Bohoslužby

Zářijová Vyhlídka s Věrou Biharyovou

Stránky z Vyhlídka0917eZářijové vydání měsíčníku sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka přináší rozhovor s Věrou Biharyovou z Lokte o jejím pohnutém životě i rozhodnutí ke křtu. Čtenáři zde najdou také pozvánku na křest Věry a jejích sourozenců Luboše a Evy Olahových, kázání Tomáše Kábrta „Večírek pro odpadlíky“ a kalendář všech akcí sboru na září s výhledem chystaných akcí na říjen.

Časopis je ke stažení zde

 

V sobotu 2.9. je společná bohoslužba

bohoslužbaV sobotu 2.9. se koná pravidelná společná bohoslužba účastníků dopolední i odpolední bohoslužby sokolovského sboru Církve adventistů sedmého dne. Vždy první sobotu v měsíci se sejdou na bohoslužbě účastníci dopoledních i dopoledních bohoslužeb, aby společně písněmi i v modlitbách chválili Pána Boha, přemýšleli na předem dané téma z Bible v tzv. sobotní škole, tentokrát na téma dvě smlouvy, povyprávěli si příběhy ze života s Pánem Bohem a vyslechli si kázání z Božího slova. První zářijovou sobotu bude kázat kazatel Martin Lindtner.  Zvláštní program je připraven i pro děti, který si na tuto sobotu připravila Heda Bauerová. Po bohoslužbě je vždy připraveno pohoštění. Bohoslužba začíná v 9.30 hodin. Všichni jsou srdečně zváni!

Fotky z odpolední bohoslužby s Martinem Petíkem

bohoslužbaMartin Petík u pianaFrancesco s Lubošempohoštění bohoslužba2bohoslužba3

Více fotek z krásné odpolední bohoslužby s Martinem Petíkem a dalšími lidmi z Křesťanského internacionálního sboru v Chebu ZDE

Na bohoslužbě zahraje Martin Petík s kapelou

rom1Písně romské křesťanské kapely Martina Petíka z Chebu zazní na odpolední bohoslužbě v sobotu 29. července ve sboru církve adventistů v Sokolově na Šenvertu. Martin Petík s kapelou vystupoval v sokolovském sboru už v roce 2014, kdy zde začínaly první romské bohoslužby. Do Sokolova byl pozvaný již v květnu tohoto roku, ale onemocněl. Martin Petík (na fotce vpravo) bude také kázat. Odpolední bohoslužba začíná ve 14 hodin. Na dopolední bohoslužbě od 9.30 bude kázat ředitel Základní a mateřské školy v Božičanech Ladislav Landsfeld z Karlových Varů. Všichni jsou srdečně zváni!

Sokolovští přivezli první romskou bohoslužbu do K. Varů

dětiVe Varech na bohoslužbě 4Děti a dospělí ze Sokolova a okolí sloužili historicky první romskou bohoslužbu ve sboru církve adventistů v Karlových Varech. Bohoslužbu vedl kazatel karlovarského sboru Martin Lindtner. V první části vyprávěli o svých prožitcích s Pánem Bohem Luboš Oláh, Petra Turková, Vojta Pačan, společně se pak všichni modlili za nemocné a ztrápené. Pozdrav od Boba Mihalíka předal všem přítomným Zdeněk Maxa. Kázání měl Tomáš Kábrt, který se s přítomnými zamýšlel nad významem uctívání Pána Boha písní, a to podle biblického Žalmu 34, veršů 2 až 9. Na bohoslužbě se hrály společné písně v doprovodu Martina Lindtnera, romské děti doprovodil na kytaru a zpěvem v několika písních Luboš Oláh a pak zahrála skupina Devleskere čhave aven (Boží děti přicházejí) z Bukovan (Vojta Pačan s dětmi a klávesistou Markem Kováčem z Vřesové) – ta rozezpívala všechny návštěvníky bohoslužby. Pozvaní Romové z Karlových Varů se žel bohoslužby nezúčastnili. Fotky a videa níže. Více >

