V tomto tématu nahlédneme do 17. kapitoly a vše se bude točit kolem Babylónu. Mezi křesťany se tento termín používá pro vyjádření zmatku, odpadnutí od Boha. Co měl Bůh na mysli, když Janovi ukázal vidění, jež máme zaznamenáno v 17. kapitole? Jak rozumět nevěstce usazené nad vodami? A co znamená jméno „Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi“? Rozhovor na téma dalšího úkolu „Soud nad Babylónem“ vedli redaktor HopeTV.cz Jindřich Černohorský a teolog Vítězslav Chán. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 23.3. od 10.00 a od 14.00 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.