Hudba

„Změň svět“ v Kraslicích při festivalu

A je tu zase akce „Změň svět !“ pro mladé starší 15 let – pomoc s třídenním křesťanským hudebním festivalem pod širým nebem v Kraslicích, ubytování a strava zajištěny. 

Desítky lidí byly svědky rozhodnutí dvou žen následovat Krista

Sokolovský sbor byl v sobotu 15.6.2019 svědkem radostné události. Jolana Pačanová a Anna Rakašová ze Sokolova se rozhodly křtem veřejně vyznat svoji lásku k Bohu a rozhodnutí následovat Ježíše Krista. Kazatelé Martin Lindtner a Bohuslav Zámečník obě dámy ponořili v bazénku v modlitebně do tzv. vodního hrobu, kde zůstaly jejich staré životy, aby opět byly vynořeny jako znovuzrozené pro život nový, pro život s Bohem. Zde jsou FOTKY ZE KŘTU. Při obřadu zazněla řada písní, představení křtěnců, jejich poděkování, kázání Martina Lindtnera. Na závěr se všichni sešli u bohatě prostřeného stolu. Díky všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu programu. Díky Pánu Bohu za zázraky, jaké koná v životě nás lidí.

„Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“

Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“

Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“

Více >

Try & Play v Kraslicích 2019

Od pátku 28. června do neděle 30. června se koná v Kraslicích další ročník letní párty s názvem Try & Play.  Celý program víkendu je zde:

Pátek 28.června
7:00 
příprava a stavba pódia + scény celého areálu Městských sadů
Každý dobrovolný pomocník je vítán.
17:00 “BUBENÍCI Kraslice” (ZUŠ)
19:30 MEAT MINCER – hard rock; Karlovy Vary
21:00 PROTI PROUDU 30 – worship; Česká Lípa
22:00 volný program v hlavním stanu, projekce…

Sobota 29.června
10:00 – 17:00 
aktivity 22. hlídky Royal Rangers, paintball, luky na terč, skákací hrad,
video – fotodokument z Izraele…
Děti si budou moci vyzkoušet hru na bicí, klávesy…
11:00 – 13:00 dětská olympiáda, hry…
13:00 – 15:00 jízda ve vojenském voze
17:00 worship / Kraslice + Ostrov + Klášterec
19:30 BERNARD BLUES BAND – blues rock; Karlovy Vary
21:00 BLUES MYSTERY – blues rock; Trutnov
22:00 volný program v hlavním stanu, projekce…

Neděle 30.června
11:00 
Bohoslužba s pastorem Davidem Bubikem z “CÍRKVE BEZ HRANIC”, WORSHIP z Kraslic, církevní dobrovolná sbírka na náklady akce

Festival porozumění v Mnichově se vydařil

V rámci Festivalu porozumění, který se konal ve dnech 20. až 23. května, vystoupila v úterý 21. května v kostele svatého Petra a Pavla v Mnichově u Mariánských Lázní jindřichohradecká vokální skupina X-TET. Koncertu a dalšího programu se zúčastnil sokolovský kazatel Bohuslav Zámečník, který mnichovský program každoročně moderuje, a to již sedm let. V kostele také zahráli hosté ze ZUŠ J. Labitzkého z Bečova nad Teplou.

Festival porozumění nabízí příležitosti k vzájemnému setkávání lidí s postižením a bez postižení, a to při událostech zajímavých pro obě strany – tedy během několikadenního maratonu festivalových akcí, které jsou převážně kulturního a uměleckého charakteru, protože právě tam jsou většinou lidé ochotni vzájemně se nejvíce přijímat a tolerovat a právě v této oblasti jsou lidé s postižením obvykle nejméně handicapováni a rozhodně nezaostávají za ostatními.

Více >

Pozvánka na koncert skupiny Svatopluk

Osmičlenná výprava ze Sokolova jela do Prahy na Anděla

Sokolovští mladí Zbyněk Hrubý s kamarádem Michalem, Lukáš Pazdernatý, Monika Slepčíková, Zuzka Chalupová a Michal Tůma se zúčastnili v sobotu 16. března s Věrou Krassovou a Tomášem Kábrtem akce smíchovské mládeže Anděl. Zítra ještě některé zájemce čeká prohlídka Prahy. Sokolováky finančně podpořil spolek Pohlazení.

Jindřich Černohorský kázal a zpíval lidem v Sokolově

Hostem dopolední i odpolední bohoslužby byl v sobotu 9. března kazatel církve adventistů a internetový pastor Jindřich Černohorský z Hradce Králové, který bohoslužby zpestřil i několika písněmi. Jindřich Černohorský od svých 13 let hraje na kytaru, skládá písně a píše k nim i texty. Jeho písně se objevují v mnohých zpěvnících. Na odpolední bohoslužbě zahrál například píseň ze zpěvníku „Tam k výšinám“, kterou složil ve svých dvaceti letech. Ve svém kázání se zamýšlel na otázkami člověka – kdo jsem, proč tu jsem a kam jdu. „My v Česku říkáme, že minulost máme za sebou a budoucnost před sebou. Židé to mají obráceně. Za nimi je budoucnost, kterou nevidí a kterou neznají, a před nimi je minulost, která je jim známá, tu vidí tedy před sebou. Člověk, který důvěřuje Bohu, se tedy nechává Bohem vést, i když neví, kam jde,“ řekl ve svém kázání. Odpolední bohoslužby se poprvé zúčastnil nedávno narozený Adam Dunka (na fotce) :-). Od 17 hodin se pak v lidmi zaplněné modlitebně na Šenvertu v Sokolově konal koncert kapely Jindřicha Černohorského, který se od roku 2013 věnuje výhradně vlastní nové tvorbě.

Více >

Violoncellista Josef Klíč zahrál a zazpíval na bohoslužbě

„Prach jsi a v prach se obrátíš, proto čiň pokání a věř evangeliu,“ připomněl popelcem (znamení kříže popelem) husitský farář Lukáš Bujna každému návštěvníkovi bohoslužby při popeleční středě 6. března v sokolovském Husově sboru. Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, své zlé jednání a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Bohoslužba byla zpestřena hudebním doprovodem a také zpěvem violoncellisty a koncertního mistra Národního divadla v Brně Josefa Klíče. Zaplněný Husův sbor v Sokolově vyslechl navíc po skončení „klasické“ bohoslužby fascinovaně autorské provedení Requiem za Magora (přezdívka Ivana Martina Jirouse). „V dálce budou výt vlci. Toho se nelekej…“

Pozvánky na koncerty

Děti, přijďte nacvičit písně na velikonoční bohoslužbu

 

Děti jsou zvány v sobotu 2. března od 16 hodin na nácvik písní na velikonoční bohoslužbu. Nácvik vede Heda Bauerová z Dolního Rychnova, která děti doprovodí zpěvem a hudbou na piáno. První setkání malých zpěváků a zpěvaček se konalo v sobotu 23. února – dva chlapci (na fotce s Hanou Kábrtovou) a tři dívky. Každé dítě, které rádo zpívá, je vítáno!