Jiné

Mladí pojedou na Hřebečnou, čeká je koncert

Sedmé setkání pro mladé od 13 let, tentokrát na téma „Přátelství“ na horské chatě U Můstku v Hřebečné u Abertam s koncertem náctiletého písničkáře Matěje C.H. s kapelou, hrami, filmem a besedou o něm, výpravami ke koním, do skal a samozřejmě novými přáteli a přátelstvími. Cena celkem 200 korun na osobu včetně dopravy, ubytování, stravy a programu.

Zájemci se mohou hlásit na facebooku Agary Sokolov, emailem tohadama@volny.cz, nebo telefonicky 733380259.

Sraz účastníků bude v pátek 13.12. v 15 hodin na vlakovém nádraží v Sokolově. Organizátoři – Hana a Tomáš Kábrtovi – se těší ne setkání!

Luboš Olah a Tomáš Kábrt představili misijní práci sboru

Romské bohoslužby a duchovní podpora starších či nemocných lidí na Sokolovsku jsou dva projekty sokolovského sboru, které finančně podpoří v roce 2020 spolek adventistů pracujících ve společensky odpovědných profesích s názvem ASI-CS. Obsah obou projektů a také spolku Pohlazení při sokolovském sboru prezentovali v pátek 29. listopadu na zasedání členů spolku v Bratislavě dva zástupci sboru – Tomáš Kábrt a Luboš Olah. Oběma moc díky! Spolek letos podpoří 18 projektů (z toho tři ze Sokolovska), na které vybrali 1milión 650 tisíc korun.

 

S kázáním z Božího slova v Bratislavě vystoupili americký populární evangelista Dwight Nelson a děkan na americké Andrewsově univerzitě Čech Jiří Moskala.

Zde je video z pátečního večera (od 29. minuty do 41. minuty): BRATISLAVA

Bohuslav Zámečník se zúčastnil oslavy 25. výročí spolku VDP

Kazatel, kaplan a dobrovolník Vězeňské duchovenské péče Bohuslav Zámečník ze Sokolova (vpravo) se zúčastnil oslavy 25. výročí tohoto spolku na Staroměstské radnici. Spolek Vězeňská duchovenská péče si připomínal dvacet pět let od svého založení. Bohuslav Zámečník pracoval jako kaplan ve věznici Valdice a nyní jezdí za odsouzenými jako dobrovolník do věznice v Horním Slavkově.  Na slavnosti zavzpomínal na práci ve Valdicích s dalšími bývalými kaplany této věznice, Alešem Jaluškou a Josefem Kordíkem. Všichni vyprávěli o radosti z malých úspěchů při péči o odsouzené jak ve věznici, tak i po jejich propuštění. Vězeňská duchovenská péče je spolkem, který sdružuje vězeňské dobrovolníky a kaplany ze třinácti církví, předsedou spolku je adventista Pavel Zvolánek.

Některé sbory vysílají bohoslužby v přímém přenosu

Petr Faraga ze Znojma připravil web, na kterém je možné najít živé přenosy ze sobotních bohoslužeb devíti sborů a který pravidelně aktualizuje. „Ti, kteří se z nejrůznějších důvodů nemohou bohoslužby zúčastnit, si mohou na webu vybrat živý přenos bohoslužby z nějakého sboru, kde ho pořizují,“ zve k jejich sledování Petr Faraga.  Stránky mají adresu: www.casdonline.cz

Fotky z oslav 30. výročí pádu železné opony v Sokolově i v Praze

Listopad 2019 je v České republice ve znamení oslav 30. výročí pádu vlády komunistů. Díky Bohu za krásných třicet let ve svobodě! Zde pár fotek i videí ze Sokolova, Lokte i Prahy.
Více >

