Ze všech sedmi dopisů pouze ten do Smyrny neobsahuje žádné napomenutí. Je zde časová zmínka „deset dnů“ a výzva k věrnosti až na smrt. O čem tento dopis hovoří? Posledním je pak dopis sboru v Laodikeji. Tento text vztahujeme na křesťany poslední doby. Proč? Proč je lepší být „studený“ Rozhovor na téma dalšího úkolu „Ježíšovo poselství sedmi sborům“ vedli redaktor HopeTV.cz Jindřich Černohorský a teolog Vítězslav Chán. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 19.1. od 10.00 a od 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.