Jiné

Slavkovští si přejí častější bohoslužby adventistů

V Horním Slavkově se pravidelně na bohoslužbách schází kolem dvaceti lidí. Adventisté je pro ně připravují každou třetí neděli v měsíci od 16 hodin. „Byli bychom rádi, kdyby byly bohoslužby častěji, alespoň jednou za čtrnáct dní,“ vyjádřili své přání všichni přítomní v neděli 16. června. Kazatel Martin Lindtner slíbil, že bude hledat možnosti, jak Slavkovským vyhovět. Na bohoslužbu, které se konají na městském úřadu, přijel tentokrát hrát na varhany Janko Šintaj. Zúčastnily se i sestry Růžena a Jolana ze Sokolova, kdy Jolana Pačanová vyprávěla o nejkrásnějším dni jejího života, kterým se stal její křest v sobotu 15. června v modlitebně církve adventistů na Šenvertu. „Trvalo mi dlouho, než jsem se rozhodla nechat se pokřtít, ale teď jsem opravdu šťastná a chci následovat Ježíše Krista,“ řekla na vyznání své víry.  Martin Lindtner v kázání připomněl, jak důležité je být připraven na Ježíšův druhý příchod na naši zem.

O bláznovství Božím promluví v Lokti Tomáš Kábrt

„Změň svět“ v Kraslicích při festivalu

A je tu zase akce „Změň svět !“ pro mladé starší 15 let – pomoc s třídenním křesťanským hudebním festivalem pod širým nebem v Kraslicích, ubytování a strava zajištěny. 

Desítky lidí byly svědky rozhodnutí dvou žen následovat Krista

Sokolovský sbor byl v sobotu 15.6.2019 svědkem radostné události. Jolana Pačanová a Anna Rakašová ze Sokolova se rozhodly křtem veřejně vyznat svoji lásku k Bohu a rozhodnutí následovat Ježíše Krista. Kazatelé Martin Lindtner a Bohuslav Zámečník obě dámy ponořili v bazénku v modlitebně do tzv. vodního hrobu, kde zůstaly jejich staré životy, aby opět byly vynořeny jako znovuzrozené pro život nový, pro život s Bohem. Zde jsou FOTKY ZE KŘTU. Při obřadu zazněla řada písní, představení křtěnců, jejich poděkování, kázání Martina Lindtnera. Na závěr se všichni sešli u bohatě prostřeného stolu. Díky všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu programu. Díky Pánu Bohu za zázraky, jaké koná v životě nás lidí.

„Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“

Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“

Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“

Více >

Try & Play v Kraslicích 2019

Od pátku 28. června do neděle 30. června se koná v Kraslicích další ročník letní párty s názvem Try & Play.  Celý program víkendu je zde:

Pátek 28.června
7:00 
příprava a stavba pódia + scény celého areálu Městských sadů
Každý dobrovolný pomocník je vítán.
17:00 “BUBENÍCI Kraslice” (ZUŠ)
19:30 MEAT MINCER – hard rock; Karlovy Vary
21:00 PROTI PROUDU 30 – worship; Česká Lípa
22:00 volný program v hlavním stanu, projekce…

Sobota 29.června
10:00 – 17:00 
aktivity 22. hlídky Royal Rangers, paintball, luky na terč, skákací hrad,
video – fotodokument z Izraele…
Děti si budou moci vyzkoušet hru na bicí, klávesy…
11:00 – 13:00 dětská olympiáda, hry…
13:00 – 15:00 jízda ve vojenském voze
17:00 worship / Kraslice + Ostrov + Klášterec
19:30 BERNARD BLUES BAND – blues rock; Karlovy Vary
21:00 BLUES MYSTERY – blues rock; Trutnov
22:00 volný program v hlavním stanu, projekce…

Neděle 30.června
11:00 
Bohoslužba s pastorem Davidem Bubikem z “CÍRKVE BEZ HRANIC”, WORSHIP z Kraslic, církevní dobrovolná sbírka na náklady akce

Pozvánka na romskou bohoslužbu v Horním Slavkově

Pozvánka na křest Jolany Pačanové a Anny Rakašové

Sbor církve adventistů v Sokolově zve v sobotu 15. června na nejkrásnější církevní slavnost, a to slavnost svatého křtu. Ke křtu, který se koná v modlitebně sboru na Šenvertu, Kraslická 494/14 od 14.30 hodin, se rozhodly Jolana Pačanová a Anna Rakašová. Všichni, kteří chtějí být svědky této významné události v životě obou dam, jsou srdečně zváni! Po obřadu bude následovat společné pohoštění.

Lidé na romské bohoslužbě tleskali Bohu

Na romské bohoslužbě se v sobotu 25. května lidé radovali při písních i při kázání, které bylo o biblických žalmech. „Žalmy jsou vlastně takové zpívané modlitby lidí, kteří vyjadřovali, co právě cítí ve vztahu k Bohu. Někdy se jim zdál Bůh vzdálený (žalm 22 či 102), jindy zase velice blízký (žalm 23, 103), někdy naříkali, jindy vyjadřovali vděčnost a chválu za Boží činy v jejich životech. To stejné prožíváme i my, někdy je nám dobře a cítíme se Bohem milováni, jindy je nám těžko a pak se ptáme Boha, kde je. A tak to má být. Pán Bůh si přeje, abychom k němu byli především upřímní, nepřetvařovali se, na nic si nehráli a hovořili s ním otevřeně a opravdově,“ řekla Hana Kábrtová ve svém kázání, které započalo zpívaným žalmem 8 a končilo zpívaným žalmem 47, oba od skupiny Oboroh. Výzvu v závěrečné písni „lidé všech národů, tleskejte v dlaně“ vzali přítomní vážně, tleskali, hráli na bubínek, triangl a veselili se. Halelujah!

Festival porozumění v Mnichově se vydařil

V rámci Festivalu porozumění, který se konal ve dnech 20. až 23. května, vystoupila v úterý 21. května v kostele svatého Petra a Pavla v Mnichově u Mariánských Lázní jindřichohradecká vokální skupina X-TET. Koncertu a dalšího programu se zúčastnil sokolovský kazatel Bohuslav Zámečník, který mnichovský program každoročně moderuje, a to již sedm let. V kostele také zahráli hosté ze ZUŠ J. Labitzkého z Bečova nad Teplou.

Festival porozumění nabízí příležitosti k vzájemnému setkávání lidí s postižením a bez postižení, a to při událostech zajímavých pro obě strany – tedy během několikadenního maratonu festivalových akcí, které jsou převážně kulturního a uměleckého charakteru, protože právě tam jsou většinou lidé ochotni vzájemně se nejvíce přijímat a tolerovat a právě v této oblasti jsou lidé s postižením obvykle nejméně handicapováni a rozhodně nezaostávají za ostatními.

Více >

Noc kostelů na Sokolovsku přinese spoustu krásné muziky

Do Noci kostelů, která se letos po celé republice koná v pátek 24. května, se s programem přihlásilo 1 631 kostelů a modliteben. Také v Sokolově  a ve Svatavě je například připraven tento v katolickém kostele:

Program Sokolov:
16.00 hod. Zahájení Noci kostelů
17.00 hod. Mše svatá
18.15 hod. koncert violoncello + zpěv
19.00 hod. Žalmy
20.00 hod. koncert Jaroslava Hutky
21.30 hod. koncert ve věži
22.00 hod. modlitby Taize
23.00 hod. ukončení akce
Svatava:
16.00 hod. koncert Evy Henychové
18.00 hod. koncert skupiny Svítá
19.30 hod. koncert sboru Vivat Musica Kraslice