„Prach jsi a v prach se obrátíš, proto čiň pokání a věř evangeliu,“ připomněl popelcem (znamení kříže popelem) husitský farář Lukáš Bujna každému návštěvníkovi bohoslužby při popeleční středě 6. března v sokolovském Husově sboru. Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, své zlé jednání a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Bohoslužba byla zpestřena hudebním doprovodem a také zpěvem violoncellisty a koncertního mistra Národního divadla v Brně Josefa Klíče. Zaplněný Husův sbor v Sokolově vyslechl navíc po skončení „klasické“ bohoslužby fascinovaně autorské provedení Requiem za Magora (přezdívka Ivana Martina Jirouse). „V dálce budou výt vlci. Toho se nelekej…“