Sborový časopis Pěkná vyhlídka

Listopadová Vyhlídka zve do kina a k modlitbám

stranky-z-vyhlidka1116eListopadové vydání měsíčníku sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka zve na premiéru nového válečného filmu režiséra Mela Gibsona „Hacksaw Ridge“ podle skutečného příběhu adventisty Desmonda Dosse a na setkávání v rodinách při celosvětovém modlitebním týdnu církve. Informuje také o slavnostním zahájení evropského Roku reformace k 500. výročí zveřejnění 95 tezí Martina Luthera k reformě církve v německém Wittenbergu. Tradiční součástí časopisu je termínový přehled všech akcí sboru na listopad.

Časopis je ke stažení zde

Říjnová Pěkná vyhlídka o Tabitě, darech a Kristu v nás

stranky-z-vyhlidka1016eŘíjnové vydání měsíčníku sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka přináší úvodník o dobročinné iniciativě sboru „Tabita“, možnostech finanční podpory sboru a jeho aktivit, kázání vězeňského kaplana Pavla Zvolánka na nedávném okrskovém setkání sborů v Karlových Varech „Kristus v nás“ a přehled akcí sboru na říjen.

Časopis je ke stažení zde

Zářijová Vyhlídka se zachráněnou Janičkou Golkovskou

stranky-z-vyhlidka0916ePěkná vyhlídka, měsíčník sboru církve adventistů v Sokolově, přináší ve svém zářijovém vydání rozhovor s Janičkou Golkovskou, které Pán Bůh a zdravotníci zachránili život po zásahu elektrickým vysokým napětím. Čtenáři zde najdou také informace o chystaném ocenění spolužáků Janičky za jejich podporu dívce bojující o život v nemocnici, o výpravě pro děti do technologického parku Techmania v Plzni, přepis nedávného kázání Tomáše Kábrta „Nebezpečí zabezpečování“ a přehled akcí v září.

Časopis je ke stažení zde

Vyšla srpnová Pěkná vyhlídka

Stránky z Vyhlídka0816Srpnové vydání měsíčníku sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka přináší rozhovor s Lubošem Olahem o jeho velké rodině a dramatickém životě „Už nedokážu žít bez Pána Boha“, kázání Hany Kábrtové „Růst, to jest menšit se“ a přehled akcí sboru na srpen.

Časopis je ke stažení zde

Červencová Pěkná vyhlídka zve do přírody

Stránky z Vyhlídka0716eČervencové číslo měsíčníku sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka zve na chystanou bohoslužbu v přírodě, k novému tématu sobotní školy Bible „Vy jste světlo světa“, informuje o novém vydání duchovního časopisu „Za obzorem“, o letních akcích pro děti, přináší zamyšlení kazatele Martina Lindtnera nad biblickým Žalmem 100 a přehled akcí sboru v červenci.

Časopis je ke stažení zde

Vyšla červnová Pěkná vyhlídka

1Červnové vydání měsíčníku sokolovského sboru adventistů Pěkná vyhlídka obsahuje rozhovor s manželi Zámečníkovými, kteří v tomto měsíci slaví 50 let společného života, vzpomínku na zesnulého Arnošta Biharyho, pozvánky na chystané setkání o službě církve postiženým lidem a na romskou misijní bohoslužbu v Karlových Varech, přepis nedávného kázání teologa Jiřího Beneše na okrskovém setkání sborů a přehled akcí sboru na červen.

Časopis je ke stažení zde

Květnová Vyhlídka s Nadějí a pozváním na svatbu

vyhlidkaKvětnové vydání měsíčníku sboru církve adventistů v Sokolově Pěkná vyhlídka přináší rozhovor se zpěvačkou Nadějí Jankovou, „S Ježíšem prožívám skutečný život“, pozvánku na její svatbu s Lubomírem Králem, zprávu o hudebním vystoupení mládeže ve Věznici Kolová, pozvání na výpravu dětí na setkání skautského Klubu Pathfinder „Robinzonáda“ u České Skalice, zamyšlení kazatele Bohuslava Zámečníka „Ježíš otevírá zavřené dveře“, recenzi na knihu Francine Riversové Vykupující láska a přehled květnových akcí sboru.

Časopis je ke stažení zde

Dubnová Vyhlídka: Rozhovor, pozvánky, zamyšlení

Stránka z Vyhlídka0416eDubnové vydání měsíčníku sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka přináší rozhovor s Hanou Kábrtovou o jejím životě a o nové pečovatelské službě Petrklíč, kterou v regionu zakládá, ukázku z její připravované knížky, pozvánky na duchovní besedy v městských knihovnách regionu, na výlet k prameni Ohře v Německu, „povelikonoční“ zamyšlení „Láska a bolest“ a tradiční přehled akcí sboru na celý měsíc.

Časopis je ke stažení zde

Vyšla březnová Pěkná vyhlídka

vyhlidkaBřeznové vydání měsíčníku sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka přináší pozvání na besedu s významným českým podnikatelem Radimem Passerem „Podnikat fér“ na sokolovském zámku a následná setkání nad Biblí pro veřejnost s kazatelem sboru Martinem Lindtnerem taméž. Čtenáři tu najdou i kázání M. Lindtnera „Musíš se narodit shůry“, přehled všech březnových akcí sboru a březnových uzávěrek pro přihlášení dětí na jarní a letní akce.

Časopis je ke stažení zde

Únorová Pěkná vyhlídka je tu

Stránky z Vyhlídka0216eÚnorové vydání měsíčníku sokolovského sboru Církve adventistů sedmého dne Pěkná vyhlídka zve na návštěvu odborníků s besedou o nové pečovatelské službě církve, ke které se sbor připojí v červnu, na akce Národního týdne manželství – Modlitebního týdne křesťanského domova, na Setkání žen Karlovarského kraje v Sokolově, na další misijní romskou bohoslužbu v kině Alfa, přináší také kázání Martina Lindtnera Tři dary pro dítě z Betléma a programový přehled všech akcí sboru v únoru.

Časopis je ke stažení zde