Pathfinder

Spolek Pohlazení děkuje všem, kteří ho podporují

Začínají se plánovat letošní dětské tábory

Po loňském úspěšném šestitýdenním pobytu tří dětí ze spolku Pohlazení u Američana Jima McDonalda v Normandii se rozhodly přijmout Jimovo pozvání na letošní léto další tři děti. Jan Boudník, Rosťa Koller (na fotce vlevo) a Filip Smíšek (vpravo) vyrazí na jeden měsíc do Francie, kde se budou pod Jimovým vedením intenzivně učit anglicky a poznávat cizí zemi a její krásy. Spolek Pohlazení finančně podpoří dopravu letadlem a vlakem až do městečka Saint Denis Le Gast. Pohlazení přispěje také na tábory dětem ze spolku, které pojedou do německého Heiligenhofu, na Hadovku u Konstantinových Lázní a také do Raspenavy u Liberce. Spolek se tak rozhodl na společném setkání členů v neděli 9. ledna.

Manželé Musichovi pořádají pro děti výlet do Mariánských Lázní

Manželé Musichovi pořádají v neděli  22. září pro děti z Pohlazení výlet do parku Boheminium v Mariánských Lázní. Odjíždět se bude vlakem ze Sokolova v 9. 05 hodin, s přestupem v Chebu. Na účastníky čeká výlet na Kolibu do dolní stanice lanovky, výjezd lanovkou k hotelu Krakonoš, návštěva Boheminium parku, jídlo, návštěva dančí obory a rozhledny Hamelika. Nazpět jede z Mariánských Lázní přímý vlak do Sokolova v 15.24 hodin. Do Sokolova se výletníci vrátí v půl páté. Přihlásit se je možné na facebooku Agary Sokolov, zde na webových stránkách, osobně či na telefonním čísle 733380259.

Děti i dospělí společně děkovali Pánu Bohu za krásné léto

S krásně prožitým létem se rozloučili děti i dospělí, kteří přišli v sobotu 14. září na odpolední bohoslužbu vděčnosti v Sokolově na Šenvertu ve sboru adventistů. Děti vyprávěly z táborů a výletů zážitky, zazněly dokonce táborové pokřiky z tábora na Hadovce či jazykolamy v angličtině z dlouhého výletu do Normandie. Všichni přítomní si zazpívali hymnu Klubu Pathfinder a v modlitbách děkovali Pánu Bohu za jeho ochranu. Kazatel Bohuslav Zámečník a Luboš Olah žehnali přítomným dětem. Co znamená Boží požehnání ze 4. knihy Mojžíšovy vysvětlil ve svém zamyšlení Tomáš Kábrt.

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Po skončení bohoslužby následovalo posezení u ohníčku s kytarou a opékáním. Letní tábory i výlety organizoval a z velké části i financoval spolek Pohlazení, který je podporován církví adventistů, nadací ČEZ a spolkem ASI. Všem díky a také Bohuslavu Zámečníkovi za přípravu ohniště i celé zahrady sboru. Další akci s dětmi plánuje Pohlazení v neděli 22. září. Manželé Musichovi připravují pro děti výlet v okolí. Všechny fotky a videa jsou zde: LÉTO 2019 Více >

Fotky z tábora na Hadovce jsou konečně tady

Fotky z tábora na Hadovce od Radka Brůhy jsou zde: HADOVKA 2019

 

Prázdniny našich dětí

Na bohoslužbě se bude vzpomínat na prázdniny

Kluci vzpomínají na léto s Jimem

Tomáš Golkovský: Jim je moc milý člověk. To, co pro nás děti dělá, je krásné. Moji rodiče ani nevědí, jak mu poděkovat. I když ten pobyt byl pro mě dlouhý a moc jsem se těšil domů, jsem rád, že jsem našel odvahu, odjel a poznal Jima. Rodině jsem přivezl krásné mušle a trošku písku, aby se mohli dotknout moře. Kromě toho, že jsem se naučil hodně anglicky, také jsem poznal novou zemi a nové lidi. Jim mě naučil jíst zeleninu – salát, papriku, rajčata, kukuřici…, nevěděl jsem, jak je dobrá. Neučil nás ale jen Jim, i on se od nás ledacos naučil. České děti tam ještě neměl. Rád jsem mu vyprávěl vtipy. Jeden vtip ho natolik rozesmál, že se smál až do doby, kdy jsme odjížděli.

Pavel Schultze: Jim byl hodný, hodně nás naučil. Určitě si ve škole zlepším známku z angličtiny. Super byly výlety, třeba do lunaparku. Všechno pro mě bylo nové. Jednou u večeře nám Jim řekl, že nám přivede kamarády na basketbal a fotbal. Přišli dva kluci, Peter a Ryan. Ryan pochází z Ameriky, ale oba bydlí ve Francii. Tak jsme si s nimi zahráli.

Martin Vilímek: Poprvé v životě jsem letěl letadlem, byl to pro mě velký zážitek. Když jsem se koukl dolů, země byla jako omalovánka. Všechno ve čtvercích, obdélnících – pole, louky… Poprvé jsem také viděl moře, krása. Na „americké“ způsoby jsem si musel zvykat, ale asi po týdnu si to sedlo – americké jídlo, režim, filmy v angličtině. Jim mě hodně naučil. Mluvil pomalu a srozumitelně, takže mě angličtina bavila. Líbil se mi jeho dům a okolí – louky, krávy, zahrada, květiny. Moje mamka Jimovi poslala andílka, kterého vyráběly děti ve školce, dojalo ho to, protože jeho Katie milovala anděly. Více >

Poděkování za kola pro děti

Spolek Pohlazení děkuje Jakubovi Synáčovi z Kynšperka nad Ohří za kola, která ve svém volném čase levně či zdarma shání a opravuje pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Děti pluly i plavaly ze Sokolova do Lokte

Třicet pět dětí a dospělých společně uzavřelo léto splutím řeky Ohře ze Sokolova do Lokte na šesti raftech a dvou kánoích. Výlet na lodích se stal každoroční tradicí dětského skautského oddílu Agary a spolku Pohlazení, jehož náplní je péče o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Díky krásnému počasí se děti během plavby koupaly, a tak se cesta protáhla na téměř šest hodin. V cíli na všechny „námořníky“ čekal oběd v rodinném pivovaru Svatý Florián v Lokti na náměstí. Všem dospělým díky za účast a pomoc s dětmi. Poděkování patří také Bohuslavu Zámečníkovi, který udělal na začátku plavby společné fotografie. Další akcí Pohlazení bude výlet pod vedením manželů Musichových. Uskuteční se 22. září, podrobnosti budou známy později. Pohlazení děkuje všem svým sponzorům, zejména církvi adventistů a Nadaci ČEZ. Všechny fotky jsou zde: RAFTY 2019