V úterý od 18 hodin se bude v sokolovském sboru adventistů na Kraslické 494 v Sokolově promítat italsko – americko – německý film Josef. Jedná se o filmové vyprávění dramatického osudu Jákobova nejmilovanějšího syna Josefa, kterého jeho bratři sžíraní závistí prodali do otroctví. Všichni jsou srdečně zváni!