Petr Faraga ze Znojma připravil web, na kterém je možné najít živé přenosy ze sobotních bohoslužeb devíti sborů a který pravidelně aktualizuje. „Ti, kteří se z nejrůznějších důvodů nemohou bohoslužby zúčastnit, si mohou na webu vybrat živý přenos bohoslužby z nějakého sboru, kde ho pořizují,“ zve k jejich sledování Petr Faraga.  Stránky mají adresu: www.casdonline.cz