Jiné

Oslavme společně další rok svobody

Modlitební setkání bude ve sboru na Šenvertu

Modlitební setkání se uskuteční v modlitebně adventistů na Kraslické 494/14 v Sokolově v úterý 13. listopadu od 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni k přemýšlení o Božím slově v knize Genesis pod vedením Martina Lindtnera a k modlitbám za potřeby vlastní, ale i druhých.

Bible pro dnešek: Když přijdou konflikty

Jakým způsobem prvotní církev řešila vnitřní konflikty, které ničily její jednotu a ohrožovaly její přežití. O jaké konflikty šlo, jak je řešili a co se dnes můžeme naučit z jejich zkušenosti? Jak se církev vypořádala se situací, kdy pro pohany začala platit trošku odlišná pravidla jak pro křesťany ze Židů? Mohou existovat i dnes překážky, které těm co se obracejí k Bohu, klademe do cesty? Rozhovor na téma dalšího úkolu „Když přijdou konflikty“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Mikuláš Pavlík. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 17.11. od 10.00 a 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Pozvání na „Večer chval s Danou Pechánkovou“

Do Sokolova přijede ve čtvrtek 15. listopadu zpěvačka a skladatelka Dana Pechánková. Vystoupí v 17.30 hodin na faře Římskokatolické církve v ulici J. K. Tyla 531. Dana Pechánková hraje na klavír, kytaru, flétnu, zpívá, tančí… „Hudba je mým koníčkem i zaměstnáním. Skládám písně pro děti i dospělé. Pokud se podaří a někoho hudba potěší, povzbudí, pohladí nebo se jich skrze ni dotkne Bůh, potom mé snažení splnilo účel a jsem šťastná,“ píše na svých webových stránkách zpěvačka. Všichni jste srdečně zváni na „Večer chval s Danou Pechánkovou“!

Na romské bohoslužbě se bude slavit Večeře Páně

 

V sobotu 10. listopadu se koná na odpolední romské bohoslužbě v sokolovském sboru adventistů Večeře Páně. Bohoslužba začne tradičně ve 14 hodin písněmi, vyprávěním, kázáním a poté se bude konat obřad Večeře Páně, který povede kazatel Martin Lindtner. Bohoslužbu bude uvádět Luboš Olah. Před odpolední bohoslužbou, po skončení té dopolední, se koná od 12.30 hodin členské shromáždění. Všichni jsou srdečně zváni!

Modlitební setkání bude v Sokolově

Modlitební týden církve adventistů pokračuje setkáním ve čtvrtek 8.11. u Musichových na Staré Ovčárně v Sokolově a v pátek 9.11. pod vedením kazatele Bohuslava Zámečníka v modlitebně adventistů na Šenvertu, vždy od 18 hodin. Modlitební týden byl zahájen na bohoslužbách v sobotu 3.11. Lidé se scházejí po rodinách, společně čtou Bibli a modlí se za potřeby vlastní i druhých. Na fotkách úterní setkání v Libavském Údolí u Kábrtových. Všichni jsou srdečně zváni!

Bible pro dnešek: Obrazy jednoty

Pisatelé Bible používají nejrůznější obrazy, aby lépe objasnili, co je to jednota v Kristu. Co můžeme vyčíst z obrazu Božího chrámu, ke kterému jsou přirovnáni Ježíšovi učedníci? A jak rozumět podobenství o dobrém pastýři? Co je na Ježíši tak výjimečné? Rozhovor na téma dalšího úkolu „Obrazy jednoty“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Mikuláš Pavlík. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 10.11. od 10.00 a 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Pozvání ke společným modlitbám

 

V sobotu 3. listopadu byl zahájen na bohoslužbách církve adventistů modlitební týden. Členové církve a přátelé se budou celý týden scházet k modlitbám. V Sokolově se lidé sejdou v neděli u manželů Hološových na Březové a do modlitebny církve adventistů na Šenvertu zve v pondělí Luboš Olah (na snímku v sobotu 3.11.), který zde od 18 hodin povede modlitební skupinku. Všichni jsou srdečně zváni!

 

 

V sobotu 3.11. začal modlitební týden církve adventistů

Letošní modlitební týden celosvětové církve adventistů na téma „Bible – Boží slovo“ se koná od soboty 3.11. do soboty 10.11. Sokolovský sbor se bude celý týden kromě pondělí (5.11.) a pátku (9.11.), kdy bude setkání v modlitebně na Šenvertu, scházet po rodinách, kde si účastníci přečtou společně přednášku, o jejímž tématu budou před samotnými modlitbami setkání hovořit. Sobotní přednášky si budou číst návštěvníci bohoslužby ve sboru v rámci dopoledního kázání. V sobotu 3.11. diskusi k první přednášce s názvem „Proč je důležité číst Bibli“ povede při bohoslužbě hospodářka sboru Michaela Bauerová, v sobotu 10.11. k poslední přednášce s názvem „Význam Písma v době konce“ pak kazatel sboru Martin Lindtner. Autoři přednášek jsou uvedeni v publikaci: Přednášky modlitebního týdne 2018.  Součástí brožury je i každodenní čtení pro děti. Místa setkávání jsou uvedena v kalendáři vpravo. Všichni jsou srdečně zváni.

Církev jako chrám…

V pátek 2.11. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Tématem zamyšlení bude pokračování tajemství jednoty v rozmanitosti, tentokrát o církvi. Všichni jsou srdečně zváni!