Hana Kábrtová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě

Web: http://sokolov.casd.cz


Příspěvky od Hana Kábrtová

Modlitební setkání se koná v Sokolově

Ke společným modlitbám za nemocné a další potřebné se sejdou zájemci v úterý 5. listopadu od 18 hodin u Míši Krokové ve Slavíčkově ulici 1677 v Sokolově. Každý, kdo se chce zúčastnit a má potřebu se modlit k Bohu, je srdečně zván!

„Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců. A opět se modlil, a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. Bratří moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět,  vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů.“ List Jakubův 5, 13-20

Pozvánka na odpolední bohoslužbu na Šenvertu v Sokolově

Rozpis dopoledních služebností na 4. čtvrtletí roku 2019

Sokolovští slavili 101. výročí založení Československa u rozhledny

Výlet do Františkových Lázní na výlov rybníku Amerika či výšlap na rozhledny Krásno a Krudum zažilo v neděli a v pondělí 27. a 28. října několik dětí z Pohlazení. V neděli se děti společně s Arjanou Shameti a Čestmírem Suškou z Prahy, Hanou a Tomášem Kábrtovými vydaly na prohlídku ryb z vypuštěného rybníka Amerika, ale také na dobrodružnou cestu po jeho okolí, a také navštívily rozhlednu v Krásně (foto vpravo).  V pondělí pak s několika desítkami lidí ze Sokolovska oslavily 101. výročí založení Československa se senátorem Miroslavem Balatkou u rozhledny Krudum (foto dole). Zde se s dospělými Hanou, Tomášem Kábrtovými a Olgou Horvátovou děti vydaly několik kilometrů lesem až k rozhledně Krudum, kde je čekal společný přípitek a výstup na rozhlednu. Manželé Suškovi sokolovský sbor již párkrát navštívili s loutkovým divadlem Bubec.  Arjana Shameti vyprávěla v sobotu na bohoslužbě dětem příběh o loutkách (na videu níže vypráví pohádku o rybáři a rybce). Více fotek je zde: Františkovy Lázně, Krásno a Krudum.

Více >

Rodina a přátelé se rozloučili s Vlastou Csingerovou

V pátek 25. října večer se setkali v modlitebně církve adventistů všichni, kteří měli rádi Vlastičku Csingerovou ze Sokolova. Ta, přestože byla dlouhodobě nemocná, nečekaně zemřela 4. října ve věku 61 let. Na Vlastu při smuteční bohoslužbě zavzpomínal Luboš Olah, s jehož rodinou celou řadu let bydlela. Manželé Olahovi vychovávají jejího vnuka Matěje (vlevo). Její jediný syn Martin a otec Matěje se rozloučení nezúčastnil, žije v Anglii a s maminkou se nestýkal. Z Božího slova o hrdinech víry, mezi které zahrnul i zesnulou Vlastu, promluvil kazatel sokolovského sboru Martin Lindtner. „Měl jsem moc rád její upřímné a srdečné modlitby,“ řekl kazatel a vyprávěl i veselou historku, kterou s ní prožil při jedné bohoslužbě. Další historky z jejího života přidávali i ostatní účastníci smutečního rozloučení již při společném pohoštění po skončení obřadu. Vlasta se ještě s několika seniory ze sboru například setkávala v 6. Základní škole v Sokolově se skupinkou dětí, kde se při milých rozhovorech nechali dětmi pohostit vlastnoručně upečenou bábovkou apod. (na fotce vpravo) „Jednou se jedna citlivá dívka rozplakala, když slyšela, jak těžké věci musela Vlastička jako malá holčička zažívat,“ vyprávěl Bohuslav Zámečník, který se setkávání jako senior také účastnil. Díky všem, kteří se přišli s Vlastou Csingerovou rozloučit. Poděkování i všem, kteří připravili pohoštění.

 

Rozloučení s Vlastou Csingerovou se koná 25. října u adventistů

Smuteční bohoslužba, při které se rodina, členové a přátelé sokolovského sboru rozloučí s Vlastičkou Csingerovou, bude v pátek 25. října 2019 od 18 hodin v modlitebně církve adventistů v Sokolově na Šenvertu, Kraslická 494/14.

Říjnová Vyhlídka s Olinkou

Říjnové vydání měsíčníku sokolovského sboru adventistů Pěkná vyhlídka přináší rozhovor s Olgou Horvátovou, kázání Tomáše Kábrta O pravidlech a vztazích, ohlédnutí za prázdninami, pozvánky na rozloučení se zesnulou Vlastou Csingerovou, k novému čtvrtletí a tématu společného diskusního studia Bible a kalendář akcí na říjen s výhledem na listopad.

Časopis je ke stažení zde

Tomáš Kábrt promluví v Lokti na téma: Dary shůry

V modlitebně v Sokolově pokračují páteční večery s Biblí

Od  pátku 18.10. znovu pokračují od 18.00 hodipravidelná setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými  v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 v Sokolově. Tématem setkávání budou biblické starozákonní knihy Ezdráš a Nehemjáš a jejich odkaz, Boží poslání do života současného člověka. Všichni jsou srdečně zváni!

Bible pro dnešek: Boží povolání

Jak poznat k čemu mě Bůh chce použít, když neslyšíme jeho zřetelný hlas? A je to opravu tak, že pro každého z nás má Bůh svůj plán? Není to pouze naše mylná představa? Mohu tuto vizi hledat sám a nebo je to něco, co mi musí zjevit právě Bůh a já mám čekat? A nebo je to ještě celé jinak? Rozhovor na téma „Boží povolání: smysl a načasování“, vedli redaktor Hope TV Jindřich Černohorský a teolog Josef Dvořák. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů, Kraslická 494 v Sokolově v sobotu 19.10. od 10 a od 14 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde, případně na webových stránkách sobotní školy.