Sbor církve adventistů v Sokolově zve v sobotu 15. června na nejkrásnější církevní slavnost, a to slavnost svatého křtu. Ke křtu, který se koná v modlitebně sboru na Šenvertu, Kraslická 494/14 od 14.30 hodin, se rozhodly Jolana Pačanová a Anna Rakašová. Všichni, kteří chtějí být svědky této významné události v životě obou dam, jsou srdečně zváni! Po obřadu bude následovat společné pohoštění.