Pohlazení

Letní tábor dětí v Bad Kissingenu je již obsazen

Tábor do německého Heiligenhofu je letos již obsazen. Koná se od 16. do 31. července. Stejně jako každý rok se do Bad Kissingenu jede společně autobusem z chebského autobusového nádraží. Čas bude ještě upřesněn. Na tábor děti nepotřebují spacáky, ani karimatky, stačí oblečení na 15 dní. Spí se v budovách. Tábor stojí 1 800 korun, členům Pohlazení ho spolek částečně či zcela zaplatí – dle individuálních potřeb a dohody. Tábora se zúčastní Lucie Malíková, Nikola Kroková, Annemarie Letmajerová, Laura Kollerová, Markéta Plačková, Mathias Horváth, Dominik Šuba, Daniel Pilar, Denny Smíšek, Sára Danihelová. Nutností je pas či OP, cestovní pojištění. Více informací na telefonu 733380254. Hana Kábrtová

O táboru zde:

Spolek Pohlazení naplánoval svoji činnost v roce 2020

Členové spolku Pohlazení se setkali v neděli 12. ledna k projednání činnosti v roce 2020. Spolek, který pečuje o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, finančně podporuje České sdružení církve adventistů, ASI z.s., Nadace ČEZ a další dárci. Zde jsou plánované aktivity spolku: Plán_akcí_Společnosti_Pohlazení_2020

České sdružení církve adventistů přispěje na Tabitu a Pohlazení

České sdružení Církve adventistů sedmého dne rozdělilo v grantovém řízení na rok 2020 částku 808.055,- Kč mezi 13 žadatelů. Sedmdesát tisíc korun získal projekt sokolovského sboru adventistů s názvem Tabita aneb Plníme přání potřebným a dvacet tisíc projekt spolku Pohlazení, ve kterém pracují také členové a přátelé sokolovského sboru. První projekt pod vedením koordinátorky Hany Kábrtové pomáhá již od roku 2015 dvěma cílovým skupinám: 1) seniorům, zdravotně handicapovaným, aktuálně nemocným, osamoceným a sociálně znevýhodněným lidem, 2)  lidem s nízkými příjmy (nezaměstnaní, na mateřské dovolené, s minimální mzdou, v důchodu, studenti apod.). Ti druzí pomáhají za přivýdělek těm prvním. Spolek Pohlazení, který pod vedením psychologa Jiřího Bauera existuje již třicet let, žádal finance na podporu vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (zájmové kroužky, exkurze, poznávací výlety, jazykové kurzy apod.).

České sdružení tímto způsobem vrací již od roku 2015 část finančních prostředků z majetkového vyrovnání s církvemi společnosti. Pořádá také každý rok pro zájemce setkání v Praze Sedleci před podáním žádosti, kde je možné získat bližší informace ke grantové výzvě, seznámit se s ostatními žadateli o grant a inspirovat se ze vzájemných rozhovorů (viz foto Daniela Hrdinky). Více >

Spolek Pohlazení děkuje všem, kteří ho podporují

Začínají se plánovat letošní dětské tábory

Po loňském úspěšném šestitýdenním pobytu tří dětí ze spolku Pohlazení u Američana Jima McDonalda v Normandii se rozhodly přijmout Jimovo pozvání na letošní léto další tři děti. Jan Boudník, Rosťa Koller (na fotce vlevo) a Filip Smíšek (vpravo) vyrazí na jeden měsíc do Francie, kde se budou pod Jimovým vedením intenzivně učit anglicky a poznávat cizí zemi a její krásy. Spolek Pohlazení finančně podpoří dopravu letadlem a vlakem až do městečka Saint Denis Le Gast. Pohlazení přispěje také na tábory dětem ze spolku, které pojedou do německého Heiligenhofu, na Hadovku u Konstantinových Lázní a také do Raspenavy u Liberce. Spolek se tak rozhodl na společném setkání členů v neděli 9. ledna.

Společnost Pohlazení naplánuje akce na rok 2020

Členové a přátelé spolku Pohlazení se sejdou v neděli 12. ledna v 19 hodin v ordinaci Jiřího Bauera, předsedy spolku, v ulici Hornická 1613 v Sokolově. Všichni, kdo mají zájem pracovat s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, jsou srdečně zváni na setkání k diskusím, plánování apod.

Adventisté slavili Vánoce písněmi, dárky na bohoslužbách

V sokolovském sboru církve adventistů se konaly dvě vánoční bohoslužby. První v pátek 20. prosince, na které vystupovali zpěváci a zpěvačky z Karlových Varů, druhá v sobotu 21. prosince, na které dostaly děti dárky z projektu Diakonie Českobratrské církve evangelické s názvem krabiceodbot.cz. Moc děkujeme paní Jitce Havránkové, Lianě Brahové a Elišce Kasper ze sběrných míst v Praze Nuslích, Ostrově nad Ohří a Kynšperku nad Ohří, které nashromáždily pro děti z Pohlazení více než sto dárků. Fotky z vánoční bohoslužby s dárky jsou zde: BOHOSLUŽBA 21.12.2019

Děti z Pohlazení byly v bazénu a v divadle

Spolek Pohlazení pozval děti v neděli 15. prosince dopoledne na tři hodiny do bazénu a odpoledne na loutkovou pohádku sokolovského Divadla bez zákulisí. Polední akcí letošního roku bude společná vánoční bohoslužba s dárky v sobotu 21.12.2019 od 14 hodin na Šenvertu ve sboru církve adventistů. Všichni jsou srdečně zváni!

Více >

Mladí se na horské chatě učili přátelství

K dalšímu setkání pro mladé v cyklu „Změň svět!“ se náctiletí z okruhu sokolovského sboru adventistů vydali do Krušných hor na chatu v Hřebečné u Abertam. Tentokrát měl společný víkend téma Přátelství. Patnáct účastníků zahájilo v pátek večeří a filmem  Sebastiana Groblera „Velký sen“ podle skutečného příběhu prvního německého fotbalového týmu mladých průkopníků tohoto sportu. O filmu a jeho poselství o „fair play“, týmovém duchu, umění prohrávat a respektu k partnerům i protivníkům pak mladí lidé do noci diskutovali. Před spaním si zahráli ještě oblíbenou společenskou hru Sardinky podle povídky spisovatele Roberta Fulghuma.

Druhý den po snídani následoval výlet do půvabné zasněžené krajiny do chovu amerických indiánských koní s výkladem jejich majitele pana Mareše, k psímu spřežení malamutů pana Šindeláře, k chráněné přírodní památce Červená jáma a na teplý oběd do Abertam. Navečer po návratu do chaty čekal účastníky u ohně v krbu koncert kapely Mimo světy mladého písničkáře Matěje Chmelenského spojený s besedou s muzikanty, kteří ochotně odpovídali na všechny otázky publika. Po večeři se zase hrály společenské hry blízké tímatu setkání.

V neděli pršelo, a tak ji mladí strávili hraním her v chatě. Učili se při tom, že snadnější i mnohem efektivnější je ve hře, partnerství i v celém životě spolupracovat než soupeřit. Také se společně modlili a povídali si. Upevnili svá dosavadní a navázali nová upřímná přátelství. Domů se tak vraceli bohatší o nové krásné zážitky, poučení a vztahy.

Zde jsou fotky: HŘEBEČNÁ

Pozvání na vánoční bohoslužbu s nadílkou