Bohoslužby

Srdečné pozvání do Horního Slavkova

Odložme své únavné plány, naslouchejme Bohu

„Počátek nového roku je čas nových očekávání, plánů a předsevzetí. Tak jako většina z vás, zažil jsem takovýchto novoročních nadšení již desítky. A zažili jsme také to, jak se tato očekávání, plány a předsevzetí vždy zhroutily. Což nám ale nikdy nebrání v dalším a dalším novoročním rozjaření. Mám za to, že je načase si konečně přiznat pravdu: Kazatel 1,8-9: „Všechny věci jsou tak únavné, že se to ani nedá vypovědět; nenasytí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením. Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového.“ Takto se zamýšlel nad textem z Božího slova Tomáš Kábrt na první lednové bohoslužbě v Horním Slavkově a došel k tomuto závěru: „Psycholog Viktor Frankl doporučil: Neptej se, co chceš od života. Ptej se, co chce život od tebe. Všichni v dějinách, kteří přinesli druhým cosi smysluplného, zaslechli Boží volání odjinud, byli otevření jinému světu, a následovali je. Abraham, praotec víry v jediného Boha… Mojžíš, osvoboditel… Apoštol Pavel, misionář… Ti všichni mohli žít zajištěně v bohatství a pohodlí, ale pocítili tu nesmyslnou únavnost takového života… a následovali něco zcela jiného, nového, co v žádném případě sami neplánovali ani neočekávali. Nenásledovali svá očekávání, ale Boží očekávání. Odložme i my své únavné plány a očekávání a naslouchejme Bohu. Namísto svých očekávání následujme Jeho očekávání. Jen tak poznáme něco nového, jiného, než další nudu, „únavnou tak, že se to ani nedá vypovědět“. Jen tak se může i z našeho dalšího, stejného, únavného roku stát skutečně nový, jiný rok.“ Více >

V Horním Slavkově se koná další bohoslužba na radnici

Rozpis služebností na 1. čtvrtletí roku 2020

Zde je možné vytisknout: rozpis_romskérozpis dopoledních bohoslužeb


Luboš Olah a Tomáš Kábrt představili misijní práci sboru

Romské bohoslužby a duchovní podpora starších či nemocných lidí na Sokolovsku jsou dva projekty sokolovského sboru, které finančně podpoří v roce 2020 spolek adventistů pracujících ve společensky odpovědných profesích s názvem ASI-CS. Obsah obou projektů a také spolku Pohlazení při sokolovském sboru prezentovali v pátek 29. listopadu na zasedání členů spolku v Bratislavě dva zástupci sboru – Tomáš Kábrt a Luboš Olah. Oběma moc díky! Spolek letos podpoří 18 projektů (z toho tři ze Sokolovska), na které vybrali 1milión 650 tisíc korun.

 

S kázáním z Božího slova v Bratislavě vystoupili americký populární evangelista Dwight Nelson a děkan na americké Andrewsově univerzitě Čech Jiří Moskala.

Zde je video z pátečního večera (od 29. minuty do 41. minuty): BRATISLAVA

V Horním Slavkově bude v neděli další pravidelná bohoslužba

Manželé Staňkovi v Sokolově potěšili zpěvem i vyprávěním

Desítky lidí přivítaly v sobotu 2. listopadu na odpolední bohoslužbě hosty z Hradce Králové, kteří vyprávěním a krásnými písněmi zpestřili Večeři Páně. Manželé Koloman a Leona Staňkovi zazpívali několik romských písní a Koloman Staněk se podělil o zkušenosti při překládání Nového zákona do romského jazyka, kterému se věnuje již řadu let. „Nový zákon je již přeložen a brzy bude vydán,“ řekl k radosti návštěvníků bohoslužby Koloman Staněk. Hradecký křesťanský sociální pracovník mezi Romy Daniel Hrdinka představil promítáním a vyprávěním aktivity pořádané v Hradci Králové a okolí na pomoc sociálně vyloučeným rodinám z romské menšiny. Společenství pokračovalo po bohoslužbě u prostřeného stolu přátelskými rozhovory, při nichž hosté z východních Čech pozvali Sokolovské na oplátku do Hradce. Sokolovský sbor děkuje za milou návštěvu.

Více >

Pozvánka na odpolední bohoslužbu na Šenvertu v Sokolově

Rozpis odpoledních služebností na 4. čtvrtletí roku 2019

V Horním Slavkově se konala vánoční bohoslužba

V Horním Slavkově se konala letošní dvanáctá bohoslužba, tentokrát vánoční. V zaplněném evangelickém kostelíku se radostně zpívalo na adventní neděli 16. prosince. Lidé si sdělovali potřeby, které je trápí, a za ně se pak společně modlili. Tomáš Kábrt a Luboš Olah promluvili ve svých příspěvcích o opravdovém smyslu Vánoc, který se skrývá v zájmu Pána Boha o lidi a zájmu člověka o druhé. Ty jsou připomínkou ztraceného ráje, ať už ovocem ozdobeným vánočním stromkem jako památkou na rajský strom života, jehož ovoce způsobovalo nesmrtelnost, ať již jmeninami Adama a Evy na Štědrý den, a samozřejmě odkazováním na narození Spasitele a nadějí pro každého opovrhovaného hříšníka na návrat do věčného života s Bohem v ráji. Bohoslužby se zúčastnil předseda Českého sdružení církve adventistů Vítek Vurst, který přivezl tamním dětem jako dárek školní pomůcky. Chudí byli obdarováni jídlem z Potravinové banky. Ve Slavkově bohoslužby pořádají adventisté od letošního ledna pravidelně každou třetí neděli v měsíci. Fotky z neděle 16.12. jsou ZDE