Knihy

Tip na knihu: Vůle Boží – zbožná fráze?

vule-bozi-zbozna-fraze-2-vydaniV souvislosti s modlitebními týdny, které přicházejí v lednu, ať už se jedná o Alianční týden modliteb pořádaný Českou evangelikální aliancí, nebo Deset dnů v horní místnosti pořádaný Církví adventistů sedmého dne, je dobré připomenout, jak je důležité v životě každého z nás se ptát po Boží vůli. Sám Ježíš, když učil své učedníky se modlit, říká v nejznámější modlitbě: „…buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi…“. Co to ale znamená? Jak se vyhnout tomu, aby tato věta byla jen zbožnou frází? Pro každého takto hledajícího je tu kniha lékaře a kněze Ladislava Kubíčka s názvem Vůle Boží – zbožná fráze? Knížka není jeho životopisem. Pouze v ní na konkrétních událostech svého života dokumentuje, že je možné Boží vůli vždycky plnit a že se to také vyplatí. Sotva ji dopsal a podepsal autorskou smlouvu, byl 11. září 2004 zavražděn patnáctiletým chlapcem. „Pro to, aby člověk zaslechl hlas Boží, je asi podmínkou klid, ticho – což je v dnešní neklidné, hlučící době značný problém. Nemáme chvilku ticha. Všude hlučí ulice, rádio, tranzistor, mobil – žvaní novináři, politikové… a Bůh se nevnucuje. Prorok Elijáš to zažil, když se uchýlil do ústraní. V hluku bouře a větru hlas Hospodinův nebyl, ale uslyšel ho v jemném, tichém vánku. Proto je právě dnes tak důležitá modlitba, třebas jen chvilkové ztišení – a nevymlouvejme se moderním sloganem, že i naše práce je modlitbou.“ Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství a k zapůjčení je u manželů Pánkových.

Přečtěte si, co o knize napsal v roce 2004 psycholog a spisovatel Jaro Křivohlavý (na fotce níže): Více >

V knihovně sboru přibudou k zapůjčení nové knihy

lumirVedoucí sborové knihovny v modlitebně církve adventistů Lubomír Král informuje zájemce o zařazení nových knih k možnosti jejich zapůjčení. Mezi novými knihami je například příběh lásky Lumír, který napsal Petr Staš, jenž v Sokolově působil osm let jako kazatel (ukazka-z-knihy-lumir). Nově budou v sobotu 17. prosince do knihovny zařazeny tyto knihy:

– různí: Cesta života / Cesta lásky (krátké příběhy)
– Morris Venden: Moderní podobenství (příběhy, které vdechnou život suchopárné teologii)
– Petr Staš: Lumír (příběh lásky)
– Max Lucado: Když tě Bůh něžně volá tvým jménem
– Szigeti Jenö: Proroctví -důvod k naději či panice?

Více >

Nabídka zlevněných knih pro děti od ČBS

letákČeská biblická společnost (ČBS) připravila na měsíc červen nabídku dětských knih se slevou:

Biblická podobenství pro děti 
Když Ježíš hovořil v podobenstvích, sbíhali se k němu lidé z širokého okolí. Ježíš jim vyprávěl prosté příběhy nejen o sedlácích, pasáčcích, rybářích a hospodyňkách, ale i podobenství o slabostech a omylech králů a kněží. V každém jeho příběhu však můžeme nalézt skryté poselství o tom, co to znamená být součástí Božího království. Příběhy hravě převyprávěné Bobem Hartmanem se dobře hodí jak k předčítání dětem, tak i k jejich prvnímu samostatnému čtení. Kniha pomůže dospělým i dětem sdílet moudrost i radost, které se v jednotlivých podobenstvích skrývají.
Běžná cena 298 Kč, nyní v akci pouze 209 Kč! 

BIBLE – příběhy na každý den
V této knize naleznete na každý den převyprávěný biblický příběh a krátkou modlitbu. Na okraji každé strany se nachází kromě textu a obrázku datum, číslo biblické kapitoly a jednoduchá modlitbička inspirovaná textem. Knihu ocení rodiče, kteří chtějí naučit své děti pravidelně pracovat s biblickým textem.
Běžná cena 548 Kč, nyní v akci pouze 384 Kč! Více >

Oddělení evangelizace nabízí výhodně literaturu

Bible

 

Vedoucí oddělení misie Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne Jan Libotovský nabízí v novém zpravodaji různé evangelizační, studijní nebo jiné duchovní materiály buď zdarma, nebo za přijatelné ceny. Jsou k prohlédnutí i s kontakty zde: Zpravodaj

Na koupališti budou vzpomínat na Malého prince

7.6krapetDvě zajímavé knihy si připomene město Sokolov ve stejný den dvěma způsoby. První knihu – pohádku Zahrada od Jiřího Trnky zahraje v sokolovském divadle v úterý 7.6. od 17 hodin Divadlo Krapet. Scénář napsali Michaela Sajlerová, Zdeněk Tomeš a scénu a kostýmy dělala akademická malířka Klára Trnková, dcera Jiřího Trnky. „To šlo jednou pár kluků do školy. Tak šli a cestou uviděli ve vysoké zdi z kamene starou železnou branku, celou rezavou…“ O dvě hodiny později, tedy od 19 hodin, si na sokolovském koupališti u ohně pod hvězdami budou povídat milovníci knih o Malém princi, jehož autorem je Antoine de Saint-Exupéry.

