Hana Kábrtová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě

Web: http://sokolov.casd.cz


Příspěvky od Hana Kábrtová

Křesťané mnohokrát v historii selhali…

Jak zní čtvrté přikázání? „Pamatuj na den sobotní…..“ Je sobota tak důležitá? Není Pán Bůh malicherný, když chce, abychom dbali na tento den a odložili práci? Jak vlastně sobotu naplnit? A proč dnes většina křesťanů sobotu nebere vážně? Rozhovor na tato témata vedou redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Oldřich Svoboda. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 12.5. od 10:00 a 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Děti z Pohlazení půjdou do kina na nový film Planeta Česko

Planeta ČeskoDěti a dospělí ze spolku Pohlazení půjdou v pondělí 7. května od 17.30 hodin společně do kina Alfa. Filmový klub promítne nový český dokumentární film Planeta Česko. První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka. Milovník přírody Marián Polák natočil snímek srovnatelný s megaprojekty TV BBC. Natáčel dlouho v nejrůznějších lokalitách a výsledkem je dech beroucí pohled na naši přírodu počínaje brouky a měkkýši, až po koně a zubry. Na některé unikátní snímky čekal tvůrce i několik dnů a odměnou jsou scény: tesařík zápasící s vosou, had požírající kapra atd..

planetaOrganizační pokyny pro účastníky:

Samostatně přijdou či přijedou městskou hromadnou dopravou, pokud budou chtít – Nikola Kroková, Aninka Letmajerová, Zbyněk Hrubý, Roman a Anna Sladká, Věra Grygarová

Hana Kábrtová, Tomáš Kábrt, Jaroslav Nový a Bohuslav Zámečník přivezou autem do kina – Deniho, Daniela Pilara, Filipa Smíška (Sokolov), Lucinku Malíkovou a Dominika (Černý Mlýn), Jakuba Daňka, Kristýnu Baarovou (Citice), Janu a Tomáška Golkovských, Vojtu Popoviče (Habartov) a Štefanku Ferkovou (Nové Sedlo) – přesný čas vyzvednutí se domluví telefonicky či elektronicky. Věra Krassová přiveze Míšu Tůmu.

Letošní Robinzonáda Indiana Jones bude nedaleko zámku Orlík

5ad63adcefe89Slavný a neohrožený dobrodruh Indiana Jones je na stopě možná největšímu objevu lidské historie. Podle všech sesbíraných informací, několika probdělých nocí nad výzkumem, čtení svitků a prodírání se historickými pergameny je jasné, že tentokrát má správnou stopu. Cesta je ale zahalena tajemstvím a prastarými šiframi. Vydáš se spolu s Indianou Jonesem vstříc neprobádaným územím a nalezneš prastarou Archu? Co je v ní ukryto?

Zveme všechny holky a kluky na akci Klubu Pathfinder, tento rok pořádanou oblastí Jižní kříž.

Kdy to bude: 18. – 20. 5. 2018

Kde to bude: RS Spolana Varvažov

Registrace dobrodruhů bude začínat v kempu od 18 hodin.  Tito jsou přihlášení: 2x sourozenci Schultzeovy, Aninka Letmajerová, Štefany Ferková, Jakub Daňko, Kristýna Baarová, Lucinka Malíková, Jan Boudník, Tomáš Golkovský, Daniel Pilar, Danny Smíšek, Filip Smíšek, David Nguyen, 2x sourozenci Kollerovy, Maruška Bílá, Anička Bílá a Vanesa Berkiová. Celkem 18 účastníků a 3 dospělí – Hana Kábrtová, Zbyněk Hrubý a Tomáš Kábrt. Za všechny účastníky zaplatíme 6 300 korun. Více >

V sobotu bude Večeře Páně při společné bohoslužbě

Večeře Páně4V sobotu 5. května se koná v sokolovském sboru adventistů pravidelná společná bohoslužba dopoledních i odpoledních bohoslužeb. Bohoslužba začne tradičně v 9. 30 hodin písněmi, vyprávěním, pokračuje veřejnými rozhovory nad Biblí v tzv. sobotní škole a poté se bude konat obřad Večeře Páně, který povede kazatel Martin Lindtner. Všichni jsou srdečně zváni!

