V pátek 14.2. 2020 od 18 hodin se bude v sokolovském sboru adventistů na Kraslické 494 v Sokolově promítat italsko – americko – německý film Josef (2. díl). Jedná se o filmové vyprávění dramatického osudu Jákobova nejmilovanějšího syna Josefa, kterého jeho bratři sžíraní závistí prodali do otroctví. Všichni jsou srdečně zváni!