Knihy

Kulturní svět si připomíná 600. výročí upálení mistra Jana Husa

„Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie…“ Jan Hus, Výklad viery, 1412

DSCN1403DSCN1404Pražské adventistické nakladatelství Advent-Orion připravilo k 600. výročí upálení mistra Jana Husa publikaci „Mistr Jan Hus – Věrný až do smrti“. Český středověký náboženský myslitel, kněz, vysokoškolský pedagog a reformátor mistr Jan Hus je jednou z osobností české historie, které významně ovlivnily dějiny Evropy i světa. Text je podle knihy Ellen Gould Whiteové (1827 – 1915) Velké drama věků, kterou stejné nakladatelství vydalo v roce 2007. E.G. Whiteová se v něm věnuje i širšímu kontextu událostí, které poznamenaly život mistra Jana .  Úryvek vybraný do této publikace přináší ucelený pohled do života člověka, který miloval pravdu a byl ochoten pro ni přinést i tu největší oběť. Publikaci si mohou objednat sbory, je zdarma. Více >

Tip na knihu: Vlídná zbraň

„Život z nás všech dělá válečníky. Abychom z něj vyšli jako vítězové, musíme se vyzbrojit tou nejúčinnější ze všech zbraní. A tou zbraní je modlitba.“

vlidna-zbranM. Mykoff a S. C. Mizrahi sestavili ve spolupráci s Braclavským výzkumným institutem publikaci modliteb „Vlídná zbraň“ na motivy nadčasové moudrosti chasidského rabína Nachmana, jenž po celý život shromažďoval rady, ponaučení a myšlenky na téma, jak žít lépe, vyrovnaně, kde hledat klid a rozvahu nejen pro obyčejný život, ale i pro významná a zlomová životní rozhodnutí. „Vlídná zbraň“ je jakýmsi souhrnem slov pro chvíle všední i nevšední, která je jakýmsi volným pokračováním publikace Prázdné křeslo, vydané v nakladatelství VOLVOX GLOBATOR v roce 1998.

Díky
Bože,
Ty moje jediná Oporo,
Tys mne naučil se modlit – Více >

Více si povídat, více milovat

knihaVydavatelství Advent-Orion Praha vydalo k letošnímu Národnímu týdnu manželství novou knížku se 128 stranami “Více si povídat, více milovat” od Morrise Vendena. Zabývá se komunikací jako základem manželského vztahu. V knize autor rozebírá osm hlavních oblastí, v nichž selhává komunikace v manželství.
V druhé části jednotlivých kapitol vede čtenáře k poznání, že ve stejných oblastech často selhává i náš duchovní život. Úzká podobnost mezi manželstvím a vztahem člověka s Bohem je pozoruhodná. To, co utváří dobrý vztah mezi partnery, formuje i vztah člověka s Bohem. Stejně tak problémy, které rozkládají manželství, mohou zničit i duchovní život. Cena knihy je 150 korun.

Letošní Národní týden manželství byl provázen mottem „Šťastně až do smrti? Není to jen pohádka? Jak mít vztah, který vydrží…“

Vleklá diagnóza: krátká paměť

knihaV pátek 2.1. 2015 od 18 hodin se koná ve sboru církve adventistů na Kraslické 14 v Sokolově společné studium Bible za pomoci knihy teologa Daniela Dudy Velký příběh Bible. Pokračujeme desátou přednáškou na téma Vleklá diagnóza: krátká paměť.

Klíčové slovo starozákonní služby je pamatuj. Přesto Izraelci zapomněli na Hospodina, svého Boha. Kdysi začínali od nuly a dnes se to opakuje. Sedí a pláčou u babylonských řek a vzpomínají na Sijón. Jsou v otroctví a v útlaku, v cizí zemi a pod cizím králem. Jejich příběh končí mlčením, utrpením a hanbou. Kladou si otázky: Čím to je, že jsme takto dopadli? Pane Bože, proč nám to děláš?

Tak je to vždycky: Když národ prožívá krizi víry, obviňuje Boha, jak to jen mohl dopustit. Marně hledají odpověď. Jen Daniel věděl, že Bůh je svrchovaný i v této situaci, a proto byl schopen říct: „Bůh neselhal, ale selhali jsme my. Bůh vydal Jeruzalém do rukou babylónského krále.

