Jiné

Pán Bůh má cestu i k nepřátelskému člověku

Autorem listu Galatským je apoštol Pavel. Proč je někde zmiňován jako Pavel a jinde jako Saul? Proč jej Bůh zastavil právě takovým způsobem, jakým jej zastavil a co sledoval jeho slepotou? A jak velký krok udělal Pavel, když řekl, že obřízka pro pohany není důležitá? Rozhovor na tato témata vedou redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Martin Turčan. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni na bohoslužbu v sokolovském sboru v sobotu 1.7. od 10:00 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Úvodní slova k Listu Galatským z Nového zákona

Martin TurčanOd soboty 1. července do soboty 30. září se budou adventisté na celém světě zamýšlet nad biblickou novozákonní knihou apoštola Pavla List Galatským. Autorem pomocné příručky k této knize je Carl P. Cosaert, PhD., který přednáší Nový zákon a Dějiny raného křesťanství na Walla Walla University, College Place ve státě Washington. Příručku je možné si stáhnout na stránkách sobotniskola.casd.cz, případně zakoupit v každém sboru církve adventistů. Každý týden bude opět možnost zhlédnout čtvrthodinové zamyšlení k probíranému tématu na stránkách HopeTv.cz. Internetový pastor Jindřich Černohorský si pozval k rozhovoru tentokrát teologa, právníka původem z Bratislavy a současného studentského kazatele v Brně Martina Turčana (na fotce).

Zde je úvodní text Carla P. Cosaerta: Dne 31. října si celý křesťanský svět připomene pět set let od začátku protestantské reformace. Od chvíle, kdy Martin Luther, vedený Duchem svatým, přibil na vrata kostela ve Wittenbergu 95 tezí určených pro akademickou diskuzi, které kriticky reagovaly zejména na praxi odpustků. Více >

Modlitební setkání bude ve sboru na Kraslické

V úterý 27.6. od 18.00 hodin se koná modlitební setkání se studiem Bible v modlitebně církve adventistů v Sokolově, Kraslická 494. Původně se mělo uskutečnit u Luboše Olaha v ulici Heyrovského, ale Olahovi malují a do úterý nestihnou mít byt připravený k návštěvám. Olahovi děkují za pochopení. Zváni jsou všichni!

Fotky a videa ze křtu Karla Větrovského

křestÚplně zaplněný kostel karlovarského sboru církve adventistů byl v neděli 25. června svědkem velmi radostné události. Ke křtu a vstupu do církve se rozhodl místní podnikatel Karel Větrovský, který přítomným velice poutavě a od srdce vyprávěl svou životní cestu k Bohu od dětství až do současnosti. Karla pokřtil jeho dlouholetý kamarád a kazatel církve Petr Staš, který jej před lety přivedl k Bohu. Karel srdečně poděkoval všem za podporu na jeho duchovní cestě. Petr Staš poděkoval naopak Karlovi za jeho rozhodnutí a omluvil se mu i Pánu Bohu za to, že tajně o Karlově hledání Boha pochyboval. „Dnes vidím, že Pán tě vedl a já byl spíše brzdou,“ vyznal pokorný Petr Staš.

Křest doprovodily krásné duchovní písně v podání řady přítomných zpěváků a hudebníků včetně Karlovy manželky Evy, která je členkou sboru. „Děkuji Evičce za to, že k Bohu vede i naše syny a přeji si, aby se i oni jednou rozhodli pro tuto smlouvu s Kristem,“ řekl ke svému křtu Karel Větrovský. Blahopřát mu přijeli přátelé z celé republiky, všichni po slavnosti setrvali v radostných rozhovorech u připraveného štědrého pohoštění. Křest Karla Větrovského – fotky zde, videa níže: Více >

Fotky a videa ze křtu čtyř dívek

křest ZuzkykřestV sobotu 24. června zažily desítky návštěvníků Horního rybníka u Jáchymova nevídanou podívanou. Čtyři mladé dívky – Zuzanka Chalupová, Terezka a Eliška Slowíkovy a Maruška Součková – učinily smlouvu veřejným křtem s Pánem Bohem. Při bohoslužbě u rybníka zazněly písně, oblíbené biblické texty křtěných děvčat, zamyšlení z Božího slova a modlitby. Křest ponořením uskutečnil kazatel Karlovarska a Sokolovska Martin Lindtner. Fotky ze křtu

