Hana Kábrtová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě

Web: http://sokolov.casd.cz


Příspěvky od Hana Kábrtová

Pozvánka na bohoslužbu v Horním Slavkově

Rozloučení s Vlastou Csingerovou se koná 25. října u adventistů

Smuteční bohoslužba, při které se rodina, členové a přátelé sokolovského sboru rozloučí s Vlastičkou Csingerovou, bude v pátek 25. října 2019 od 18 hodin v modlitebně církve adventistů v Sokolově na Šenvertu, Kraslická 494/14.

Peníze z restitucí dává církev také na sociální projekty

Církev adventistů sedmého dne (CASD) vyhlašuje výzvu k podání žádostí o grant, jehož účelem je pomoci zkvalitnit život sociálně potřebným a oslabeným osobám ve sborech adventistů a v místech, kde církev a její členové působí. Částka uvolněná pro rok 2020 je 800 000,- Kč. Finanční prostředky pocházejí především z majetkového vyrovnání s církvemi.

Žadateli o grant mohou být sbory CASD a neziskové organizace založené členy CASD, které působí ve spolupráci s institucemi a sbory adventistů. Zájemci o spolupráci jsou pozváni rozvinout svou sociální, diakonickou a pastorační činnost, která je nesena křesťanskými hodnotami a respektuje duchovní oblast života člověka.

Žádost o grant se podává elektronicky na předepsaném formuláři nejpozději 17. 11. 2019 (rozhoduje datum odeslání).

Předběžní zájemci o grant se každoročně schází v modlitebně sboru adventistů v Praze Sedleci s Danielem Hrdinkou, vedoucím sociální služby CASD (na fotce). Toto setkání se letos konalo 29. září, hostem byla nevidomá Jana Kovaříková, zakladatelka organizace Rozhledna a terapeutka, která poskytuje služby lidem se zrakovým postižením. Ze sokolovského sboru se setkání zúčastnila Hana Kábrtová, která do grantového řízení každý rok přihlašuje projekt sokolovského sboru Tabita aneb Plníme přání potřebným. Projekt přihlásí letos již pošesté. Více >

Říjnová Vyhlídka s Olinkou

Říjnové vydání měsíčníku sokolovského sboru adventistů Pěkná vyhlídka přináší rozhovor s Olgou Horvátovou, kázání Tomáše Kábrta O pravidlech a vztazích, ohlédnutí za prázdninami, pozvánky na rozloučení se zesnulou Vlastou Csingerovou, k novému čtvrtletí a tématu společného diskusního studia Bible a kalendář akcí na říjen s výhledem na listopad.

Časopis je ke stažení zde

Tomáš Kábrt promluví v Lokti na téma: Dary shůry

V modlitebně v Sokolově pokračují páteční večery s Biblí

Od  pátku 18.10. znovu pokračují od 18.00 hodipravidelná setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými  v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 v Sokolově. Tématem setkávání budou biblické starozákonní knihy Ezdráš a Nehemjáš a jejich odkaz, Boží poslání do života současného člověka. Všichni jsou srdečně zváni!

Bible pro dnešek: Boží povolání

Jak poznat k čemu mě Bůh chce použít, když neslyšíme jeho zřetelný hlas? A je to opravu tak, že pro každého z nás má Bůh svůj plán? Není to pouze naše mylná představa? Mohu tuto vizi hledat sám a nebo je to něco, co mi musí zjevit právě Bůh a já mám čekat? A nebo je to ještě celé jinak? Rozhovor na téma „Boží povolání: smysl a načasování“, vedli redaktor Hope TV Jindřich Černohorský a teolog Josef Dvořák. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů, Kraslická 494 v Sokolově v sobotu 19.10. od 10 a od 14 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde, případně na webových stránkách sobotní školy.

