Čtvrtá a pátá kapitola knihy Zjevení je popisem Boží moci. Jak porozumět celé řadě zde uvedených symbolů? Proč se v souvislosti s Bohem často objevuje číslovka tři a co znamená symbol oka? Ježíš je nazýván „Lev z Judy“, ale vypadá jako beránek. Co se tím chce říci? A co znamená ta sedmkrát zapečetěná kniha? Rozhovor na téma dalšího úkolu „Hoden je Beránek“ vedli redaktor HopeTV.cz Jindřich Černohorský a teolog Vítězslav Chán. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 26.1. od 10.00 a od 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.