Právě jsem dočetl knihu SYN HAMÁSU – skutečný strhující příběh syna zakladatele teroristického hnutí Hamás, které dodnes (finančně podporované ze zahraničí) operuje v pásmu Gazy, na Západním břehu Jordánu i na území celého Izraele. Čelní představitelé hnutí podněcují jeho členy i obyčejné Palestince k nenávisti vůči Židům, k neustálým nepokojům, provokacím a k teroristickým útokům – i sebevražedným. Mladý praktikující muslim Mosab Hasan Júsuf, syn všemi váženého a obdivovaného otce, prožil příběh plný nebezpečí, přetvářky a strachu na jedné straně a odvahy, úcty a lásky na straně druhé.

Jako mladík byl Hasan krutě vězněn a po propuštění na svobodu dostal do ruky při „náhodném“ setkání s jedním americkým křesťanem v Jeruzalémě Nový zákon. Jeho obdiv k otci, šejchu Hasanu Júsufovi, a láska k rodině a celému palestinskému lidu, živořícímu pod zkorumpovanými vůdci v čele s Jásirem Arafatem, byly motorem k nenávisti vůči Izraeli a všem židům. Jak dospíval, uvědomoval si čím dál víc, že je tato nenávist v jeho soukmenovcích vyvolávána pokryteckými vůdci Hamásu a dalších palestinských organizací bojujících mezi sebou o moc a peníze. Po svém prvním zatčení kvůli držení zbraně se mladičký Hasan rozhodl stát dvojitým agentem, aby mohl pokračovat ve vražedném boji proti nenáviděnému nepříteli, ale jeho příběh se měl v Boží režii odvíjet jinak. Díky jeho spolupráci s izraelskou tajnou službou Šin bet se mu podařilo několikrát zachránit život svému otci, mezi vysoce postavenými islamisty výjimečně čestnému člověku. Podařilo se mu také odhalit řadu teroristů a jimi připravovaných atentátů. Tím zachránil desítky a možná stovky životů nevinných a nic netušících lidí.

Od chvíle, kdy v Bibli četl „milujte své nepřátele a modlete se za ty, kteří vás pronásledují“, začal Ježíše obdivovat a držel se jeho učení, i když zprvu dlouho nevěřil, že je pravý Bůh. Později se nechal tajně pokřtít a až do odletu do USA se mu podařilo svou téměř desetiletou kariéru agenta i konverzi ke Kristu před nejvyššími vůdci Hamásu i před vlastní rodinou utajit.

Doporučuji: nechte se četbou knihy vtáhnout do víru skutečných a velmi dramatických událostí z prostředí tak vzdálenému naší realitě a kterému můžeme sami jen stěží porozumět.

Podle knihy byl natočen film ZELENÝ PRINC, což byla Hasanova přezdívka ve složkách Šin betu.

Lubomír Král