Hana Kábrtová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě

Web: http://sokolov.casd.cz


Příspěvky od Hana Kábrtová

Rozloučení s Nadějí Královou bude ve středu 27. září

parte

Drazí, Nadějka odešla klidná a smířená s Bohem do slavného nebeského domova v úterý 19.9.2017 ve 13,45 hodin. Byl jsem s ní až do konce. Do posledního dechu stále myslela na lidi kolem sebe a zahrnovala je projevy Lásky a svědčila o svém Spasiteli Ježíši Kristu všem v domě – ošetřujícím sestrám, návštěvám, rodině. Stále mluvila o tom, jak je v Kristu šťastná. Všichni tomu věřili a někteří i díky ní Ježíše také srdcem přijali.

Pokud se zúčastníte rozloučení, tak vězte, že po obřadu v kostele bude ještě na kynšperském hřbitově uložení do hrobu cca ve 13 hodin a poté posezení s pohoštěním ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické. Rád se tam s Vámi uvidím. Luboš Král

Eva Olahová a Dušan Ferko budou mít ve sboru svatbu

svatba

 

Eva Olahová a Dušan Ferko z Nového Sedla budou mít v neděli 24. září 2017 ve dvanáct hodin v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 v Sokolově svatbu. Po obřadu bude přibližně od čtrnácti hodin svatební hostina ve Staré hospodě v Šabině. Členové a přátelé sokolovského sboru jsou srdečně zváni. Vítány jsou také dobroty na společný stůl. K tanci a poslechu zahrají a zazpívají Janko Šintaj na klávesy a Jožka Olach na kytaru.

Proč je důležité hovořit s Bohem?

V pátek 22.9. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Tématem bude CHVÁLA MODLITBY. Všichni jsou srdečně zváni!

Kdo nemá Ježíše, nemá nic

Obraz „Vzkříšení Lazara“ namaloval roku 1890 nizozemský malíř Vincent van Gogh. Ze zvláštního důvodu nakreslil sebe jako Lazara. Na obraze vychází z hrobu. Proč? Van Gogh žil pohnutý život. Nedařilo se mu v ničem. Za svůj život prodal jen jediný obraz. Jeho sklíčenost byla tak obrovská, že se ve 37 letech zastřelil. Možná se namaloval jako Lazar, protože si přál být vzkříšen ze smrti života, která ho obklopovala. Nakonec se bez Boha nedokázal obejít, jak vždycky tvrdil.

Pozvánky na konference žen – Kutná Hora, Kynšperk n. O.

konferencežena_statečná

Tři romští sourozenci byli pokřtěni

křestDo společenství Božího lidu přibyli v sobotu 16. září tři sourozenci – Luboš a Eva Olahovi a Věra Biharyová. Slavnost svatého křtu se spoustou písní v českém i romském jazyce se konala v modlitebně církve adventistů v Karlových Varech, zúčastnily se jí desítky lidí včetně rodinných příslušníků křtěnců. Křest uskutečnili kazatelé Bohuslav Zámečník a Martin Lindtner. Křtěnci vyprávěli příběhy svého obrácení k Bohu a poděkovali všem a především Pánu Bohu za svůj nový život. Z Božího slova na téma ovoce Ducha jako je láska, radost, pokoj, vlídnost, dobrota, věrnost a další promluvil Bohuslav Zámečník. Toto ovoce je smyslem Božího působení v našich životech. Díky Karlovarským za milé přijetí v jejich sboru, přípravy křtitelnice, pomoc v kuchyni a další služby. Po skončení křtu následovalo občerstvení, které připravili především oslavenci se svými rodinami. Fotky ze křtu Luboše a Evy Olahových a Věry Biharyové, videa níže

Více >

Cesta pastýře v církvi není cestou nahoru, ale naopak dolů…

Kázání předsedy Česko-Slovenské unie církve Mikuláše Pavlíka v sobotu 26. listopadu 2016 v Karlových Varech při uvedení kazatele Martina Lindtnera do pastýřské služby:

Miki s MartinemPriznám sa, že neviem, ako teologicky správne nazvať udalosť, ktorá bude dnes súčasťou našej sobotnej bohoslužby. Vysvätenie? Ordinácia? Poverenie k službe? Oddelenie pre službu? Každé označenie v sebe nesie určité významové a teologické posolstvo a dôrazy a žiadne z nich nedokáže v slovnej skratke vystihnúť hĺbku povolania v službe pre nášho Pána Ježiša Krista.

Nechcem sa dnes zaoberať ich rozborom. Rád by som otvoril biblický text v evanjeliu Jána a prečítal pri dnešnej príležitosti text v 21. kapitole verše 15-18, ktorý opisuje povolanie Petra  k pastierskej službe. Neobsahuje nijaký špecifický teologický slovník, ktorý by nám pomohol nájsť ten najvýstižnejší výraz, ale je cenný tým, že o povolaní k službe sa tu hovorí priamo  slovami Ježiša Krista.

Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky!“ Zeptal se ho podruhé: „Šimone, synu Janův, miluješ mne?“ Odpověděl: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Buď pastýřem mých ovcí!“ Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne rád?“ Více >

Lze si hrnout oheň do klína a nespálit se?

Nahlédněme do hloubky Tolkienova díla

Lukáš BujnaKrajská knihovna Karlovy Vary zve na besedy s farářem a pedagogem Mgr. Lukášem Bujnou. První se koná v úterý 19.9. od 17 hodin v A-klubu ve Dvorech na téma: Náboženské motivy v díle J. R. R. Tolkiena. Vstupné je 40 korun. Další tři besedy do konce kalendářního roku jsou v přiložené pozvánce: cyklus_besed

Pozvánka ke společnému čtení Bible a modlitbám

Anna Sladká a Roman Musich zvou v úterý 19.9. od 18.00 hodin na modlitební setkání. Uskuteční se u nich doma, na Staré Ovčárně 2183. Všichni jsou zváni k četbě z Bible, 1. knihy Mojžíšovy, pod vedením kazatele Martina Lindtnera a k modlitbám za potřeby vlastní, i druhých.