Jak to, že lidé na počátku, potom izraelský národ a nakonec i církev nedokázali být soudržní? Jak je možné, že národ oddaný Bohu začal sloužit božstvům, jako je Aštoreta a Baal? A v jakém nebezpečí byla církev v prvním století a jaké nebezpečí nám hrozí dnes? Rozhovor na téma dalšího úkolu „Příčiny nejednoty“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Mikuláš Pavlík. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 13.10. od 10:00 a od 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.