Pohlazení

Děti si budou společně hrát a povídat na pravidelných schůzkách

Dospělí členové Pohlazení připravili pro děti další společnou akci, a to pravidelné schůzky v prostorách sboru adventistů v Sokolově na Šenvertu (Kraslická 494) každý druhý pátek od 16 hodin. Bude se tam zpívat, hrát hry, divadlo, povídat si, nebo se půjde na procházku něco se naučit z okolní přírody apod. Ve vedení schůzek se budou dospělí střídat. V pátek 25. ledna povede setkání Jiří Bauer.  Kdyby někdo potřeboval odněkud přivézt, je možné se domluvit na telefonním čísle 733 380 259. Všechny děti jsou srdečně zvány. Schůzky_pro_děti_2019

Spolek Pohlazení děkuje za podporu v roce 2018

Spolek Pohlazení a skautský oddíl Agara děkuje všem ochotným lidem, kteří se ve 23. roce činnosti spolku opět zapojili do práce s dětmi. Také děkuje všem svým sponzorům, mezi největší v roce 2018 patří Nadace ČEZ, Církev adventistů sedmého dne a spolek ASI. Poděkování ale patří samozřejmě i všem drobným dárcům. Členové spolku Pohlazení podnikli s dětmi tento rok několik výletů, vzdělávacích akcí, vyslali téměř dvacet dětí na letní tábory, ale děti se také aktivně zúčastňovaly odpoledních bohoslužeb ve sboru adventistů v Sokolově. Spolek zaměřuje svoji pomoc na práci se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží.

Plán činnosti Společnosti Pohlazení na rok 2019

V roce 2019 se bude v prostorách sboru církve adventistů na Šenvertu konat vždy jednou za 2 týdny v pátek schůzka dětí a mládeže, které se budou účastnit akcí Společnosti Pohlazení. Náplň si vždy připraví vedoucí, kteří se budou střídat. Vedoucí schůzek: Ivana Látalová, Zuzana Chalupová, Martin Lindtner, Hana Kábrtová, Tomáš Kábrt, Jiří Bauer, Věra Krassová.

První schůzka se uskuteční 11.1. 2019 v 16 hodin a pak každý sudý pátek až do 14.6. 2019 a opět po prázdninách od 6. 9. 2019 do 13. 12. 2019.

Datum

Název a místo akce

Vedoucí akce

12.1. Novoroční bohoslužba Martin Lindtner
10.2. Plavání v sokolovském bazénu J. Bauer a R.+ A. Musichovi
16.3. Anděl Praha Smíchov V. Krassová, T. Kábrt
5. – 8.4. Karlovarská pečeť J. Bauer, P. Procházka
5. – 7.4. Změň svět – místo bude upřesněno T. + H. Kábrtovi
17. – 19.5. Robinsonáda T. + H. Kábrtovi
9.6. Výlet Ivana Látalová
4. – 14.7. Letní tábor na Hadovce J. Bauer, H. Kábrtová
12. – 14.7. Změň svět – místo bude upřesněno T. + H. Kábrtovi
červenec Letní tábor v Německu V. Krassová, H. Kábrtová
1.9. Rafty na Ohři T. + H. Kábrtovi
22.9. Výlet R.+ A. Musichovi
říjen Návštěva kina – Filmový víkend V. Krassová, H. Kábrtová
4. – 6.10. Změň svět – Silberbach T. + H. Kábrtovi
8.12. Plavání v sokolovském bazénu J. Bauer a R.+ A. Musichovi
13. – 15.12. Změň svět – místo bude upřesněno T. + H. Kábrtovi
prosinec Vánoční koncert I. Látalová, M. Lindtner

 

Děti z Pohlazení se setkaly u vánočních lidových zvyků

Spolek Pohlazení pozval děti do prostor sboru církve adventistů na Šenvertu na společné pečení vánočního cukroví pod vedením Evy Ferkové z Nového Sedla. Dříve, než se děti daly do pečení, šly si s Věrou Krassovou prohlédnout výstavu vánočních stromečků v sokolovském klášteře a vyzkoušely si některé vánoční zvyky na Starém náměstí v Sokolově. Cukroví se dětem povedlo a odnesly domů ochutnat i svým nejbližším. Díky všem za pomoc. Fotky jsou ZDE

Děti se setkaly na „potáborovce“, čeká je pečení cukroví

„Nejvíc se mi líbilo, že jsme byli v bazénu a jezdili na tobogánu, i když se mi pak trochu motala hlava,“ popsal svůj zážitek devítiletý David N., který se o víkendu 8. a 9. prosince zúčastnil tzv. potáborovky dětí, které byly v létě na táboře na Hadovce. Děti se setkaly na Šenvertu v prostorách sboru adventistů, kde také přespaly. Na programu bylo společné prohlížení fotek z tábora, hraní her, například „sardinek“, zpívání táborových i vánočních písniček a také večerní návštěva sokolovského bazénu. Setkání organizovali Martin Lindtner, Zuzka Chalupová a Jiří Bauer. Další akce dětí se koná v neděli 16. prosince. Sraz je ve 13.30 hodin u katolického kostela na Starém náměstí v Sokolově, odkud se společně s Věrou Krassovou vydají na prohlídku vánočních stromků v klášteře a odtud do sboru na Šenvert, kde budou pod vedením zkušených kuchařek péct cukroví. Všechny děti jsou srdečně zvány.

