Čtrnáct účastníků sokolovských romských bohoslužeb se zúčastnilo bohoslužby romského sboru v Chebu, Karlově ulici. Bohoslužba začala modlitbou a přivítáním dětí v podobě hudebního vláčku. Následovalo několik krásných písní místní pěvecké skupiny pod vedením Martina Petíka. Dříve než se ke slovu dostal emeritní evangelický farář Lubomír Líbal, si přítomní vyslechli strastiplnou životní cestu k Bohu Luboše Olaha ze Sokolova ústící do vyjádření díků a chvály Bohu za jeho nesmírnou milost. Pan farář kázal z knihy Skutky apoštolů o zázraku vzkříšení mrtvého chlapce apoštolem Pavlem v Troadě. Program zpestřilo několik skladeb na kytaru sokolovského kazatele Martina Lindtnera a písní dětí pod vedením Luboše Olaha. Místní připravili pohoštění, a tak po skončení bohoslužby se všichni ještě sešli u stolu, kde si povídali. Všechny fotky jsou zde, videa níže: Romská bohoslužba v Chebu