Jiné

V sobotu 21.10. bude první přednáška z cyklu „Já a Ty“

pozvánka

Šťastní jsou chudí v duchu

V pátek 20.10. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Tématem budou JEŽÍŠOVA BLAHOSLAVENSTVÍ, konkrétně „Blaze chudým…“. Všichni jsou srdečně zváni!

Moudří se poučí z chyb druhých…

Spolek ASI-CS podpoří tři sokolovské projekty

PohlazeníPředsedkyně zapsaného spolku adventistů ASI-CS Eva Kudrnová zve na každoroční setkání členů spolku, které se koná v Olomouci ve dnech 7. až 9. prosince 2017 v prostorách Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36. Hlavním řečníkem setkání bude Daniel Duda, který je po dobu 12 let vedoucí oddělení výchovy na Trans-Evropské Divizi. Již tradičně bude možné vybrat si z nabídky široké škály pátečních seminářů, zhlédnout výstavní stánky, získat přehled o schválených projektech v příspěvkovém řízení, potěšit se kvalitním hudebním vystoupením a prožít bohatý program.

V neděli 24. 9. vybrali účastníci jednání Správní a Dozorčí rady ASI-CS z.s. projekty, které finančně podpoří v příspěvkovém řízení pro rok 2018. Mezi vybranými projekty byly i tři ze Sokolova. Šedesát tisíc dostane spolek Pohlazení (na fotce děti z Pohlazení s členkou Hanou Kábrtovou), třiceti tisíci přispějí na provoz romských bohoslužeb a dvacet tisíc dostane sociální projekt Tabita aneb Plníme přání potřebným. ASI-CS je dobrovolným spolkem fyzických osob členů Církve adventistů sedmého dne a právnických osob, které působí v České republice a v zahraničí, jejichž cílem je podporovat osoby, instituce, organizace v šíření evangelia. Sokolovský sbor děkuje za podporu.

Soutěž pro středoškoláky za pěkné ceny

soutěžCharita ČR pořádá pro studenty středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií soutěž na téma „Člověk a jeho vztah k víře či náboženství“. Úkolem soutěžících je zpracovat příběh člověka o tom, jak se víra či náboženství projevují v jeho životě, a to dvěma možnými způsoby: a) připravit video v maximálním rozsahu 10 minut, b) napsat text s fotografiemi v minimálním rozsahu 2 a maximálním rozsahu 4 normostrany.
Může to být příběh o sobě samém, ale také o někom jiném. Odborná porota složená ze zástupců Charity ČR, učitelů a osobností z uměleckého prostředí zvolí vítěze soutěže. Kritériem hodnocení bude originalita myšlenky i zpracování, sdělovací hodnota (zpracované informace), kvalita zpracování, dodržení tématu zadání. Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen proběhne do 22. prosince 2017. Hlavní cenou je poukázka na nákup elektroniky v hodnotě 3 000 Kč (1. místo), 1 500 Kč (2. místo) nebo 500 Kč (3. místo), poukázka na fotografické služby (tisk fotografií aj.) od Centra FotoŠkoda a naučná kniha od knihkupectví Neoluxor.  Více >

V sobotu 21.10. se budou v Plzni vzdělávat laičtí kazatelé

martin-lindtnerCírkev adventistů pořádá ve spolupráci s Adventistickým teologickým institutem vzdělávací seminář pro laické kazatele Českého sdružení církve s názvem „Kázání pro život“. Celkem se v západočeském okrsku uskuteční čtyři setkání. První se koná v sobotu 21. října od 9 hodin v kostele Evangelické církve metodistické na Bolevecké návsi 2016/2 v Plzni, odkud se v poledne účastníci přesunou do Kulturního volnočasového a křesťanského centra (KVK) na Skvrňanech, Malesická 10. Dopoledne bude přednášet karlovarský kazatel Martin Lindtner (na fotce) na téma „Proč kázat?“, odpoledne představí biblický pracovník Tomáš Kábrt ze Sokolova internetové zdroje vhodné k přípravě kázání, analýzu kázání na adventistických sborech provede tachovský kazatel Miroslav Bísek, uvažovat o tom, komu kázat, budou kazatelé Jan Mráček z Klatov a Jan Libotovský z Plzně a o biblických výzvách a povolání ke kázání promluví plzeňský kazatel Václav Vondrášek. Odpolední program skončí do 18 hodin. Semináře se zúčastní všichni přihlášení. Pokud má zájem ještě někdo jiný, může se obrátit na Jana Libotovského, který je koordinátorem semináře.  Telefonní číslo je 731 119 257, email libotovskyjan@seznam.cz. V průběhu dne bude zajištěno jednoduché stravování a nápoje. Více informací je zde: Vzdělávání_laic.kazatelů_ČS_-_západ_1.setkání

Narodit se znovu? Jak?

Loket_1017

Modlitební setkání bude u Milušky Malíkové

Miluška Malíková zve v úterý 17.10. od 18.00 hodin na modlitební setkání. Uskuteční se v restauraci Mlsná zátoka v Sokolově naproti Perle (dříve Vagabund). Všichni jsou zváni k četbě knihy Genesis (1. Mojžíšova) ze Starého zákona a k modlitbám. Modlitební setkání vede kazatel Martin Lindtner.

Tomáš Kábrt: Co znamená na sebe zapomenout?

kraslice1017

Lutherův podzim v Sokolově pokračuje…

Luděk SvrčekLutherův podzim na téma „Jak svobodní jsme?“ pokračuje dalšími dvěma událostmi. V pondělí 16.10. od 18 hodin bude v sokolovském zámku přednášet pražský historik Luděk Svrček (na fotce) na téma „Luther a my“ a ve čtvrtek 26.10. od 18 hodin vystoupí rovněž na sokolovském zámku v literárně hudebním večerem s Lutherovými texty a hudbou klasické kytary s názvem „Zde stojím a nemohu jinak“ husitský farář Lukáš Bujna a adventistický kazatel Martin Lindtner. Vstup na obě akce je díky podpoře místních církví zdarma. Lutherův podzim se koná k letošnímu říjnovému 500. výročí začátku evropské reformace Lutherovým vystoupením ve Wittenbergu za očistu křesťanství Kristovým evangeliem.