Jiné

Hanka Poláková z Kynšperka bude mít křest

gsteinigtKynšperačka Hanka Poláková se rozhodla spojit svůj život s Pánem Bohem veřejným křtem. Uskuteční se v sobotu 19. srpna od 16 hodin v upraveném lomu Gsteinigt naproti Sokolovským strojírnám v Chebské ulici na straně, která je blíž k Sokolovu. Všichni jsou srdečně zváni býti svědky tak veliké a krásné události.

„Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: ‚Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.‘ Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“ Lukáš 15, 4 -7

Pozvánka k přemýšlení nad textem z Bible

Co znamená obléknout Krista? Co pro Pavla znamenalo slovo otrok a jak moc revoluční Pavel byl, když řekl, že není rozdíl mezi židem a pohanem, svobodným a otrokem, mužem a ženou? Může i dnes být člověk „nedospělý ve víře“ a být něčeho otrokem? Když Pavel napsal, že někteří křesťané se snaží zachovávat dny, týdny, měsíce a roky, co tím chtěl říct? Je možné pod tyto výrazy zahrnout i sobotu sedmého dne? Rozhovor na tato témata vedou redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Martin Turčan. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 19.8. od 10:00 a od 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Od Boha není třeba utíkat, naopak

Co znamená být moudrý?

 V pátek 18.8. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Tématem bude CHVÁLA MOUDROSTI. Všichni jsou srdečně zváni!

Na zahradě katolické fary se bude zpívat

plakát

Sobotní bohoslužba v Šabině


Navzdory chladnějšímu počasí přišlo v sobotu 12.8. několik desítek lidí z celého Karlovarského kraje chválit Pána Boha písněmi, v modlitbách, v kázání na již tradiční bohoslužbu v přírodě do amfiteátru „Pod skálou“ v Šabině.

IMG_7133IMG_7132IMG_7143IMG_7130

Bůh někdy promlouvá k člověku i ve snech

V pátek 11.8. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Tématem bude CHVÁLA SNĚNÍ. Všichni jsou srdečně zváni!

Člověka zachraňuje Ježíš, ne lidské sebelepší chování

Jaká je cesta k víře? Jakou víru má Pavel na mysli, když řekne, že „dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které zákon střežil“? Někteří chápou text o příchodu víry tak, že už zákon neplatí. O jaký zákon se jedná a co to znamená „nebýt již podřízen dozorci“? Rozhovor na tato témata vedou redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Martin Turčan. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni na bohoslužbu v Šabině pod skálou v sobotu 12.8. od 10:00 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Adventisté zvou na tradiční bohoslužbu v přírodě

Luboš s dětmiAdventisté Karlovarského kraje připravují v sobotu 12. srpna již tradiční bohoslužbu v přírodě. Stejně jako loni se uskuteční v Šabině Pod skálou.Kázat bude kazatel Martin Lindtner na téma Boží setba. Společná bohoslužba všech tří sborů – Sokolov, Karlovy Vary, Cheb – bude začínat v 9.30 hodin. Na programu je společné uvažování nad Božím slovem, písně, modlitby a také pohoštění polévkou v tamní Staré hospodě Romana Fraňka. Každý, kdo má zájem poznávat a chválit Pána Boha, je srdečně vítán!

Nejkrásnějším dopisem lásky je Bible