Hudba

Jindřich Černohorský kázal a zpíval lidem v Sokolově

Hostem dopolední i odpolední bohoslužby byl v sobotu 9. března kazatel církve adventistů a internetový pastor Jindřich Černohorský z Hradce Králové, který bohoslužby zpestřil i několika písněmi. Jindřich Černohorský od svých 13 let hraje na kytaru, skládá písně a píše k nim i texty. Jeho písně se objevují v mnohých zpěvnících. Na odpolední bohoslužbě zahrál například píseň ze zpěvníku „Tam k výšinám“, kterou složil ve svých dvaceti letech. Ve svém kázání se zamýšlel na otázkami člověka – kdo jsem, proč tu jsem a kam jdu. „My v Česku říkáme, že minulost máme za sebou a budoucnost před sebou. Židé to mají obráceně. Za nimi je budoucnost, kterou nevidí a kterou neznají, a před nimi je minulost, která je jim známá, tu vidí tedy před sebou. Člověk, který důvěřuje Bohu, se tedy nechává Bohem vést, i když neví, kam jde,“ řekl ve svém kázání. Odpolední bohoslužby se poprvé zúčastnil nedávno narozený Adam Dunka (na fotce) :-). Od 17 hodin se pak v lidmi zaplněné modlitebně na Šenvertu v Sokolově konal koncert kapely Jindřicha Černohorského, který se od roku 2013 věnuje výhradně vlastní nové tvorbě.

Více >

Violoncellista Josef Klíč zahrál a zazpíval na bohoslužbě

„Prach jsi a v prach se obrátíš, proto čiň pokání a věř evangeliu,“ připomněl popelcem (znamení kříže popelem) husitský farář Lukáš Bujna každému návštěvníkovi bohoslužby při popeleční středě 6. března v sokolovském Husově sboru. Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, své zlé jednání a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Bohoslužba byla zpestřena hudebním doprovodem a také zpěvem violoncellisty a koncertního mistra Národního divadla v Brně Josefa Klíče. Zaplněný Husův sbor v Sokolově vyslechl navíc po skončení „klasické“ bohoslužby fascinovaně autorské provedení Requiem za Magora (přezdívka Ivana Martina Jirouse). „V dálce budou výt vlci. Toho se nelekej…“

Pozvánky na koncerty

Děti, přijďte nacvičit písně na velikonoční bohoslužbu

 

Děti jsou zvány v sobotu 2. března od 16 hodin na nácvik písní na velikonoční bohoslužbu. Nácvik vede Heda Bauerová z Dolního Rychnova, která děti doprovodí zpěvem a hudbou na piáno. První setkání malých zpěváků a zpěvaček se konalo v sobotu 23. února – dva chlapci (na fotce s Hanou Kábrtovou) a tři dívky. Každé dítě, které rádo zpívá, je vítáno!

V Sokolově promluví a zazpívá Jindřich Černohorský

V sobotu 9. března přijede do Sokolova kázat, hrát a zpívat kazatel církve adventistů a internetový pastor Jindřich Černohorský z Hradce Králové. Známý je hlavně z duchovního seriálu České televize pro mládež Za obzorem a pravidelně ho dnes můžeme vídat v pořadech internetové televize HopeTV.cz Bible pro dnešek, kde vede rozhovory s teology na různá témata z Bible. S kázáním vystoupí na dopolední i odpolední bohoslužbě a od 17 hodin se představí návštěvníkům se svou kapelou jako kytarista, zpěvák a skladatel, který se od roku 2013 věnuje výhradně vlastní nové tvorbě. Kapela, se kterou Jindřich Černohorský vystupuje, je pětičlenná, v Sokolově zahrají se Štěpánem Plickou a Petrem Mlíchem ve třech. Více o kapele, písních, koncertech, CD je na webových stránkách www.jindrichcernohorsky.cz. Vstupné je dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni.

Společenské akce připomněly Národní týden manželství

V rámci letošního Národního týdne manželství se uskutečnily v Sokolově ve čtvrtek 14. února na svátek zamilovaných v městské knihovně na zámku hudebně-poetický večer s milostnými verši nedávno zesnulého teologa Milana Balabána a v pátek 15. února v Hornickém domě Farní ples.

Verše Milana Balabána přednášeli asi dvěma desítkám návštěvníků husitský farář Lukáš Bujna a Michaela Lindtnerová. Na klasickou kytaru je doprovázel kazatel místního sboru adventistů Martin Lindtner. „Samozřejmě ne všichni žijí v manželství a bohužel ne všichni žijí ve šťastném manželství či partnerském vztahu. Ale všichni jsme milovaní. Jenom to možná ještě nevíme. Zkusme začít sami u sebe a říct našim blízkým: Mám tě rád! Nebo je můžeme poprosit slovy Milana Balabána: Zahřej mé omrzlé srdce!,“ řekl Lukáš Bujna. 

Farní ples začal trochu provokativně. Mezi hosty zavítal na nosítkách v rudém plášti a s tiárou na hlavě katolický farář Petr Bauchner převlečený za papeže. Nechal se přinést na pódium, kde připomněl nedávno Českou televizí uvedený seriál italského režiséra Paola Sorrentina „Mladý papež“. „Tak jak jsme mohli teprve v posledním dílu tohoto seriálu pochopit absurdity v chování hlavní postavy, máme i my poslední dějství spojené s pochopením všech absurdit z našeho života teprve před sebou – při očekávaném slavném příchodu Krista a osobním setkání s Ním,“ uvedl Petr Bauchner a požehnal přítomným slovy z Bible pro velekněze Árona, jeho syny a všechny žehnající.

Pozvánka na hudbu a poezii k svátku zamilovaných

Pozvánka na koncert Worship Vision a na farní ples

V klubu Alfa zazpívají a zahrají Vladimír Merta a Ondřej Fencl

Lidé v Sokolově si připomněli oběť Jana Palacha a dalších

Hudební a diskusní večer k 50. výročí obětí Jana Palacha a Jana Zajíce se v Sokolově konal v pondělí 21. ledna v Tříkrálové kavárničce. Večerem provázel Jan Sebján, hlavními řečníky byli Petr Bauchner a Tomáš Kábrt. Přítomní se s nimi zamýšleli nad protiklady šedi normalizace a záře oběti, relativity  marnosti a přesahu obětavé služby, mládím jako naděje světa, které potřebuje podporu, naslouchání a místo ve veřejném prostoru, společenstvím proti vlastní rezignaci a přizpůsobivosti, vnější formální a vnitřní mravní svobodou, odpovědností vůči obětem druhých za naši svobodu, pěstováním svobody ne proti, ale pro něco. Drsně poetické písně Karla Kryla zpívali přítomní pod vedením a v doprovodu zpěváka a kytaristy Tomáše Štěpánka.