V sobotu 15. prosince se koná v sokolovském sboru adventistů pravidelná společná bohoslužba dopoledních i odpoledních bohoslužeb. Bohoslužba začne tradičně v 9. 30 hodin písněmi, vyprávěním, pokračuje veřejnými rozhovory nad Biblí v tzv. sobotní škole a poté se bude konat obřad Večeře Páně, který povede kazatel Martin Lindtner. Všichni jsou srdečně zváni!

Po bohoslužbě ve 14 hodin budou děti nacvičovat písně na novoroční bohoslužbu. Nácvik povede Martin Lindtner, Heda Bauerová a Luboš Olah.