Spolek ASI-CS přispěje na činnost Pohlazení a Tabity

V pátek 7.12. a v sobotu 8.12. se zúčastnili dva zástupci sokolovského sboru a spolku Pohlazení – Hana a Tomáš Kábrtovi – 14. unijního setkání ASI-CS v prostorách hotelu Clarion v Olomouci. ASI-CS je dobrovolným spolkem fyzických osob členů Církve adventistů sedmého dne a právnických osob, které působí v České republice a v zahraničí, jejichž cílem je podporovat osoby, instituce, organizace v šíření evangelia.

Správní rada ASI-CS schválila na svém zářijovém zasedání sokolovskému spolku Pohlazení a sokolovskému sboru adventistů – sociálnímu projektu Tabita aneb Plníme přání potřebným finanční příspěvek na jejich činnost v roce 2019. Tomáš Kábrt v Olomouci představil přítomným činnost spolku Pohlazení, Hana Kábrtová vysvětlila, co se skrývá pod sociálním projektem sboru Tabita. Na setkání se konala sbírka na více než deset schválených podporovaných projektů v Čechách a na Slovensku a jejich prezentace. Bylo potřeba vybrat celkem 942 tisíc korun a vybralo se 1 531 900 korun. ASI-CS podpoří Pohlazení částkou 50 tisíc korun a  Tabitu 20 tisíci korunami. Sokolovský sbor děkuje za podporu. Na setkání několikrát vystoupil s kázáním Shawn Boonstra pocházející z Britské Kolumbie v Kanadě. Mezi lety 2004 a 2010 pracoval jako ředitel kalifornské evangelizační satelitní stanice It Is Written.

Děti budou nacvičovat písně do novoročního programu

Děti, které chtějí vystupovat v novoročním programu v sobotu 12. ledna, zve kazatel Martin Lindtner a zpěváci Heda Bauerová a Luboš Olah k nácviku písní. Uskuteční se ve sborovém domě adventistů na Šenvertu v Sokolově v sobotu 8. prosince od 17.30 hodin. Za hodinu poté začíná akce pro děti, které byly v létě na táboře na Hadovce s Martinem Lindtnerem a Zuzkou Chalupovou. Děti budou ve sboru přespávat a domů se vrátí v neděli.

Děti si připomenou letní tábor na Hadovce

Vedoucí a organizátoři letošního letního tábora pro menší děti na Hadovce u Konstantinových Lázní Martin Lindtner, Zuzka Chalupová a Jiří Bauer připravují víkendové setkání pro děti, které se tábora zúčastnily. Ze Sokolova a okolí to jsou Filip Smíšek, Daniel Pilar, Mária Krejčí, Adelin Bauerová, Jan Boudník, Rosťa a Laura Kollerovi, Nikolka Kroková, Jakub Daňko, Kristýna Baarová, Lucka Malíková, Martin Vilímek, Damián Polena, Míša Schultzeová, Danny Smíšek. Uskuteční se na Šenvertu v sokolovském sboru adventistů v sobotu 8. prosince od 17.30 hodin do neděle 9. prosince.  Na programu je společná prohlídka fotek, hry, zpívání písniček z tábora, připomenutí příběhu o Ester a samozřejmě dobré pohoštění. Spát se bude ve spacáku na karimatkách, ty jsou k zapůjčení ve sboru, kdo má vlastní, ať si je přinese. Svoz i odvoz dětí má na starosti Martin Lindtner, který se telefonicky spojí s rodiči a individuálně se s nimi domluví.

Sokolovští prožili pestrý víkend

Členové a přátelé sokolovského sboru prožili událostmi naplněný listopadový víkend. Na sobotní odpolední bohoslužbu přijel hrát, zpívat a kázat Martin Petík z romského sboru v Chebu. Přivezl s sebou další členy kapely i vlastní rodiny. Díky za skvělé pohoštění Evy Ferkové z Nového Sedla a také výtečný narozeninový dort Jolany Pačanové ze Sokolova. V neděli 25. listopadu se konala další pravidelná romská bohoslužba v Horním Slavkově, kterou tentokrát vedl kazatel Martin Lindtner. Díky Janu Ferencovi ze Sokolova, že v evangelickém kostelíku topil dvě hodiny před začátkem akce a příchozí se tak zahřáli. V tentýž den dopoledne byly pozvány všechny děti do bazénu v Sokolově, ale z důvodu nemoci přišli pouze čtyři kluci, které doprovodili Roman a Hanka Musichovi a Jirka Bauer, kterým patří další poděkování. Bazén si náležitě užili! Díky Pánu Bohu za pěkné dny.

 

Víkend v Silberbachu byl úžasný, přesvědčte se

Dvacet tři lidí napojených na sokolovský sbor se zúčastnilo krásného víkendu v Silberbachu. Zde je sestřih videí Martina Baxy.