V Babylonu vzpomínají na Sijón, vzpomínají na to, o co přišli, a v jejich pláči se rodí něco nového. Zotročení Izraelci vzpomínají na minulost a představují si, co by dělali, kdyby dostali druhou šanci. Když Bůh už jednou uslyšel jejich pláč, nemohl by jej slyšet i podruhé?hana

Všichni jste srdečně zváni k přemýšlení o Pánu Bohu a o našem jednání.

Hana Kábrtová

Poděkování Danieli, vlastně Petru Vaďurovi

bratrPříběh o králi Nebúkadnesarovi a jeho snu, který je zaznamenán ve starozákonní knize proroka Daniela, je mezi křesťany známý. Král Nebúkadnesar měl sen, který jej rozrušil tak, že nemohl spát. Král ale svůj sen zapomněl. Rozkázal proto zavolat věštce, zaklínače, čaroděje a hvězdopravce, aby mu řekli, co se mu zdálo a co ten sen znamená. Hvězdopravci to nedokázali, ale Daniel s Boží pomocí ano.
Tak právě na tenhle příběh jsem si vzpomněla na výstavě Bible v Karlových Varech při setkání s rozhlasovým redaktorem Petrem Vaďurou. Přijela jsem na něj společně se svojí kamarádkou Míšou Krokovou. Míša Petra znala z Letní biblické školy v Oparně, kam jezdí v létě s rodinou. Petr letos v Oparně nabízel k prodeji křesťanské knihy a Míša si u něj jednu vybrala. Neměla ale na ni tehdy peníze, a tak domů odjela bez ní. Pořád na knížku myslela a moc si přála si ji přečíst. Jenže zapomněla její název. Po skončení karlovarské besedy šla proto Míša za Petrem s prosbou o pomoc. Petr vyndal z kapsy kartičku a požádal Míšu, aby mu na ni napsala svoji adresu a vše, co o knize ví. Bylo toho opravdu velmi málo. Přesto neuplynul ani týden a knihu měla Míša ve schránce. Jmenuje se Bratr vyvržených a napsal ji Guy Gilbert. Míša je šťastná, děkuje z celého srdce Petru Vaďurovi a knihu doporučuje ostatním k přečtení. Stále mezi námi žijí ti, co umí nejen plnit přání, ale také dokážou s Boží pomocí poznat, co si druzí přejí :-). (hk)

Tip na vánoční dárek: Kniha Randyho Alcorna „Princip pokladu“

princip_pokladu_1_1Alfred Nobel odložil noviny a dal si hlavu do dlaní. Psal se rok 1888. Nobel byl švédský chemik, který zbohatl díky vynálezu a výrově dynamitu. Jeho bratr Ludvig právě zemřel ve Francii.  Alfredův smutek se teď navíc mísil se zděšením. Právě si přečetl nekrolog ve francouzských novinách – nikoli však bratrův, ale svůj! Redaktor si zřejmě bratry spletl. Nadpis zněl: „Obchodník se smrtí je mrtvý.“ Nekrolog Alfreda Nobela popisoval člověka, který zbohatl na tom, že pomáhal lidem zabíjet se navzájem.

            Takové hodnocení jeho života Nobelem  otřáslo a rozhodl se využít své bohatství ke změně vlastního odkazu. Když o osm let později zemřel, zanechal více než 9 milionů dolarů na financování cen pro lidi, jejichž dílo prospělo lidstvu. Toto vyznamenání známe jako Nobelovu cenu. Alfred Nobel dostal vzácnou příležitost – mohl se podívat na zhodnocení svého života na jeho konci a ještě měl šanci ho změnit. Než Nobelův život skončil, postaral se, aby investoval bohatství do něčeho trvalejšího…“

„Nevěřící nedostanou druhou šanci prožít svůj život a tentokrát zvolit Krista. Ale ani křesťané nedostanou druhou šanci prožít svůj život a tentokrát udělat víc pro potřebné a investovat do Božího království. Máme jen jednu krátkodobou příležitost – život na zemi – použít své prostředky tak, aby něco změnily k lepšímu.“

Chcete odhalit tajemství radostného dávání? Přečtěte si knihu Randyho Alcorna „Princip pokladu“. Objevila jsem nádhernou knihu, která mi přinesla mnoho cenných rad, moudrosti a hlavně mnoho radosti. Knihu jsem četla pomalu, protože jsem se bála, že budu brzy na jejím konci. V tomto vánočním období, kdy je „dávání“ velmi aktuální, přinese každému čtenáři velké povzbuzení. Šest klíčů vás dovede až ke skutečnému pokladu. Více >

Kupte si výhodně nové vydání Bible kralické s poznámkami

bibleKoncem listopadu se na pultech knihkupectví objeví nové kompletní vydání Bible kralické šestidílné, které je přepisem prvního vydání Bible kralické, tzv. Šestidílky z let 1579 až 1594. Nové vydání v jednom svazku bude k dostání ve dvou verzích – v pravé a umělé kůži. Základní verze – pevná vazba, umělá kůže, dvoubarevný tisk, orientační výřezy je možné do 10. října koupit za výhodnou cenu 1 180 korun. Objednávky přijímá kazatel našeho sboru Martin Lindtner, tel. 736541998. Pozdější cena této knihy bude 1 980 korun.

