Třicet pět dětí a dospělých společně uzavřelo léto splutím řeky Ohře ze Sokolova do Lokte na šesti raftech a dvou kánoích. Výlet na lodích se stal každoroční tradicí dětského skautského oddílu Agary a spolku Pohlazení, jehož náplní je péče o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Díky krásnému počasí se děti během plavby koupaly, a tak se cesta protáhla na téměř šest hodin. V cíli na všechny „námořníky“ čekal oběd v rodinném pivovaru Svatý Florián v Lokti na náměstí. Všem dospělým díky za účast a pomoc s dětmi. Poděkování patří také Bohuslavu Zámečníkovi, který udělal na začátku plavby společné fotografie. Další akcí Pohlazení bude výlet pod vedením manželů Musichových. Uskuteční se 22. září, podrobnosti budou známy později. Pohlazení děkuje všem svým sponzorům, zejména církvi adventistů a Nadaci ČEZ. Všechny fotky jsou zde: RAFTY 2019