Sokolovský sbor se představuje…

Olga Horvátová: Zase jsem s Bohem

V letošním roce přibyla do společenství lidí navštěvujících sobotní romské bohoslužby na Šenvertu v Sokolově tichá Olinka Horvátová. Před 18 lety prodělala v pražském Motole těžkou operaci zhoubného nádoru hrtanu a hlasivek. Díky Pánu Bohu přežila a dneska může pečovat o svého osmiletého vnuka, kterému všichni říkají Pepa, ačkoli se skutečně jmenuje Roland. Každých půl roku jezdí na kontroly do Prahy, kde plánují operaci hlasové protézy, aby mohla zase mluvit. S Olinkou se život tzv nemazlil. Kromě rakoviny, která ji přivedla do invalidního důchodu něco málo po čtyřicítce, prožila hrozné chvíle ve strachu o svoji dceru Andreu. Před pěti lety, v jejích 33 letech, měla autonehodu,  po které zůstala trvale upoutaná na vozík. Olinka má za sebou dvě nevydařená manželství a v její velké rodině vztahy nefungují, jak by si přála. Má čtyři děti, deset vnoučat a jedno roční pravnouče. Přes všechny peripetie na život nezanevřela, ráda se směje, peče dorty, zákusky, vaří a díky pozvání její kamarádky Hani chodí pravidelně na bohoslužby adventistů, kde společně s ostatními poznává Pána Boha.

Olinko, jak se cítíš? Více >

Mladý zubař Daniel Kábrt graduoval na Vysoké teologické škole ve Friedensau

Osmadvacetiletý člen sokolovského sboru adventistů Daniel Kábrt, zubní lékař, završil nyní  slavnostní graduací i své studium na Vysoké teologické škole v německém Friedensau. Slavnost ve vysokoškolském kampusu v Sasku-Anhaltsku začala  sobotní bohoslužbou s  modlitbami za čerstvé  absolventy i nově začínající studenty z celého světa.

Rektor školy Roland Fischer měl kázání z 1. kapitoly knihy Daniel o mladém Danielovi a jeho judských vrstevnících, kteří se vlivem událostí v 6. století před Kristem ocitli daleko od domova v tehdejší královské akademii v Babylonu. Byli tak postaveni před řadu zásadních rozhodnutí, která se přímo dotýkala jejich identity a hodnot. Daniel a jeho přátelé jsou dodnes pozoruhodným vzorem pro to, jak si v takové situaci počínat. V těsném kontaktu s Bohem na modlitbách některé nové věci přijali, jiné odmítli a nebáli se ani výrazně ovlivňovat své okolí. „V Boží síle a moudrosti praktikovali to, co později apoštol Pavel popsal jako ´Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě´,“ zdůraznil rektor. Více >

Program setkání v Silberbachu při nácviku duchovních písní

Program podzimního setkání mladých i starších lidí při nácviku duchovních písní – spirituálů a gospelů – s Afroameričankou Flois Knolle – Hicks je uveden níže. Koná se v Silberbachu od pátku 11. do neděle 13.října a přihlášeny jsou ze Sokolova Eva Ferková, Jolana Pačanová a Růžena Polenová. Česko-německý workshop se bude letos zabývat příběhem a dílem křesťanského etika Dietricha Bonhoeffera, jehož životní osud a dílo je známo jak v České republice, tak v Německu.

Pátek, 11. října: Příjezd a ubytování, 18 – 19.00 — Večeře, 19:15 Představení se zpíváním a Zpěv písní  (1), 21:15 Večerní požehnání

Sobota, 12. října: Snídaně  8.00-09.00, 8:45 Rozezpívání–naladění, 9:00 Zpěv písní  (2) a portrét Dietricha Bonhoeffera, 10:30 Přestávka s občerstvením, 11:00, Zpěv písní (3), 12:15 Oběd a přestávka po něm, 14:00 Zpěv písní (4), 15:30 Přestávka s občerstvením, 16:00 Zpěv písní (5), 18.00 – 19.00 Večeře, 19:00 Koncert skupiny CHORUS EGRENSIS z Aše, 20:00 Zpěv písní, společenský večer se společným zpíváním (dobrovolné)

Neděle, 13. října: Snídaně 8:00-9:00, 9:00 Zpěv písní: pro ekumenickou liturgii (bohoslužbu), 10:00 Ekumenická bohoslužba, 11:15 Závěrečný rozhovor a požehnání na cestu, 12:15 Oběd a odjezd