Děti

Děti si budou společně hrát a povídat na pravidelných schůzkách

Dospělí členové Pohlazení připravili pro děti další společnou akci, a to pravidelné schůzky v prostorách sboru adventistů v Sokolově na Šenvertu (Kraslická 494) každý druhý pátek od 16 hodin. Bude se tam zpívat, hrát hry, divadlo, povídat si, nebo se půjde na procházku něco se naučit z okolní přírody apod. Ve vedení schůzek se budou dospělí střídat. V pátek 25. ledna povede setkání Jiří Bauer.  Kdyby někdo potřeboval odněkud přivézt, je možné se domluvit na telefonním čísle 733 380 259. Všechny děti jsou srdečně zvány. Schůzky_pro_děti_2019

V Sokolově u adventistů vítali nový rok pestrým programem

Sokolovský sbor prožil v sobotu 12.1. slavnostní novoroční bohoslužbu plnou písní, básní, slov vděčnosti, modliteb, vzpomínek ve slovní i obrazové podobě. Součástí programu bylo divadelní zpracování dětí i dospělých starozákonního příběhu o Jobovi (kousek je na videu níže) a také nejmenšími dětmi básně Františka Hrubína Kuřátko a obilí. S hudebním přednesem na piáno vystoupil Filip Jaworek. O čase promluvil kazatel sboru Martin Lindtner. „Čas je Boží dar vnášející do našich životů řád. A řádný život zase svědčí o Bohu,“ uvedl Martin Lindtner. Po skončení programu si přítomní vybrali záložku s veršem z Bible jako osobním poselstvím od Pána Boha. Kdo chtěl, mohl ho veřejně přečíst i ostatním. Sbor Sokolov má v tomto roce toto zaslíbení z knihy Evangelium podle Lukáše 11: 9 a 10: „A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ Všechny fotky jsou zde: Fotky z Novoroční bohoslužby

Více >

Spolek Pohlazení děkuje za podporu v roce 2018

Spolek Pohlazení a skautský oddíl Agara děkuje všem ochotným lidem, kteří se ve 23. roce činnosti spolku opět zapojili do práce s dětmi. Také děkuje všem svým sponzorům, mezi největší v roce 2018 patří Nadace ČEZ, Církev adventistů sedmého dne a spolek ASI. Poděkování ale patří samozřejmě i všem drobným dárcům. Členové spolku Pohlazení podnikli s dětmi tento rok několik výletů, vzdělávacích akcí, vyslali téměř dvacet dětí na letní tábory, ale děti se také aktivně zúčastňovaly odpoledních bohoslužeb ve sboru adventistů v Sokolově. Spolek zaměřuje svoji pomoc na práci se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží.

Plán činnosti Společnosti Pohlazení na rok 2019

V roce 2019 se bude v prostorách sboru církve adventistů na Šenvertu konat vždy jednou za 2 týdny v pátek schůzka dětí a mládeže, které se budou účastnit akcí Společnosti Pohlazení. Náplň si vždy připraví vedoucí, kteří se budou střídat. Vedoucí schůzek: Ivana Látalová, Zuzana Chalupová, Martin Lindtner, Hana Kábrtová, Tomáš Kábrt, Jiří Bauer, Věra Krassová.

První schůzka se uskuteční 11.1. 2019 v 16 hodin a pak každý sudý pátek až do 14.6. 2019 a opět po prázdninách od 6. 9. 2019 do 13. 12. 2019.

