V neděli 17. března se opět konala již tradiční romská bohoslužba v Horním Slavkově. Poprvé se lidé sešli v místním kulturním domě, dosud se bohoslužby konaly v evangelickém kostelíku, kde bylo v zimě třeba topit v kamnech. Přítomní byli vděční za nové prostory. Bohoslužbu vedl Luboš Olah, který vyprávěl svoje bohaté zkušenosti s Pánem Bohem a také si připravil příběh o pokoře. S kázáním Božího slova vystoupil Martin Lindtner, kazatel církve adventistů v Karlovarském kraji. Příjemné setkání zpestřila celá řada duchovních písní.