Hudba

Program setkání v Silberbachu při nácviku duchovních písní

Program podzimního setkání mladých i starších lidí při nácviku duchovních písní – spirituálů a gospelů – s Afroameričankou Flois Knolle – Hicks je uveden níže. Koná se v Silberbachu od pátku 11. do neděle 13.října a přihlášeny jsou ze Sokolova Eva Ferková, Jolana Pačanová a Růžena Polenová. Česko-německý workshop se bude letos zabývat příběhem a dílem křesťanského etika Dietricha Bonhoeffera, jehož životní osud a dílo je známo jak v České republice, tak v Německu.

Pátek, 11. října: Příjezd a ubytování, 18 – 19.00 — Večeře, 19:15 Představení se zpíváním a Zpěv písní  (1), 21:15 Večerní požehnání

Sobota, 12. října: Snídaně  8.00-09.00, 8:45 Rozezpívání–naladění, 9:00 Zpěv písní  (2) a portrét Dietricha Bonhoeffera, 10:30 Přestávka s občerstvením, 11:00, Zpěv písní (3), 12:15 Oběd a přestávka po něm, 14:00 Zpěv písní (4), 15:30 Přestávka s občerstvením, 16:00 Zpěv písní (5), 18.00 – 19.00 Večeře, 19:00 Koncert skupiny CHORUS EGRENSIS z Aše, 20:00 Zpěv písní, společenský večer se společným zpíváním (dobrovolné)

Neděle, 13. října: Snídaně 8:00-9:00, 9:00 Zpěv písní: pro ekumenickou liturgii (bohoslužbu), 10:00 Ekumenická bohoslužba, 11:15 Závěrečný rozhovor a požehnání na cestu, 12:15 Oběd a odjezd

Pozvánka na víkend se spirituály a gospely v Silberbachu

Podzimní setkání mladých i starších lidí při nácviku duchovních písní – spirituálů a gospelů – s Afroameričankou Flois Knolle – Hicks, kterého se Sokolovští loni v hojném počtu zúčastnili, se bude opakovat i letos. Česko-německý workshop se bude tentokrát zabývat příběhem a dílem křesťanského etika Dietricha Bonhoeffera, jehož životní osud a dílo je známo jak v České republice, tak v Německu. Dietrich Bonhoeffer byl nacisty popraven na konci 2. světové války v koncentračním táboře Flossenbürg, nedaleko sociální akademie „Haus Silberbach“, kde se bude stejně jako loni setkání konat, a to od večeře v 18 hodin v pátek 11. října do oběda v neděli 13. října. Hlavní organizátor René Milfait zve všechny zájemce o workshop na biblické téma „Kdo věří, ten neutíká“. Na programu je nácvik a zpěv spirituálů a gospelů,  úvod do textů spirituálů a gospelů a propojení s teologií osvobození, úvod do života a díla Dietricha Bonhoeffera, diskuze o etických a lidskoprávních aspektech osudu Dietricha Bonhoeffera a jejich spojitost s dnešní dobou, příprava a konání ekumenické bohoslužby. Víkend v Silberbachu stojí díky dotované ceně pouze 50 Eur na účastníka, přihlásit se je třeba do konce září. V ceně je ubytování a jídlo. Zde je přihláška: Letáček_GOSPEL_CZ

Partner workshopu je smíšený pěvecký sbor Chorus Egrensis, který má své sídlo v Aši. Sbor vede Alexandra Benešová, která bude po celou dobu působit jako odborná asistentka. Se svým smíšeným pěveckým sborem dosáhla velkého ocenění – hlavní ceny Euregia Egrensis za rok 2008.

Pozvánka na koncert

Letošní koncertní sezónu ve Skokách uzavře hudební vzpomínka na předčasně zesnulého karlovarského písničkáře Jaroslava J. Ježka a jeho kapelu Čp.8, která v první půlce osmdesátých let oslovila významnou část své generace. Díky podpoře mnoha příznivců vzniklo v nedávné době nové album „Milostné vzpomínky na Čp.8“, sestavené z Ježkových písniček. Jeho živou podobu ve Skokách představí jeho protagonisté písničkář Petr Linhart, kytarista Josef Štěpánek a kontrabasista Jaromír Honzák. Koncert je v sobotu 31.8., začíná v 19 hodin, vstupné je dobrovolné.

