Jiné

Kapela The TAP TAP vystoupí v Kraslicích

Nevšední kapela studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu The Tap Tap vystoupí v pátek 27. dubna od 19 hodin v Kulturním domě v Kraslicích. Vstupenky je možné koupit v předprodeji v Kulturním informačním centru v Kraslicích. CENÍK: 250,-Kč – základní vstupné, 500,-Kč – rodinné vstupné – 2 dospělí+2 děti, 150,-Kč – ZTP, ZTP/P, 150,-Kč – děti 5-15 let a děti do 5 ti let zdarma.


Připomínejte divy, jež vykonal…

V pátek 20.4. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Tématem budou ŽALMY, tentokrát druhá část žalmu 105. Všichni jsou srdečně zváni!

Modlitební setkání bude na Kraslické ve sboru

Modlitební setkání se uskuteční v modlitebně adventistů na Kraslické 494/14 v Sokolově v úterý 17. dubna od 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni k přemýšlení o Božím slově v knize Genesis pod vedením kazatele Martina Lindtnera a k modlitbám za potřeby vlastní, ale i druhých.

V loketské knihovně o Desateru – úvod

loket0418

V sobotu 14.4. nebude v Sokolově žádná bohoslužba

amfiteátrV sobotu dne 14.4. 2018 se nebude v Sokolově konat dopolední ani odpolední bohoslužba. Členové sokolovského sboru se organizačně podílejí na akci pro děti ze západních Čech s názvem Loketská pečeť. V tento den je možné se připojit od 9.30 hodin k bohoslužbě dětí v amfiteátru v Lokti (Zámecká 10/67, Loket), případně přijet do Karlových Varů (Plzeňská 49), kde bude bohoslužba od 9.30 hodin s předsedou Českého sdružení církve adventistů, Vítem Vurstem. Bohoslužbu nebudou v tento den mít ani Chebští, ti se sejdou společně s lidmi z Tachova v jejich nových prostorách k bohoslužbám (bývalá restaurace Ancora). Všichni jsou srdečně zváni!

Víkend v Holostřevech: muzika, poezie, les, sport, filmy, zámek…

ZbyněkPrvní víkendové setkání mladých v cyklu „Změň svět“ se uskutečnilo 6. až 8.4.2018 v půvabném barokním objektu bývalé fary v Holostřevech u Stříbra. Účastníci prožili společné jídlo a vyprávění u táboráku, filmy, filmovou debatu, výpravy do okolní přírody a na nedaleký zámek Bor, verše slamera Tukana, koncert Romana Hampachera a besedu s oběma umělci a aktivisty. Robert Netuka alias Tukan nyní žije v Praze, ale pochází ze sokolovských Bukovan. Slamováním se zabývá rok a loni Robert a Romanobsadil druhé místo na mistrovství republiky. Kytarista a skladatel Roman Hampacher působí jako duchovní v Jablonci nad Nisou a okolí. Než se dal na práci pastora, žil čtyřicet let v Praze. Oba hosté nejen zpívali a slamovali, ale s mladými šli také na výlet a společně s nimi si zahráli fotbal a vybíjenou. Moc díky manželům Cínovým z Kraslic, kteří se také zúčastnili a pomohli s přípravou jídla. Díky Pánu Bohu za krásnou atmosféru, počasí a celý víkend. Více fotek z víkendu je zde: Fotky z HOLOSTŘEV 2018, videa níže. Více >

Sokolovský sbor v sobotu 7.4. čeká Večeře Páně a volby

večeře PáněV sobotu 7. dubna se koná jenom jedna společná bohoslužba. Na programu je společná Večeře Páně dopoledních i odpoledních (romských) bohoslužeb. Začíná se tradičně od 9. 30 hodin písněmi, vyprávěním, pokračuje společným studiem Bible v sobotní škole a poté se bude konat obřad Večeře Páně, který povede kazatel Martin Lindtner. Po skončení bohoslužby bude členské shromáždění, na kterém se zvolí přípravný a jmenovací výbor, jehož úkolem bude navrhnout nové vedoucí služebností ve sboru. V současném sedmičlenném výboru sboru jsou od 10. června 2017 vedoucí sboru Bohuslav Zámečník, tajemník Jiří Bauer, pokladník Jiří Novák, vedoucí osobní služby (misie) a sobotní školy Bible Tomáš Kábrt, vedoucí diakonie a služby lidem se zvláštními potřebami Miluška Malíková, kazatel Martin Lindtner a člen sboru Jindřich Poduška.

Sobotní škola: Vesmírný konflikt

Jako adventisté často hovoříme o vesmírném konfliktu. O co se vlastně jedná a na základě kterých textů říkáme, že došlo ve vesmíru ke vzpouře? Skutečně texty u proroka Izajáše hovoří o něčem víc než o babylónském králi? Rozhovor na tato témata vedou redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Oldřich Svoboda. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 7.4. od 10:00 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Modlitební setkání bude na Březové

Manželé Hološovi zvou v úterý 3.4. od 18.00 hodin na modlitební setkání. Uskuteční se u nich doma, na Březové, ulice Hlavní 358. Všichni jsou srdečně zváni k přemýšlení o Božím slově v knize Genesis pod vedením kazatele Martina Lindtnera a k modlitbám za potřeby vlastní, ale i druhých.

Co podle Bible čeká člověka v budoucnosti?

sobotní školaNorman R. Gulley, PhD, profesor systematické teologie na Southern Adventist University v Tennessee, je autorem příručky s názvem Příprava na čas konce, která bude sloužit jako pomůcka při studiu Bible v tzv. sobotní škole pro dospělé ve druhém čtvrtletí roku 2018. Tématem sobotních veřejných rozhovorů nad Biblí budou tedy biblické texty, které hovoří o době konce a novém začátku s Ježíšem. Každý týden vždy v sobotu od 10 a 14.30 hodin je možné přijít na Kraslickou 494/14 v Sokolově debatovat na předem daná témata. Více je na sobotniskola.casd.cz. Zároveň je možné k tématu vždy zhlédnout na stejných stránkách rozhovor pastora Jindřicha Černohorského s teologem Oldřichem Svobodou. Zde je úvodní text Normana R. Gulleyho:

V posledních hodinách své pozemské pouti Ježíš povzbuzoval a uklidňoval své učedníky: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte“ (J 14,1–4). Více >