáše Štěpánka.

V Sokolově u adventistů vítali nový rok pestrým programem

Sokolovský sbor prožil v sobotu 12.1. slavnostní novoroční bohoslužbu plnou písní, básní, slov vděčnosti, modliteb, vzpomínek ve slovní i obrazové podobě. Součástí programu bylo divadelní zpracování dětí i dospělých starozákonního příběhu o Jobovi (kousek je na videu níže) a také nejmenšími dětmi básně Františka Hrubína Kuřátko a obilí. S hudebním přednesem na piáno vystoupil Filip Jaworek. O čase promluvil kazatel sboru Martin Lindtner. „Čas je Boží dar vnášející do našich životů řád. A řádný život zase svědčí o Bohu,“ uvedl Martin Lindtner. Po skončení programu si přítomní vybrali záložku s veršem z Bible jako osobním poselstvím od Pána Boha. Kdo chtěl, mohl ho veřejně přečíst i ostatním. Sbor Sokolov má v tomto roce toto zaslíbení z knihy Evangelium podle Lukáše 11: 9 a 10: „A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ Všechny fotky jsou zde: Fotky z Novoroční bohoslužby

Více >

Sokolovští prožili pestrý víkend

Členové a přátelé sokolovského sboru prožili událostmi naplněný listopadový víkend. Na sobotní odpolední bohoslužbu přijel hrát, zpívat a kázat Martin Petík z romského sboru v Chebu. Přivezl s sebou další členy kapely i vlastní rodiny. Díky za skvělé pohoštění Evy Ferkové z Nového Sedla a také výtečný narozeninový dort Jolany Pačanové ze Sokolova. V neděli 25. listopadu se konala další pravidelná romská bohoslužba v Horním Slavkově, kterou tentokrát vedl kazatel Martin Lindtner. Díky Janu Ferencovi ze Sokolova, že v evangelickém kostelíku topil dvě hodiny před začátkem akce a příchozí se tak zahřáli. V tentýž den dopoledne byly pozvány všechny děti do bazénu v Sokolově, ale z důvodu nemoci přišli pouze čtyři kluci, které doprovodili Roman a Hanka Musichovi a Jirka Bauer, kterým patří další poděkování. Bazén si náležitě užili! Díky Pánu Bohu za pěkné dny.

 

V Horním Slavkově bude další romská bohoslužba