Datum

Název a místo akce

Vedoucí akce

12.1. Novoroční bohoslužba Martin Lindtner
10.2. Plavání v sokolovském bazénu J. Bauer a R.+ A. Musichovi
16.3. Anděl Praha Smíchov V. Krassová, T. Kábrt
5. – 8.4. Karlovarská pečeť J. Bauer, P. Procházka
5. – 7.4. Změň svět – místo bude upřesněno T. + H. Kábrtovi
17. – 19.5. Robinsonáda T. + H. Kábrtovi
9.6. Výlet Ivana Látalová
4. – 14.7. Letní tábor na Hadovce J. Bauer, H. Kábrtová
12. – 14.7. Změň svět – místo bude upřesněno T. + H. Kábrtovi
červenec Letní tábor v Německu V. Krassová, H. Kábrtová
1.9. Rafty na Ohři T. + H. Kábrtovi
22.9. Výlet R.+ A. Musichovi
říjen Návštěva kina – Filmový víkend V. Krassová, H. Kábrtová
4. – 6.10. Změň svět – Silberbach T. + H. Kábrtovi
8.12. Plavání v sokolovském bazénu J. Bauer a R.+ A. Musichovi
13. – 15.12. Změň svět – místo bude upřesněno T. + H. Kábrtovi
prosinec Vánoční koncert I. Látalová, M. Lindtner

 

Děti i dospělí prožili u adventistů dvě vánoční bohoslužby

Sokolovský sbor prožil dvě vánoční bohoslužby. První se konala v pátek 21. prosince večer na téma „Není dobré, aby byl člověk samoten“ a druhá byla v sobotu 22. prosince odpoledne s dárky dětem od lidí, kteří se zapojili do projektu krabiceodbot.cz. Díky všem za organizaci a program bohoslužeb a také štědrost dárců. V pátek připravila na vánoční bohoslužbu dětský program Zuzka Chalupová. Děti zahrály všem přítomným představení s názvem „Ptačí koleda“. Poté odešly do jídelny, kde si vyprávěly, jaké mají zkušenosti se samotou, a kreslily na stejné téma společně obrázek, který si po deseti vteřinách vyměňovaly a rozvíjely kresbu někoho jiného. Nakonec utvořily řetěz „Co máme společného?“. Postupně se přidával ten, který měl něco společného s posledním v řadě (brýle, stejná škola, kroužek plavání, mikina atd.). Na odpolední sobotní bohoslužbu připravila Eva Ferková z Nového Sedla se svým manželem bohaté pohoštění pro desítky lidí, proto jí patří velké poděkování. Díky také Luboši Olahovi za pěkné uvádění a spoustu krásných písní a mnohým dalším, kteří přispěli ke sváteční náladě všech návštěvníků.  Sobotní bohoslužbu navštívil také Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie církve adventistů. Videa jsou níže, fotky zde: PÁTEK, SOBOTA.

Půlnoční vánoční bohoslužba se koná na Štědrý den v katolickém kostele na Starém náměstí od 24 hodin. Luboš Olah zde vystoupí s písní a Hana Kábrtová s osobním svědectvím.

Více >

O Vánocích si povídaly děti se svými seniory

Na posledním letošním setkání „seniorů s vnoučaty“ na 6. Základní škole v Sokolově se rozdávali dárečky. Děti připravily milé pozornosti všem seniorům – Bohuslavu Zámečníkovi, Vlastě Csingerové, Jolaně Pačanové, Věrce Grygarové a manželům Rosvitě a Karlu Mrázovým. I tentokrát si děti nesly domů překvapení. Od Bohuslava Zámečníka dostaly v obálce historický obrázek sokolovského Starého náměstí a finanční obnos, který byl společně s poštovní známkou z čokolády. Dárek dostala i jejich paní učitelka Gabriela Wernerová, která setkání organizuje. K příjemné atmosféře přispělo vyprávění o Vánocích, kaprech a také rybí polévce.  S přáním pohodových Vánoc a bohaté nadílky se všichni přítomní rozešli. Znovu se setkají ve středu 16. ledna.

