Galerie

Pohlazení zve na schůzku s Petrem Procházkou

Od začátku nového roku 2019 se v prostorách sboru adventistů v Sokolově na Šenvertu (Kraslická 494) konají schůzky dospělých členů Pohlazení s dětmi. První vedla Hana Kábrtová, druhou Jiří Bauer, třetí Věra Krassová, čtvrtou Tomáš Kábrt a v pátek 8. března od 16.30 bude s Petrem Procházkou. Každý, kdo má chuť něco tvořit, jít na procházku či si zahrát nějakou společnou hru, je vítán. Kdyby někdo potřeboval odněkud přivézt, je možné se domluvit na telefonním čísle 733 380 259. Schůzky_pro_děti_2019

Fotky z minulé schůzky s Tomášem Kábrtem:

Více >

Fotky z Večeře Páně, pozvání na další

V sobotu 9. února se konala odpoledne na romské bohoslužbě Večeře Páně. Další se uskuteční poslední březnovou sobotu, tentokrát společně pro účastníky dopoledních i odpoledních bohoslužeb, a to od 11 hodin. Každý je srdečně zván na sobotní bohoslužby, dopoledne začíná program v půl desáté, odpoledne ve dvě hodiny. Obě bohoslužby jsou veřejné.

Děti si opět ve škole povídaly a zpívaly se seniory

Setkávání dětí se „svými“ seniory pokračuje na 6. Základní škole v Sokolově i v novém roce. Ve středu 13. února si děti s manželi Mrázovými, Bohuslavem Zámečníkem a Jolanou Pačanovou ze sokolovského sboru adventistů povídaly o starém Sokolově a také o tom, že se nevyplácí lhát. Na setkání nechyběly ani písničky. Bohuslav Zámečník, který se léčil měsíc v lázních v Jáchymově, přivezl dětem čerstvé jáchymovské oplatky (na fotkách) a děti s paní učitelkou Gabrielou Wernerovou, která setkávání organizuje, pohostily seniory vlastnoručně vyrobeným koláčem s drobenkou. Původně naplánovaný program pletení čepice se posunul na příští setkání, protože se nyní nezúčastnila ze zdravotních důvodů Věra Grygarová, která toto dětem slíbila. Všichni přítomní byli spolu rádi a těší se zase na příště.

Děti i mladí z Pohlazení si bazén užili

Dvanáct dětí a mladých si v neděli 10. února společně se čtyřmi dospělými ze spolku Pohlazení zaplavalo v sokolovském bazénu. „V bazénu bylo fajn. Tentokrát jsme tam byli dvě a půl hodiny, menší děti se vyřádily na skluzavkách a větší kluci skákáním,“ zhodnotil průběh akce jeden z organizátorů a členů Pohlazení Roman Musich ze Sokolova. Spolku Pohlazení přispěla na činnost Nadace ČEZ. Další společná akce se uskuteční v pátek 1. března od 16 hodin, kdy se koná další pravidelná schůzka dětí v prostorách sboru adventistů na Šenvertu, tentokrát s Tomášem  Kábrtem. Všechny děti jsou srdečně zvány.

Mladí se učili v Německu fotografovat

René Milfait ze Sociální akademie „Haus Silberbach“ pozval mladé ze Sokolovska na víkendové setkání s názvem „Světy v obrazech: fotografie (nejen) pro začátečníky“ s mezinárodně známým fotografem Vratislavem Nohou  (autor společné fotografie vlevo), který vystavoval svá díla například v Praze či Vídni. Jeho pozvání přijali čtyři studenti Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově, redaktoři školního časopisu VOICE, jedna dívka z Gymnázia Sokolov a jedna žákyně sokolovské základní školy. Mladé studenty doprovodila členka spolku Pohlazení Věra Krassová. Účastníci se učili pracovat s fotoaparátem, dělat pěkné fotografie v jakékoliv situaci a následně je i upravovat. Dalším cílem workshopu bylo prolomit jazykové a kulturní hranice a podpořit diskuzi účastníků z Německa a České republiky. Mladým do 27 let účast sponzorovala německá mládežnická organizace Bezirksjugendring Bayreuth, která také z výsledků workshopu včetně fotografií sedmičlenné výpravy ze Sokolovska uspořádá v Bayreuthu výstavu (fotky s uvedením autora dole). Zřizovatelem Sociální akademie HS je německá křesťanská organizace EJF, která spojuje centra pro pomoc dětem, mládeži, rodinám, postiženým, seniorům a uprchlíkům ve spolkových zemích Berlín, Braniborsko, Bavorsko, Dolní Sasko, Severní Porýní – Vestfálsko, Sasko – Anhaltsko a Duryňsko s přeshraniční vzdělávací činností. Fotografickému workshopu předcházelo loni v říjnu setkání s gospelovým zpíváním, kterého se zúčastnila řada mladých i starších lidí ze Sokolova a okolí.

Studentům se víkendová akce velmi líbila a praktické rady zkušeného fotografa jim podle jejich slov výrazně pomohly. Všichni se těší na další setkání na podzim. Zde jsou fotky Vratislava Nohy: Fotoworkshop Silberbach


Příbuzní a přátelé se rozloučili se statečnou ženou Věrkou

V sobotu 19. ledna se na loketském hřbitově rozloučili pozůstalí s Věrkou Biharyovou, která zemřela po dlouhé nemoci v pondělí 14. ledna. Pohřbu se zúčastnily desítky lidí, rodina, přátelé. Pohřeb doprovodil zpěvem a hudbou Lukáš Slepčík. Členové církve adventistů ze Sokolova zazpívali s doprovodem Hedy Bauerové píseň „Blíž Tobě, Bože můj…“. Věrce bylo 60 let. Od roku 2017 byla členkou Církve adventistů sedmého dne v Sokolově. Její manžel Arnošt zemřel ve věku nedožitých 60 let 1. června roku 2016. Na Věrku Biharyovou zavzpomínal na pohřbu ve smuteční řeči kazatel Martin Lindtner, který zároveň povzbudil přítomné nadějí na opětovné setkání v Božím království:

Vážená zarmoucená rodino, vážení smuteční hosté,

rád bych společně s vámi vzpomenul na to, jakým člověkem byla naše drahá zesnulá, sestra v Ježíši Kristu, Věrka Biharyová. Už při vícero příležitostech, kdy jsem se jako kazatel loučil s nějakou ženou, jsem zvažoval, zda nepoužít slova moudrého krále Šalamouna o ženě statečné. Ta slova se nacházejí v závěru biblické knihy Přísloví. Pokaždé jsem si ale řekl, že ještě počkám. Počkám na ženu, která je skutečně hodna těchto slov. A dnes, když stojíme u hrobu Věrky, jsem rád, že jsem počkal. Protože ona byla skutečně ženou velmi silnou a statečnou. Tak jsme ji všichni znali. Více >

V Sokolově u adventistů vítali nový rok pestrým programem

Sokolovský sbor prožil v sobotu 12.1. slavnostní novoroční bohoslužbu plnou písní, básní, slov vděčnosti, modliteb, vzpomínek ve slovní i obrazové podobě. Součástí programu bylo divadelní zpracování dětí i dospělých starozákonního příběhu o Jobovi (kousek je na videu níže) a také nejmenšími dětmi básně Františka Hrubína Kuřátko a obilí. S hudebním přednesem na piáno vystoupil Filip Jaworek. O čase promluvil kazatel sboru Martin Lindtner. „Čas je Boží dar vnášející do našich životů řád. A řádný život zase svědčí o Bohu,“ uvedl Martin Lindtner. Po skončení programu si přítomní vybrali záložku s veršem z Bible jako osobním poselstvím od Pána Boha. Kdo chtěl, mohl ho veřejně přečíst i ostatním. Sbor Sokolov má v tomto roce toto zaslíbení z knihy Evangelium podle Lukáše 11: 9 a 10: „A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ Všechny fotky jsou zde: Fotky z Novoroční bohoslužby

Více >

Spolek Pohlazení děkuje za podporu v roce 2018

Spolek Pohlazení a skautský oddíl Agara děkuje všem ochotným lidem, kteří se ve 23. roce činnosti spolku opět zapojili do práce s dětmi. Také děkuje všem svým sponzorům, mezi největší v roce 2018 patří Nadace ČEZ, Církev adventistů sedmého dne a spolek ASI. Poděkování ale patří samozřejmě i všem drobným dárcům. Členové spolku Pohlazení podnikli s dětmi tento rok několik výletů, vzdělávacích akcí, vyslali téměř dvacet dětí na letní tábory, ale děti se také aktivně zúčastňovaly odpoledních bohoslužeb ve sboru adventistů v Sokolově. Spolek zaměřuje svoji pomoc na práci se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží.

Církve měly společnou půlnoční bohoslužbu

Na půlnoční ekumenickou vánoční bohoslužbu přišly v pondělí 24. prosince do kostela Římskokatolické církve na Starém náměstí v Sokolově stovky lidí. S osobním svědectvím vystoupili kazatel Bratrské jednoty baptistů Antonín Srb, farář Československé církve husitské Lukáš Bujna a členka Církve adventistů sedmého dne Hana Kábrtová. Bohoslužbou provázel tamní farář Petr Bauchner, který všem přítomným žehnal. Na kytaru zahrál a zazpíval píseň „Až půjdu tvojí cestou…“ romský adventista Luboš Olah, na klávesy se doprovázel varhaník Rudolf Tlustý při písni „Jako laň dychtí po bystré vodě…“, který na konci bohoslužby zahrál na kostelní varhany řadu známých koled ke společnému zpěvu všech přítomných. Při bohoslužbě zazněla také řada modliteb.

Děti i dospělí prožili u adventistů dvě vánoční bohoslužby

Sokolovský sbor prožil dvě vánoční bohoslužby. První se konala v pátek 21. prosince večer na téma „Není dobré, aby byl člověk samoten“ a druhá byla v sobotu 22. prosince odpoledne s dárky dětem od lidí, kteří se zapojili do projektu krabiceodbot.cz. Díky všem za organizaci a program bohoslužeb a také štědrost dárců. V pátek připravila na vánoční bohoslužbu dětský program Zuzka Chalupová. Děti zahrály všem přítomným představení s názvem „Ptačí koleda“. Poté odešly do jídelny, kde si vyprávěly, jaké mají zkušenosti se samotou, a kreslily na stejné téma společně obrázek, který si po deseti vteřinách vyměňovaly a rozvíjely kresbu někoho jiného. Nakonec utvořily řetěz „Co máme společného?“. Postupně se přidával ten, který měl něco společného s posledním v řadě (brýle, stejná škola, kroužek plavání, mikina atd.). Na odpolední sobotní bohoslužbu připravila Eva Ferková z Nového Sedla se svým manželem bohaté pohoštění pro desítky lidí, proto jí patří velké poděkování. Díky také Luboši Olahovi za pěkné uvádění a spoustu krásných písní a mnohým dalším, kteří přispěli ke sváteční náladě všech návštěvníků.  Sobotní bohoslužbu navštívil také Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie církve adventistů. Videa jsou níže, fotky zde: PÁTEK, SOBOTA.

Půlnoční vánoční bohoslužba se koná na Štědrý den v katolickém kostele na Starém náměstí od 24 hodin. Luboš Olah zde vystoupí s písní a Hana Kábrtová s osobním svědectvím.

Více >