Slovo na cestu je v květnu za výhodnou cenu

slovo na cestuČeská biblická společnost nabízí v měsíci květnu dvě varianty Slova na cestu (čtivý, jasný a srozumitelný překlad Bible) – bez poznámek a s poznámkami – za výhodné ceny. Slovo na cestu převádí do současné moderní češtiny teologické výrazy a formulace dnešnímu člověku často vzdálené.
Slovo na cestu bez poznámek je možné v květnu zakoupit za 250 korun (běžná cena je 498) a Slovo na cestu s poznámkami za 750 korun (běžná cena je 1 150). Více informací je v eshopu www.bibleshop.cz.

Knihovna pořádá besedu o knize Jeana Giona

mužV úterý 2.2. od 19 hodin pokračuje na sokolovském koupališti u krbu na Minisquashi v prosinci započatý cyklus diskuzí nad zajímavými knihami, tentokrát se bude diskutovat o knize Jeana Giona „Muž, který sázel stromy“.

Mistrovská povídka z roku 1953 je stylově čistá a dějově jednoduchá. Vypráví příběh o prostém, osaměle žijícím pastýři ovcí ve vyprahlé a vylidněné Provence, který tiše a bez nároku na vděk den co den sázel v okolních kopcích stromy. Usoudil, že kraj bez stromů hyne a rozhodl se situaci napravit. Knihovna všechny zájemce srdečně zve na posezení nejen nad zajímavou knihou, ale také vynikajícím štrúdlem pana Marka Kříže.

Muž, který sázel stromy

Na koupališti bude debata o knize W. P. Younga Chatrč

chatrčMěstská knihovna připravila cyklus večerů s debatami o zajímavých knihách. V úterý 1.12. od 19 hodin se bude na sokolovském koupališti (minisquash) ve Slovenské ulici 1779 debatovat o velmi zajímavé knize W. P. Younga Chatrč. Má Pán Bůh rád lidi, když dopustí vraždu malého dítěte? Dá se taková věc vrahovi vůbec odpustit? Přijďte se podělit o vaše názory na zmiňovanou knihu, kde se Bůh představuje jako žena a ještě k tomu černoška.

„Mack stál v předklonu na břehu a stále se snažil popadnout dech. Trvalo několik minut, než vůbec pomyslel na Missy. Protože si vzpomněl, že si vybarvovala omalovánky u stolu, popošel kousek dál po břehu na místo, odkud bylo tábořiště vidět, ale nikde ji nezahlédl. Zrychloval krok, když pospíchal k přívěsu, a volal ji jménem tak klidně, jak toho byl schopen. Žádná odpověď. Nebyla tam…..“

„Takže,“ Mack obtížně hledal slova, „který z vás je Bůh?“ „Já,“ odpověděli ti tři jednohlasně. Mack jednoho po druhém přelétl pohledem, a ačkoliv ani zdaleka nechápal to, co vidí a slyší, tak nějak jim věřil.“

K dostání jsou Bible za snížené ceny

Česká biblická společnost snížila o prázdninách cenu o 30 procent u čtyř knih, a to Expedice Bible (dříve 298, nyní 209), Bible do nepohody (dříve 398, nyní 279), Bible Slovo na cestu se zipem (dříve 690, nyní 483) a Bible Slovo na cestu – Nový zákon (dříve 148, nyní 104).

1805expedicebKniha Expedice Bible je rozdělena do dvaceti kapitol – expedicí. V každé z nich můžeš podniknout pět výprav biblickými příběhy a přečíst si pět různých oddílů z Bible. Celkem sto výprav ti pomůže objevit celý biblický příběh. Na biblické výpravy se můžeš vydat sám, ale budou zajímavější a zábavnější, když si s sebou vezmeš nějakého průvodce, třeba staršího kamaráda, který se na cestu vydá s tebou a bude tě doprovázet při tvých objevech. Více >

Židovské očekávání Mesiáše

Bůh sestupujícíV pátek 24.7. od 18.30 hodin pokračují duchovní večery Hany a Tomáše Kábrtových čtením díla Sestupující Bůh od teologa Jana Hellera, nyní dvěma kapitolami Židovské očekávání Mesiáše a Mesiášská očekávání mimo židovství.

Ukázka z šesté kapitoly Židovské očekávání Mesiáše: „Shrňme si, jak vyhlíželo židovské očekávání Mesiáše v Ježíšově době. Obecně a v souladu s řadou starozákonních proroctví se čekal Mesiáš z rodu Davidova. S tím souvisel jeho původ z Betléma, Davidova rodiště. Vedle titulu Mesiáš se vyskytuje i titul menachem = utěšitel, v Novém zákoně ztotožněný s Duchem svatým. Je zajímavé, že právě třetí syn Judy z Gamaly čili Galilejského, zakladatele zélótů, se jmenoval Menachem a měl důležitou úlohu při vypuknutí povstání za Vespasiana. V pozadí jeho jména Menachem – utěšitel je zřejmě kniha Genesis 5,29. Tam se říká o praotci Noem: „tento způsobí odpočinutí od díla našeho“, ale v hebrejském znění je doslova „potěší nás“. Jako měl Noe, první z praotců po smrti Adamově, sejmout z lidstva kletbu z ráje, tak je nyní Hanatoto očekávání přeneseno na mesiáše a ten má proto titul Utěšitel. Titul Syn boží, v nežidovském okolí častý, je v židovství vzácný. Ve Starém zákoně se sice vyskytuje, ale židům zřejmě příliš čišel pohanstvím. Titul Vykupitel či spasitel, řecky sótér, je u židů především titulem samotného Hospodina.

Všichni jste srdečně zváni k poznávání charakteru sestupujícího Boha k nám lidem!