Galerie

I Sokolovští vzpomínali na Václava Havla

Při dnešní vzpomínce na Václava Havla, který v tento den před sedmi lety zemřel, se setkalo u morového sloupu na Starém náměstí v Sokolově asi dvacet lidí. Zpěvák a skladatel Eda Bartůšek zahrál a zazpíval několik písní od Karla Kryla, Petra Hapky a Michala Horáčka a také vlastní tvorbu. Díky všem, kteří přišli. Po skončení piety si šli všichni popovídat ještě do nedaleké restaurace Koruna. Při loučení si kromě přání hezkých Vánoc lidé přáli lepší časy, než prožíváme s našimi předními politiky nyní.

V Horním Slavkově se konala vánoční bohoslužba

V Horním Slavkově se konala letošní dvanáctá bohoslužba, tentokrát vánoční. V zaplněném evangelickém kostelíku se radostně zpívalo na adventní neděli 16. prosince. Lidé si sdělovali potřeby, které je trápí, a za ně se pak společně modlili. Tomáš Kábrt a Luboš Olah promluvili ve svých příspěvcích o opravdovém smyslu Vánoc, který se skrývá v zájmu Pána Boha o lidi a zájmu člověka o druhé. Ty jsou připomínkou ztraceného ráje, ať už ovocem ozdobeným vánočním stromkem jako památkou na rajský strom života, jehož ovoce způsobovalo nesmrtelnost, ať již jmeninami Adama a Evy na Štědrý den, a samozřejmě odkazováním na narození Spasitele a nadějí pro každého opovrhovaného hříšníka na návrat do věčného života s Bohem v ráji. Bohoslužby se zúčastnil předseda Českého sdružení církve adventistů Vítek Vurst, který přivezl tamním dětem jako dárek školní pomůcky. Chudí byli obdarováni jídlem z Potravinové banky. Ve Slavkově bohoslužby pořádají adventisté od letošního ledna pravidelně každou třetí neděli v měsíci. Fotky z neděle 16.12. jsou ZDE

Děti z Pohlazení se setkaly u vánočních lidových zvyků

Spolek Pohlazení pozval děti do prostor sboru církve adventistů na Šenvertu na společné pečení vánočního cukroví pod vedením Evy Ferkové z Nového Sedla. Dříve, než se děti daly do pečení, šly si s Věrou Krassovou prohlédnout výstavu vánočních stromečků v sokolovském klášteře a vyzkoušely si některé vánoční zvyky na Starém náměstí v Sokolově. Cukroví se dětem povedlo a odnesly domů ochutnat i svým nejbližším. Díky všem za pomoc. Fotky jsou ZDE

Sokolovští prožili pestrý víkend

Členové a přátelé sokolovského sboru prožili událostmi naplněný listopadový víkend. Na sobotní odpolední bohoslužbu přijel hrát, zpívat a kázat Martin Petík z romského sboru v Chebu. Přivezl s sebou další členy kapely i vlastní rodiny. Díky za skvělé pohoštění Evy Ferkové z Nového Sedla a také výtečný narozeninový dort Jolany Pačanové ze Sokolova. V neděli 25. listopadu se konala další pravidelná romská bohoslužba v Horním Slavkově, kterou tentokrát vedl kazatel Martin Lindtner. Díky Janu Ferencovi ze Sokolova, že v evangelickém kostelíku topil dvě hodiny před začátkem akce a příchozí se tak zahřáli. V tentýž den dopoledne byly pozvány všechny děti do bazénu v Sokolově, ale z důvodu nemoci přišli pouze čtyři kluci, které doprovodili Roman a Hanka Musichovi a Jirka Bauer, kterým patří další poděkování. Bazén si náležitě užili! Díky Pánu Bohu za pěkné dny.

 

Děti opět pozvaly seniory do školy popovídat si s nimi

Ve středu 21. listopadu se opět setkali senioři s dětmi ze 6. Základní školy v Sokolově a jejich učitelkou Gabrielou Wernerovou. Dospělí  povídali o svých dětských letech s přítomnými dětmi a jeden z hostů, Bohuslav Zámečník ze Sokolova, jim přinesl ukázat, jak vypadaly tzv. potravinové lístky. Každé dítě dostalo jeden domů s domácím úkolem, aby se zeptaly rodičů, zda vědí, co to je. Příští setkání se uskuteční 5. prosince v 16 hodin a o týden později, 12. prosince, budou děti z prvního stupně zpívat ve škole vánoční koledy. Myšlenku sblížit děti a seniory při společném posezení u čaje či kávy a moučníku, který děti samy upečou, vznikla u jejich paní učitelky Gabriely Wernerové.

