Galerie

Příbuzní a přátelé se rozloučili se statečnou ženou Věrkou

V sobotu 19. ledna se na loketském hřbitově rozloučili pozůstalí s Věrkou Biharyovou, která zemřela po dlouhé nemoci v pondělí 14. ledna. Pohřbu se zúčastnily desítky lidí, rodina, přátelé. Pohřeb doprovodil zpěvem a hudbou Lukáš Slepčík. Členové církve adventistů ze Sokolova zazpívali s doprovodem Hedy Bauerové píseň „Blíž Tobě, Bože můj…“. Věrce bylo 60 let. Od roku 2017 byla členkou Církve adventistů sedmého dne v Sokolově. Její manžel Arnošt zemřel ve věku nedožitých 60 let 1. června roku 2016. Na Věrku Biharyovou zavzpomínal na pohřbu ve smuteční řeči kazatel Martin Lindtner, který zároveň povzbudil přítomné nadějí na opětovné setkání v Božím království:

Vážená zarmoucená rodino, vážení smuteční hosté,

rád bych společně s vámi vzpomenul na to, jakým člověkem byla naše drahá zesnulá, sestra v Ježíši Kristu, Věrka Biharyová. Už při vícero příležitostech, kdy jsem se jako kazatel loučil s nějakou ženou, jsem zvažoval, zda nepoužít slova moudrého krále Šalamouna o ženě statečné. Ta slova se nacházejí v závěru biblické knihy Přísloví. Pokaždé jsem si ale řekl, že ještě počkám. Počkám na ženu, která je skutečně hodna těchto slov. A dnes, když stojíme u hrobu Věrky, jsem rád, že jsem počkal. Protože ona byla skutečně ženou velmi silnou a statečnou. Tak jsme ji všichni znali. Více >

V Sokolově u adventistů vítali nový rok pestrým programem

Sokolovský sbor prožil v sobotu 12.1. slavnostní novoroční bohoslužbu plnou písní, básní, slov vděčnosti, modliteb, vzpomínek ve slovní i obrazové podobě. Součástí programu bylo divadelní zpracování dětí i dospělých starozákonního příběhu o Jobovi (kousek je na videu níže) a také nejmenšími dětmi básně Františka Hrubína Kuřátko a obilí. S hudebním přednesem na piáno vystoupil Filip Jaworek. O čase promluvil kazatel sboru Martin Lindtner. „Čas je Boží dar vnášející do našich životů řád. A řádný život zase svědčí o Bohu,“ uvedl Martin Lindtner. Po skončení programu si přítomní vybrali záložku s veršem z Bible jako osobním poselstvím od Pána Boha. Kdo chtěl, mohl ho veřejně přečíst i ostatním. Sbor Sokolov má v tomto roce toto zaslíbení z knihy Evangelium podle Lukáše 11: 9 a 10: „A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ Všechny fotky jsou zde: Fotky z Novoroční bohoslužby

Více >

Spolek Pohlazení děkuje za podporu v roce 2018

Spolek Pohlazení a skautský oddíl Agara děkuje všem ochotným lidem, kteří se ve 23. roce činnosti spolku opět zapojili do práce s dětmi. Také děkuje všem svým sponzorům, mezi největší v roce 2018 patří Nadace ČEZ, Církev adventistů sedmého dne a spolek ASI. Poděkování ale patří samozřejmě i všem drobným dárcům. Členové spolku Pohlazení podnikli s dětmi tento rok několik výletů, vzdělávacích akcí, vyslali téměř dvacet dětí na letní tábory, ale děti se také aktivně zúčastňovaly odpoledních bohoslužeb ve sboru adventistů v Sokolově. Spolek zaměřuje svoji pomoc na práci se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží.

Církve měly společnou půlnoční bohoslužbu

Na půlnoční ekumenickou vánoční bohoslužbu přišly v pondělí 24. prosince do kostela Římskokatolické církve na Starém náměstí v Sokolově stovky lidí. S osobním svědectvím vystoupili kazatel Bratrské jednoty baptistů Antonín Srb, farář Československé církve husitské Lukáš Bujna a členka Církve adventistů sedmého dne Hana Kábrtová. Bohoslužbou provázel tamní farář Petr Bauchner, který všem přítomným žehnal. Na kytaru zahrál a zazpíval píseň „Až půjdu tvojí cestou…“ romský adventista Luboš Olah, na klávesy se doprovázel varhaník Rudolf Tlustý při písni „Jako laň dychtí po bystré vodě…“, který na konci bohoslužby zahrál na kostelní varhany řadu známých koled ke společnému zpěvu všech přítomných. Při bohoslužbě zazněla také řada modliteb.

Děti i dospělí prožili u adventistů dvě vánoční bohoslužby

Sokolovský sbor prožil dvě vánoční bohoslužby. První se konala v pátek 21. prosince večer na téma „Není dobré, aby byl člověk samoten“ a druhá byla v sobotu 22. prosince odpoledne s dárky dětem od lidí, kteří se zapojili do projektu krabiceodbot.cz. Díky všem za organizaci a program bohoslužeb a také štědrost dárců. V pátek připravila na vánoční bohoslužbu dětský program Zuzka Chalupová. Děti zahrály všem přítomným představení s názvem „Ptačí koleda“. Poté odešly do jídelny, kde si vyprávěly, jaké mají zkušenosti se samotou, a kreslily na stejné téma společně obrázek, který si po deseti vteřinách vyměňovaly a rozvíjely kresbu někoho jiného. Nakonec utvořily řetěz „Co máme společného?“. Postupně se přidával ten, který měl něco společného s posledním v řadě (brýle, stejná škola, kroužek plavání, mikina atd.). Na odpolední sobotní bohoslužbu připravila Eva Ferková z Nového Sedla se svým manželem bohaté pohoštění pro desítky lidí, proto jí patří velké poděkování. Díky také Luboši Olahovi za pěkné uvádění a spoustu krásných písní a mnohým dalším, kteří přispěli ke sváteční náladě všech návštěvníků.  Sobotní bohoslužbu navštívil také Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie církve adventistů. Videa jsou níže, fotky zde: PÁTEK, SOBOTA.

