Galerie

Úžasnou atmosféru zažili věřící při Večeři Páně

Boží přítomnost naplnila společenství příchozích na Večeři Páně v sobotu 10.11.2018, která se v modlitebně církve adventistů konala na romské odpolední bohoslužbě sboru. Za okny už byla tma, když lidé přijímali chléb a víno jako symboly Božího těla a krve při Večeři Páně a připomínali si, jak veliké věci pro ně Bůh v minulosti udělal a dosud dělá. K Boží chvále zazněly romské i české duchovní písně, vyprávění osobních příběhů s Bohem, modlitby. V kázání Martin Lindtner vysvětlil význam přijímání kalicha jako přijímání osobního údělu Boží spásy. Lidé svými finančními dary přispěli na misijní projekty církve. Po bohoslužbě následovalo radostné společenství u stolu prostřeného romskými ženami. Díky všem, kteří se podíleli na přípravě svátku. Tuto sobotu byl ukončen modlitební týden církve adventistů. Všechny fotky z odpolední bohoslužby jsou zde: Večeře Páně

Děti hostily seniory, senioři vyprávěli dětem

Děti ze 6. Základní školy v Sokolově upekly bábovku a meruňkový koláč na setkání se seniory, které si pozvaly do školy. Myšlenku sblížit děti a seniory při společném posezení vznikla u jejich paní učitelky Gabriely Wernerové.  Ta oslovila prostřednictvím své kamarádky Luboše Olaha, který přivedl šest dobrovolníků. Kluci upekli bábovku, děvčata koláč, společně pak přivítali příchozí, usadili je ke stolu, uvařili čaj a kávu a vyprávěli si o všedních i nevšedních věcech jak dětského, tak dospělého života. Zkrátka poznávání života z jeho začátků a dnů stáří. Při vzájemném představování se jedni o druhých dověděli spoustu zajímavých věcí, které jistě nezapadnou, ale budou ještě v příštích setkáních sloužit ke vzájemným rozhovorům. „Nejdojemnější chvilka nastala, když se jedna z dívek rozplakala nad životními osudy Vlasty Csingerové,“ vzpomíná na pěkné setkání další z účastnic Jolana Pačanová (na fotce nahoře). Hodina společně prožitá uběhla jako voda. Všichni se těší na příští setkání, které se uskuteční zase za 14 dní. Díky paní učitelce se mohly potkat dva „světy“ a na chvíli se jakoby zastavil čas. Díky dětem za pohostinnost a laskavost. Bohuslav Zámečník

Oslavy sta let republiky byly rozmanité

Stoleté výročí vzniku Československa slavila v České republice celá občanská společnost – spolky, církve, organizace, státníci, obyčejní lidé… Zástupci sokolovských církví – husitské, katolické i adventistů například v neděli vyrazili pěšky z Hruškové k pomníku padlých hraničářů z roku 1938 a odtud pak na rozhlednu na vrchu Krudum, kde se setkali s dalšími lidmi, kteří přišli na pozvání nového senátora Miroslava Balatky. V prvním letošním sněžení bylo pod rozhlednou připraveno občerstvení, oheň a všichni společně si pohovořili a zazpívali s nahrávkou československou hymnu. Již večer předtím si mladí zorganizovali v klubu Alfa v Sokolově krásný večer s recitací vlastních básní v rámci celostátní akce Slam Poetry CZ. Největší ohlas měl Honza Dibitanzl, který vyjádřil ve svém vystoupení vážnou obavu o pravdivost a svobodu společnosti vlivem všudypřítomné lži a manipulace. A v pátek večer do Prahy přijeli slavit také státníci z jiných zemí, jako například německá kancléřka Angela Merkelová či francouzský prezident Emmanuel Macron, který si přišel před Pražský hrad se svými příznivci, mezi nimi i sokolovskými, podat ruku a i prohodit pár slov. Moc pěkné bylo shromáždění uspořádané iniciativou Milion chvilek pro demokracii na Václavském náměstí, které bylo v neděli 28. 10. od 19:18 hodin velkolepou oslavou s řadou známých osobností a hudebních kapel zakončenou modlitbou. Díky za krásné oslavy všem nadšencům po celé republice. Díky Pánu Bohu za trpělivost, kterou s námi lidmi má, a to navzdory našim selháváním v celé historii země. (fotky z archívu Lukáše Bujny a Hany Kábrtové)

Víkend v Silberbachu byl úžasný, přesvědčte se

Dvacet tři lidí napojených na sokolovský sbor se zúčastnilo krásného víkendu v Silberbachu. Zde je sestřih videí Martina Baxy.

