Hana Kábrtová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě

Web: http://sokolov.casd.cz


Příspěvky od Hana Kábrtová

Romská bohoslužba v Chebu byla krásná

Čtrnáct účastníků sokolovských romských bohoslužeb se zúčastnilo bohoslužby romského sboru v Chebu, Karlově ulici. Bohoslužba začala modlitbou a přivítáním dětí v podobě hudebního vláčku. Následovalo několik krásných písní místní pěvecké skupiny pod vedením Martina Petíka. Dříve než se ke slovu dostal emeritní evangelický farář Lubomír Líbal, si přítomní vyslechli strastiplnou životní cestu k Bohu Luboše Olaha ze Sokolova ústící do vyjádření díků a chvály Bohu za jeho nesmírnou milost. Pan farář kázal z knihy Skutky apoštolů o zázraku vzkříšení mrtvého chlapce apoštolem Pavlem v Troadě. Program zpestřilo několik skladeb na kytaru sokolovského kazatele Martina Lindtnera a písní dětí pod vedením Luboše Olaha. Místní připravili pohoštění, a tak po skončení bohoslužby se všichni ještě sešli u stolu, kde si povídali. Všechny fotky jsou zde, videa níže: Romská bohoslužba v Chebu

 

 

 

 

 

 

 

Více >

V sobotu 6.10. je společná bohoslužba s Večeří Páně

V sobotu 6. října se koná jenom jedna společná bohoslužba. Na programu je společná Večeře Páně dopoledních i odpoledních (romských) bohoslužeb. Začíná se tradičně od 9. 30 hodin písněmi, vyprávěním, pokračuje společným studiem Bible v sobotní škole a poté se bude konat obřad Večeře Páně, který povede kazatel Martin Lindtner.

Večeře Páně je název pro jedinečný křesťanský svátek. Lidé mají možnost jíst nekvašený chléb a pít nekvašené víno ve společnosti samotného Pána Boha. Není to jen památka na něco, co bylo kdysi (poslední večeře s Ježíšem před ukřižováním), ale skutečná večeře s přítomným Ježíšem. Ježíš totiž žije a je mezi námi. Při Večeři Páně mají všichni „hříšníci“ šanci obnovit s ním svůj vztah. Mají příležitost odhodit balvany ze svých srdcí, které je tíží, a prožít očištění od nelásky, nepřátelství, zloby, které lidi tak často sužují. Všichni jste srdečně zváni! Více >

Bible pro dnešek: Stvoření a pád

Jednota je dnes něco, co je velmi vzácné. Bible popisuje jednotu a harmonii, která vládla na počátku stvoření. Ale už 3. kapitola Genesis zaznamenává narušení tohoto stavu. Proč Adam poslechl svou ženu? Co to znamená, že žena bude dychtit po svém muži, ale on nad ní bude vládnout? A co se chce říct vyjádřením v 11. kapitole Genesis „učiníme si jméno“? Rozhovor na téma prvního úkolu „Stvoření a pád“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Mikuláš Pavlík. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 6.10. od 10:00 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Nové téma sobotní školy: Jednota v Kristu

Od soboty 6. října do soboty 29. prosince se budou adventisté na celém světě zamýšlet nad tématem „Jednoty v Kristu“. Autorem pomocné příručky k probíranému tématu z Bible je Denis Fortin, profesor teologie na Teologickém semináři CASD na Andrewsově univerzitě v Berrien Springs. Příručku je možné si stáhnout na stránkách sobotniskola.casd.cz, případně zakoupit v každém sboru církve adventistů. Každý týden bude opět možnost zhlédnout čtvrthodinové zamyšlení k probíranému tématu na stránkách HopeTv.cz. Internetový pastor Jindřich Černohorský si pozval k rozhovoru tentokrát předsedu Česko – Slovenské unie CASD, teologa Mikuláše Pavlíka.