Na romské bohoslužbě bylo živo

romská bohoslužbaromská bohoslužba2Na pravidelné romské bohoslužbě v modlitebně adventistů na Šenvertu v sobotu 21. května odpoledne se lidé modlili, zpívali s hudební skupinou Boží cesta, vyprávěli si zkušenosti s Bohem, promítali si fotografie z účasti dětí na Robinzonádě skautského Klubu Pathfinder minulý víkend  a zamýšleli se tentokrát nad tím, co skutečně podle Bible znamená křest. Božím slovem přítomným posloužil Tomáš Kábrt na téma z Evangelia podle Jana, 9. kapitoly, o Ježíšově uzdravení člověka slepého od narození. „Tomu člověku Ježíš změnil život od základu, tak, že ho najednou nemohli jeho známí a přátelé vůbec poznat. Říkali si: Je to on, nebo není? Stejně Ježíš proměňuje naše životy. Nedivme se, když jsme pak najednou pro své okolí k nepoznání. Nebylo to však hned, slepý neprohlédl při setkání s Ježíšem okamžitě, až poté, co poslechl Ježíše a udělal vše, co mu přikázal. Tak je to i snámi, Ježíš promění náš život k nepoznání, když Ho poslechneme a skutečně uděláme vše, co nám ve svém Slovu říká.“

Fota z romské bohoslužby 21.5.2016 Více >

Film Ježíš se slovem a hudbou v kinokavárně Alfa

Ježíš plakátfoto-ukrizovaniV neděli 27.9. od 16 hodin promítne kinokavárna Alfa v Sokolově americký dvouhodinový film Ježíš. Film producenta Johna Heymana je nejpřekládanějším filmem v historii kinematografie, byl doposud nadabován do více než 1000 jazyků. Dílo je natočené podle skutečných událostí zaznamenaných v Lukášově evangeliu z 1. století, je realistické a historicky věrné. Filmovalo se přímo v Izraeli na místech popsaných v Bibli. Promítání zahájí a ukončí sokolovská romská duchovní skupina Devleskero drom.

Devleskero drom nacvičuje nové písně na romskou bohoslužbu

Nová hudební romská skupina Devleskero drom (Boží cesta) zkouší v sokolovském sboru adventistů na sobotní bohoslužbu. Připravuje kromě starých známých písní také písně zcela nové. Všichni jsou na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Koná se v sobotu 8.8. od 16 hodin. Kázat Boží slovo bude Bohuslav Zámečník.

Oběť za hřích, která proměňuje život

Vojta PačanKázání Vojty Pačana na romské bohoslužbě v sobotu 6.6.2015

3. Mojžišova 4,1-13: Dále Hospodin Mojžíšovi řekl: „Oznam Izraelcům, co mají dělat, když se někdo z nich neúmyslně proviní a dopustí se čehokoliv, co je v rozporu s některým z mých přikázání. Jestliže se něco takového stane vysvěcenému knězi, uvalí svým činem vinu na celý izraelský národ. Musí mi proto předložit zcela zdravého mladého býčka, jako oběť za provinění, které na něm lpí… Pokud se neúmyslně prohřeší celý národ a dopustí se něčeho, co má přikázání zakazují, ponesou za to Izraelci vinu, i když si důsledky svého jednání neuvědomili.“  Lidé ve starém Izraeli přinášeli Bohu také oběť jako výraz vděčnosti a jako prostředek vytvoření vztahu vůči Bohu. Protože symbolizovala pokoj s Bohem, mohl člověk, který ji přinášel, část oběti sníst. Stalo se ti už někdy, že ses dopustil něčeho špatného, ale uvědomil sis to až později? I když ses dopustil hříchů, stále je někdy opakuješ, neodvracíš se od toho svého hříchu? Co děláme špatně, jak to změnit?  Proč se opakovaně dopouštíme špatností, kde nalezneme odpověď?

Více >

HopeTV: Romský sbor v Sokolově