Jiné

České sdružení církve pořádá konferenci

Sto dvacet osm delegátů a delegátek Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne (87 zvolených zástupců ze 77 sborů a 14 skupin v Čechách, 30 kazatelů a 11 členů Výboru ČS) se setkají v neděli 28. dubna na první pracovní části konference v Praze na Smíchově. Druhá se uskuteční o týden později v neděli 5. května. Na programu je volba nových administrátorů a členů výboru sdružení, představení vize církve a projednávání 26 bodů agendy konference, které zaslaly sbory, případně je navrhl Výbor Českého sdružení. Současným předsedou je Vít Vurst, hospodářem Csaba Čák a tajemníkem David Čančík. Na fotce je Výbor Českého sdružení, který se ve volebním období od roku 2015 do roku 2019 sešel osmnáctkrát. Členy výboru byli ze Sokolova Hana Kábrtová za západočeský okrsek a Bohuslav Zámečník za kazatele důchodce (na fotce chybí ještě 3 členové výboru – Miloš Pařík, Pavel Pilbauer a Ivan Michalec).

Na odpolední bohoslužbě bude 27. dubna Večeře Páně

V sobotu 27. dubna se koná na odpolední romské bohoslužbě v sokolovském sboru adventistů Večeře Páně. Bohoslužba začne tradičně ve 14 hodin písněmi, vyprávěním, kázáním a poté se bude konat obřad Večeře Páně, který povede kazatel Martin Lindtner. Všichni jsou srdečně zváni!

Večeře Páně je účastí na symbolech Ježíšova těla a krve jako vyjádření víry v něho, našeho Pána a Spasitele. V tomto prožitku společenství je přítomen Kristus, který se setkává se svým lidem a posiluje ho. Svou účastí radostně zvěstujeme význam Kristovy smrti, dokud nepřijde. Příprava na tuto večeři zahrnuje zkoumání vlastního svědomí, pokání a vyznání hříchů. Kristus ustanovil umývání nohou jako symbol nového očistění a výraz ochoty vzájemně si sloužit v křesťanské pokoře a sjednotit svá srdce v lásce. Večeře Páně se smějí zúčastnit všichni věřící křesťané. (Bible, 1. List Korintským 10:16-17; 11:23-30; Bible, Evangelium podle Matouše 26:17-30; Bible, Zjevení 3:20; Bible, Evangelium podle Jana 6:48-63; 13:1-17)

Pozvánka na velikonoční bohoslužbu

Pozvánka na společné zhlédnutí filmu Josef

 

V úterý od 18 hodin se bude v sokolovském sboru adventistů na Kraslické 494 v Sokolově promítat italsko – americko – německý film Josef. Jedná se o filmové vyprávění dramatického osudu Jákobova nejmilovanějšího syna Josefa, kterého jeho bratři sžíraní závistí prodali do otroctví. Všichni jsou srdečně zváni!

Rozpis na dopoledních bohoslužbách ve 2. čtvrtletí

Rozpis služebností na bohoslužbách ke stažení je zde: Rozpis_2_čtvrtletí_2019f


Rozpis na odpoledních bohoslužbách ve 2. čtvrtletí

Všichni jste srdečně zváni na bohoslužbu, případně alespoň její část. Začíná se ve 14 hodin. rozpis_romské

Pozvánka na koncert skupiny Svatopluk

K modlitbám se lidé sejdou v Dolním Rychnově

Modlitební setkání se uskuteční u rodiny Bauerových v Dolním Rychnově, U Hřiště 467, v úterý 2. dubna od 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni k přemýšlení o Božím slově v knize Genesis pod vedením Martina Lindtnera a k modlitbám za potřeby vlastní, ale i druhých.

Shrnutí apokalypsy

Od soboty 5. ledna do soboty 30. března se vždy od 10 a od 14.30 hodin návštěvníci bohoslužeb adventistů na Šenvertu v Sokolově zabývali poselstvím poslední biblické knihy Zjevení (Apokalypsa). Pro lepší porozumění a další prohlubující studium této knihy bylo možné po celé čtvrtletí přijít každý pátek od 18. 30 hodin do stejných prostor na Šenvertu, Kraslická 14. Zde přednášel, promítal a vedl diskusi Tomáš Kábrt.

Poslední setkání nad touto knihou se koná v pátek 29. března od 18.30 hodin na téma „Shrnutí Apokalypsy“. Všichni jsou srdečně zváni!

V sobotu 30. března bude společná bohoslužba od 9.30 hodin

V sobotu 30. března se koná v sokolovském sboru adventistů společná bohoslužba dopoledních i odpoledních bohoslužeb. Bohoslužba začne tradičně v 9. 30 hodin písněmi, vyprávěním, pokračuje veřejnými rozhovory nad Biblí v tzv. sobotní škole a poté se bude konat obřad Večeře Páně, který povede kazatel Martin Lindtner. Všichni jsou srdečně zváni!

Po bohoslužbě bude ve 12.15 hodin následovat výroční členské shromáždění a pohoštění.