Tomáš Kábrt

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Tomáš Kábrt

Začíná nová série HopeTV „Majstrštyk“

Červencová Vyhlídka o letních křtech a táborech

Stránky z Vyhlídka0717eO nedávných a chystaných letních křtech, nastávajících prázdninových táborech dětí a mládeže, nových aktivitách dobročinné iniciativy Tabita, poselství od Boha pro letošní rok informuje červencové vydání měsíčníku sokolovského sboru adventistů Pěkná vyhlídka. tradičně je součástí časopisu i přehled všech červencových akcí sboru.

Časopis je ke stažení zde

Novým vedoucím sboru je Bohuslav Zámečník

Bohouš ZámečníkNovým vedoucím sokolovského sboru je od 10. června 2017 Bohuslav Zámečník (na snímku).  Byl zvolen společně s dalšími vedoucími jednotlivých oblastí služby sboru při řádných volbách během sobotního členského shromáždění. Nový tajemník sboru je Jiří Bauer, pokladník Jiří Novák, jeho zástupkyně Věra Grygarová, vedoucí služby křesťanského domova Alena Nováková, vedoucí osobní služby (misie) a sobotní školy Bible  Tomáš Kábrt, jeho zástupce Jan Fischer, vedoucí diakonie a služby lidem se zvláštními potřebami Miluška Malíková, vedoucí komunikace a koordinátorka práce se zájemci Hana Kábrtová, vedoucí dětské sobotní školy Ivana Látalová, vedoucí mládeže Zuzana Chalupová, dva vedoucí Klubu Pathfinder Jiří Novák a Tomáš Kábrt. Více >

Modlitební setkání se koná v Lokti

Věra Biharyová zve v úterý 13.6. od 18.30 hodin do Lokte, Sportovní ulice (naproti mateřské školce) k modlitebnímu setkání se studiem Bible. Všichni jsou zváni k pokračování četby z novozákonní knihy 2. List Petrův pod vedením kazatele Martina Lindtnera a k modlitbám.

Červnová Pěkná vyhlídka se Zuzkou Chalupovou

Stránky z Vyhlídka0617eMěsíčník sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka přináší ve svém červnovém vydání rozhovor se Zuzkou Chalupovou o jejím životě a chystaném křtu, pozvání ke křtu mladých lidí u Jáchymova, informace ke sborovým volbám, zprávu z výpravy dětí na Robinzonádu s hrou na Afriku u Jičína, kázání Bohuslava Zámečníka o moudrosti, rozloučení se zesnulým Jindřichem Leknerem,  jedno milé poděkování a přehled akcí sboru na červen i s výhledem na letní prázdniny.

Časopis je ke stažení zde

Dubnové přednášky v knihovnách regionu

loket0417Chodov0417

Dubnová Pěkná vyhlídka o Veliké noci, vězení a víře

Stránky z Vyhlídka0417eDubnové vydání měsíčníku sokolovského sboru adventistů v Sokolově zve na velikonoční večer duchovních písní a slova Od Veliké noci k prázdnému hrobu, ke studiu nového tématu Sobotní školy Bible, přináší článek vězeňského kaplana Pavla Zvolánka o sobotních bohoslužbách ve Věznici Valdice s jeho sokolovským asistentem, pozvánky na jarní akce pro děti plzeňská pečeť a Robinzonáda, zamyšlení kazatele sboru Martina Lindtnera o víře „Uprostřed hledání sám nalezen“ a přehled akcí sboru na duben.

Časopis je ke stažení zde

 

Březnová Vyhlídka s Bohuslavem Zámečníkem

Stránky z Vyhlídka0317eBřeznové vydání měsíčníku sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka přináší rozhovor s pastorem Bohuslavem Zámečníkem „Nelze žít ze vzpomínek“, vyznání duchovních Jozefa Bajusze „Nepostradatelný kamarád“ a Pavla Zvolánka „Bohouš McMurphy“ spolu s tradičním přehledem akcí sboru na celý měsíc.

Časopis je ke stažení zde

Pravý sobotní odpočinek před námi

Tomáš Kábrt

Kázání Tomáše Kábrta v sobotu 11.2.2017

Židům 4:1-11

Máte rádi soboty? Proč? Po často úmorné všední práci v týdnu je sobota odpočinkem, občerstvením, povzbuzením… Je také setkáním s Bohem a jeho lidmi, příležitostí k přehodnocování, katarzi, očištění. Dnešní text z Listu Židům je většině lidí poněkud obtížně srozumitelný – to znamená, že nás zve do hloubky. List Židům je kázání, a tato 4. kapitola je kázání na text z Žalmu 95  – a já tu nyní mám kázání o Židům 4, takže uslyšíte kázání o kázání o Žalmu 95 – přečtěme si tedy společně ještě Žalm 95

Více >

Únorová Pěkná vyhlídka o lásce a manželství

Stránky z Vyhlídka0217eÚnorové vydání měsíčníku sokolovského sboru adventistů „Pěkná vyhlídka“ přináší rozhovor s kazatelem a muzikantem Radkem Jonczym z Prahy, který bude mít ve čtvrtek 16. 2. od 19:30 v modlitebně sboru koncert se svou manželkou Vlastou, dále příběh o lásce nevidomých novomanželů Šintajových ze Sokolova a přehled akcí sboru na únor včetně pozvánek k dalším akcím únorového Národního týdne manželství a Týdne křesťankého domova.

Časopis je ke stažení zde