V sobotu 19. ledna se uskuteční dopolední i odpolední bohoslužba. Dopolední však bude kvůli pohřbu Věrky Biharyové zkrácena a potrvá pouze od 9.30 do 10.15 hodin. Po skončení dopolední bohoslužby s kázáním Václava Erbena z Karlových Varů bude následovat společný odjezd do Lokte, kde se od 11 hodin koná na hřbitově rozloučení s Věrkou. Věřící zde společně zazpívají píseň „Blíž Tobě, Bože můj“. Pro všechny zájemce o účast na pohřbu bude místo v autě. Odpolední bohoslužba s kázáním Petra Dunky z Vřesové se uskuteční podle zvyklostí od 14 hodin. Všichni jsou srdečně zváni!