Četba

Dubnová Pěkná vyhlídka o Veliké noci, vězení a víře

Stránky z Vyhlídka0417eDubnové vydání měsíčníku sokolovského sboru adventistů v Sokolově zve na velikonoční večer duchovních písní a slova Od Veliké noci k prázdnému hrobu, ke studiu nového tématu Sobotní školy Bible, přináší článek vězeňského kaplana Pavla Zvolánka o sobotních bohoslužbách ve Věznici Valdice s jeho sokolovským asistentem, pozvánky na jarní akce pro děti plzeňská pečeť a Robinzonáda, zamyšlení kazatele sboru Martina Lindtnera o víře „Uprostřed hledání sám nalezen“ a přehled akcí sboru na duben.

Časopis je ke stažení zde

 

Březnová Vyhlídka s Bohuslavem Zámečníkem

Stránky z Vyhlídka0317eBřeznové vydání měsíčníku sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka přináší rozhovor s pastorem Bohuslavem Zámečníkem „Nelze žít ze vzpomínek“, vyznání duchovních Jozefa Bajusze „Nepostradatelný kamarád“ a Pavla Zvolánka „Bohouš McMurphy“ spolu s tradičním přehledem akcí sboru na celý měsíc.

Časopis je ke stažení zde

Únorová Pěkná vyhlídka o lásce a manželství

Stránky z Vyhlídka0217eÚnorové vydání měsíčníku sokolovského sboru adventistů „Pěkná vyhlídka“ přináší rozhovor s kazatelem a muzikantem Radkem Jonczym z Prahy, který bude mít ve čtvrtek 16. 2. od 19:30 v modlitebně sboru koncert se svou manželkou Vlastou, dále příběh o lásce nevidomých novomanželů Šintajových ze Sokolova a přehled akcí sboru na únor včetně pozvánek k dalším akcím únorového Národního týdne manželství a Týdne křesťankého domova.

Časopis je ke stažení zde

Lednová Pěkná vyhlídka s Hankou Polákovou

stranky-z-vyhlidka0117eMěsíčník sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka přináší ve svém lednovém vydání rozhovor s Kynšperačkou Hankou Polákovou, novoroční pozdrav redakce, tip na novou knížku, pozvání k novoročním společným modlitbáma servis akcí sboru na leden a začátek února.

Časopis je ke stažení zde

Tip na knihu: Vůle Boží – zbožná fráze?

vule-bozi-zbozna-fraze-2-vydaniV souvislosti s modlitebními týdny, které přicházejí v lednu, ať už se jedná o Alianční týden modliteb pořádaný Českou evangelikální aliancí, nebo Deset dnů v horní místnosti pořádaný Církví adventistů sedmého dne, je dobré připomenout, jak je důležité v životě každého z nás se ptát po Boží vůli. Sám Ježíš, když učil své učedníky se modlit, říká v nejznámější modlitbě: „…buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi…“. Co to ale znamená? Jak se vyhnout tomu, aby tato věta byla jen zbožnou frází? Pro každého takto hledajícího je tu kniha lékaře a kněze Ladislava Kubíčka s názvem Vůle Boží – zbožná fráze? Knížka není jeho životopisem. Pouze v ní na konkrétních událostech svého života dokumentuje, že je možné Boží vůli vždycky plnit a že se to také vyplatí. Sotva ji dopsal a podepsal autorskou smlouvu, byl 11. září 2004 zavražděn patnáctiletým chlapcem. „Pro to, aby člověk zaslechl hlas Boží, je asi podmínkou klid, ticho – což je v dnešní neklidné, hlučící době značný problém. Nemáme chvilku ticha. Všude hlučí ulice, rádio, tranzistor, mobil – žvaní novináři, politikové… a Bůh se nevnucuje. Prorok Elijáš to zažil, když se uchýlil do ústraní. V hluku bouře a větru hlas Hospodinův nebyl, ale uslyšel ho v jemném, tichém vánku. Proto je právě dnes tak důležitá modlitba, třebas jen chvilkové ztišení – a nevymlouvejme se moderním sloganem, že i naše práce je modlitbou.“ Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství a k zapůjčení je u manželů Pánkových.

Přečtěte si, co o knize napsal v roce 2004 psycholog a spisovatel Jaro Křivohlavý (na fotce níže): Více >

Prosincová Pěkná vyhlídka zve k vděčnosti

stranky-z-vyhlidka1216eProsincové vydání měsíčníku sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka přináší pozvání k svátečním bohoslužbám vděčnosti na přelomu roku, zprávu o ordinaci kazatele sboru Martina Lindtnera do plné duchovenské služby, o pomoci sborové mládeže při listopadové Národní potravinové sbírce v Sokolově, novinky ve sborové knihovně, groteskní vzpomínku kazatele Bohuslava Zámečníka a přehled akcí na prosinec a začátek ledna.

Časopis je ke stažení zde

V knihovně sboru přibudou k zapůjčení nové knihy

lumirVedoucí sborové knihovny v modlitebně církve adventistů Lubomír Král informuje zájemce o zařazení nových knih k možnosti jejich zapůjčení. Mezi novými knihami je například příběh lásky Lumír, který napsal Petr Staš, jenž v Sokolově působil osm let jako kazatel (ukazka-z-knihy-lumir). Nově budou v sobotu 17. prosince do knihovny zařazeny tyto knihy:

– různí: Cesta života / Cesta lásky (krátké příběhy)
– Morris Venden: Moderní podobenství (příběhy, které vdechnou život suchopárné teologii)
– Petr Staš: Lumír (příběh lásky)
– Max Lucado: Když tě Bůh něžně volá tvým jménem
– Szigeti Jenö: Proroctví -důvod k naději či panice?

Více >

Listopadová Vyhlídka zve do kina a k modlitbám

stranky-z-vyhlidka1116eListopadové vydání měsíčníku sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka zve na premiéru nového válečného filmu režiséra Mela Gibsona „Hacksaw Ridge“ podle skutečného příběhu adventisty Desmonda Dosse a na setkávání v rodinách při celosvětovém modlitebním týdnu církve. Informuje také o slavnostním zahájení evropského Roku reformace k 500. výročí zveřejnění 95 tezí Martina Luthera k reformě církve v německém Wittenbergu. Tradiční součástí časopisu je termínový přehled všech akcí sboru na listopad.

Časopis je ke stažení zde

Říjnová Pěkná vyhlídka o Tabitě, darech a Kristu v nás

stranky-z-vyhlidka1016eŘíjnové vydání měsíčníku sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka přináší úvodník o dobročinné iniciativě sboru „Tabita“, možnostech finanční podpory sboru a jeho aktivit, kázání vězeňského kaplana Pavla Zvolánka na nedávném okrskovém setkání sborů v Karlových Varech „Kristus v nás“ a přehled akcí sboru na říjen.

Časopis je ke stažení zde

Zářijová Vyhlídka se zachráněnou Janičkou Golkovskou

stranky-z-vyhlidka0916ePěkná vyhlídka, měsíčník sboru církve adventistů v Sokolově, přináší ve svém zářijovém vydání rozhovor s Janičkou Golkovskou, které Pán Bůh a zdravotníci zachránili život po zásahu elektrickým vysokým napětím. Čtenáři zde najdou také informace o chystaném ocenění spolužáků Janičky za jejich podporu dívce bojující o život v nemocnici, o výpravě pro děti do technologického parku Techmania v Plzni, přepis nedávného kázání Tomáše Kábrta „Nebezpečí zabezpečování“ a přehled akcí v září.

Časopis je ke stažení zde