Program podzimního setkání mladých i starších lidí při nácviku duchovních písní – spirituálů a gospelů – s Afroameričankou Flois Knolle – Hicks je uveden níže. Koná se v Silberbachu od pátku 11. do neděle 13.října a přihlášeny jsou ze Sokolova Eva Ferková, Jolana Pačanová a Růžena Polenová. Česko-německý workshop se bude letos zabývat příběhem a dílem křesťanského etika Dietricha Bonhoeffera, jehož životní osud a dílo je známo jak v České republice, tak v Německu.

Pátek, 11. října: Příjezd a ubytování, 18 – 19.00 — Večeře, 19:15 Představení se zpíváním a Zpěv písní  (1), 21:15 Večerní požehnání

Sobota, 12. října: Snídaně  8.00-09.00, 8:45 Rozezpívání–naladění, 9:00 Zpěv písní  (2) a portrét Dietricha Bonhoeffera, 10:30 Přestávka s občerstvením, 11:00, Zpěv písní (3), 12:15 Oběd a přestávka po něm, 14:00 Zpěv písní (4), 15:30 Přestávka s občerstvením, 16:00 Zpěv písní (5), 18.00 – 19.00 Večeře, 19:00 Koncert skupiny CHORUS EGRENSIS z Aše, 20:00 Zpěv písní, společenský večer se společným zpíváním (dobrovolné)

Neděle, 13. října: Snídaně 8:00-9:00, 9:00 Zpěv písní: pro ekumenickou liturgii (bohoslužbu), 10:00 Ekumenická bohoslužba, 11:15 Závěrečný rozhovor a požehnání na cestu, 12:15 Oběd a odjezd