V Horním Slavkově se pravidelně na bohoslužbách schází kolem dvaceti lidí. Adventisté je pro ně připravují každou třetí neděli v měsíci od 16 hodin. „Byli bychom rádi, kdyby byly bohoslužby častěji, alespoň jednou za čtrnáct dní,“ vyjádřili své přání všichni přítomní v neděli 16. června. Kazatel Martin Lindtner slíbil, že bude hledat možnosti, jak Slavkovským vyhovět. Na bohoslužbu, které se konají na městském úřadu, přijel tentokrát hrát na varhany Janko Šintaj. Zúčastnily se i sestry Růžena a Jolana ze Sokolova, kdy Jolana Pačanová vyprávěla o nejkrásnějším dni jejího života, kterým se stal její křest v sobotu 15. června v modlitebně církve adventistů na Šenvertu. „Trvalo mi dlouho, než jsem se rozhodla nechat se pokřtít, ale teď jsem opravdu šťastná a chci následovat Ježíše Krista,“ řekla na vyznání své víry.  Martin Lindtner v kázání připomněl, jak důležité je být připraven na Ježíšův druhý příchod na naši zem.