Úvodní text autora příručky D. Fortina k probírané knize:

Církev je na zemi Boží rodinou, která spolu slouží, studuje a uctívá Boha. Církev se dívá na Ježíše jako na svého Vykupitele a je povolána nést dobrou zprávu o spasení všem lidem na zemi. Ve věroučných bodech Církve adventistů sedmého dne se mj. říká: „Církev je společenství věřících, kteří vyznávají Ježíše jako Pána a Spasitele. V návaznosti na starozákonní Boží lid jsme povoláni ze světa k společné bohoslužbě, k vzájemnému společenství, k vzdělávání se v Božím slově, k slavení Večeře Páně, k službě lidstvu a k světoširému zvěstování evangelia …“ (12. věroučný bod – Církev, http://www.casd.cz/informace–o–cirkvi/veroucne–vyroky). Více >

Sokolovští jedou na bohoslužbu chebského romského sboru

V neděli 30. září 2018 pojede odpoledne několik zástupců romských bohoslužeb navštívit bohoslužbu chebského romského sboru. Romské bohoslužby se tam konají v Karlově ulici a vede je Martin Petík, který na pozvání jezdí zpívat i kázat do sokolovského sboru. Díky husitskému faráři Lukáši Bujnovi (na fotce vlevo), který v sobotu 29.9. přišel na romskou bohoslužbu do modlitebny adventistů v Sokolově na Šenvertu kázat z novozákonní knihy Zjevení Jana.

Soutěž pro znalce místního okolí

Poznáte, kde jsou natočené tyto bublající tůňky (CO2)? A proč bublají?

Kdo správně a přesně odpoví, dostane bublinkovou čokoládu :-). Hana Kábrtová (733380259, tohadama@volny.cz, případně sem či na facebook Sboru adventistů v Sokolově do komentářů)

Modlitební setkání bude u Michaely Bauerové

Modlitební setkání se uskuteční u Michaely Bauerové v Sokolově, ulice Jiráskova 1286/3, v úterý 2. října od 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni k přemýšlení o Božím slově v knize Genesis pod vedením Martina Lindtnera a k modlitbám za potřeby vlastní, ale i druhých.

Jednota v Kristu – nové téma sobotní školy

Rozpis služebností na romských bohoslužbách ve 4. čtvrtletí


K vytištění zde: rozpis romské

Roman Leszkowiat uspořádal vzpomínkovou bohoslužbu

Před téměř dvěma lety, v prosinci roku 2016, zemřel kamarád Romana Leszkowiata, pan Václav Čech. Dva roky usilovně Roman pracoval na tom, aby mohl ostatky svého kamaráda v urně uložit na sokolovský hřbitov, což se mu konečně podařilo. Na den svatého Václava uspořádal Roman Leszkowiat pietní vzpomínku na sokolovském hřbitově. Smuteční obřad vedl kazatel Martin Lindtner, který několika přítomným krátce představil život pana Václava Čecha. Připomněl například jeho návrat z vojny domů, kdy mu v tentýž den, kdy se vracel do civilu, při havárii na motorce zemřela maminka. Také se pastor zamyslel nad hodnotami pravého přátelství na základě příběhu v Bibli a zahrál dvě skladby na kytaru. Roman Leszkowiat děkuje všem za podporu a účast při dnešní vzpomínkové bohoslužbě.

Zamyšlení Martina Lindtnera: Pokud bychom sledovali téma přátelství v Bibli, určitě bychom narazili na příběh krále Davida a jeho věrného přítele Jonatána. Jonatán v Bibli ztělesňuje pravé hodnoty přátelství: nevyužívá svých výhod na úkor kamaráda, ale naopak ho podporuje na jeho životní cestě, přeje mu jeho úspěchy, je ochoten vzdát se toho nejlepšího ve prospěch svého přítele, chrání ho před zlem, byť zlo v Davidově životě představuje Jonatánův vlastní otec. Samotné jméno Davidova přítele Jonatána vyjadřuje možná tu nejdůležitější myšlenku, kterou bych rád dnes zdůraznil. Jméno Jonatán znamená Hospodin daroval. Více >