  Více >

Dvakrát za sebou budou jen dopolední bohoslužby

V sobotu 24. června a v sobotu 1. července se v sokolovském sboru konají pouze dopolední bohoslužby od 9.30 hodin. Důvodem je křest Zuzanky Chalupové v rybníku nedaleko Jáchymova v sobotu 24. června od 16 hodin. První červencová sobota je pravidelnou společnou bohoslužbou (první sobota v měsíci). Děti i dospělí se budou během této bohoslužby loučit se školním rokem a modlit se o Boží ochranu v letních měsících, kdy děti jezdí na tábory apod. V sobotu 24. června bude dopoledne kázat Bohuslav Zámečník, v sobotu 1.7. Tomáš Kábrt. Všichni jsou srdečně zváni!

Pět lidí veřejně vyzná svou víru slavnostním křtem

Křest_(2)Křesťané prožijí společně s Pánem Bohem a všemi nebeskými bytostmi o víkendu 24. a 25. června nejkrásnější a nejradostnější událost. Pět lidí se rozhodlo k veřejnému vyznání své víry před Bohem i před lidmi a nechají se pokřtít ponořením do vody. Čtyři dívky – Marii Součkovou, Zuzanku Chalupovou a sestry Terezku a Elišku Slowíkovy bude křtít současný karlovarský a sokolovský kazatel Martin Lindtner vpozvanka_na_krest sobotu 24. června od 16 hodin v rybníku nedaleko Jáchymova (mapka přiložena dole). Jednoho muže – Karla Větrovského pokřtí v neděli 25. června od 14.30 hodin přímo v modlitebně církve v Karlových Varech, Plzeňské ulici, současný kazatel z Hradce Králové a předchůdce Martina Lindtnera v Karlovarském kraji Petr Staš. Petr Staš působil ve sborech Karlovarského kraje od roku 2003 do roku 2011. Ponoření do vody při křtu symbolizuje konec starého a začátek nového, čistého života s Kristem a jeho spravedlností. Všichni jsou k této slavnosti zváni!

Zájemci, kteří by se rádi zúčastnili křtu u Jáchymova a nemají, jak se tam dostat, mohou telefonovat M. Lindtnerovi na telefonní číslo 736541998. V případě většího zájmu bude vypraven autobus. Více >

Jsi pozván na večeři… Přijdeš, nebo se vymluvíš?

hostinaV pátek 23.6. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Nyní se probírají Ježíšova podobenství. V pátek 23.6. to budou podobenství o slavnostech a hostech. Každý je srdečně zván a vítán ke společným úvahám, rozhovorům, někdy i písním, ale také ke společnému zahájení přicházející soboty, dne Božího odpočinku.

Ježíš mu řekl: „Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: ‚Pojďte, vše už je připraveno.‘ A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl: ‚Koupil jsem pole a musím se na ně jít podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu.‘ Druhý řekl: ‚Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu!‘ Více >

Jak najít ztracenou radost?

Kraslice0617

Při víkendu Bible bude mít křest Zuzanka Chalupová

ZuzkaTéměř přesně po dvou letech končí setkávání mladých lidí nad Biblí na Chajdovce na Božím Daru. Poprvé se mladí setkali o víkendu 19. až 21. června roku 2015. Od té doby se pravidelně sjížděli každé dva měsíce k probírání nejrůznějších témat. Poslední víkend Bible se koná od 23. do 25. června opět na stejném místě a velkou radostí a slávou budou sobotní (24.6. od 16 hodin) křty čtyř dívek, které se rozhodly pro život s Pánem Bohem. Křtít je bude kazatel Martin Lindtner v Horním rybníku u Jáchymova. Cestou z Jáchymova na Boží Dar je třeba odbočit na Abertamy a nedaleko po odbočení je v lese rybník. Ze Sokolova bude na místo vypraven autobus. Bližší informace budou zveřejněny. Kromě karlovarské Marušky Součkové a sester Terezky a Elišky Slowíkových z Teplé bude pokřtěna i sokolovská devatenáctiletá Zuzanka Chalupová (na fotce na maturitním plesu). Všichni mladí jsou zváni na poslední víkend Bible (přihlásit se je možné u Martina Lindtnera – tel. 736541998) a všichni ostatní jsou zváni na sobotní křty dívek. Čerstvá maturantka Zuzka Chalupová bude přivítána do společenství sokolovského sboru při dopolední bohoslužbě v sobotu 1. července.