Odpolední bohoslužby

Svatba Evy a Dušana Ferkových byla krásná

svatebčanéNeděle 24. září 2017 se stane významným dnem manželů Ferkových. Eva Olahová a Dušan Ferko se po téměř třicetileté známosti rozhodli svůj vztah stvrdit svatbou. Kazatel církve adventistů Martin Lindtner je oddal za přítomnosti svědků a dalších hostů v modlitebně církve v Sokolově. Ferkovi mají spolu již dospělou dceru Kláru a Dušan také vyženil syna Radka, kterému je tátou už dávno. Kromě dětí mají již také dvě vnoučata, Štefanku a Adélku, třetí vnouče je na cestě. Po svatebním obřadu následovala hostina ve Staré hospodě v Šabině. Díky moc všem ochotným lidem, kteří pomohli svatbu připravit. Poděkování zejména patří Věře Grygarové, Heleně Vosátkové, Hance Polákové a Milušce Malíkové za nesmírnou obětavost při přípravě a servírování veškerého pohoštění včetně mytí nádobí, úklidu, krásné výzdoby sálu… Díky také Bohuslavu Zámečníkovi za práci matrikáře, ale také vynikající svatební polévku a další jídlo na společnou hostinu. To také připravili další mnozí účastníci svatby, novomanželé, jejich rodinní příslušníci, členové a přátelé sboru. Díky za výzdobu modlitebny Gabriele Zámečníkové. Díky za muziku Janu Šintajovi a Jožkovi Olachovi. Díky Pánu Bohu za krásný den!   FOTKY ze svatby Evy a Dušana Ferkových

Více >

Tři romští sourozenci byli pokřtěni

křestDo společenství Božího lidu přibyli v sobotu 16. září tři sourozenci – Luboš a Eva Olahovi a Věra Biharyová. Slavnost svatého křtu se spoustou písní v českém i romském jazyce se konala v modlitebně církve adventistů v Karlových Varech, zúčastnily se jí desítky lidí včetně rodinných příslušníků křtěnců. Křest uskutečnili kazatelé Bohuslav Zámečník a Martin Lindtner. Křtěnci vyprávěli příběhy svého obrácení k Bohu a poděkovali všem a především Pánu Bohu za svůj nový život. Z Božího slova na téma ovoce Ducha jako je láska, radost, pokoj, vlídnost, dobrota, věrnost a další promluvil Bohuslav Zámečník. Toto ovoce je smyslem Božího působení v našich životech. Díky Karlovarským za milé přijetí v jejich sboru, přípravy křtitelnice, pomoc v kuchyni a další služby. Po skončení křtu následovalo občerstvení, které připravili především oslavenci se svými rodinami. Fotky ze křtu Luboše a Evy Olahových a Věry Biharyové, videa níže

Více >

Pozvánka na křest – POZOR ZMĚNA MÍSTA A ČASU

Pozor změna místa a času konání křtu z důvodu špatného počasí!!!! Sraz všech zájemců o účast na křtu ve Varech, kteří nemají jak se do Karlových Varů dostavit, je v půl druhé u sboru v Sokolově na Kraslické 494. Telefonicky je možné se obrátit na Milušku Malíkovou 777483237. Pokud by někdo chtěl přispět s pohoštěním, je to možné. Po skončení křtu bude na malém sále připraveno drobné občerstvení.křest3 (1)

Zářijová Vyhlídka s Věrou Biharyovou

Stránky z Vyhlídka0917eZářijové vydání měsíčníku sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka přináší rozhovor s Věrou Biharyovou z Lokte o jejím pohnutém životě i rozhodnutí ke křtu. Čtenáři zde najdou také pozvánku na křest Věry a jejích sourozenců Luboše a Evy Olahových, kázání Tomáše Kábrta „Večírek pro odpadlíky“ a kalendář všech akcí sboru na září s výhledem chystaných akcí na říjen.

Časopis je ke stažení zde

 

V sobotu 2.9. je společná bohoslužba

bohoslužbaV sobotu 2.9. se koná pravidelná společná bohoslužba účastníků dopolední i odpolední bohoslužby sokolovského sboru Církve adventistů sedmého dne. Vždy první sobotu v měsíci se sejdou na bohoslužbě účastníci dopoledních i dopoledních bohoslužeb, aby společně písněmi i v modlitbách chválili Pána Boha, přemýšleli na předem dané téma z Bible v tzv. sobotní škole, tentokrát na téma dvě smlouvy, povyprávěli si příběhy ze života s Pánem Bohem a vyslechli si kázání z Božího slova. První zářijovou sobotu bude kázat kazatel Martin Lindtner.  Zvláštní program je připraven i pro děti, který si na tuto sobotu připravila Heda Bauerová. Po bohoslužbě je vždy připraveno pohoštění. Bohoslužba začíná v 9.30 hodin. Všichni jsou srdečně zváni!

