Sokolovský sbor prožil dvě vánoční bohoslužby. První se konala v pátek 21. prosince večer na téma „Není dobré, aby byl člověk samoten“ a druhá byla v sobotu 22. prosince odpoledne s dárky dětem od lidí, kteří se zapojili do projektu krabiceodbot.cz. Díky všem za organizaci a program bohoslužeb a také štědrost dárců. V pátek připravila na vánoční bohoslužbu dětský program Zuzka Chalupová. Děti zahrály všem přítomným představení s názvem „Ptačí koleda“. Poté odešly do jídelny, kde si vyprávěly, jaké mají zkušenosti se samotou, a kreslily na stejné téma společně obrázek, který si po deseti vteřinách vyměňovaly a rozvíjely kresbu někoho jiného. Nakonec utvořily řetěz „Co máme společného?“. Postupně se přidával ten, který měl něco společného s posledním v řadě (brýle, stejná škola, kroužek plavání, mikina atd.). Na odpolední sobotní bohoslužbu připravila Eva Ferková z Nového Sedla se svým manželem bohaté pohoštění pro desítky lidí, proto jí patří velké poděkování. Díky také Luboši Olahovi za pěkné uvádění a spoustu krásných písní a mnohým dalším, kteří přispěli ke sváteční náladě všech návštěvníků.  Sobotní bohoslužbu navštívil také Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie církve adventistů. Videa jsou níže, fotky zde: PÁTEK, SOBOTA.

Půlnoční vánoční bohoslužba se koná na Štědrý den v katolickém kostele na Starém náměstí od 24 hodin. Luboš Olah zde vystoupí s písní a Hana Kábrtová s osobním svědectvím.