Jiné

Pozvánka na bohoslužbu v Horním Slavkově

Rozloučení s Vlastou Csingerovou se koná 25. října u adventistů

Smuteční bohoslužba, při které se rodina, členové a přátelé sokolovského sboru rozloučí s Vlastičkou Csingerovou, bude v pátek 25. října 2019 od 18 hodin v modlitebně církve adventistů v Sokolově na Šenvertu, Kraslická 494/14.

Tomáš Kábrt promluví v Lokti na téma: Dary shůry

V modlitebně v Sokolově pokračují páteční večery s Biblí

Od  pátku 18.10. znovu pokračují od 18.00 hodipravidelná setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými  v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 v Sokolově. Tématem setkávání budou biblické starozákonní knihy Ezdráš a Nehemjáš a jejich odkaz, Boží poslání do života současného člověka. Všichni jsou srdečně zváni!

Mladý zubař Daniel Kábrt graduoval na Vysoké teologické škole ve Friedensau

Osmadvacetiletý člen sokolovského sboru adventistů Daniel Kábrt, zubní lékař, završil nyní  slavnostní graduací i své studium na Vysoké teologické škole v německém Friedensau. Slavnost ve vysokoškolském kampusu v Sasku-Anhaltsku začala  sobotní bohoslužbou s  modlitbami za čerstvé  absolventy i nově začínající studenty z celého světa.

Rektor školy Roland Fischer měl kázání z 1. kapitoly knihy Daniel o mladém Danielovi a jeho judských vrstevnících, kteří se vlivem událostí v 6. století před Kristem ocitli daleko od domova v tehdejší královské akademii v Babylonu. Byli tak postaveni před řadu zásadních rozhodnutí, která se přímo dotýkala jejich identity a hodnot. Daniel a jeho přátelé jsou dodnes pozoruhodným vzorem pro to, jak si v takové situaci počínat. V těsném kontaktu s Bohem na modlitbách některé nové věci přijali, jiné odmítli a nebáli se ani výrazně ovlivňovat své okolí. „V Boží síle a moudrosti praktikovali to, co později apoštol Pavel popsal jako ´Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě´,“ zdůraznil rektor. Více >

Program setkání v Silberbachu při nácviku duchovních písní

Program podzimního setkání mladých i starších lidí při nácviku duchovních písní – spirituálů a gospelů – s Afroameričankou Flois Knolle – Hicks je uveden níže. Koná se v Silberbachu od pátku 11. do neděle 13.října a přihlášeny jsou ze Sokolova Eva Ferková, Jolana Pačanová a Růžena Polenová. Česko-německý workshop se bude letos zabývat příběhem a dílem křesťanského etika Dietricha Bonhoeffera, jehož životní osud a dílo je známo jak v České republice, tak v Německu.

Pátek, 11. října: Příjezd a ubytování, 18 – 19.00 — Večeře, 19:15 Představení se zpíváním a Zpěv písní  (1), 21:15 Večerní požehnání

Sobota, 12. října: Snídaně  8.00-09.00, 8:45 Rozezpívání–naladění, 9:00 Zpěv písní  (2) a portrét Dietricha Bonhoeffera, 10:30 Přestávka s občerstvením, 11:00, Zpěv písní (3), 12:15 Oběd a přestávka po něm, 14:00 Zpěv písní (4), 15:30 Přestávka s občerstvením, 16:00 Zpěv písní (5), 18.00 – 19.00 Večeře, 19:00 Koncert skupiny CHORUS EGRENSIS z Aše, 20:00 Zpěv písní, společenský večer se společným zpíváním (dobrovolné)

Neděle, 13. října: Snídaně 8:00-9:00, 9:00 Zpěv písní: pro ekumenickou liturgii (bohoslužbu), 10:00 Ekumenická bohoslužba, 11:15 Závěrečný rozhovor a požehnání na cestu, 12:15 Oběd a odjezd