Mladí i starší měnili svět zpěvem

Krásný víkend prožili účastníci česko-německého workshopu „Písně z hlubin“ a mládežnické akce „Změň svět!“ v německém Silberbachu uprostřed přírodního parku Smrčiny (Fichtelgebirge). Od pátku 5. do neděle 7. října nacvičovala s přítomnými zpěv duchovních písní – spirituálů a gospelů – Afroameričanka Flois Knolle-Hicks. Jak zdůraznila, duchovní písně nejsou jen pro krásu nebo zábavu, ale při jejich nácviku a zpěvu jde o skutečnou bohoslužbu. Ze Sokolovska se zúčastnilo 23 lidí. Kromě nácviku cizokrajných písní vystoupili v programu i čeští muzikanti. Nejdříve křesťanská hudební skupina Elias z Klatov a po nich dvacetiletý písničkář Jan Duchoslav z Plzně, který dokázal nadchnout mladé účastníky. V sobotu odpoledne mnozí využili krásného počasí a vydali se společně do okolních krásných lesů a polí Smrčin. Navečer přijel starosta nedalekého Selbu Ulrich Pötzsch a na zahradě hotelového Domu německé Evangelické sociální akademie, kde se akce konala, byly přítomnými dětmi z mariánskolázeňské experimentální školy Čtyřlístek zasazeny dvě hrušně jako stromy svobody a česko-německého přátelství. U stromu zazněly slavnostní projevy pana starosty a organizátora akce doktora Reného Milfaita a několik sborových českých písní, například Ach, synku, synku nebo Stojí hruška v širém poli. Více >

Romská bohoslužba v Chebu byla krásná

Čtrnáct účastníků sokolovských romských bohoslužeb se zúčastnilo bohoslužby romského sboru v Chebu, Karlově ulici. Bohoslužba začala modlitbou a přivítáním dětí v podobě hudebního vláčku. Následovalo několik krásných písní místní pěvecké skupiny pod vedením Martina Petíka. Dříve než se ke slovu dostal emeritní evangelický farář Lubomír Líbal, si přítomní vyslechli strastiplnou životní cestu k Bohu Luboše Olaha ze Sokolova ústící do vyjádření díků a chvály Bohu za jeho nesmírnou milost. Pan farář kázal z knihy Skutky apoštolů o zázraku vzkříšení mrtvého chlapce apoštolem Pavlem v Troadě. Program zpestřilo několik skladeb na kytaru sokolovského kazatele Martina Lindtnera a písní dětí pod vedením Luboše Olaha. Místní připravili pohoštění, a tak po skončení bohoslužby se všichni ještě sešli u stolu, kde si povídali. Všechny fotky jsou zde, videa níže: Romská bohoslužba v Chebu

 

 

 

 

 

 

 

Více >

Sokolovští jedou na bohoslužbu chebského romského sboru

V neděli 30. září 2018 pojede odpoledne několik zástupců romských bohoslužeb navštívit bohoslužbu chebského romského sboru. Romské bohoslužby se tam konají v Karlově ulici a vede je Martin Petík, který na pozvání jezdí zpívat i kázat do sokolovského sboru. Díky husitskému faráři Lukáši Bujnovi (na fotce vlevo), který v sobotu 29.9. přišel na romskou bohoslužbu do modlitebny adventistů v Sokolově na Šenvertu kázat z novozákonní knihy Zjevení Jana.

Kazatel žehnal dětem

Malého Honzíka z Nového Sedla přivítali mezi sebou lidé na romské bohoslužbě v Sokolově v sobotu 22. září. Kazatel Martin Lindtner se modlil o moudrost rodičů – Kláry a Jana – při jeho výchově a požehnal jak jemu, tak i rodičům. Bohoslužby se zúčastnily další děti, kterým také kazatel společně s vedoucím romských bohoslužeb Lubošem Olahem žehnal. O tři dny později oslavila významné životní jubileum Vlasta Csingerová ze sokolovského sboru adventistů. Na fotce se svojí kamarádkou Věrou Grygarovou.

Luboš Olah kázal v Horním Slavkově o svědomí a naději

O svědomí a naději z Listu Petrova v Bibli kázal na romské bohoslužbě v neděli 16. září v Horním Slavkově Luboš Olah. „Pokud má člověk lidskou naději, pak se věc, v kterou doufá, může stát, ale také nemusí. Pokud má ale člověk Boží naději, pak má jistotu, že co Bůh slíbil, to také splní. Není tam žádná jiná možnost, není třeba se proto ničeho bát. Ježíšova láska je naše splněná a opravdová naděje,“ povzbuzoval návštěvníky Luboš Olah v zaplněném kostelíku. Přítomní si společně zazpívali, modlili se za potřeby vlastní i druhých a na závěr je čekalo pohoštění organizátorů. Další bohoslužba se bude konat 21. října. Všichni jsou srdečně zváni!

 

 

 

 

Fotky z tábora mladších dětí na Hadovce

Zde jsou ke zhlédnutí všechny fotky Martina Lindtnera a jeho spolupracovníků na táboře na Hadovce u Konstantinových Lázní: HADOVKA 2018

Malá ukázka zde:

M