Za přípravu ozbrojeného povstání, vydávání a šíření samizdatové literatury či za podíl na zakládání a činnosti  nezávislých občanských iniciativ dostali v pondělí 19. 11. ocenění účastníci třetího odboje proti komunistickému režimu. Osvědčení, pamětní dekret a čestný odznak dostaly bezmála tři desítky odbojářů, mezi nimi i třiapadesátiletý Tomáš Kábrt z Libavského Údolí.

Kábrt vyrůstal v Sokolově, kde od svých dvaceti let ilegálně vydával,  redigoval a distribuoval samizdatové časopisy šířící v době komunistické totality do regionu svobodné zprávy a myšlenky, organizoval zde nezávislé výstavy, koncerty, diskuse i protesty, zejména ekologicky zaměřené, a byl za to vyslýchán, podrobován osobním i domovním prohlídkám a bez jakéhokoli obvinění či možnosti obhajoby vězněn.

Účastníky odboje ocenila náměstkyně ministra obrany Alena Netolická. Přítomným řekla, že podoba komunistické represe se v průběhu desetiletí měnila, ale stále v ní zůstala její zločinná podstata. Poznamenala, že odbojáři svými činy odmítli kompromis se špatností a zbabělostí. Citovala významného českého novináře Ferdinanda Peroutku, podle něhož je komunismus režim, v němž může být každý kdykoli obviněn, ale nikdo se nemůže obhájit. „Třetí odboj je dnes svědomím národa,“ podotkla. Předávání vyznamenání se zúčastnil i kardinál Dominik Duka, historici a další hosté.

Za odbojářskou činnost byl také oceněn  in memoriam plukovník Květoslav Prokeš, který byl komunistickým režimem popraven za to, že se společně s desítkami dalšími spolupracovníky pokusil v roce 1949 o vojenský převrat s cílem obnovit v Československu demokracii a svobodné volby. Byl ale prozrazen, hlavní účastníci pozatýkáni a následně odsouzeni k trestu smrti. Prokeš se zapojil do odboje i za druhé světové války. Několikrát byl navržen na udělení státního vyznamenání.

Posmrtně byla oceněna také Gertruda Wonková, matka již dříve oceněných odbojářů Pavla a Jiřího Wonkových. Pavel Wonka, který za komunismu poskytoval právní rady a pomoc lidem na obranu proti režimu, bývá označován za posledního politického vězně komunistického režimu v Československu, který zemřel ve vězení, a to na následky brutálních výslechů. Komunistická moc věznila i jeho bratra Jiřího. Jejich matka byla in memoriam oceněna za podporu protirežimních aktivit svých synů,  přepisování textů a jejich překladu do cizích jazyků.

Dalším oceněným in memoriam je Karel Bednář, a to za spolupráci s demokratickými státy proti komunistické zvůli v bývalém Československu. Převáděl lidi přes hranice, získával zpravodajské informace a obsluhoval tzv. mrtvé schránky.

Další odbojáři ocenění získali za šíření samizdatových materiálů, činnost v rámci Charty 77, za podíl na založení jiných nezávislých organizací či za získávání podpisů pod petice na pomoc nespravedlivě stíhaným a vězněným lidem.

Radek Voznica a ČTK

Sokolovští studenti o Tomáši Kábrtovi natočili krátký dokument: