Děti jsou zvány v sobotu 2. března od 16 hodin na nácvik písní na velikonoční bohoslužbu. Nácvik vede Heda Bauerová z Dolního Rychnova, která děti doprovodí zpěvem a hudbou na piáno. První setkání malých zpěváků a zpěvaček se konalo v sobotu 23. února – dva chlapci (na fotce s Hanou Kábrtovou) a tři dívky. Každé dítě, které rádo zpívá, je vítáno!