Hana Kábrtová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě

Web: http://sokolov.casd.cz


Příspěvky od Hana Kábrtová

Rembrandt a podobenství o marnotratném synu

Na Hadovce skončily tábory Divokého západu

Loučení s kamarádkouOdjezd domůV neděli 23. července skončil tábor mladších dětí na Hadovce v Okrouhlém Hradišti. Loučení nových přátelství se neobešlo bez slziček (na fotce nové kamarádky Míša s Deniskou). Tábory Divokého západu Klubu Pathfinder mladších i starších dětí jsou již minulostí. Nyní bude potřeba tábořiště zbourat a uklidit. Bourání se uskuteční 30. července od 10 hodin. Každý, kdo má chuť přijet pomoci, je vítán! Zájemci bez dopravy se mohou ozvat na telefonním čísle Věry Krassové 731627885. Fotky z tábora ještě nejsou k dispozici, ale zde alespoň pár fotek od Věry Krassové, Milušky Malíkové, Hany Kábrtové a Jiřího Bauera. TÁBOR STARŠÍCH DĚTÍ, TÁBOR MLADŠÍCH DĚTÍ

Modlitební setkání bude v Sokolově

V úterý 25.7. od 18.00 hodin se koná modlitební setkání se studiem Bible doma u Michaely Bauerové v Sokolově, Jiráskova 1286. Zváni jsou všichni, kdo chtějí poznávat Pána Boha a Jeho vůli.

Publikace sokolovského sboru: Pozvání k naději

Společný oběd ve sboruSokolovský sbor prostřednictvím nově vydané publikace o životě členů a přátel sboru zve další lidi k návštěvě svého společenství a jeho aktivit.

Publikace je zadarmo k dispozici pro každého. Vyzvednout si ji je možné pro sebe i pro své přátele a známé při sobotních bohoslužbách, případně po dohodě jinak (tel. 733380259).

Pozvání_k_naději

Dvě dívky z Pohlazení prožijí týden ve službě druhým

vokounDvě dívky – Valča Kováčová a Míša Vilímková – ze sokolovského spolku Pohlazení pojedou na týdenní letní pobyt v srpnu pro mladé s názvem Vokoun v Železnici u Jičína. Odjíždět budou ze Sokolova do Prahy v neděli 6.8. autobusem společnosti Regiojet v 11.25 hodin a z Prahy Černý Most do Jičína v 15.50 hodin. V Jičíně na autobusovém nádraží na ně budou v 17.10 hodin čekat organizátoři akce (Daniel Jonáš 608732863). Nazpět pojedou za týden v neděli 13.8. z Jičína do Prahy ve 12.05 hodin a z Prahy Florence do Sokolova ve 14.30 hodin. Spolek Pohlazení finančně podpoří cestu i pobyt obou dívek na akci.

S sebou je třeba deku na sezení v trávě, Bibli, šátek přes oči a spacák v případě, že bude děvčatům v noci zima. Další dotazy je možné volat vedoucímu mládeže církve adventistů Vašku Vondráškovi +420 775 08 08 09.

„Týden o službě/ve službě začal už ve tvém niterném rozhodnutí.  Věříme, že přijedeš plný očekávání a touhy po vědění, po zkušenostech, ale i nových informací. Také pevně věříme, že i ty nás obohatíš svou touhou dělat velké věci v Jeho jménu. Je to naše společné dobrodružství, za které se modlíme a ze kterého máme upřímnou radost,“ píše v dopise účastníkům Vokoun tým.

Proč přestáváme hledat?

V pátek 21.7. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Tématem bude CHVÁLA HLEDÁNÍ. Všichni jsou srdečně zváni!

Mluvme o naší spáse s Bohem

Pochopit, co znamená ospravedlnění z víry, je nanejvýš důležité. Co myslel Pavel tím, když řekne, že už nežije on, ale žije v něm Kristus? Na základě jakých textů Starého zákona Pavel poznal, že ospravedlnění je pouze na základě víry? A co je to za víru? Rozhovor na tato témata vedou redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Martin Turčan. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni na bohoslužbu v sokolovském sboru v sobotu 22.7. od 10:00 a od 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Na Hadovce začal tábor menších dětí, napište jim pozdrav

tábor na HadovceV neděli 16. července skončil po deseti dnech tábor starších dětí na Hadovce a začal tábor mladších dětí. Z Pohlazení se tábora účastní dvanáct dětí, které na tábor odvezli Jiří Bauer a Hana a Tomáš Kábrtovi (na fotce s dětmi). Dětem je možné napsat pohled na adresu Tábor Divokého západu, HADOVKA 2017, pošta Konstantinovy Lázně  349 52. Na tábor odjeli Jakub Olah, Francesco Pazdernatý, Annemarie Letmajerová, Nikola Kroková, Martin Vilímek, Pavel a Míša Schultzeovi, Tomáš Golkovský, Vojtěch a Jenifer Pačanovi, Monika Slepčíková a nováček Jan Boudník z Chodova. Na Hadovku nemohla kvůli nemoci odjet přihlášená a moc smutná Štefanie Ferková. Pokud jí bude líp, tak přijede za dětmi v úterý. Ze spolku Pohlazení se tábora také účastní jako doprovod dětí student Zbyněk Hrubý a studentka Míša Vilímková, která pomůže organizátorům tábora s jeho průběhem. Tábor potrvá jeden týden. Zde je pár fotek z loučení a příjezdu na Hadovku: MISE: EXODUS

Bůh promlouvá v tichu

V pátek 14.7. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Tématem bude CHVÁLA TICHA. Všichni jsou srdečně zváni!

Co znamená být svobodný v Kristu?

Po svém obrácení se Pavel nevydává do Jeruzaléma. Tam jde mnohem později. Proč? Kde byl? Co je to svoboda v Kristu a co otroctví zákona? Můžeme se i my dnes dostat do otroctví zákona? Co to vlastně znamená? A jaké bylo postavení Petra v církvi, že se jej Pavel odvážil napomínat? Rozhovor na tato témata vedou redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Martin Turčan. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni na bohoslužbu v sokolovském sboru v sobotu 15.7. od 10:00 a od 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.