Fotky z odpolední bohoslužby s Martinem Petíkem

bohoslužbaMartin Petík u pianaFrancesco s Lubošempohoštění bohoslužba2bohoslužba3

Více fotek z krásné odpolední bohoslužby s Martinem Petíkem a dalšími lidmi z Křesťanského internacionálního sboru v Chebu ZDE

Na bohoslužbě zahraje Martin Petík s kapelou

rom1Písně romské křesťanské kapely Martina Petíka z Chebu zazní na odpolední bohoslužbě v sobotu 29. července ve sboru církve adventistů v Sokolově na Šenvertu. Martin Petík s kapelou vystupoval v sokolovském sboru už v roce 2014, kdy zde začínaly první romské bohoslužby. Do Sokolova byl pozvaný již v květnu tohoto roku, ale onemocněl. Martin Petík (na fotce vpravo) bude také kázat. Odpolední bohoslužba začíná ve 14 hodin. Na dopolední bohoslužbě od 9.30 bude kázat ředitel Základní a mateřské školy v Božičanech Ladislav Landsfeld z Karlových Varů. Všichni jsou srdečně zváni!

Sokolovští přivezli první romskou bohoslužbu do K. Varů

dětiVe Varech na bohoslužbě 4Děti a dospělí ze Sokolova a okolí sloužili historicky první romskou bohoslužbu ve sboru církve adventistů v Karlových Varech. Bohoslužbu vedl kazatel karlovarského sboru Martin Lindtner. V první části vyprávěli o svých prožitcích s Pánem Bohem Luboš Oláh, Petra Turková, Vojta Pačan, společně se pak všichni modlili za nemocné a ztrápené. Pozdrav od Boba Mihalíka předal všem přítomným Zdeněk Maxa. Kázání měl Tomáš Kábrt, který se s přítomnými zamýšlel nad významem uctívání Pána Boha písní, a to podle biblického Žalmu 34, veršů 2 až 9. Na bohoslužbě se hrály společné písně v doprovodu Martina Lindtnera, romské děti doprovodil na kytaru a zpěvem v několika písních Luboš Oláh a pak zahrála skupina Devleskere čhave aven (Boží děti přicházejí) z Bukovan (Vojta Pačan s dětmi a klávesistou Markem Kováčem z Vřesové) – ta rozezpívala všechny návštěvníky bohoslužby. Pozvaní Romové z Karlových Varů se žel bohoslužby nezúčastnili. Fotky a videa níže. Více >

Na romské bohoslužbě bylo živo

romská bohoslužbaromská bohoslužba2Na pravidelné romské bohoslužbě v modlitebně adventistů na Šenvertu v sobotu 21. května odpoledne se lidé modlili, zpívali s hudební skupinou Boží cesta, vyprávěli si zkušenosti s Bohem, promítali si fotografie z účasti dětí na Robinzonádě skautského Klubu Pathfinder minulý víkend  a zamýšleli se tentokrát nad tím, co skutečně podle Bible znamená křest. Božím slovem přítomným posloužil Tomáš Kábrt na téma z Evangelia podle Jana, 9. kapitoly, o Ježíšově uzdravení člověka slepého od narození. „Tomu člověku Ježíš změnil život od základu, tak, že ho najednou nemohli jeho známí a přátelé vůbec poznat. Říkali si: Je to on, nebo není? Stejně Ježíš proměňuje naše životy. Nedivme se, když jsme pak najednou pro své okolí k nepoznání. Nebylo to však hned, slepý neprohlédl při setkání s Ježíšem okamžitě, až poté, co poslechl Ježíše a udělal vše, co mu přikázal. Tak je to i snámi, Ježíš promění náš život k nepoznání, když Ho poslechneme a skutečně uděláme vše, co nám ve svém Slovu říká.“

Fota z romské bohoslužby 21.5.2016 Více >

Film Ježíš se slovem a hudbou v kinokavárně Alfa

Ježíš plakátfoto-ukrizovaniV neděli 27.9. od 16 hodin promítne kinokavárna Alfa v Sokolově americký dvouhodinový film Ježíš. Film producenta Johna Heymana je nejpřekládanějším filmem v historii kinematografie, byl doposud nadabován do více než 1000 jazyků. Dílo je natočené podle skutečných událostí zaznamenaných v Lukášově evangeliu z 1. století, je realistické a historicky věrné. Filmovalo se přímo v Izraeli na místech popsaných v Bibli. Promítání zahájí a ukončí sokolovská romská duchovní skupina Devleskero drom.