Prosba o pomoc při úklidu po malování

brigádaKazatel sokolovského sboru Martin Lindtner prosí všechny dobrovolníky, kteří mají zítra (1.5.) čas, aby přišli pomoci s úklidem sboru po malování. Je možné přijít dopoledne, od 8 hodin ráno bude sbor otevřený. „Budu vděčný za pomoc,“ říká Martin Lindtner, který zároveň společně s vedoucím sboru Bohuslavem Zámečníkem děkuje všem dosavadním brigádníkům.

Kde je Ježíš?

Nebeská svatyně je téma, kterým se mnoho křesťanů vůbec nezabývá. Pro nás adventisty je důležité. Ale rozumíme mu správně? Co je to ta nebeská svatyně? A co se v ní odehrává? Jaké poselství toto téma skrývá? Věřím, že objevíme něco, co bude opravdu dobrou zprávou! Rozhovor na tato témata vedou redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Oldřich Svoboda. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 5.5. od 10:00 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Adventisté zvou ke společným modlitbám

Modlitební setkání se uskuteční u Věry Grygarové v Sokolově, ulice Pionýrů 1330 v úterý 1. května od 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni k přemýšlení o Božím slově v knize Genesis pod vedením kazatele Martina Lindtnera a k modlitbám za potřeby vlastní, ale i druhých.

Tábor na Hadovce pro menší děti bude o královně Ester

Zvadlo_tábor_ml._2018Chceš zjistit, jak to chodilo u královského dvora v Perské říši a kolik odvahy je potřeba na záchranu jednoho národa? Přijeď a zažij na vlastní kůži příběh Ester, královny, která riskovala svůj život, aby zachránila celý židovský národ. Přihlašování bylo prodlouženo do 11. května!!!!

P.S. pro kluky: Myslíš si, že je to holčičí příběh? A víš, že Ester měla strýce Mordokaje? Tušíš, co obsahuje takový kodex cti? Přijeď se dozvědět odpovědi na otázky a zachraň židovský národ po boku královny Ester. Pozvánka_+_přihláška

Doporučujeme přečíst si před odjezdem na tábor příběh královny Ester (není to ale podmínkou).

Kdy?              22. – 29.7.2018 Více >

Modlitebna na Kraslické se bude malovat

IMG_8400

 

Prostory modlitebny církve adventistů v Sokolově v Kraslické ulici 494/14 se budou v neděli 29. dubna malovat. Všichni dobrovolníci ochotní pomoci jsou srdečně vítáni. Pracovat se bude od 9 hodin, je možné přijít i později. Opravu vede vedoucí sboru Bohuslav Zámečník, tel. 603301022, který předem děkuje každému, kdo najde volnou chvíli a přijde pomoci.

Laičtí kazatelé se sejdou nyní v Karlových Varech

IMG_0093Již čtvrté a zároveň poslední setkání při vzdělávání laických kazatelů Českého sdružení s. d. se koná v sobotu 28. dubna od 9 hodin ve sboru Bratrské jednoty baptistů ve Staré Roli v Karlových Varech. Cílem je prohloubení teoretických znalostí i praktických dovedností laických kazatelů a příprava nových laických kazatelů pro sbory. Seminář pořádá církev adventistů ve spolupráci s Adventistickým teologickým institutem. První setkání se konalo loni 21. října v Plzni.

Program soboty 28. dubna 2018:

9:00 – 09:15 přivítání, technické informace, 9:15 – 9,45 modlitby, chvály 9:45 – 10:45 JAK VYKLÁDAT NARATIVNÍ TEXTY M.Lindtner, 10:45 – 11:00 přestávka, 11:00 – 11:45 SÍLA APLIKACE (jak používat a nezneužívat aplikace při kázání) M.Lindtner, 11:45 – 13:00 společný oběd, 13:00 – 14:00 PROČ MÁ KÁZÁNÍ MOC MĚNIT ŽIVOTY M.Bísek, 14:00 – 15:00 KÁZÁNÍ a etická dilemata J. Mráček, 15:00 – 15:15 přestávka, 15:15 – 16:00 SPOLEČNÁ ANALÝZA – stav kázání na našich sborech V. Vondrášek, 16:00 – 17:00 BOŽÍ POVOLÁNÍ KE KÁZÁNÍ (biblické výzvy a povolání ke kázání) V. Vondrášek, 17:00 – 17:30 modlitby, závěr, časová rezerva.

Ti, kteří celkem absolvovali 3 a více setkání, dostanou certifikát o absolvování kurzu. Bude k dispozici flash s informacemi a materiály z kurzu. Vzdělávání_laic.kazatelů_ČS_-_západ_4.setkání