Na zahradě farní charity se bude hrát a zpívat

Další ročník kraslického festivalu TRY & PLAY se vydařil

Křesťanského hudebního festivalu TRY & PLAY , který se konal o víkendu 28. až 30.6. 2019 pod širým nebem v Městských sadech v Kraslicích, se zúčastnili i členové a přátelé sokolovského sboru adventistů. Čtyři mladí přijeli s Hanou a Tomášem Kábrtovými pomoci organizátorům s doprovodným programem – stavěním areálu, s dětskou olympiádou a také závěrečným bouráním, skládáním stanů a úklidem lavic, stolů a dalších.  Na festivalu vystoupily kapely z celé republiky s duchovními a dalšími písněmi a skladbami i svědectvím některých umělců a přítomných aktivistů dobročinných organizací o jejich zkušenostech s obrácením ke Kristu. Sokolovská výprava navštívila také sousední evangelický sbor, kde jí zahrála a zazpívala tamější hudební skupina mládeže. V neděli ráno se všichni účastníci festivalu sešli v sadech na společné hudební bohoslužbě. Ubytování bylo zajištěno v internátu Střední živnostenské školy. Akce se díky Bohu vydařila a všem se moc líbila.

 

 

 

„Změň svět“ v Kraslicích při festivalu

A je tu zase akce „Změň svět !“ pro mladé starší 15 let – pomoc s třídenním křesťanským hudebním festivalem pod širým nebem v Kraslicích, ubytování a strava zajištěny. 

Hudební festival v Kraslicích je už tento víkend

Desítky lidí byly svědky rozhodnutí dvou žen následovat Krista

Sokolovský sbor byl v sobotu 15.6.2019 svědkem radostné události. Jolana Pačanová a Anna Rakašová ze Sokolova se rozhodly křtem veřejně vyznat svoji lásku k Bohu a rozhodnutí následovat Ježíše Krista. Kazatelé Martin Lindtner a Bohuslav Zámečník obě dámy ponořili v bazénku v modlitebně do tzv. vodního hrobu, kde zůstaly jejich staré životy, aby opět byly vynořeny jako znovuzrozené pro život nový, pro život s Bohem. Zde jsou FOTKY ZE KŘTU. Při obřadu zazněla řada písní, představení křtěnců, jejich poděkování, kázání Martina Lindtnera. Na závěr se všichni sešli u bohatě prostřeného stolu. Díky všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu programu. Díky Pánu Bohu za zázraky, jaké koná v životě nás lidí.

„Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“

Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“

Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“

Více >

Try & Play v Kraslicích 2019

Od pátku 28. června do neděle 30. června se koná v Kraslicích další ročník letní párty s názvem Try & Play.  Celý program víkendu je zde:

Pátek 28.června
7:00 
příprava a stavba pódia + scény celého areálu Městských sadů
Každý dobrovolný pomocník je vítán.
17:00 “BUBENÍCI Kraslice” (ZUŠ)
19:30 MEAT MINCER – hard rock; Karlovy Vary
21:00 PROTI PROUDU 30 – worship; Česká Lípa
22:00 volný program v hlavním stanu, projekce…

Sobota 29.června
10:00 – 17:00 
aktivity 22. hlídky Royal Rangers, paintball, luky na terč, skákací hrad,
video – fotodokument z Izraele…
Děti si budou moci vyzkoušet hru na bicí, klávesy…
11:00 – 13:00 dětská olympiáda, hry…
13:00 – 15:00 jízda ve vojenském voze
17:00 worship / Kraslice + Ostrov + Klášterec
19:30 BERNARD BLUES BAND – blues rock; Karlovy Vary
21:00 BLUES MYSTERY – blues rock; Trutnov
22:00 volný program v hlavním stanu, projekce…

Neděle 30.června
11:00 
Bohoslužba s pastorem Davidem Bubikem z “CÍRKVE BEZ HRANIC”, WORSHIP z Kraslic, církevní dobrovolná sbírka na náklady akce

Festival porozumění v Mnichově se vydařil

V rámci Festivalu porozumění, který se konal ve dnech 20. až 23. května, vystoupila v úterý 21. května v kostele svatého Petra a Pavla v Mnichově u Mariánských Lázní jindřichohradecká vokální skupina X-TET. Koncertu a dalšího programu se zúčastnil sokolovský kazatel Bohuslav Zámečník, který mnichovský program každoročně moderuje, a to již sedm let. V kostele také zahráli hosté ze ZUŠ J. Labitzkého z Bečova nad Teplou.

Festival porozumění nabízí příležitosti k vzájemnému setkávání lidí s postižením a bez postižení, a to při událostech zajímavých pro obě strany – tedy během několikadenního maratonu festivalových akcí, které jsou převážně kulturního a uměleckého charakteru, protože právě tam jsou většinou lidé ochotni vzájemně se nejvíce přijímat a tolerovat a právě v této oblasti jsou lidé s postižením obvykle nejméně handicapováni a rozhodně nezaostávají za ostatními.

Více >