Kazatel Martin Lindtner vyučuje hru na kytaru

Kazatel církve adventistů na Karlovarsku a Sokolovsku Martin Lindtner nastoupil na částečný úvazek do Základní umělecké školy v Karlových Varech jako učitel hry na kytaru a zároveň pořádá v krajské knihovně semináře klasické kytary. Je absolventem hry na klasickou kytaru na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a ve svém druhém úvazku se chce věnovat dětem v základní umělecké škole. Martin zde chce navazovat nové kontakty a vypomáhat škole v její situaci, vysvětlil předseda českého sdružení sborů církve adventistů Vít Vurst. Dosud církev neumožňovala kazatelům vedlejší pracovní poměr, aby měli dostatek času na pastorační službu členům a přátelům svých sborů, jejich známým a dalším potřebným ve svém okolí. Martin Lindtner se rozhodl dávat výplatu z umělecké školy sokolovskému spolku Pohlazení, který pečuje o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Spolek v současné době shání dobrovolníky v Sokolově a i Karlových Varech, kteří by se věnovali dětem, například výukou hry na kytaru a další hudební nástroje.  Martin Lindtner učil na umělecké škole již v Brně, než se stal kazatelem. V Karlovarském kraji pracuje jako kazatel církve od 1. srpna  2013. Kromě hudby se věnuje i lednímu hokeji a cyklistice.

Bible pro dnešek: Ezdráš – jeho doba a poslání

Kdo byl Ezdráš a v jaké době žil? Proč se Izraelci dostali do Babylónského zajetí? A proč návratů ze zajetí bylo více? Do čeho se lidé vraceli a jak je možné, že byli vůbec propuštěni? Najdeme zde nějaké poučení pro nás dnes? Rozhovor na téma „Ezdráš: jeho doba a poslání“, vedli redaktor Hope TV Jindřich Černohorský a teolog Josef Dvořák. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů, Kraslická 494 v Sokolově v sobotu 5.10. od 10 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde, případně na webových stránkách sobotní školy.

Nové téma sobotní školy: Biblické knihy Ezdráš a Nehemjáš

Od soboty 5. října do soboty 28. prosince budou adventisté na celém světě diskutovat při sobotních bohoslužbách o starozákonních knihách Ezdráš a Nehemjáš. Autorem pomocné příručky k probíranému tématu z Bible je Jiří Moskala, děkan a profesor výkladu a teologie Starého zákona na Teologickém semináři adventistů sedmého dne na Andrewsově univerzitě. Příručku je možné si stáhnout na stránkách sobotniskola.casd.cz, případně zakoupit v každém sboru církve adventistů. Každý týden bude opět možnost zhlédnout čtvrthodinové zamyšlení k probíranému tématu buď na stejných stránkách, nebo na HopeTv.cz. Jiří Moskala zároveň připravil ještě i podrobnější knihu “Příběhy Boží milosti” pro ty, kteří chtějí více proniknout do poselství těchto knih. Nejde o podrobný komentář, ale spíše o bližší pohled na třináct vybraných témat, která se v těchto knihách objevují. V každé kapitole se autor snaží představit čtenářům tyto starozákonní texty jako „evangelium“ – dobrou zprávu o našem Bohu. Knihu v nakladatelství Advent-Orion vydává Adventistický teologický institut a Oddělení Sobotní školy. Zde je možné si ji objednat: www.adventorion.cz, e-mail: expedice@adventorion.cz, tel.: 603 553 628.

Zde je úvodní slovo Jiřího Moskaly ke knihám: Evangelium podle Ezdráše a Nehemjáše
Ezdráš a Nehemjáš byli výjimeční, Bohu věrní, Písmu podřízení a Duchem svatým vedení vůdci, kteří z hloubi duše toužili, aby Boží lid prospíval a aby bylo Boží jméno vyvýšeno a znali je všichni lidé po celém světě. Jejich životy ukazují, co všechno může Bůh učinit prostřednictvím oddaných lidí, kteří druhé vedou tak, že jim slouží.  Více >

Nové a jedinečné turné Roberta Fulghuma po Česku

Americký spisovatel a unitářský pastor Robert Fulghum, mistr laskavého humoru, přijede do Chebu představit svou novou knihu s názvem U Devíti draků a jedné ovce, což je druhý díl zamýšlené trilogie Opravář osudů. Během října objede prakticky celou Českou republiku. Dojde i na scénické čtení, při němž vás dvojice herců v krátkosti seznámí s oběma díly Opraváře osudů.  Vystoupení spisovatele se uskuteční v hlavním sálu KC Svoboda ve středu 9. 10. od 19 hodin. Vstupné je 120 korun.