Tomáš Kábrt

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Tomáš Kábrt

Srdečně zveme na bohoslužbu ve Slavkově

Adventní zpívání církví v evangelickém kostele

2. setkání mladých Změň svět: Válka a mír

loďTématem víkendu mladých lidí na druhém setkání s názvem Změň svět byly Válka a mír. Uskutečnilo se tentokrát na přehradě Jesenice a jeho atmosféra byla vskutku letní. V pátek po příjezdu a ubytování se někteří seznámili s vodou jesenické přehrady při koupání, následovala večeře a odjezd k nedalekému památníku americkým vojákům 1. pěší divize Armády Spojených států amerických, která bývá nazývána podle svého znaku jako „Velká červená jednička“. Zúčastnění se tu zamýšleli nad tím, proč mladí lidé před téměř osmdesáti lety putovali přes oceán a položili své životy v Evropě i v našem kraji, abychom my mohli žít v míru a svobodě. Více >

Srdečně zveme na bohoslužbu ve Slavkově

Horní Slavkov

Další romská bohoslužba v Horním Slavkově

Horní Slavkov

V Lokti pokračování o Desateru

loket 0518

V Noci kostelů o naději pro budoucnost

Noc kostelů 0518 1

V Kraslicích o Ježíšovi a „odpadlících“

kraslice0518

Spása mateřského odevzdání

Tomáš KábrtKázání Tomáše Kábrta ke Dni matek v sobotu 12.5.2018

Hospodin dále Mojžíšovi poručil: „Až se vrátíš do Egypta, hleď, abys před faraónem udělal všechny zázraky, jimiž jsem tě pověřil. Já však zatvrdím jeho srdce a on lid nepropustí.  Potom faraónovi řekneš: Toto praví Hospodin: ‚Izrael je můj prvorozený syn. Vzkázal jsem ti: Propusť mého syna, aby mi sloužil. Ale ty jsi jej propustit odmítl. Za to zabiji tvého prvorozeného syna.‘“ Když se na cestě chystali nocovat, střetl se s ním Hospodin a chtěl ho usmrtit. Tu vzala Sipora kamenný nůž, obřezala předkožku svého syna, dotkla se jeho nohou a řekla: „Jsi můj ženich, je to zpečetěno krví.“ A Hospodin ho nechal být. Tehdy se při obřízkách říkalo: „Jsi ženich, je to zpečetěno krví.“ (Exodus 4:21-26)

Druhou květnovou neděli slaví celý svět svátek Dne matek. Pohovořme k tomuto hezkému svátku o zvláštním příběhu pozoruhodné matky Sipory, manželky Mojžíšovy. Její jméno znamená Ptáče. V našem dnešním textu je v souvislosti s touto matkou hned trojí zmínka o synu – faraónovu, Hospodinovu a Sipořinu (tedy Mojžíšovu). Mojžíš, vychovaný jako hebrejský nalezenec na egyptském královském dvoře,  se ve staroegyptštině jmenoval Mesu, což znamená „syn“. A Mojžíš, nyní v horách  midjánského exilu, je zde vysílán zpět do Egypta k faraónovi, aby tento z otroctví propustil a odevzdal Hospodinu jeho „syna“ – Izrael. Faraon si Izrael přivlastňuje pro sebe. A Hospodin říká, že to pro faraona a jeho rodinu znamená smrt. Jak se však z tohoto příběhu dozvídáme, Mojžíš sám svého mladšího syna Hospodinu také neodevzdal. Není obřezaný – není v abrahámovské smlouvě. Mojžíš si tedy také nechává syna, kterého mu svěřil Bůh, pro sebe. A to zde i pro něj znamená smrt. Více >

Nadace ČEZ podpoří spolek Pohlazení

nadace_čezNadace ČEZ vybrala na základě žádosti projekt spolku Pohlazení s názvem Podpora dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, který umístila na stránky www.pomahejpohybem.cz (ukončené projekty). Lidé, kteří si do svých mobilních telefonů stáhli aplikaci EPP, pak sbírali pro tento projekt body svoji aktivitou – během, cyklistikou, chůzí…. Během jednoho dne nadšení uživatelé aplikace projekt vybodovali a ten získal maximální částku 50 tisíc korun. Členové spolku Pohlazení všem aktivním účastníkům děkují za jejich planeta Českopodporu. Peníze z Nadace ČEZ budou použity pro děti na výbavu i účast na letních táborech, víkendových pobytech, návštěvách filmového představení apod. Již 7. května děti půjdou do kina v Sokolově na nový český film Planeta Česko.  První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka. Pohlazení děkuje i dalším sponzorům – Českému sdružení Církve adventistů s.d., spolku ASI-CS, sokolovskému sboru adventistů a dalším jednotlivým dárcům.