Sokolovští slavili další rok svobody

Lidé ze sboru adventistů v Sokolově si připomněli na odpolední bohoslužbě výročí 17. listopadu, kdy se v roce 1989  do tehdejšího Československa vrátila po mnoha letech totalitní vlády demokracie. V neděli 18. listopadu pak slavily další rok svobody společně sokolovské církve (katolická, husitská a adventistická) a občanské iniciativy na Festivalu svobody v místním hudebním klubu Alfa. Slavnost byla k Mezinárodnímu dni studentstva zaměřena na mládež a budoucnost místní svobodné společnosti. Úvodní meditativní bohoslužbu s promítáním a interpretací myšlenek z Bible o vnitřní svobodě člověka vedl místní mladý husitský farář Lukáš Bujna, zahráli a také promluvili k tématu členové experimentální studentské kapely End of Scream, vystoupil básník Robert „Tukan“ Netuka se svou tvorbou ve stylu „slam poetry“, svůj nový poetický film Cesta na Měsíc představil a poté i komentoval přítomným sokolovský student pražské filmové akademie FAMU Vojta Kunc, který s tímto filmem vyhrál Aramisovu cenu na letošním FAMUfestu. Další plátno klubu patřilo tématickým politickým a společenským karikaturám. Celým odpolednem i večerem skvěle provázel student Bohumil „CoachCarter“ Kuzebauch, který s účastníky i diváky debatoval o různých rozměrech budoucnosti svobody v naší zemi. Mladí se většinou vyslovovali pro více tolerance a vzájemného respektu mezi lidmi. Na závěr zájemci zhlédli unikátní film Leviathan současného nekompromisního ruského režiséra Andreje Zvjaginceva s minimalistickou hudbou Philipa Glasse.  Oslava byla vskutku vydařená! Díky Pánu Bohu za svobodu, kterou zatím v naší zemi ještě máme, i za jedinečné dary a schopnosti, které dává mladým lidem. Fotky jsou zde: Festival svobody, videa níže

Více >

Úžasnou atmosféru zažili věřící při Večeři Páně

Boží přítomnost naplnila společenství příchozích na Večeři Páně v sobotu 10.11.2018, která se v modlitebně církve adventistů konala na romské odpolední bohoslužbě sboru. Za okny už byla tma, když lidé přijímali chléb a víno jako symboly Božího těla a krve při Večeři Páně a připomínali si, jak veliké věci pro ně Bůh v minulosti udělal a dosud dělá. K Boží chvále zazněly romské i české duchovní písně, vyprávění osobních příběhů s Bohem, modlitby. V kázání Martin Lindtner vysvětlil význam přijímání kalicha jako přijímání osobního údělu Boží spásy. Lidé svými finančními dary přispěli na misijní projekty církve. Po bohoslužbě následovalo radostné společenství u stolu prostřeného romskými ženami. Díky všem, kteří se podíleli na přípravě svátku. Tuto sobotu byl ukončen modlitební týden církve adventistů. Všechny fotky z odpolední bohoslužby jsou zde: Večeře Páně

Děti hostily seniory, senioři vyprávěli dětem

Děti ze 6. Základní školy v Sokolově upekly bábovku a meruňkový koláč na setkání se seniory, které si pozvaly do školy. Myšlenku sblížit děti a seniory při společném posezení vznikla u jejich paní učitelky Gabriely Wernerové.  Ta oslovila prostřednictvím své kamarádky Luboše Olaha, který přivedl šest dobrovolníků. Kluci upekli bábovku, děvčata koláč, společně pak přivítali příchozí, usadili je ke stolu, uvařili čaj a kávu a vyprávěli si o všedních i nevšedních věcech jak dětského, tak dospělého života. Zkrátka poznávání života z jeho začátků a dnů stáří. Při vzájemném představování se jedni o druhých dověděli spoustu zajímavých věcí, které jistě nezapadnou, ale budou ještě v příštích setkáních sloužit ke vzájemným rozhovorům. „Nejdojemnější chvilka nastala, když se jedna z dívek rozplakala nad životními osudy Vlasty Csingerové,“ vzpomíná na pěkné setkání další z účastnic Jolana Pačanová (na fotce nahoře). Hodina společně prožitá uběhla jako voda. Všichni se těší na příští setkání, které se uskuteční zase za 14 dní. Díky paní učitelce se mohly potkat dva „světy“ a na chvíli se jakoby zastavil čas. Díky dětem za pohostinnost a laskavost. Bohuslav Zámečník

Oslavy sta let republiky byly rozmanité

Stoleté výročí vzniku Československa slavila v České republice celá občanská společnost – spolky, církve, organizace, státníci, obyčejní lidé… Zástupci sokolovských církví – husitské, katolické i adventistů například v neděli vyrazili pěšky z Hruškové k pomníku padlých hraničářů z roku 1938 a odtud pak na rozhlednu na vrchu Krudum, kde se setkali s dalšími lidmi, kteří přišli na pozvání nového senátora Miroslava Balatky. V prvním letošním sněžení bylo pod rozhlednou připraveno občerstvení, oheň a všichni společně si pohovořili a zazpívali s nahrávkou československou hymnu. Již večer předtím si mladí zorganizovali v klubu Alfa v Sokolově krásný večer s recitací vlastních básní v rámci celostátní akce Slam Poetry CZ. Největší ohlas měl Honza Dibitanzl, který vyjádřil ve svém vystoupení vážnou obavu o pravdivost a svobodu společnosti vlivem všudypřítomné lži a manipulace. A v pátek večer do Prahy přijeli slavit také státníci z jiných zemí, jako například německá kancléřka Angela Merkelová či francouzský prezident Emmanuel Macron, který si přišel před Pražský hrad se svými příznivci, mezi nimi i sokolovskými, podat ruku a i prohodit pár slov. Moc pěkné bylo shromáždění uspořádané iniciativou Milion chvilek pro demokracii na Václavském náměstí, které bylo v neděli 28. 10. od 19:18 hodin velkolepou oslavou s řadou známých osobností a hudebních kapel zakončenou modlitbou. Díky za krásné oslavy všem nadšencům po celé republice. Díky Pánu Bohu za trpělivost, kterou s námi lidmi má, a to navzdory našim selháváním v celé historii země. (fotky z archívu Lukáše Bujny a Hany Kábrtové)

Víkend v Silberbachu byl úžasný, přesvědčte se

Dvacet tři lidí napojených na sokolovský sbor se zúčastnilo krásného víkendu v Silberbachu. Zde je sestřih videí Martina Baxy.