Pohlazení

Děti byly na výletě v Mariánských Lázních

Dvanáct dětí využilo pozvání spolku Pohlazení ke společnému výletu do Mariánských Lázní, který v neděli 22. září organizovali manželé Anna a Roman Musichovi. Děti si prohlédly v parku Boheminium modely dokonalých zmenšenin významných památek z celé České republiky v krásném prostředí krajinného parku. Hrubá stavba modelů vzniká v modelářské dílně ve věznici v Horním Slavkově pod odborným vedením vedoucího oddělení zaměstnávání vězněných osob Radka Jirsy, odkud se převeze do parku a zde ji další odborníci dokončí. Děti nejvíce zaujal model loketského hradu, který do parku přibyl v roce 2017. Děti se také svezly kabinovou lanovkou. Díky všem, kteří pomohli s organizací výletu, díky Pánu Bohu za krásné počasí a zdařilou akci spolku Pohlazení.  Fotky jsou zde: MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Manželé Musichovi pořádají pro děti výlet do Mariánských Lázní

Manželé Musichovi pořádají v neděli  22. září pro děti z Pohlazení výlet do parku Boheminium v Mariánských Lázní. Odjíždět se bude vlakem ze Sokolova v 9. 05 hodin, s přestupem v Chebu. Na účastníky čeká výlet na Kolibu do dolní stanice lanovky, výjezd lanovkou k hotelu Krakonoš, návštěva Boheminium parku, jídlo, návštěva dančí obory a rozhledny Hamelika. Nazpět jede z Mariánských Lázní přímý vlak do Sokolova v 15.24 hodin. Do Sokolova se výletníci vrátí v půl páté. Přihlásit se je možné na facebooku Agary Sokolov, zde na webových stránkách, osobně či na telefonním čísle 733380259.

Děti i dospělí společně děkovali Pánu Bohu za krásné léto

S krásně prožitým létem se rozloučili děti i dospělí, kteří přišli v sobotu 14. září na odpolední bohoslužbu vděčnosti v Sokolově na Šenvertu ve sboru adventistů. Děti vyprávěly z táborů a výletů zážitky, zazněly dokonce táborové pokřiky z tábora na Hadovce či jazykolamy v angličtině z dlouhého výletu do Normandie. Všichni přítomní si zazpívali hymnu Klubu Pathfinder a v modlitbách děkovali Pánu Bohu za jeho ochranu. Kazatel Bohuslav Zámečník a Luboš Olah žehnali přítomným dětem. Co znamená Boží požehnání ze 4. knihy Mojžíšovy vysvětlil ve svém zamyšlení Tomáš Kábrt.

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Po skončení bohoslužby následovalo posezení u ohníčku s kytarou a opékáním. Letní tábory i výlety organizoval a z velké části i financoval spolek Pohlazení, který je podporován církví adventistů, nadací ČEZ a spolkem ASI. Všem díky a také Bohuslavu Zámečníkovi za přípravu ohniště i celé zahrady sboru. Další akci s dětmi plánuje Pohlazení v neděli 22. září. Manželé Musichovi připravují pro děti výlet v okolí. Všechny fotky a videa jsou zde: LÉTO 2019 Více >

Přátelé spolku Pohlazení budou plánovat činnost na další rok

Členové a přátelé spolku Pohlazení se sejdou ve čtvrtek v 18.30 hodin v ordinaci Jiřího Bauera, předsedy spolku, v ulici Hornická 1613 v Sokolově. „Překlopili jsme se do druhé poloviny roku a bylo by dobré se setkat a dohodnout, co dále uskutečníme za akce, kdo bude prezentovat náš program na setkání našeho sponzora ASI v Bratislavě 28. až 30. listopadu a jak budeme fungovat příští rok,“ píše v pozvánce Jiří Bauer. Všichni, kdo mají zájem pracovat s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, jsou srdečně zváni na setkání k diskusím, plánování apod.

