Hana Kábrtová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě

Web: http://sokolov.casd.cz


Příspěvky od Hana Kábrtová

Od léta bude v Sokolově nový kazatel Pavel Šimek

Od července 2020 začne sborům církve adventistů v Sokolově a Karlových Varech sloužit kazatel Pavel Šimek. Vystřídá Martina Lindtnera, který z kazatelské služby odchází. Vedení Českého sdružení církve adventistů přijelo představit tento návrh na obsazení sborů Karlovy Vary a Sokolov od léta 2020 na jednání výboru sokolovského sboru v úterý 14. ledna. Pavel Šimek je zkušeným  kazatelem, který nyní působí ve sborech v Praze –  Michli, Brandýse nad Labem a Neratovicích. S manželkou má dvě dospělé děti, syn žije s rodinou na Moravě, dcera v Praze. Asi stočlenný pražský sbor „Bethany“ v Michli je nový a Pavel Šimek jej pod Božím vedením vybudoval na novém místě pořádáním různých misijních akcí v oblasti. Dříve sloužil i jako předseda církve pro Českou a Slovenskou republiku. „Velmi se na vás těším,“ vzkazuje Pavel Šimek.

Letní tábor dětí v Bad Kissingenu je již obsazen

Tábor do německého Heiligenhofu je letos již obsazen. Koná se od 16. do 31. července. Stejně jako každý rok se do Bad Kissingenu jede společně autobusem z chebského autobusového nádraží. Čas bude ještě upřesněn. Na tábor děti nepotřebují spacáky, ani karimatky, stačí oblečení na 15 dní. Spí se v budovách. Tábor stojí 1 800 korun, členům Pohlazení ho spolek částečně či zcela zaplatí – dle individuálních potřeb a dohody. Tábora se zúčastní Lucie Malíková, Nikola Kroková, Annemarie Letmajerová, Laura Kollerová, Markéta Plačková, Mathias Horváth, Dominik Šuba, Daniel Pilar, Denny Smíšek, Sára Danihelová. Nutností je pas či OP, cestovní pojištění. Více informací na telefonu 733380254. Hana Kábrtová

O táboru zde:

Srdečné pozvání do Horního Slavkova

Spolek Pohlazení naplánoval svoji činnost v roce 2020

Členové spolku Pohlazení se setkali v neděli 12. ledna k projednání činnosti v roce 2020. Spolek, který pečuje o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, finančně podporuje České sdružení církve adventistů, ASI z.s., Nadace ČEZ a další dárci. Zde jsou plánované aktivity spolku: Plán_akcí_Společnosti_Pohlazení_2020

Pozvánka na besedu a koncert STOP TOTALITÁM

Besedovat přijdou Vladimír Bružeňák, Vladimír Rozhon a Lukáš Bujna.

Pozvánka na přednášku Tomáše Kábrta v Kraslicích

Křesťané na Sokolovsku se setkali na společné bohoslužbě

Křesťané na Sokolovsku se setkali na společné bohoslužbě k zahájení tradičního novoročního Týdne modliteb za jednotu křesťanů v neděli 19. ledna v modlitebně církve Bratrské jednoty baptistů. Bohoslužbu vedli duchovní místních společenství baptistů, katolíků, husitů a adventistů. Z Božího slova promluvil kazatel církve adventistů Martin Lindtner na téma z biblické knihy Kazatel (3:11): On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.“ Jediný duchovní přístup, který umožňuje vzájemné přibližování a sjednocování různě věřících lidí, je podle něho život s tajemstvím, s tím, že Bůh, který nás spojuje, je jedno velké tajemství, jež nikdo z nás není schopen ani zdaleka postihnout a nikdo nemá na ně „patent“. Život s tajemstvím vyžaduje podobnou otevřenost, jako vnímání krásy ve stvoření a v umění, řekl Martin Lindtner. I ta je podle něho bez hranic, každého oslovuje jinak, tajemně a právě toto tajemství je nám všem společné, tajemně nás spojuje.

Pozvánka k veřejným rozhovorům nad Biblí

České sdružení církve adventistů přispěje na Tabitu a Pohlazení

České sdružení Církve adventistů sedmého dne rozdělilo v grantovém řízení na rok 2020 částku 808.055,- Kč mezi 13 žadatelů. Sedmdesát tisíc korun získal projekt sokolovského sboru adventistů s názvem Tabita aneb Plníme přání potřebným a dvacet tisíc projekt spolku Pohlazení, ve kterém pracují také členové a přátelé sokolovského sboru. První projekt pod vedením koordinátorky Hany Kábrtové pomáhá již od roku 2015 dvěma cílovým skupinám: 1) seniorům, zdravotně handicapovaným, aktuálně nemocným, osamoceným a sociálně znevýhodněným lidem, 2)  lidem s nízkými příjmy (nezaměstnaní, na mateřské dovolené, s minimální mzdou, v důchodu, studenti apod.). Ti druzí pomáhají za přivýdělek těm prvním. Spolek Pohlazení, který pod vedením psychologa Jiřího Bauera existuje již třicet let, žádal finance na podporu vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (zájmové kroužky, exkurze, poznávací výlety, jazykové kurzy apod.).

České sdružení tímto způsobem vrací již od roku 2015 část finančních prostředků z majetkového vyrovnání s církvemi společnosti. Pořádá také každý rok pro zájemce setkání v Praze Sedleci před podáním žádosti, kde je možné získat bližší informace ke grantové výzvě, seznámit se s ostatními žadateli o grant a inspirovat se ze vzájemných rozhovorů (viz foto Daniela Hrdinky). Více >

Spolek Pohlazení děkuje všem, kteří ho podporují