Děti z Pohlazení se setkaly u vánočních lidových zvyků

Spolek Pohlazení pozval děti do prostor sboru církve adventistů na Šenvertu na společné pečení vánočního cukroví pod vedením Evy Ferkové z Nového Sedla. Dříve, než se děti daly do pečení, šly si s Věrou Krassovou prohlédnout výstavu vánočních stromečků v sokolovském klášteře a vyzkoušely si některé vánoční zvyky na Starém náměstí v Sokolově. Cukroví se dětem povedlo a odnesly domů ochutnat i svým nejbližším. Díky všem za pomoc. Fotky jsou ZDE

Školní pěvecký sbor rozezpíval sokolovské sídliště Michal

Krásnou předvánoční atmosféru zažili návštěvníci koncertu před 6. Základní školou v Sokolově. Vystupoval zde školní pěvecký sbor při „Vánočním zpívání“. Na koncert dětí přišli také senioři ze sokolovského sboru adventistů, kteří se s několika dětmi pod vedením paní učitelky Gabriely Wernerové pravidelně u nich ve škole schází na pokec u čaje a zákusku, které děti samy připravují. „Zpívání bylo úžasné, celý program měl spád a výběr písní byl opravdu vydařený,“ vyjádřil radostně jeden z účastníků Bohuslav Zámečník. Někteří senioři se dokonce na přání dětí krátce seznámili s jejich rodiči. Přestože bylo trochu mokrého sněhu a tzv. vlezlá zima, setkání se uskutečnilo v dobré a laskavé náladě Vánoc. Díky paní učitelce Wernerové, která seniorům zajistila sezení v první řadě. Senioři a děti se v tomto roce potkají ještě jednou, a to 19. prosince, kde se domluví další termíny a program setkávání v příštím roce.

Děti se setkaly na „potáborovce“, čeká je pečení cukroví

„Nejvíc se mi líbilo, že jsme byli v bazénu a jezdili na tobogánu, i když se mi pak trochu motala hlava,“ popsal svůj zážitek devítiletý David N., který se o víkendu 8. a 9. prosince zúčastnil tzv. potáborovky dětí, které byly v létě na táboře na Hadovce. Děti se setkaly na Šenvertu v prostorách sboru adventistů, kde také přespaly. Na programu bylo společné prohlížení fotek z tábora, hraní her, například „sardinek“, zpívání táborových i vánočních písniček a také večerní návštěva sokolovského bazénu. Setkání organizovali Martin Lindtner, Zuzka Chalupová a Jiří Bauer. Další akce dětí se koná v neděli 16. prosince. Sraz je ve 13.30 hodin u katolického kostela na Starém náměstí v Sokolově, odkud se společně s Věrou Krassovou vydají na prohlídku vánočních stromků v klášteře a odtud do sboru na Šenvert, kde budou pod vedením zkušených kuchařek péct cukroví. Všechny děti jsou srdečně zvány.

Spolek ASI-CS přispěje na činnost Pohlazení a Tabity

V pátek 7.12. a v sobotu 8.12. se zúčastnili dva zástupci sokolovského sboru a spolku Pohlazení – Hana a Tomáš Kábrtovi – 14. unijního setkání ASI-CS v prostorách hotelu Clarion v Olomouci. ASI-CS je dobrovolným spolkem fyzických osob členů Církve adventistů sedmého dne a právnických osob, které působí v České republice a v zahraničí, jejichž cílem je podporovat osoby, instituce, organizace v šíření evangelia.

Správní rada ASI-CS schválila na svém zářijovém zasedání sokolovskému spolku Pohlazení a sokolovskému sboru adventistů – sociálnímu projektu Tabita aneb Plníme přání potřebným finanční příspěvek na jejich činnost v roce 2019. Tomáš Kábrt v Olomouci představil přítomným činnost spolku Pohlazení, Hana Kábrtová vysvětlila, co se skrývá pod sociálním projektem sboru Tabita. Na setkání se konala sbírka na více než deset schválených podporovaných projektů v Čechách a na Slovensku a jejich prezentace. Bylo potřeba vybrat celkem 942 tisíc korun a vybralo se 1 531 900 korun. ASI-CS podpoří Pohlazení částkou 50 tisíc korun a  Tabitu 20 tisíci korunami. Sokolovský sbor děkuje za podporu. Na setkání několikrát vystoupil s kázáním Shawn Boonstra pocházející z Britské Kolumbie v Kanadě. Mezi lety 2004 a 2010 pracoval jako ředitel kalifornské evangelizační satelitní stanice It Is Written.