Fotky z tábora na Hadovce jsou konečně tady

Fotky z tábora na Hadovce od Radka Brůhy jsou zde: HADOVKA 2019

 

Prázdniny našich dětí

Na bohoslužbě se bude vzpomínat na prázdniny

Kluci vzpomínají na léto s Jimem

Tomáš Golkovský: Jim je moc milý člověk. To, co pro nás děti dělá, je krásné. Moji rodiče ani nevědí, jak mu poděkovat. I když ten pobyt byl pro mě dlouhý a moc jsem se těšil domů, jsem rád, že jsem našel odvahu, odjel a poznal Jima. Rodině jsem přivezl krásné mušle a trošku písku, aby se mohli dotknout moře. Kromě toho, že jsem se naučil hodně anglicky, také jsem poznal novou zemi a nové lidi. Jim mě naučil jíst zeleninu – salát, papriku, rajčata, kukuřici…, nevěděl jsem, jak je dobrá. Neučil nás ale jen Jim, i on se od nás ledacos naučil. České děti tam ještě neměl. Rád jsem mu vyprávěl vtipy. Jeden vtip ho natolik rozesmál, že se smál až do doby, kdy jsme odjížděli.

Pavel Schultze: Jim byl hodný, hodně nás naučil. Určitě si ve škole zlepším známku z angličtiny. Super byly výlety, třeba do lunaparku. Všechno pro mě bylo nové. Jednou u večeře nám Jim řekl, že nám přivede kamarády na basketbal a fotbal. Přišli dva kluci, Peter a Ryan. Ryan pochází z Ameriky, ale oba bydlí ve Francii. Tak jsme si s nimi zahráli.

Martin Vilímek: Poprvé v životě jsem letěl letadlem, byl to pro mě velký zážitek. Když jsem se koukl dolů, země byla jako omalovánka. Všechno ve čtvercích, obdélnících – pole, louky… Poprvé jsem také viděl moře, krása. Na „americké“ způsoby jsem si musel zvykat, ale asi po týdnu si to sedlo – americké jídlo, režim, filmy v angličtině. Jim mě hodně naučil. Mluvil pomalu a srozumitelně, takže mě angličtina bavila. Líbil se mi jeho dům a okolí – louky, krávy, zahrada, květiny. Moje mamka Jimovi poslala andílka, kterého vyráběly děti ve školce, dojalo ho to, protože jeho Katie milovala anděly. Více >

Zpěvák Jim McDonald: See ya Later….

Jako symbol Boží lásky k člověku se rozprostřela na nebi ve francouzské Normandii krásně barevná duha, a to přesně ve chvíli, kdy jsme se po šesti týdnech vítali se třemi chlapci ze sokolovského spolku Pohlazení v malém městečku Saint Denis le Gast. Ti na nás čekali nedočkavě, protože věděli, že již brzy budou doma u svých rodin. Ještě nikdy se od nich na tak dlouhou dobu nevzdálili. Šest týdnů se učili pod vedením Američana Jima McDonalda anglicky, téměř denně se koupali v moři a jezdili po výletech s nádhernými památkami a zajímavostmi. Pobyt s Jimem Tomáše, Pavla a Martina navždy změnil. Ukázal jim, jak malá a pro svět ne příliš důležitá je Česká republika, kdy se kluci podivovali nad tím, že nikde, kde byly například vlajky různých zemí, nevisela ta česká, nikde nebyly důležité nápisy či upozornění v českém jazyce apod., jak ale naopak je velmi důležité umět cizí řeč, poznat jiné kultury, národy.

Jim McDonald s manželkou zdarma učili osm let vždy celé léto již 65 dětí z různých zemí anglicky. Letošní rok byl jiný. Jimovi loni milovaná manželka zemřela. A protože jí slíbil, že v této činnosti bude pokračovat, pozval na šest týdnů skrze svého českého přítele Patrika Reitze na své francouzské sídlo tři chlapce z Čech, ze spolku Pohlazení, ty naše. Za pomocníky přizval dva mladé studenty z Rumunska, Vlada a Emmu, kteří před lety patřili k dětem, které se u McDonaldových naučily anglicky a i díky nim nyní mohou studovat v zahraničí. Při loučení naši kluci volali na Jima a Jim na ně See ya Later….(uvidíme se později) a vysvětlovali nám v autě: „Jim říkal, že když se s někým loučíme, že mu nemáme dávat sbohem, ale říkat – uvidíme se později, že je v tom vyjádření naší lásky k němu, naděje, že se neloučíme napořád.“ Více >

Poděkování za kola pro děti

Spolek Pohlazení děkuje Jakubovi Synáčovi z Kynšperka nad Ohří za kola, která ve svém volném čase levně či zdarma shání a opravuje pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.