Na romské bohoslužbě se v sobotu 25. května lidé radovali při písních i při kázání, které bylo o biblických žalmech. „Žalmy jsou vlastně takové zpívané modlitby lidí, kteří vyjadřovali, co právě cítí ve vztahu k Bohu. Někdy se jim zdál Bůh vzdálený (žalm 22 či 102), jindy zase velice blízký (žalm 23, 103), někdy naříkali, jindy vyjadřovali vděčnost a chválu za Boží činy v jejich životech. To stejné prožíváme i my, někdy je nám dobře a cítíme se Bohem milováni, jindy je nám těžko a pak se ptáme Boha, kde je. A tak to má být. Pán Bůh si přeje, abychom k němu byli především upřímní, nepřetvařovali se, na nic si nehráli a hovořili s ním otevřeně a opravdově,“ řekla Hana Kábrtová ve svém kázání, které započalo zpívaným žalmem 8 a končilo zpívaným žalmem 47, oba od skupiny Oboroh. Výzvu v závěrečné písni „lidé všech národů, tleskejte v dlaně“ vzali přítomní vážně, tleskali, hráli na bubínek, triangl a veselili se. Halelujah!