Jiné

Modlitební setkání bude v Lokti

Věrka

 

Modlitební setkání se uskuteční u Věry Biharyové v Lokti, ve Sportovní ulici 539/3 v úterý 21. srpna od 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni k přemýšlení o Božím slově v knize Genesis pod vedením Jiřího Bauera st. a k modlitbám za potřeby vlastní, ale i druhých.

Pozvánka na setkání nad Biblí

V pátek 17.8. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Na základě novozákonní knihy Skutky apoštolů bude tématem „Pavlova první misijní cesta“. Všichni jsou srdečně zváni!

Čím se může člověk chlubit?

MartinKazatel Martin Lindtner se asi s třiceti účastníky z celého kraje na každoroční bohoslužbě pod širým nebem v Šabině zamýšlel nad starozákonním textem z proroka Izajáše 4, kde se píše, čím se vlastně může člověk v životě chlubit. „Jenom tím, co nedělá sám, ale svým Bohem, který jediný je věčný a jeho láska nikdy nezklame,“ řekl například kazatel. Před zamyšlením Martina Lindtnera diskutovali přítomní v tzv. sobotní škole Bible o obrácení židovského učence Saula z Tarsu ke křesťanství,  které je popsáno v knize Skutky apoštolů v Novém zákoně. Děti měly svůj vlastní program. Zazněla řada písní a modliteb. K obědu byla výborná hovězí polévka ve Staré hospodě Romana Fraňka. Rosvita Mrázová ze sokolovského sboru tu zároveň oslavila své letošní významné jubileum.

Fotky Hany Kábrtové a Ivany Látalové z bohoslužby jsou zde: Šabina 2018

šabinašabina2obědnarozeniny

Pozvání k modlitebnímu setkání

modlitební

 

 

Modlitební setkání se uskuteční v modlitebně adventistů na Kraslické 494/14 v Sokolově v úterý 7. srpna od 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni k přemýšlení o Božím slově v knize Genesis pod vedením Martina Lindtnera a k modlitbám za potřeby vlastní, ale i druhých.

Adventisté zvou na tradiční bohoslužbu v přírodě

V Šabině4

 

Adventisté Karlovarského kraje připravují v sobotu 4. srpna již tradiční bohoslužbu v přírodě. Stejně jako loni se uskuteční v Šabině Pod skálou. Kázat bude kazatel Martin Lindtner. Společná bohoslužba všech tří sborů – Sokolov, Karlovy Vary, Cheb – bude začínat v 9.30 hodin. Na programu je společné uvažování nad Božím slovem, písně, modlitby a také pohoštění polévkou v tamní Staré hospodě Romana Fraňka. Každý, kdo má zájem poznávat a chválit Pána Boha, je srdečně vítán!

Úvod k Ježíšovu kázání na hoře

Předseda Česko – Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne Mikuláš Pavlík přednáší od 29. července do 5. srpna na Biblickém týdnu ve Ždírci nad Doubravou. Zabývá se Ježíšovým kázáním na hoře. Tohoto týdne se účastní i několik lidí ze Sokolova. Zde je k poslechu první část:

Pavel a křesťanství pro všechny

V pátek 3.8. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Na základě novozákonní knihy Skutky apoštolů bude tématem „Pavlovo obrácení“. Všichni jsou srdečně zváni!

2. setkání mladých Změň svět: Válka a mír

loďTématem víkendu mladých lidí na druhém setkání s názvem Změň svět byly Válka a mír. Uskutečnilo se tentokrát na přehradě Jesenice a jeho atmosféra byla vskutku letní. V pátek po příjezdu a ubytování se někteří seznámili s vodou jesenické přehrady při koupání, následovala večeře a odjezd k nedalekému památníku americkým vojákům 1. pěší divize Armády Spojených států amerických, která bývá nazývána podle svého znaku jako „Velká červená jednička“. Zúčastnění se tu zamýšleli nad tím, proč mladí lidé před téměř osmdesáti lety putovali přes oceán a položili své životy v Evropě i v našem kraji, abychom my mohli žít v míru a svobodě. Více >

Druhé setkání mladých „Změň svět“ se uskuteční na Jesenici

plakátSetkání pro mladé v klidu klubu vodních sportů na přehradě Jesenice s živou muzikou, filmy, rozhovory, meditacemi a výlety do krásného okolí na neklidné téma Změň svět bude poslední červencový víkend od 27. do 29. července! S sebou plavky a sportovní obuv. Cena je 200 korun celkem za celý víkend včetně dopravy, ubytování a jídla (sponzoruje dobročinná Společnost Pohlazení a Církev adventistů sedmého dne). Hosty budou cvičitel sebeobrany Honza Sebján či humanitární aktivista a písničkář Rudolf Tippan. Na programu je návštěva hráze přehrady Jesenice a její vodní elektrárny s vedoucím hrázným panem Hlaváčkem. Program si dohodnou účastníci – připraveny jsou koncerty, vystoupení, filmy, diskuse, zamyšlení, oheň, sport, vyjížďka na lodích, výlet na nedaleký obelisk americké armády, závody motokár atd. Akce je určena pro mládež od 15 let věku a pro plavce. Sraz na parkovišti u nádraží v Sokolově je v pátek 27.7. v 16:45 hodin, odjezd mikrobusem a automobily je v 17 hodin. Zájemci hlaste se telefonicky (602975199 Hana Kábrtová), emailem (tohadama@volny.cz), případně na facebookovém profilu sboru adventistů v Sokolově. První setkání se konalo letos v dubnu v Holostřevech.

Pokračuje společné čtení knihy Genesis

Modlitební setkání se uskuteční v modlitebně adventistů na Kraslické 494/14 v Sokolově v úterý 24. července od 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni k přemýšlení o Božím slově v knize Genesis pod vedením Tomáše Kábrta a k modlitbám za potřeby vlastní, ale i druhých.