Sokolovský sbor se zapojí do potravinové sbírky

Lukáš Pazdernatý, Monika Slepčíková (na fotce vpravo s Lubošem Olahem), Míša Kroková a její dcerky a Růžena Makulová se zúčastní za sokolovský sbor v sobotu 23. listopadu celonárodní potravinové sbírky. Pomáhat budou v obchodě Lídl v Sokolově na Michalu od 14 do 18 hodin. Díky za jejich ochotu. Jídlo ze sokolovské potravinové banky, která má sídlo nedaleko Lídlu, pomáhá po celý rok celé řadě chudých lidí, které jsou nějakým způsobem vázáni na sokolovský sbor.Potravinové banky jsou neziskové organizace, které shromažďují potraviny a distribuují je odběratelským charitativním a dobročinným organizacím. Skrze ně se potraviny dostávají ke koncovým klientům – dětem, seniorům, samoživitelkám, postiženým, lidem bez domova a v nouzi. Potraviny banky získávají od potravinových řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, od pěstitelů, producentů a jednotlivců. Minimálně z 75 % se jedná o potraviny určené k rychlé spotřebě, s uplynulou dobou minimální trvanlivosti, neprodejné potraviny s poškozeným obalem nebo například špatným označením, které by jinak skončily na skládce nebo ve spalovně.

Tomáš Kábrt a Luboš Olah představí v Bratislavě sociální práci sboru

Členové správní a dozorčí rady zapsaného spolku ASI-CS se rozhodli podpořit na svém jednání v neděli 15. září tři sokolovské projekty. Třicet pět tisíc dostane spolek Pohlazení (vpravo), dvaceti tisíci přispějí na provoz romských bohoslužeb (vpravo dole) a dvacet pět tisíc dostane sociální projekt Tabita aneb Plníme přání potřebným (vlevo). ASI-CS je dobrovolným spolkem fyzických osob členů Církve adventistů sedmého dne a právnických osob, které působí v České republice a v zahraničí, jejichž cílem je podporovat osoby, instituce, organizace v šíření evangelia. Sokolovský sbor děkuje za podporu.

Každoroční setkání členů spolku se sbírkou na projekty laiků, které chce spolek podpořit v roce 2020, se letos uskuteční v Bratislavě od 28.  do 30. listopadu. Hlavními řečníky sobotní bohoslužby budou Dwight Nelson a ThDr. Jiří Moskala. Již tradičně bude možné vybrat si z nabídky široké škály pátečních seminářů, zhlédnout výstavní stánky, získat přehled o schválených projektech v příspěvkovém řízení, potěšit se kvalitním hudebním vystoupením a prožít bohatý program.

Sokolovské projekty pojedou do Bratislavy představit Tomáš Kábrt a Luboš Olah.

Co říká o svobodě Bible? Přednáška Tomáše Kábrta v Lokti

Lindtnerovi vystoupí s básněmi a kytarou k výročí revoluce

Farní charita v Sokolově pořádá v pondělí 18. listopadu od 18 hodin v kostele svatého Jakuba na Starém náměstí v Sokolově komponovaný pořad hudby a poezie, který je připraven k 30. výročí sametové revoluce. Během večera zazní básně židovských básníků, kteří zažili nesvobodu druhé světové války. Někteří z nich zahynuli v koncentračních táborech. Většina básní vznikla právě za zdmi táborů smrti a jsou vyjádřením hluboké touhy po svobodě – modlitbou za svobodu. Účinkují: Michaela Lindtnerová (přednes) a Martin Lindtner (klasická kytara).

Sourozenci Olahovi zpívali v Silberbachu s Afroameričankou Flois

Martin Baxa natočil níže uvedené video z letošního říjnového víkendu v Silberbachu se zpěvačkou, Afroameričankou Flois Knolle – Hicks, kterého se ze sokolovského sboru zúčastnily rodné sestry Eva Ferková, Jolana Pačanová a Růžena Polenová. Na nedělní bohoslužbu za nimi přijel ještě jejich bratr Luboš Olah se synem Jakubem. Sokolovští zde byli již podruhé. Loni jela ze Sokolova dokonce dvaceti tříčlenná výprava převážně mladých lidí.