Jiné

Je třeba bát se smrti?

V pátek 21.9. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Na základě novozákonní knihy Skutky apoštolů bude tématem „Pavlovo uvěznění v Cesareji“. Tváří v tvář světské moci apoštol Pavel šíří naději, která je silnější než smrt. Všichni jsou srdečně zváni!

Modlitební setkání bude u Věry Grygarové

Modlitební setkání se uskuteční u Věry Grygarové v Sokolově, ulice Pionýrů 1330, v úterý 18. září od 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni k přemýšlení o Božím slově v knize Genesis pod vedením Martina Lindtnera a k modlitbám za potřeby vlastní, ale i druhých.

Pozvánka na romskou bohoslužbu v Horním Slavkově

S Tomášem Kábrtem o Jobovi ze Starého zákona

Pojďme měnit svět společným zpěvem

Další setkání mladých, kteří chtějí měnit svět, bude v německém Selbu. Účastníci budou tentokrát bojovat proti bezpráví, bolesti, klesání na mysli a osamění srdce zpěvem se zpěvačkou a sbormistryní Flois Knolle-Hicks a hudebními skupinami Elias a On Fire. Od páteční večeře 5. října do nedělního oběda 7. října je připraven program pro zájemce, které baví společný zpěv. „V rámci dalšího vývoje sociální akademie „Haus Silberbach“ zveme s mottem „Umění je jen jedno – jak pro Němce, tak pro Čechy“ lidi obou národností a různého vyznání ke třídennímu workshopu „Písně z hlubin“. Společně chceme objevit, jaká spojující a osvobozující síla se může rozvinout v radosti a pospolitosti  při společném zpěvu,“ píší organizátoři  ze sociální akademie EJF. Účastníky čeká také zasazení stromů česko-německého přátelství. Hlaste se, kdo chcete prožít hezký víkend v Německu, u Hany Kábrtové 602975199. Akce je určena pro mladé od 15 let, ale klidně i starší. Cena je dobrovolná.

Modlitební setkání bude ve sboru na Kraslické

Modlitební setkání se uskuteční v modlitebně adventistů na Kraslické 494/14 v Sokolově v úterý 4. září od 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni k přemýšlení o Božím slově v knize Genesis pod vedením Martina Lindtnera a k modlitbám za potřeby vlastní, ale i druhých.

Bůh mluví k lidem i ve snech

V pátek 7.9. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Na základě novozákonní knihy Skutky apoštolů budou tématem „Pavlovy misijní cesty“. Všichni jsou srdečně zváni!

Odvážní nepřátelé samoty se jeli vykoupat do moře v Chorvatsku

Do chorvatského městečka Klek se vydalo v sobotu 1. září na 16 dní několik lidí ze Sokolovska v rámci zájezdu, který pořádá Sdružení odvážných nepřátel samoty (SONS) pod vedením kazatele církve adventistů z Jihlavy Aleše Zástěry.  Mezi nimi je i z Citic Michal Tůma s tetou Lenkou, strejdou Jirkou a bratrancem Ondřejem ze Svatavy (na fotce). Jejich pobyt podpořil také spolek Pohlazení. Všichni jedou k moři poprvé a moc se těšili. Kromě Aleše Zástěry pojede jako doprovod také Radek Jonczy z Prahy.

Celý pobyt má rekreační charakter. Kdo bude mít ale zájem, může se zúčastňovat biblických zamyšlení a zpěvu, a to vždy ráno a večer. V sobotu dopoledne se mohou zájemci zúčastnit společné bohoslužby.

Klek je městečko s 200 stálými obyvateli ležící pod Jadranskou magistrálou v hustém olivovém háji přímo na břehu moře. V místě je hranolová obranná věž s kaplí a zbytky hradeb ze 17. století. Vysoko nad Klekem jsou zříceniny hradu Smrdengrad. Autobusy zůstávají na místě a účastníci mohou po domluvě jet na výlet do Dubrovníku, Mostaru, Korčuly, Stonu, nebo na vodopády Kravica.

Na farní zahradě se koná mini festiválek

Přináší život s Bohem pohodu a prosperitu?

V pátek 31.8. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Na základě novozákonní knihy Skutky apoštolů budou tématem „Pavlovy misijní cesty“. Všichni jsou srdečně zváni!