Galerie

Kazatel žehnal dětem

Malého Honzíka z Nového Sedla přivítali mezi sebou lidé na romské bohoslužbě v Sokolově v sobotu 22. září. Kazatel Martin Lindtner se modlil o moudrost rodičů – Kláry a Jana – při jeho výchově a požehnal jak jemu, tak i rodičům. Bohoslužby se zúčastnily další děti, kterým také kazatel společně s vedoucím romských bohoslužeb Lubošem Olahem žehnal. O tři dny později oslavila významné životní jubileum Vlasta Csingerová ze sokolovského sboru adventistů. Na fotce se svojí kamarádkou Věrou Grygarovou.

Luboš Olah kázal v Horním Slavkově o svědomí a naději

O svědomí a naději z Listu Petrova v Bibli kázal na romské bohoslužbě v neděli 16. září v Horním Slavkově Luboš Olah. „Pokud má člověk lidskou naději, pak se věc, v kterou doufá, může stát, ale také nemusí. Pokud má ale člověk Boží naději, pak má jistotu, že co Bůh slíbil, to také splní. Není tam žádná jiná možnost, není třeba se proto ničeho bát. Ježíšova láska je naše splněná a opravdová naděje,“ povzbuzoval návštěvníky Luboš Olah v zaplněném kostelíku. Přítomní si společně zazpívali, modlili se za potřeby vlastní i druhých a na závěr je čekalo pohoštění organizátorů. Další bohoslužba se bude konat 21. října. Všichni jsou srdečně zváni!

 

 

 

 

Fotky z tábora mladších dětí na Hadovce

Zde jsou ke zhlédnutí všechny fotky Martina Lindtnera a jeho spolupracovníků na táboře na Hadovce u Konstantinových Lázní: HADOVKA 2018

Malá ukázka zde:

M

Děti pluly na raftech po Ohři z Tršnice

Krásný výlet na raftech prožilo 41 dětí a dospělých ze sokolovského sboru. Uspořádal jej místní skautský oddíl Agara. Osm raftů vyplulo v neděli 26. srpna po deváté ráno po řece Ohři z Tršnice. Cílovou zastávkou bylo asi 15 kilometrů vzdálené město Kynšperk nad Ohří, kde na všechny účastníky čekal dobrý oběd v kynšperském pivovaru. Díky všem dospělým, kteří pomohli s organizací i pádlováním :-). Největší poděkování patří Pánu Bohu, který nejenže všechny chránil po celou dobu, ale dopřál navzdory špatným předpovědím krásné slunečné počasí. Skupinu přijel do Tršnic vyfotit chebský fotograf Martin Stolař, zde jsou jeho fotky: FOTKY M. STOLAŘE.  Všechny další fotky jsou zde: RAFTY 2018. Akci finančně podpořil spolek Pohlazení.

Sokolovští si připomněli 50. výročí srpnové invaze

Město Sokolov si připomnělo 50. výročí srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Nejdříve se lidé sešli u kostela na Starém náměstí, kde vyslechli několik Krylových písní v podání Tomáše Štěpánka a proslovy Petra Bauchnera, Tomáše Kábrta ze sokolovského sboru adventistů a Miroslava Balatky. Poté následovala ekumenická bohoslužba sokolovských církví v kostele svatého Jakuba s faráři Petrem Bauchnerem z katolické a Lukášem Bujnou z husitské církve, který měl kázání. Na kytaru zahráli a zazpívali evangelický farář Pavel Knorek a Iva Dvořáková. Společně se pak zájemci vydali pěšky malým průvodem se státní vlajkou ke kinu Alfa, kde se promítala premiéra nového českého filmu Jan Palach režiséra Roberta Sedláčka. Historik a učitel sokolovského gymnázia Vladimír Bružeňák připravil ke zhlédnutí fotky ze Sokolovska z roku 1968. Díky všem organizátorům i účastníkům. Fotky z 21. srpna 2018

Romská bohoslužba ve Slavkově: Okuste Boha

Zaplněný evangelický kostelík v Horním Slavkově zažil v neděli 19.8.2018 další misijní romskou bohoslužbu sokolovského sboru adventistů. Vedl ji Luboš Olah, který také doprovodil romské duchovní písně na kytaru, zazpíval a vyprávěl svou životní zkušenost s modlitbou. Přítomní se s Tomášem Kábrtem společně zamýšleli nad splněnými tisíciletými proroctvími v Bibli a věrohodností zbývajících biblicých předpovědí o druhém příchodu Krista jako Pána nebe a země. Hana Kábrtová promluvila k zúčastněným na téma z Žalmu 34 „Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý“: Náš Bůh nikoho nepokouší ke zlému, v ničem a za ničím, co je v našem životě zlé, není. Naopak nás vyzývá, abychom my vyzkoušeli Jeho a poznali tak, že je k nám jen dobrý – věrný a milostivý. Po bohoslužbě spolu lidé poseděli a dělili se o svou radost z poznání Boha u prostřeného stolu.
slavkovLubošslavkov3slavkov6slavkov2slavkov5slavkov4slavkov7