Bible kralická bez poznámek je známá mnoha generacím čtenářů. První vydání Bible kralické však bylo šestidílné a vynikalo rozsáhlým výkladovým a poznámkovým aparátem. Ten byl dosud většině čtenářů neznámý a nedostupný, přestože je v něm je uloženo mimořádné historické, bohemistické i teologické dědictví. Více >

Advent – Orion nabízí knihy za čtvrtinu ceny

leporelovýšinyVydavatelství Advent – Orion Praha nabízí některé tituly knih za čtvrtinu původní ceny. Zbylé tři čtvrtiny uhradí Česko-Slovenská unie, České sdružení a samo nakladatelství. Objednávky je možné zasílat od 15. do 30. září. Knihy jsou určeny pro rozdávání našim přátelům. Více informací je možné získat prostřednictvím emailu machanova@adventorion.cz, nebo na telefonním čísle 731 640 489. Objednat knihy je možné emailem expedice@adventorion.cz nebo telefonicky 233 323 741; 558 359 100; 603 553 628.

Seznam knih je zde: Objednavkovy_list-akce_Jen_čtvrtinu_2014 

 

Tass Saada: Sloužil jsem Arafatovi

Skutečný příběh palestinského snajpra, který nalezl nový život

sadaSrdečně zveme ve středu 3.9. od 18 hodin do evangelického kostela na setkání s Tassem Saadem, muslimem, který se stal křesťanem a dočkal se pronásledování od vlastní rodiny. Tass Saada saadavyrůstal v Saúdské Arábii jako palestinský uprchlík bez jakékoli důstojné perpektivy. Tato zkušenost jej naučila nenávidět. A stejně jako mnozí další Palestinci obrátil svou nenávist a svou zbraň proti Izraeli. Tassův příběh umožní zblízka nahlédnout do světa Jásira Arafata, kterému dělal řidiče, do života bojů a myšlení palestinského uprchlíka, do srdce muslima, který se stal křesťanem, a do procesu proměny od nenávisti k lásce a naději. Příběh může inspirovat každého z nás k překonání rozdělení a konfliktů ve svých životech.  Tass Saada také představí český překlad své knihy s názvem „Sloužil jsem Arafatovi“.  Evangelický sbor Sokolov

Tip na knížku: Prorok

159267_bigPřed více než devadesáti lety napsal Chalil Džbrán své nejslavnější dílo, knihu s názvem Prorok. Autor sám pocházel z velmi pozoruhodného prostředí libanonských křesťanů. Křesťanská víra provázaná arabskou kulturou vytváří v díle vznešený ornament, tvořený setkáním dvou světů. Do příběhu vstupujeme ve chvíli, kdy prorok Mustafa, muž „vyvolený a milovaný“ , po dvanácti letech čekání, spatřil připlouvající loď, která jej má odvézt zpět na rodný ostrov. Před svým odjezdem mu lidé z města pokládají otázky, ty, které považují ve svém životě za nejdůležitější. V prvním rozhovoru promlouvá prorok o lásce bez okolků:

Když vám pokyne láska, následujte ji, i když jsou její cesty tvrdé a strmé… Láska vás nejen korunuje, ale také přibíjí na kříž.

Marie HaklováSvazuje vás jako snopy obilí. Vymlacuje vás, aby vás obnažila. Prosívá vás, aby vás zbavila plev. Vymílá vás doběla. Hněte vás, dokud nezvláčníte. A pak vás postoupí svému vlastnímu ohni, abyste se stali svatým chlebem pro svatou hostinu Boha.“

A prorok dál pokračuje ve svých slovech, vždy odpovídá na další a další otázky, mluví o manželství, rodičovství, přátelství, … odpovídá na otázky, které jsou kladeny každou generací znovu, aby se stejnou vážností a vášnivostí nalézala své odpovědi.

Marie Haklová