Sborový časopis Pěkná vyhlídka

Březnová Vyhlídka s Bohuslavem Zámečníkem

Stránky z Vyhlídka0317eBřeznové vydání měsíčníku sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka přináší rozhovor s pastorem Bohuslavem Zámečníkem „Nelze žít ze vzpomínek“, vyznání duchovních Jozefa Bajusze „Nepostradatelný kamarád“ a Pavla Zvolánka „Bohouš McMurphy“ spolu s tradičním přehledem akcí sboru na celý měsíc.

Časopis je ke stažení zde

Únorová Pěkná vyhlídka o lásce a manželství

Stránky z Vyhlídka0217eÚnorové vydání měsíčníku sokolovského sboru adventistů „Pěkná vyhlídka“ přináší rozhovor s kazatelem a muzikantem Radkem Jonczym z Prahy, který bude mít ve čtvrtek 16. 2. od 19:30 v modlitebně sboru koncert se svou manželkou Vlastou, dále příběh o lásce nevidomých novomanželů Šintajových ze Sokolova a přehled akcí sboru na únor včetně pozvánek k dalším akcím únorového Národního týdne manželství a Týdne křesťankého domova.

Časopis je ke stažení zde

Lednová Pěkná vyhlídka s Hankou Polákovou

stranky-z-vyhlidka0117eMěsíčník sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka přináší ve svém lednovém vydání rozhovor s Kynšperačkou Hankou Polákovou, novoroční pozdrav redakce, tip na novou knížku, pozvání k novoročním společným modlitbáma servis akcí sboru na leden a začátek února.

Časopis je ke stažení zde

Prosincová Pěkná vyhlídka zve k vděčnosti

stranky-z-vyhlidka1216eProsincové vydání měsíčníku sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka přináší pozvání k svátečním bohoslužbám vděčnosti na přelomu roku, zprávu o ordinaci kazatele sboru Martina Lindtnera do plné duchovenské služby, o pomoci sborové mládeže při listopadové Národní potravinové sbírce v Sokolově, novinky ve sborové knihovně, groteskní vzpomínku kazatele Bohuslava Zámečníka a přehled akcí na prosinec a začátek ledna.

Časopis je ke stažení zde

Listopadová Vyhlídka zve do kina a k modlitbám

stranky-z-vyhlidka1116eListopadové vydání měsíčníku sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka zve na premiéru nového válečného filmu režiséra Mela Gibsona „Hacksaw Ridge“ podle skutečného příběhu adventisty Desmonda Dosse a na setkávání v rodinách při celosvětovém modlitebním týdnu církve. Informuje také o slavnostním zahájení evropského Roku reformace k 500. výročí zveřejnění 95 tezí Martina Luthera k reformě církve v německém Wittenbergu. Tradiční součástí časopisu je termínový přehled všech akcí sboru na listopad.

Časopis je ke stažení zde

Říjnová Pěkná vyhlídka o Tabitě, darech a Kristu v nás

stranky-z-vyhlidka1016eŘíjnové vydání měsíčníku sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka přináší úvodník o dobročinné iniciativě sboru „Tabita“, možnostech finanční podpory sboru a jeho aktivit, kázání vězeňského kaplana Pavla Zvolánka na nedávném okrskovém setkání sborů v Karlových Varech „Kristus v nás“ a přehled akcí sboru na říjen.

Časopis je ke stažení zde

Zářijová Vyhlídka se zachráněnou Janičkou Golkovskou

stranky-z-vyhlidka0916ePěkná vyhlídka, měsíčník sboru církve adventistů v Sokolově, přináší ve svém zářijovém vydání rozhovor s Janičkou Golkovskou, které Pán Bůh a zdravotníci zachránili život po zásahu elektrickým vysokým napětím. Čtenáři zde najdou také informace o chystaném ocenění spolužáků Janičky za jejich podporu dívce bojující o život v nemocnici, o výpravě pro děti do technologického parku Techmania v Plzni, přepis nedávného kázání Tomáše Kábrta „Nebezpečí zabezpečování“ a přehled akcí v září.

Časopis je ke stažení zde

Vyšla srpnová Pěkná vyhlídka

Stránky z Vyhlídka0816Srpnové vydání měsíčníku sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka přináší rozhovor s Lubošem Olahem o jeho velké rodině a dramatickém životě „Už nedokážu žít bez Pána Boha“, kázání Hany Kábrtové „Růst, to jest menšit se“ a přehled akcí sboru na srpen.

Časopis je ke stažení zde

Červencová Pěkná vyhlídka zve do přírody

Stránky z Vyhlídka0716eČervencové číslo měsíčníku sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka zve na chystanou bohoslužbu v přírodě, k novému tématu sobotní školy Bible „Vy jste světlo světa“, informuje o novém vydání duchovního časopisu „Za obzorem“, o letních akcích pro děti, přináší zamyšlení kazatele Martina Lindtnera nad biblickým Žalmem 100 a přehled akcí sboru v červenci.

Časopis je ke stažení zde

Vyšla červnová Pěkná vyhlídka

1Červnové vydání měsíčníku sokolovského sboru adventistů Pěkná vyhlídka obsahuje rozhovor s manželi Zámečníkovými, kteří v tomto měsíci slaví 50 let společného života, vzpomínku na zesnulého Arnošta Biharyho, pozvánky na chystané setkání o službě církve postiženým lidem a na romskou misijní bohoslužbu v Karlových Varech, přepis nedávného kázání teologa Jiřího Beneše na okrskovém setkání sborů a přehled akcí sboru na červen.

Časopis je ke stažení zde