Půlnoční vánoční bohoslužba se koná na Štědrý den v katolickém kostele na Starém náměstí od 24 hodin. Luboš Olah zde vystoupí s písní a Hana Kábrtová s osobním svědectvím.

Více >

O Vánocích si povídaly děti se svými seniory

Na posledním letošním setkání „seniorů s vnoučaty“ na 6. Základní škole v Sokolově se rozdávali dárečky. Děti připravily milé pozornosti všem seniorům – Bohuslavu Zámečníkovi, Vlastě Csingerové, Jolaně Pačanové, Věrce Grygarové a manželům Rosvitě a Karlu Mrázovým. I tentokrát si děti nesly domů překvapení. Od Bohuslava Zámečníka dostaly v obálce historický obrázek sokolovského Starého náměstí a finanční obnos, který byl společně s poštovní známkou z čokolády. Dárek dostala i jejich paní učitelka Gabriela Wernerová, která setkání organizuje. K příjemné atmosféře přispělo vyprávění o Vánocích, kaprech a také rybí polévce.  S přáním pohodových Vánoc a bohaté nadílky se všichni přítomní rozešli. Znovu se setkají ve středu 16. ledna.

I Sokolovští vzpomínali na Václava Havla

Při dnešní vzpomínce na Václava Havla, který v tento den před sedmi lety zemřel, se setkalo u morového sloupu na Starém náměstí v Sokolově asi dvacet lidí. Zpěvák a skladatel Eda Bartůšek zahrál a zazpíval několik písní od Karla Kryla, Petra Hapky a Michala Horáčka a také vlastní tvorbu. Díky všem, kteří přišli. Po skončení piety si šli všichni popovídat ještě do nedaleké restaurace Koruna. Při loučení si kromě přání hezkých Vánoc lidé přáli lepší časy, než prožíváme s našimi předními politiky nyní.

V Horním Slavkově se konala vánoční bohoslužba

V Horním Slavkově se konala letošní dvanáctá bohoslužba, tentokrát vánoční. V zaplněném evangelickém kostelíku se radostně zpívalo na adventní neděli 16. prosince. Lidé si sdělovali potřeby, které je trápí, a za ně se pak společně modlili. Tomáš Kábrt a Luboš Olah promluvili ve svých příspěvcích o opravdovém smyslu Vánoc, který se skrývá v zájmu Pána Boha o lidi a zájmu člověka o druhé. Ty jsou připomínkou ztraceného ráje, ať už ovocem ozdobeným vánočním stromkem jako památkou na rajský strom života, jehož ovoce způsobovalo nesmrtelnost, ať již jmeninami Adama a Evy na Štědrý den, a samozřejmě odkazováním na narození Spasitele a nadějí pro každého opovrhovaného hříšníka na návrat do věčného života s Bohem v ráji. Bohoslužby se zúčastnil předseda Českého sdružení církve adventistů Vítek Vurst, který přivezl tamním dětem jako dárek školní pomůcky. Chudí byli obdarováni jídlem z Potravinové banky. Ve Slavkově bohoslužby pořádají adventisté od letošního ledna pravidelně každou třetí neděli v měsíci. Fotky z neděle 16.12. jsou ZDE

Děti z Pohlazení se setkaly u vánočních lidových zvyků

Spolek Pohlazení pozval děti do prostor sboru církve adventistů na Šenvertu na společné pečení vánočního cukroví pod vedením Evy Ferkové z Nového Sedla. Dříve, než se děti daly do pečení, šly si s Věrou Krassovou prohlédnout výstavu vánočních stromečků v sokolovském klášteře a vyzkoušely si některé vánoční zvyky na Starém náměstí v Sokolově. Cukroví se dětem povedlo a odnesly domů ochutnat i svým nejbližším. Díky všem za pomoc. Fotky jsou ZDE

Sokolovští prožili pestrý víkend

Členové a přátelé sokolovského sboru prožili událostmi naplněný listopadový víkend. Na sobotní odpolední bohoslužbu přijel hrát, zpívat a kázat Martin Petík z romského sboru v Chebu. Přivezl s sebou další členy kapely i vlastní rodiny. Díky za skvělé pohoštění Evy Ferkové z Nového Sedla a také výtečný narozeninový dort Jolany Pačanové ze Sokolova. V neděli 25. listopadu se konala další pravidelná romská bohoslužba v Horním Slavkově, kterou tentokrát vedl kazatel Martin Lindtner. Díky Janu Ferencovi ze Sokolova, že v evangelickém kostelíku topil dvě hodiny před začátkem akce a příchozí se tak zahřáli. V tentýž den dopoledne byly pozvány všechny děti do bazénu v Sokolově, ale z důvodu nemoci přišli pouze čtyři kluci, které doprovodili Roman a Hanka Musichovi a Jirka Bauer, kterým patří další poděkování. Bazén si náležitě užili! Díky Pánu Bohu za pěkné dny.