Děti dorazily ze všech táborů šťastně domů

KyjovDíky Pánu Bohu se všechny děti, které cestovaly pod vedením spolku Pohlazení, vrátily z táborů ke svým rodinám šťastné a spokojené. Posledních pět dětí jelo v neděli 5. srpna z tábora v Mistříně na Moravě vlakem z Kyjova domů. Díky všem, kteří pomohli s odvozem. Fotky z cesty i některé další jsou zde: Mistřín. Více fotek z táborů bude po jejich zaslání organizátory.

Dvacet šest dětí z okolí sokolovského sboru se letos zúčastnilo 4 letních táborů – dvakrát na Hadovce u Konstantinových Lázní, jednou v německém Heiligenhofu a jednou v moravském Mistříně. Spolek Pohlazení tábor zaplatil 23 dětem, z toho pět dětí se zúčastnilo tábora na Moravě zdarma. Tábor organizuje podnikatel Dalibor Cichý s rodinou. Pohlazení zaplatilo dětem pouze cestu. Na všech táborech se dětem moc líbilo. Letos spolku Pohlazení na činnost přispělo České sdružení Církve adventistů sedmého dne, nadace ČEZ, spolek ASI-CS a další drobní dárci. Díky všem za finanční podporu i modlitby. Do konce prázdnin děti ještě čeká tradiční sjezd části řeky Ohře poslední srpnovou neděli. Spolek Pohlazení také částečně podpořil pobyt u moře pro zdravotně handicapovaného chlapce. Na čtrnáct dní do Chorvatska jede prvních patnáct dní v září se svojí tetou a její rodinou.

cestacesta2cesta3

cesta4

Čím se může člověk chlubit?

MartinKazatel Martin Lindtner se asi s třiceti účastníky z celého kraje na každoroční bohoslužbě pod širým nebem v Šabině zamýšlel nad starozákonním textem z proroka Izajáše 4, kde se píše, čím se vlastně může člověk v životě chlubit. „Jenom tím, co nedělá sám, ale svým Bohem, který jediný je věčný a jeho láska nikdy nezklame,“ řekl například kazatel. Před zamyšlením Martina Lindtnera diskutovali přítomní v tzv. sobotní škole Bible o obrácení židovského učence Saula z Tarsu ke křesťanství,  které je popsáno v knize Skutky apoštolů v Novém zákoně. Děti měly svůj vlastní program. Zazněla řada písní a modliteb. K obědu byla výborná hovězí polévka ve Staré hospodě Romana Fraňka. Rosvita Mrázová ze sokolovského sboru tu zároveň oslavila své letošní významné jubileum.

Fotky Hany Kábrtové a Ivany Látalové z bohoslužby jsou zde: Šabina 2018

šabinašabina2obědnarozeniny

Fotky z tábora manželů Cichých

Spisovatel Rudolf Machala z Kyjova a kamarád Bohuslava Zámečníka poslal pár fotek dětí, které jsou na táboře v Mistříně. Děti denně navštěvuje a ty sokolovské přiveze v neděli 5. srpna na nádraží, odkud jim jede vlak v půl druhé do Brna. Cestovat budou s Hanou Kábrtovou, která pro ně pojede ze Sokolova. Do Kyjova je autem přivezli manželé Bauerovi, na fotce s dětmi dole. Tábor organizuje rodina podnikatele Dalibora Cichého. Koná se u něj na zahradě. Fotky jsou zde:

DSCN5316DSCN5334DSCN5343DSCN5371DSCN5244DSCN5387DSCN5271DSCN5268

 

Pozdrav dětí z Mistřína

Na poslední letošní tábor dětí z okolí sokolovského sboru odjela v neděli 29.7. skupinka tří chlapců a dvou děvčat. Cesta byla daleká, až do Mistřína u Kyjova. Děti na tábor odvezl předseda spolku Pohlazení Jiří Bauer. Nazpět pojedou v neděli 5. srpna vlakem s Hanou Kábrtovou. Do Sokolova dorazí v devět hodin večer. Zde pár fotek od Jirky Bauera:

Mistřínděvčatahošis Jirkou v Mistříně